You are on page 1of 2

KEJOHANAN AKUATIK- POLO AIR MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA KE 49, 2015

WATER POLO SCORESHEET


VENUE:
PUSAT AKUATIK MBSA,SHAH ALAM
DATE:
16.03.2015
GAME NO: 3
Time:

TEAM:

SELANGOR

CAP COLOUR:

WHITE

COACH:

NO:

PLAYER

MAJOR

GOALS BY QTR

FOULS

1 2 3 4

TIME

PLAYER

4.50
;0.23
6.10
5.48

5
2

6.54
4.00
3.44

5
5
7

3.34
2.56
0.25
0.05

12
2
4
9

WHITE

BLUE

SCORE

TIME

PLAYER

COMMENT

SCORE

1
2

7.10
1.19
7.26
6.19

7
5
8
2

G
E
G
G

REFEREES:

2
3

SECRETARIES:

E
E
S

6.10
1.39
6.52

3
5

E
G
TO

E
P
G
E

6.26
3.44
0.46
0.35

7
5
2
5

G
PG
G
E

5
6
7

7.31
5.54
4.10
2.56
0.43

6
2
6
5
7

G
G
G
E
G

8
9
10

COMMENT

G
PG
TO
EG

EX

1 CHAN WEN HAO

2 KOH TSE YUAN

Sheet No.:

3 ALDEN CHING JYH REN

TIMEKEEPERS:

4
GOAL JUDGES:

TEAM:

PERAK

CAP COLOUR:

BLUE

COACH:

NO:

PLAYERS

1
X X

5 ENRIQUE LOKE J HUNN

11

5 HEONG ZHAO YUAN

X X X

7 KHOR TING PHONG


8 HAR ZHEN CHENG

9 KOH TSE YANG

9 HAR ZHEN HANG

11 JASON TAN KAI WEN

4 EX

X
X X X

1 1
2
1 1

1
1

10 LIM JIA JUN

12 HAFFIYAN TEH BIN HASSAN

11 LAU ZHENG JUN

15 REMY NAZEREL BIN ABDUL RASHID

12 MUHAMMAD IMRAN B SALLEH

13 LEE LIN HOONG

13 GHANEASH KUMAARAN
TOTAL:

2 1 0 1

TOTAL:

BLUE

1 1 1

2 LAM WAI LOON

8 JOEL YEE JIE EN

WHITE

6 YEONG WAI KIT

7 JOSHUA YEE JIE HENG

FOULS

4 LEONG KHAI MUN

6 WONG QUAN SHUEN

RESULTS

MAJOR GOALS BY QTR

1 NICHOLAS TAN

3 ZACHERY TAN YUEN SEUNG

4 KAY CHUN HONG

4 EX

TIMEOUT

T.O.

ABBREVIATIONS
G: GOAL

P:PENALTY

TO:TIME OUT

PG:PENALTY GOAL

TOURNAMENT DIRECTOR:

KEJOHANAN POLO AIR MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA KE 49, 2015

E:EXCLUSION

T.O.
S:SUSPENSION

EG:EXTRA MAN GOAL

ANDY LOW

CONFIRMATION
REFEREES:
COMMENTS:

1 3 3 4 11