 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

?‫א‬‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

١٤٢٥ 

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 W،،‫א‬‫א‬،‫א‬


‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 ? ‫א‬ ‫א‬ ?  ? ‫א‬ ‫א‬ ? ‫א‬ ‫א‬  
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

   W    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 W،

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬––‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

١

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬J 
 ‫א‬J ١

 ‫א‬J ٢

 ‫א‬J ٣
 ‫א‬J ٤

 ‫א‬J ٥

 ‫א‬J ٦

 E‫א‬F‫א‬J ٧

 W‫א‬‫א‬J

 K‫א‬J ١
 KJ ٢
 KJ ٣

 KJ ٤

 K‫א‬‫א‬J ٥
 K‫א‬J ٦

 KEFJ ٧
 K‫א‬‫א‬J

-١-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 W‫א‬J ١
K
 ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬



  ‫א‬
 WJ ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬ ‫א‬
K ‫א‬‫א‬‫א‬

2H ; HB‫א‬‫א‬‫א‬

( DIN15 )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

-٢-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٣
 K‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬J ٤


   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬


K‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

-٣-

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٥
F45º‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 KE60°F60°30°‫א‬‫א‬E45º

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  K( 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 ) ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K

 

 45°


 60° 

-٤-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٦
 K‫ א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K

 

 WE‫א‬F‫א‬J ٧

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬ ‫א‬

K‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
-٥-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KE‫א‬‫א‬‫א‬F

 W‫א‬-١
AB  ‫א‬ 
 J 50mmAB‫א‬J 

50mm AB F CD


  ‫א‬D ‫א‬‫א‬‫א‬J 

KBF‫א‬‫א‬J 

 KAB‫א‬ 


‫א‬G‫א‬ J 

 ‫א‬C ‫א‬‫א‬‫א‬J 

K‫א‬FKG‫א‬‫א‬
-٦-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 WJ ٢
K50mmAB ‫א‬J 



 ‫א‬‫א‬{AB
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬J 

 KD‫א‬،‫א‬‫א‬B A‫א‬ 

KAB C‫א‬D‫א‬J 

-٧-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

WJ ٣B‫א‬A‫א‬J BG‫א‬J 

 ‫א‬20mmK100mm

 K40mmAB 


 ‫א‬C B ‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬A ‫א‬‫א‬‫א‬J 

KDKC{B


 K‫א‬‫א‬‫א‬ D‫א‬ A‫א‬J 
-٨-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬


 WJ ٤




A‫א‬‫א‬J K50mm AB ‫א‬J 
 ‫א‬‫א‬

  30°‫א‬60 mm

 
 6‫א‬B‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬J 
KB6‫א‬K10mm6

 ‫א‬J KB6‫א‬5‫א‬‫א‬J 
 ،‫א‬

K6AB
-٩-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬J ٥

KA‫א‬‫א‬J KM50mm‫א‬‫א‬J 
 


 KM1AMJ KM‫א‬‫א‬A‫א‬J 


KADAC‫א‬J ‫א‬M1‫א‬‫א‬‫א‬J 
 ‫א‬‫א‬‫א‬F. A ‫א‬
 KECD‫א‬

- ١٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

W‫א‬J ٦
 ‫א‬ M1‫א‬J KM40mm‫א‬‫א‬J 
 AM
 
 K CB‫א‬J  ‫א‬BM1‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬
B‫א‬‫א‬‫א‬J KBC‫א‬‫א‬J 
 K‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

- ١١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J K‫א‬‫א‬EF‫א‬J 
WE‫א‬FJ ٧


  ‫א‬A‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬J 
K40mm‫א‬. 40mm‫א‬


 K‫א‬J ‫א‬B‫א‬‫א‬–
 K40 mm ‫א‬

- ١٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 AB ‫א‬GF ‫א‬،70mmAB ‫ א‬J 
 ‫؟‬40mm

