You are on page 1of 2

WYBORY SOECKIE 22 MARCA 2015

KOMITET WYBORCZY WYBORCW:


NASZ DOM BIELANY
Bielany s naszym domem. Chcemy by ich prawdziwym gospodarzem. czy, a nie dzieli. Podejmowa dziaania integrujce
mieszkacw i wzmacniajce wizi midzypokoleniowe. Rozumie
innych i dba o potrzeby naszej spoecznoci.
Dlaczego kandyduj ?
Lubi walczy o suszn spraw w imieniu tych, ktrzy mi zawierzyli. Mam dar przekonywania, potrafi zaraa pasj dziaania
i osiga sukces dla wsplnego dobra. Jestem BLISKO LUDZI.
Jestem STD.
O mnie:
Mieszkanka Bielan Wrocawskich od 17 lat. Absolwentka pedagogiki
Uniwersytetu Wrocawskiego. Meneder z kilkunastoletnim
dowiadczeniem w zarzdzania ludmi. Lider Przedsibiorczoci
2000. Autorka i koordynatorka projektw unijnych realizowanych
na terenach wiejskich, Dziaaczka spoeczna, byy czonek organizacji pozarzdowych m.in. Federacji Pracodawcw Polski Zachodniej oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twrczych, Partner
wspierajcy bielaskie inicjatywy kulturalne m.in. Wieczr Pieni
Patriotycznej, Wieczr Adwentowy, pikniki. Zaoycielka i prowadzca Punkt Przedszkolny Pogodna Chatka Centrum Rodzinnych
Inspiracji w Bielanach Wrocawskich. Kocha dzieci, swoj rodzin
i pomaga innym.
Moje priorytety:
- Aktywizacja rodowisk, szczeglnie modziey i seniorw:
(dostpno miejsc aktywnoci kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, programy wsparcia, programy profilaktyki zdrowotnej)
- Poprawa estetyki miejsc publicznych: (oglnodostpne place
zabaw, punkty informacyjne, skwery, parkingi)
- Bezpieczestwo mieszkacw: niezagraajce przejcia na
ulicach, ochrona posesji przed kradzieami)
- Dziaania samopomocowe: opieka nad chorymi i samotnymi,
pomoc rodzinom potrzebujcym, pomoc dla dzieci o specjalnych
potrzebach rozwojowych.
Wanda Gobiewska
Zapraszam do kontaktu ze mn:
kom.: 502 724 247
tel. 71 311 06 77
e-mail: spektrum_wg@wp.pl

WYBORY SOECKIE 22 MARCA 2015

Wanda

Gobiewska
Zapraszamy na zebranie przedwyborcze
w dniu 17.03.2015 o godz. 19,00
w klubie Stara wietlica
ul. Kodzka 4A. w Bielanach Wrocawskich.
KOMITET WYBORCZY WYBORCW: NASZ DOM BIELANY