You are on page 1of 11

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FORMAT PENTAKSIRAN
S109 ARUDH DAN QAFIYAH

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA


(STAM)

MULAI TAHUN 2013

2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)


S109 ARUDH DAN QAFIYAH

BIL

KERTAS 1
(S109/11)

PERKARA

KERTAS 2
(S109/21)

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Aneka Pilihan

Respons Terhad
Berstruktur

Bilangan Soalan

40 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian A (Arudh)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)
Bahagian B (Qafiyah)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

Bahagian A (Arudh)
20 markah setiap soalan
4

Jumlah Markah

Markah Penuh: 40 markah

Bahagian B (Qafiyah)
20 markah setiap soalan
Markah Penuh: 100 markah

Wajaran

40%

60 %

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam 30 minit

Konstruk

Cakupan Konteks

Pengetahuan
Pemahaman
Kemahiran

Mencakupi semua tajuk


berdasarkan sukatan
peperiksaan

Bahagian A (Arudh)
Pengetahuan
Pemahaman
Kemahiran
Bahagian B (Qafiyah)
Pengetahuan
Pemahaman
Kemahiran
Mencakupi semua tajuk
berdasarkan sukatan
peperiksaan

)CONTOH ITEM KERTAS 1 (S109/11


()

.
0//0/0/

.
1
2

3

4 [ ]0 []/

3 2 14

2 3 14

3 4 12

4 2 31
3


()

62 :

62

)CONTOH ITEM KERTAS 2 (S109/21


()

.
:


( )1
( )2 .

][
] 4[( )1
( )2
( )3
( )4
] 4[

] 6[()1


()2
()4( )3
] 4[


()

.
:

] 4[

( )1
( )2
( )3
] 6[

:
:
:
:
] 6[

:

7

] 4[

SUKATAN PEPERIKSAAN
S109 ARUDH DAN QAFIYAH

.
.
.


.

:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

.
.
.
.
.
.


: .
.
.
8


()
-1
11 .
21 .
31.
41 .
51 .
61 .
-2 :
12 .
22 .
32 .
-3 :
13 .
23 .
33
133

-4 :
14
24
34

10

()
-5
-6
16
26
-7
-8
18
28
38
48
-9
-11
111
211
-11

-16

112
212

11