 ‫؟‬AB‫א‬CD‫א‬،60mmAB‫ א‬J 

B ‫א‬AD ،50mmBG‫ א‬J 

 ‫؟‬10mm

‫؟‬،80mmAB‫ א‬J 

‫؟‬‫א‬ACAD‫א‬‫א‬،60mm‫א‬‫ א‬J 

‫؟‬‫א‬‫א‬،80mm‫א‬‫ א‬J 

‫؟‬47mm‫ א‬J 

‫؟‬50mm‫ א‬J 

- ١٣ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬

٢

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬J ١

 K‫א‬J ٢

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

 K‫א‬J ٤

 K‫א‬J ٥

 ‫א‬‫א‬J- ١٤ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬F‫א‬(DIN)‫א‬
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE‫א‬،‫א‬

 W‫א‬‫א‬J ١
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬K(DIN ISO 3098) ‫א‬‫א‬‫א‬

 K(1)‫א‬،‫א‬E‫א‬F‫א‬

 (1)‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬

 ( 1 )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

(2)‫א‬

10/10h‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

7/10h‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
1/10h‫א‬‫א‬‫א‬J 
 16/10h‫א‬‫א‬J 
6/10h‫א‬‫א‬J 

1 : 2  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 

  W(h)‫א‬‫א‬‫א‬J 
 K( 2 )‫א‬2.5 , 3.5 , 5 , 7 , 10 , 14 , 20 mm
‫א‬ A4‫א‬‫א‬ 

 

K3.5mm‫א‬ 

 ( 2 )W‫ א‬‫א‬EKKKK‫א‬{‫א‬F‫א‬J 
- ١٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

  K{J 

 KJ 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬J  

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬‫א‬H

( 3 )K( 3 )

 J ١

 ‫؟‬h= 10r 3 ; YK4 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

10/10 . 10=10mm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 7 /10 . 10= 7 mm ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 2/10 . 10 = 2 mm ‫א‬‫א‬‫א‬

 1/10 . 10 = 1 mm ‫א‬ J ٢

 ‫؟‬h= 3.5mmS66 ; TH ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

10/10 . 0,35 = 3.5mm

W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

7 / 10 . 0,35 = 2,4mm‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
2/10 . 0,35 = 0,7mm ‫א‬‫א‬
1/10 . 0,35 = 0,35mm ‫א‬

- ١٦ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٢
‫א‬{‫א‬‫א‬(DIN476)‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬K(1:

2

) ‫א‬

‫א‬‫א‬(841x1189mm=1 m2)‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
K(4)‫א‬(A0)‫א‬

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

148 210 297 420 594 841 1189
105 148 210 297 420 594

841

‫א‬
‫א‬
(mm)
‫א‬
(mm)
 (4)‫א‬

- ١٧ -

‫‪ ‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬

‫א‪‬א‪ ‬‬

‫‪‬א‪ ‬‬

‫‪ J ٣‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ W‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬‬
‫‪‬א‪‬א‪ K‬‬

‫‪‬א‪‬א‪‬א‪‬א‪ ‬א‪‬א‪ KDIN 15‬‬
‫ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﻂ‬

‫اﻟﺴﻤﻚ ب‪mm‬‬

‫ﻗﻠﻢ‬
‫اﻟﺮﺻﺎص‬

‫ﺧﻂ آﺎﻣﻞ ﻋﺮﻳﺾ‬

‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‬

‫اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ )إرﺷﺎدات(‬

‫‪0.35 0.5 0.7‬‬

‫‪HB‬‬

‫ﺣﻮاف اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ‬
‫ﺧﻄﻮط اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ‬
‫ﺣﺪ ﻃﻮل اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻔﻌﺎل‬

‫ﺣﻮاف‬
‫ﺣﺎدة‬

‫‪0.18 0.25 0,35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺧﻄﻮط اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻦ‬
‫أﺳﺎس )ﻗﺎع ( اﻟﻠﻮﻟﺐ‬

‫ﺧﻂ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﻂ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪ‬

