You are on page 1of 2
Benvolgut/da Senyor/a: El motiu de la present és per comunicar-vos que a partir del dia 7

Benvolgut/da Senyor/a:

Benvolgut/da Senyor/a: El motiu de la present és per comunicar-vos que a partir del dia 7

El motiu de la present és per comunicar-vos que a partir del dia 7 d’abril, després de setmana santa, iniciarà el servei del menjador escolar a les escoles gestionades a través del Consell Comarcal, una nova empresa de càtering EUREST CLECTIVIDADES, SL., adjudicatària per concurs públic , enlloc de l’empresa que actualment ho estava gestionant Serunión.

Us

fem

saber,

que

el

nou

preu

del

menjador escolar

d’acord amb adjudicació

mitjançant concurs públic, a partir del dia 7 d’abril serà de :

  • - Alumnes fixes

.......................................

5,84 €

  • - Alumnes esporàdics ..............................

6,19

Tindran la consideració d’alumnes fixes, els alumnes que es queden al menjador 3 dies setmanals.

Els alumnes que gaudeixen d’ajut individual de menjador escolar del Consell Comarcal de l’Anoia, serà a partir del dia 7 d’abril de:

  • - Ajuts del 50% .............................

2,92

  • - Ajut del 100%

.............................

5,84 €

Les famílies que NO tinguin beques compactades, a partir del dia 7 d’abril.

  • - Hauran de pagar

2,92 €

( 5,84 € - 2,92 € ),

fins arribar el 100%.

Les famílies ja hagin sol.licitat i tinguin autoritzades les beques compactades 88 dies / curs/ escolar, ja se’ls indicarà el/els dia/es totals fins a final de curs, que podran utilitzar el servei de menjador.

Les

famílies

que

tinguin

tiquets

l’empresa Serunión:

pendents

del

tercer

trimestre ja pagats amb

  • - Alumnes esporàdics, a partir del proper dia 27 de març, hauran de posar-se en contacte amb l’empresa Serunión al telèfon 93.632.70.55, i els indicaran per procedir a la devolució.

  • - Alumnes fixes amb rebut domiciliat els hi retornaran les faltes justificades del mes de març, mitjançant transferència bancària.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Una salutació ben cordial.

Carles Castro i Taboada Conseller del Departament d’Ensenyament Del Consell Comarcal de l’Anoia

Igualada, 13 de març de 2015

Igualada, 13 de març de 2015

Igualada, 13 de març de 2015