You are on page 1of 6

EVIDENTIRANJE IMOVINE I PROMJENA U IMOVINI

Imovina

Vrijednost (KM)
na dan 1.1.2011

Prodaja (KM) u
2011

Nabavke (KM) u 2011

kupljeno

rodjeno

Vrijednost
(KM)
31.12.2011

EVIDENTIRANJE TEKUIH PROMJENA


stranica ...
Broj
Datum
stavke

Opis prihoda / troka

Koliina

Jedinica
mjere

Prihod KM

Rashod KM

Ukupno
Stanje-prenos
* ovdje evidentirati i primljene subvencije

EVIDENTIRANJE KREDITA
Datum

OPIS promjene

Ostatak duga
(KM) 1.1.2011

Primitci u 2011
god. (KM)

Plaanja u
2011god. (KM)

Ostatak duga
(KM)