‫‪0.18 0.25 0.35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺣﻮاف اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﺔ‬
‫ﺧﻄﻮط اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻤﺨﺘﻔﻴﺔ‬

‫ﺧﻂ رﻓﻴﻊ ﻣﻦ ﺷﺮط وﻧﻘﻂ‬

‫‪0.18 0.25 0.35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻨﺼﻒ‬
‫ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ‬

‫ﺧﻂ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺷﺮط وﻧﻘﻂ‬

‫‪0.35 0.5 0.7‬‬

‫‪HB‬‬

‫ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻄﻊ‬

‫ﺧﻂ ﻣﻦ ﺷﺮط وﻧﻘﻄﺘﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب‬

‫‪0.18 0.25 0.35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺧﻄﻮط إﺣﺎﻃﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺐ‬

‫ﺧﻂ ﻳﺪوي ﺣﺮ‬

‫‪0.18 0.25 0.35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺧﻄﻮط اﻟﻜﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدن ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ‬

‫‪0.18 0.25 0.35‬‬

‫‪2H‬‬

‫ﺧﻂ آﺎﻣﻞ رﻓﻴﻊ‬

‫ﺧﻂ ﻣﺘﻘﻄﻊ ) ﻣﻦ ﺷﺮط(‬

‫ﺧﻂ ﻣﺘﻌﺮج‬

‫ﺧﻂ اﻟﻜﺴﺮ‬
‫)آﺎﻟﺨﻂ اﻟﻴﺪوي اﻟﺤﺮ‪ ,‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫رﺳﻤﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ(‬

‫‪‬‬
‫‪- ١٨ -‬‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٤
 ‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬ 

 W‫א‬‫א‬‫א‬J ١

 K(a) ‫א‬‫א‬‫א‬ J 

 ‫א‬‫א‬8mm‫א‬J 
K(b)‫א‬

K(c)‫א‬3,5mm15°‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬‫א‬‫א‬J 
 (d)‫א‬K‫א‬ 1mm‫א‬‫א‬

 K(e)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬J 
K(f )‫א‬

.(g )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

،10mm ‫א‬‫א‬‫א‬J 
(h )‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
( i )‫א‬

 ‫א‬J 

 ( j )‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ( k )‫א‬K‫א‬
- ١٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬J ٢

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K( a ) ‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K( b)‫א‬‫א‬J 
 

‫א‬(14)‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

- ٢٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٣

KEF‫א‬ ‫א‬ 
 KEF‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

. (a) ‫א‬‫א‬J 

 K(d)‫א‬‫א‬‫א‬2 mm‫א‬J 

K(c)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
K(b)‫א‬K‫א‬‫א‬J 
K(e)‫א‬‫א‬‫א‬J 

K(f )‫א‬‫א‬‫א‬J 

 K(g )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬J 
- ٢١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 WE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬J ٤

 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬ ‫א‬‫ א‬

  ‫א‬‫א‬J 
  . (b)‫א‬‫א‬،(a)‫א‬

K(c)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬RJ 
K(e)‫א‬‫א‬J 

K(d )‫א‬‫א‬J 
K(f )‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬J 

- ٢٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٥

 W‫א‬‫א‬،‫א‬

 K( a )45°‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬J 

K( b )‫א‬‫א‬‫א‬J 

 2,5 mmK( ø )‫א‬‫א‬J 
K( d )‫א‬‫א‬‫א‬ 75°‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬J 
K( c ) ‫א‬‫א‬‫א‬

 K(e) ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬J 

 K( f )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 

- ٢٣ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬J ٦

  ‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬،( DIN ISO 823 )‫א‬‫א‬

1:1‫א‬W‫א‬‫א‬J 

 E2:1 ) ( 5:1 ) ( 10:1) W‫א‬J 
 E 1:2 ) ( 1:5 ) ( 1:10) W‫א‬J  

 

‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬

10mm ‫א‬
2:1‫א‬

- ٢٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬h = 10t 3 ; UF469‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ١
‫؟‬h = 14z68 ; RW90‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ٢
 ‫؟‬h = 3.5 THE ; 2457‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬J ٣
 ‫؟‬A3 A4‫א‬ J ٤
 ‫؟‬‫א‬‫א‬ J ٥
 ‫ ؟‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٦
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٧
 ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 E2H0.35mmF EHB0.7mmF ‫א‬‫א‬‫א‬

 E 2H0.35mmFE 2H0.35mmF

- ٢٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٨

‫؟‬2:1 ‫א‬‫א‬J ٩

 ‫؟‬1:2 ‫א‬‫א‬J ١٠

- ٢٦ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 

 ‫؟‬‫א‬J ١١

 ‫א‬

- ٢٧ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

- ٢٨ -

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

‫؟‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬J ١٢

- ٢٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫א‬‫א‬J ١٣
‫؟‬‫א‬‫א‬- ٣٠ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

٣

- ١٤  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬J ١

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬J ٢

 ‫א‬J 

 ‫א‬‫א‬J 

‫א‬‫א‬‫א‬J 



 ‫א‬‫א‬J 

- ٣١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

K
 ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F 

K‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 ‫א‬
 W

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬J ١
{‫א‬EF‫א‬
K(1:2)40mm  ‫א‬(1:1)40mm‫א‬70mm‫א‬

 K‫א‬‫א‬42°‫א‬‫א‬ 7°‫א‬‫א‬ ‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 

40/2=20mm(1:2)‫א‬
- ٣٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬E‫א‬F‫א‬J ٢

‫א‬‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬30°‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬K(1:1)
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬E‫א‬F‫א‬- ٣٣ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 E‫א‬‫א‬F

E‫א‬‫א‬F
 

 

 




 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

E‫א‬‫א‬F
- ٣٤ -



 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬




 


 W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬J ١

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢
K‫א‬‫א‬

- ٣٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

‫א‬60°‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 30°‫א‬50mm‫א‬‫א‬J ٢30°‫א‬40mm‫א‬‫א‬J ١
 30°‫א‬40mm ‫א‬‫א‬‫א‬J ٤90°‫א‬ 70mm‫א‬‫א‬J ٣


 ‫א‬‫א‬J ٦

30°‫א‬50mm‫א‬‫א‬‫א‬J ٥

 K‫א‬

- ٣٦ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢K‫א‬‫א‬J ١
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٤K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
 K 

- ٣٧ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٦K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
K 


K‫א‬‫א‬J ٧K‫א‬٥٢‫א‬‫א‬J ٧
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٩K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٨
- ٣٨ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ١

 
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
- ٣٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

J ٢- ٤٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ٣- ٤١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

J ٤

- ٤٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

J ٥
- ٤٣ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ٦- ٤٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬{‫א‬

 W

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬‫א‬J 
   60 + 50 = 110 mm

‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬
410-110 = 300 mm

 K‫א‬J 
300 / 3 = 100 mm 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 87 + 50 = 137 mm

 ‫א‬‫א‬J 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 287 - 137 = 150 mm

 K‫א‬J 
 150 / 3= 50 mm 

- ٤٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 WE‫א‬F‫א‬
،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬


- ٤٦ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

E ‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 K(a)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫♦ א‬

K(b)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫♦ א‬
K(c)‫א‬‫א‬‫א‬‫♦ א‬
.(d)‫א‬‫א‬‫♦ א‬
.(e)‫א‬‫א‬‫א‬‫♦ א‬

K‫א‬{ ♦
K( g )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬( f )‫א‬‫♦ א‬

K( h )E‫א‬F‫א‬ ♦

K( i ) ♦

K( j ) ♦
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬- ٤٧ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ١

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬


- ٤٨ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ٢

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
- ٤٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 J ٣

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬- ٥٠ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

5

4

3

2

1

‫א‬
 



 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫ א‬K١
 

E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

 







- ٥١ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

5

4

3

2

1

‫ א‬ ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢




 E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

  


