You are on page 1of 2

một số chương trình hay chứa trong đĩa hirren boot có thể chạy trực tiếp trên

xp ,vista ..

trước hết chú hãy vào theo đường dẫn sau :


BootCD\WinTools
tại đó có những file có đuôi mở rộng đây là file thực thi những file nén chứa
trong thư mục bootcd .
+CCleaner.bat: xóa rác trong máy tính ,registry
+CPUz.bat : kiểm tra thông tin phần cứng máy tính
+CurrPort.bat : kiểm tra thông tin chương trình đang hoạt đông nó chỉ ra cả
đường dẫn giúp truy tìm sự hoạt động của chương trình đó một cách dễ dàng
+DefragNT.exe: tiện ích chống phân mảnh ổ cứng
+DskSpeed.bat: kiểm tra lỗi ổ cứng
+HDDScan.exe : kiểm tra lỗi ổ cứng với khả năng test mạnh
+Edit-Hosts.bat: kiểm tra host mạng
+ExpressBurn.bat :một tiện ích ghi đĩa cd và dvd
+GetDataBack-FAT.bat và GetDataBack-NTFS.bat chương
trình phục hồi dữ liệu
+ghost : chương trình ghost
+HijackThis.bat : kiểm tra thông tin chương trình đang khởi động
+IBProcMan.exe kiểm tra thông tin chương trình đang khởi động
+ProcessExplorer.bat kiểm tra thông tin chương trình đang khởi động (nghe
chừng khá tốt)
+ JkDefrag.bat : chạy phân mảnh nhưng chỉ phân mảnh phân vùng chứa hệ
điều hành
+ KillBox.exe: xóa file cứng đầu không cho xóa hoặc virut do đang hoạt
động không thể xóa được
+ MemTest.bat: kiểm tra lỗi của ram
+ Recuva.bat: khôi phục dữ liệu ở trạng thái vừa mới xóa
+ Restoration.bat :xóa sạch những file đã xóa không còn sử dụng để làm cho
không thể phục hồi lại được dữ liệu đó nữa
+ Shredder.exe : giống như Restoration.bat nó sẽ làm sạch cluter
+ RootkitRevealer.bat : kiểm tra rootkit
+ S-and-M.bat : test toàn bộ hệ thống
+ SilentRunners.bat :kiểm tra nhiệt độ ổ cứng
+ SpaceMonger.bat : tao ra một bản đồ về dữ liệu trên phân vùng được chọn
+Splitter.exe: chia nhỏ một file bất kỳ thành nhiều file có dung lượng lựa
chọn thuận tiện cho việc chuyển dữ liệu sang máy tính khác trong trường
hợp thiết bị lưu trữ không đáp ứng đủ
+ TweakUI.bat :những tiện ích rất hay
+ Undelete.bat :khôi phục dữ liệu
+ Unstoppable-Copier.bat :copy đĩa cứng bị lỗi có chức năng vượt qua
sector lỗi để cứu những dữ liệu quý giá .nó có thể copy những đĩa hoặc dữ
liệu không cho phép copy như thông thường
+ VolkovCommander.bat: hiện ẩn tất cả ,nhưng sử dụng trên giao diện dos
+ WinDirStat.bat: một bản đồ dữ liệu mà từ đó ta có thể tìm ra một những
file có chung phần mở rộng được lưu trữ tại những nơi nào và thông tin của

+ WinKeyFinder.exe và ProduKey.bat tìm kiếm khóa đăng ký của
chương trình đã cài đặt và có thể đăng ký lại một khóa khác