You are on page 1of 6

10 cng ngh xanh lm thay i cuc sng

Di y l 10 cng ngh, quy trnh kinh doanh, sng to v ti chnh ang v s c nhng nh hng nht nh
n cuc sng chng ta:
n chiu sng thng minh

Trong nhng nm qua, n chiu sng hunh quanh compact (CFL) c mt trn nhng i l M. Mc d gi
loi n ny khng r v nh sng yu ch bng 1/5 so vi nh sng ca n si t nhng loi n compact ny
gip tit kim rt nhiu trong s dng v tui th ca bng. Mt n CFL c tui th bng 8 n si t thng
thng, thm ch l hn.
nh sng t nhin

nh sng ban ngy chc chn l phi r hn nh sng in. Tuy nhin, tht kh c th tn dng ti a c ngun
sng t nhin ny. Ngoi ra, thi quen chiu sng hin i cng khin cho con ngi ta khng mun da vo
ngun sng t ca s na.
Gi y, mt h thng kim sot t ng qua cm ng s c a vo nhng ta nh knh c th iu chnh
n v tn dng nh sng mt tri. Ti sn bay quc t Dallas-Fort Worth, cng ty chiu sng Axis lp t thit b
iu chnh nh sng c lp. Nhng khu vc gn ca s, nh sng in s c gim xung ch cn khong 70%
trong khi nhng vng xa v ti hn s b gim t hn. nhng khu vc c nhiu nh sng t nhin, ngi ta c th
ct gim mc tiu th in ti 20%.
n in vi tui th cao hn

Nhng chic n it pht sng LED (light-emitting diodes) s tip bc n CFL nhng vi gi thp hn nhiu. Ch
cn 1/10 nng lng cn cho mt chic n si t v vi tui th l 50.000 gi (hn 11 nm nu mi ngy s dng
12 ting), n LED nh bi n si t, n hunh quang v hin ang c s dng cho n tn hiu ca t,
n trong TD, n tivi.
nhng ca hng bn l ni ngi ta phi thp sng lin tc, n LED ang dn thay th n halogen. Nhiu gia
nh cng bt u s dng n LED thay th cho cc n ang c trong nh. Gi mt chic n ny l khong 6
n 8 USD cho cc loi 45, 50 v 75 watt.
Xe t in tc cao

Hng Tesla Roadster thit k ra chic t in kiu dng James Bond vi gi 100.000 USD. Nng lng chy
xe ly t hng ngn pin Li-Ion. Xe c th tng tc t 0 n 60 dm mt gi ch trong vi giy. Chic xe t in ny
khng gy nhim trn ng, v tt nhin l sn xut ra t kh thi hiu ng nh knh hn bt c chic t chy
bng xng no.
Xe t in chy trong thnh ph

Hin nay, cuc cch mng xanh ang din ra ngay c trong vic thit k phng tin i li. Ngy cng c nhiu xe
p in, xe nht bng golf, xe NEVs (vit tt ca neighborhood electric vehicles - cc phng tin chy in xung
quanh chng ta) c bn trn th trng. Chic xe t ng ph ny c v bng nha, c th chy vi tc
cao nht l 60 dm mt gi v p ng c cc yu cu v an ton theo chun ca chu u.
Xe t chy bng hai ngun nhin liu (Plug-In Hybrids)

nhng bang ln ca M nh bang California, ngi ta ang c gng ct gim vic thi ra kh CO2 v cc cht gy
nhim, v vy, nhng chic xe c th chy bng nhin liu sinh hc nh ethanol v du diesel sinh hc ang rt
c quan tm. Hng Toyota c k hoch tung ra th trng mt loi xe nh trn, s dng pin Li-Ion vo nm
2010. General Motors cng ang c gng ly li th trng vi k hoch sn xut xe chy bng hai kiu nhin liu
-xe Volt - vo cng thi im trn.
Th tn dng xanh

Cc cuc iu tra cho thy ngi tiu dng mi ch dng li thc v mi trng ch cha thc s hnh ng v
mi trng. Nhiu ngi cm thy b ng vi cc dch v xanh, khng quen thuc vi cc nh cung cp dch v
xanh v khng thch dch v ny v chi ph cao.
Hin nay, hng ti chnh GE Finance ang kt hp vi hng MasterCard lm cho nhng dch v trn tr nn d
dng hn vi mt chic th tn dng xanh, hot ng theo phng thc trch 1% t s tin mua sm ca ngi ch
s hu th thanh ton cho nhng b p v kh CO2 c nh gi v xc nhn bi dch v ti chnh nng
lng GE v AES. Hin nay, GE tnh rng nu ch s hu th tiu 750 USD mt thng th h tiu b li
nhng kh thi h gy ra trong mt nm.
Ti ch cng ngh cao

Vic ti ch ngy nay tr nn hiu qu hn nh c cng ngh cao v do gim chi ph cho vic ti s dng
nhng vt liu t rc thi. Cc nh my ti ch cng ngh cao khng cn ph thuc vo sc ngi na. Rc thi s
c phn loi nh c cc b cm bin v my phn loi. Nam chm s ht st v thp ra, qut gi s gip x cc
bao giy cn sng lc v my li tm s gip phn chia cc loi ph thi cn li.
Ti chnh xanh

u nm nay, hng Este Lauder xy dng nh my nng lng mt tri ti Oakland, M. Vn ti chnh c
thc hin bi doanh nghip MMA Renewable Ventures. Doanh nghip ny cng vi cng ty SunEdison (do BP Solar
hu thun) tin phong i u trong vic s dng phng thc ti chnh mi nhm gip cng ty thanh ton cho
vic lp t nng lng xanh ny.
Nh cung cp dch v nng lng ny gip khch hng ca mnh thng qua vic x l cc vn au u lin quan
ti ti chnh, k thut v th tc ph duyt. Khch hng c th thc hin thanh ton mua nng lng trong vng 10
ti 20 nm vi chi ph thp hn nhng g m hin nay h phi tr. Cc cng ty khc la chn phng thc thanh
ton xanh ny l Fetzer, Staples (SPLS), v Whole Foods (WFMI).
My tnh xanh

Chic my tnh trn trng c v khng c g c bit nhng n l mt trong nhng chic my tnh xanh u tin
c sn xut hng lot. Thng 6 va qua, chic my rp5700 ca hng Hewlett-Packard nhn c gii vng do
chng trnh cng ngh xanh ca ngnh cng nghip cng ngh thng tin M xy lp ra vi tn l Cng c nh gi
mi trng v cc sn phm in t trao tng.
Vi gii thng ny, nhng chic my tnh trn s rt t hng bi v 95% vic mua sm my tnh cho cc c quan
ca chnh ph M phi m bo rng cc sn phm c mua c cng nhn EPEAT v nhiu cng ty cng s
lm theo vic ny. My tnh c ng trong hp carton 25% ti ch, v nha vi t nht 10% ti ch, v 95% linh
kin c thit k d dng ti ch. My c bn vi gi 800 USD, tit kim in 15% v ta ra t kh nng hn.
TAM H (Theo Business Week)