- ٥٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

‫؟‬‫א‬J ٣

- ٥٣ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬(1 - 16F‫א‬‫א‬J ٤

 ‫؟‬1:1‫א‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J 
 ‫؟‬‫א‬‫א‬J 

 ‫؟‬J 

- ٥٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٥٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٥٦ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٥٧ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٥٨ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٥٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
- ٦٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬


 -15- ٦١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 -16


- ٦٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬،1:1‫א‬‫א‬‫א‬J ١

- ٦٣ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬1:1‫א‬‫א‬‫א‬J ٢
- ٦٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬ 1:1‫א‬‫א‬‫א‬J ٣


- ٦٥ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١
 ‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

 ‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬J ٤

 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
 ‫א‬‫א‬J ٦
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٧
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٨
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٩

- ٦٦ -

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ١
 ٢

 ٢

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬J ١

 ٢

 ‫א‬J ٢

 ٣

 ‫א‬J ٤

 ٣

 ٤

 ٥

 ‫א‬J ٣
 ‫א‬J ٥

 ‫א‬J ٦

 ٥

 E‫א‬F‫א‬J ٧

 ٦

 ‫א‬J ١

 ٨

 J ٣

 ٦

 ٧

 ٩

 ‫א‬‫א‬

 J ٢
 J ٤

 ١٠

 ‫א‬‫א‬J ٥

 ١٢

 EFJ ٧

 ١٤

 ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ١١

 ١٣

 ١٥

 ١٥
 ١٧
 ١٨

 ‫א‬J ٦

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J ١

 ‫א‬J ٢

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ١٩

 ‫א‬J ٤

 ٣١

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 ٢٥

 ‫א‬‫א‬

 ٣٢

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬J ١

 ٣٢
 ٣٣

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬J ٢

 ٣٥

 ‫א‬‫א‬J ٤

 ٤٧

 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٦

 ٦٦

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J ٣

 ٣٤

 ‫א‬J ٥

 ٤٥
 ٥١

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

?‫א‬‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬– ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 W،،‫א‬‫א‬،‫א‬


‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
     ‫א‬  ‫א‬   ،‫א‬   
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 ? ‫א‬ ‫א‬ ?  ? ‫א‬ ‫א‬ ? ‫א‬ ‫א‬  
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

   W    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 W،

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬––‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬

١

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬J

 K‫א‬‫א‬J ١

 

 K‫א‬‫א‬J ٢

 K‫א‬‫א‬J ٣

 K‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬J 

-١-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

( ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬DIN6 )
 

 W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
 


 

 

-٢-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬

K(a)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

-٣-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬

-٤-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 J ١

 

 W‫א‬
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣ W‫א‬

 ‫א‬W

-٥-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W

 J ٢

 W‫א‬
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢

 ‫؟‬ K٣


 W‫א‬

 ‫א‬W

-٦-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W

 J ٣

 W‫א‬

 

 ‫؟‬ K١
 ‫؟‬ K٢

 ‫؟‬ K٣

 W‫א‬

 ‫א‬W


-٧-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W
 J ٤

 W‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬ K١
‫؟‬‫א‬‫א‬ K٢


 W‫א‬

 ‫א‬W-٨-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬45°‫א‬‫א‬‫א‬EF J ١
 K(a)‫א‬

K(b)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٢
K(c)‫א‬‫א‬ J ٣

K(d)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٤

‫א‬‫א‬ J ٥
K(e)‫א‬

K(f )‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J ٦

،‫א‬‫א‬{‫א‬{‫א‬{‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J ٧
 KE‫א‬{‫א‬‫א‬-٩-

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣

‫؟‬‫א‬‫א‬ K٤
‫؟‬ K٥

- ١٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣

- ١١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢

‫؟‬ K٣

 

 

- ١٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٤
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢

‫؟‬ K٣

- ١٣ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣

 

- ١٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٦
 ‫؟‬ K١
‫؟‬ K٢

‫؟‬ K٣


- ١٥ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٧
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣

- ١٦ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٨
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
 ‫؟‬ K٣

