You are on page 1of 2

Dalag, Marion Valerie

Pebrero 10, 2015


Dineros, Katrina Marie
100 THQ2

PI

KATITIKAN
Pinamumunuan ni Raha Soliman ang Maynila at si Bunaw Lakandula naman
ang kinikilalang Hari ng Tundo. Sa pananakop ng mga Kastila sa Maynila, tumakbo
sila Raha Soliman sa Tundo ngunit nang huli, hindi tinulungan ni Lakandula si
Soliman. Mas ninais ni Lakandula na makipagtulungan sa mga Kastila. Tuluyang
nasakop ang Tundo at Maynila noong 1571 at ang Maynila ang ginawang sentro ng
pamahalaang Kastila.
Nagbalak at gumawa ng plano ang ilang angkan sa Tundo na paalisin ang
mga Kastila noong 1587 at ito ay tinawag na Sabwatan sa Tundo. Kasama sa
sabwatan ang mga datu at sakop ng Tundo, Maynila, Navotas, Malabon, Bulacan,
Pampanga, Bataan at Batangas. Hinikayat din nilang sumama ang mga taga Jolo,
Burneo, at mga Hapon, kasama ang mga datu sa Cuyo at Calamianes. Sila ay
kumukuha ng armas mula kay Kap. Don Juan Goyo sa pamamagitan ni Dionisio
Fernandez bilang interpreter. Ngunit noong 1588, nalaman ang plano dahil binunyag
ito sa mga Kastila ni Datu Surabao. Hindi sigurado kung sa simula pa lamang ay
espiya siya ng mga Kastila o bumaliktad lamang sa huli. Nahuli si Datu Sumaelob at
nakumpirma ang ulat ni Surabao. Pinugutan ng ulo sila Agustin de Legazpi at Martin
Panga, at ipinakita ito sa buong bayan. Binitay o ipinatapon naman ang iba pang
kasapi.
Ang pananakop ng Kastila sa Pilipinas ay may layunin na 3G God, gold,
glory. Ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo ay binigyan ng pinakamataas na
importansiya ng Hari ng Espanya. Ito rin ang naging tagapag-bango ng kanilang
koloniyalismo.
Ang proseso ng pagsasaayos ng mga nasasakupan ayon sa panlasang
Europeo o reduccin ay isa sa mga hakbang ng mga Kastila para mapalaganap ang
Kristiyanismo. Ang pueblo ay nabuo sa pamamagitan ng reduccin. Sa sentro ng
bawat pueblo ay ang plaza kung saan matatagpuan ang simbahan, munisipyo at
kumbyento. Ang uring principalia ay karaniwang nakatira malapit sa paligid ng
sentro ng pueblo habang ang mga indio ay nakatira malayo sa sentro. Sa
katunayan, ang pamilya ni Rizal ay nakatira sa tabi ng simbahan, nangangahulugan
na sila ang pinakamayamang principalia sa Laguna.
Marami pang idinulot na pagbabago sa ating bansa ang koloniyalismo ng
Kastila. Isa na dito ang pagbabago sa ating sistema ng pulitika. Nagkaroon tayo ng
Cabeza de Barangay na kadalasan ay mula sa mga dating Datu. Ang sumunod na
posisyon naman ay Gobernadorcillo na namumuno sa munisipyo. Sila naman ay
mula sa mga pinunong ilang beses nang naging Cabeza de Barangay. Nagkaroon din
tayo ng Alkalde Mayor at Gobernador-Heneral, ang mga posisyong ito ay para
lamang sa mga Kastila. Sinimulan ding ipatupad sa Pilipinas ang Batas ng Espanya.

Isa ring pagbabagong


ekonomikal. Nagkaroon ng
pagmamay-ari ng malalaking
hanap-buhay noon, at Polo y
may edad 16-60 taon.

naidulot ng koloniyalismo ay ang pagbabagongEncomienda o land administration, Hacienda o


lupain, Kalakalang Galyon na siyang pangunahing
servicio o sapilitang paggawa ng mga kalalakihang