- ١٧ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٩
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢
‫؟‬ K٣

- ١٨ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٠
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢

 ‫؟‬ K٣- ١٩ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١١
 ‫؟‬ K١

‫؟‬ K٢

 ‫؟‬ K٣


- ٢٠ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٢
 ‫؟‬ K١
‫؟‬ K٢
K K٣

 


- ٢١ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٣
 ‫؟‬ J ١

 ‫؟‬ J ٢

- ٢٢ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٤
 ‫؟‬ J ١

‫؟‬ J ٢
‫؟‬ J ٣

- ٢٣ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٥
 ‫؟‬ J ١

‫؟‬E 30mm‫א‬F20mm J ٢
‫؟‬ J ٣

- ٢٤ -

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١٦
 ‫؟‬10mm‫א‬ J ١

‫؟‬ J ٢
‫؟‬ J ٣

- ٢٥ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

٢

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

 ‫א‬‫א‬J 

 ‫א‬‫א‬J ١

 ‫א‬‫א‬J ٢

 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
 


 J 

 

 

‫א‬‫א‬J 


- ٢٦ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬KKKKK‫א‬‫א‬‫א‬

{‫א‬‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬{‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J ١

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 W

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

5

4

3

2

1

 ‫א‬

36 38 39 37 38 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 

 

- ٢٧ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬J ٢

 ‫א‬{‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬

 

Ni Cr AL 

 8.9

 7.2

 2.7

Zn 

Fe ‫א‬

‫א‬

 8.9

7.8

 ‫א‬

 ‫א‬
- ٢٨ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬

 25%

 25%

‫א‬

‫א‬

50%



 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬- ٢٩ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬

 

 J ١

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫؟‬‫א‬


500


400


300200 100 5h  4h  3h  2h  1h

Km s ‫א‬

h t ‫א‬
 ‫א‬ 

- ٣٠ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 J ٢

 ‫א‬n ‫א‬vc‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬20mm
 ‫؟‬‫א‬


30

25

20

15

10

8

vc ‫א‬

478

398

319

239

159

128

 n ‫א‬

 ‫א‬
- ٣١ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١
 W‫א‬١٤٢٣J ١٤٢٢
‫؟‬‫א‬

‫א‬‫ א‬‫א‬
 680

 510

‫א‬

‫א‬‫א‬‫ א‬‫א‬‫א‬

 870

400

‫א‬
‫א‬

520

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٢
W‫א‬

 ‫؟‬‫א‬




‫ א‬‫א‬
880

650

‫א‬







780

980

750

580

  


‫א‬





‫א‬

510 290 600 400



  ‫א‬

320

450

‫א‬

 W‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٣
 ‫؟‬‫א‬‫א‬

‫א‬
 ‫א‬

25%

‫א‬‫א‬

‫א‬

 25%

‫א‬
‫א‬‫א‬

 25%

‫א‬
‫א‬

25%

‫א‬


 ‫א‬‫א‬- ٣٢ -

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬P‫א‬n 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ٤
 W‫א‬
 ‫؟‬

27

38

2000

2250

56
 4000

43
 3000

27

14

2000

1250

 ‫א‬
‫א‬

- ٣٣ -

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬J ١
 ‫א‬‫א‬J ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

 ‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬J ٤
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٥
 ‫א‬‫א‬J ٦
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٧
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٨
 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٩

- ٣٤ -

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬

 ١

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ٢

 ٢

 ‫א‬‫א‬J ١

 ٤

 ‫א‬‫א‬J ٣

 ‫א‬‫א‬J ٢

 ٣
 ٥

 ‫א‬‫א‬

 ١٠

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ٩

 ٢٦

 ٢٧

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ٢٨

 ‫א‬‫א‬J ٢

 ٢٧

 ‫א‬‫א‬J ١

 ٢٩

 ‫א‬‫א‬‫א‬J ٣

 ٣٠

 

 ٣٤

 ‫א‬‫א‬

 ٣٢

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful