You are on page 1of 5

ANADOLU ALEVLNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

Aleviliin zgn ierii, Snnilikten ylesine etkilenmiki, bin yldr Alevi edep ve erkanlarna gre yaplan trenler,
tamamen arapa okunan dualarla, ekilen tekbirlerle bu yce inancn o gzelim zn tersine dntrm. Alevi
dedelerinin bir ksm cami imam gibi Snni Islami eriat usllerine gre trenler yapyor. Buna dur demeli!
Aleviler yzyllardr dinsel ritellerini hep gizli yapmlardr. Her taraftan snni-islam eriatyla kuatlm
olduklarndan ve bask altnda yaadklarndan bir trl korku emberini krp kendi inan ve ibadetlerinin gerei
olan geleneklerini zgrce yaamamlar.
Bu durum her ne kadar bugn bir nebze olsun, son yllardaki alevi rgtleri sayesinde krldysa da, ne yazk ki
halen Alevilerin byk bir ksm inan ritellerini gizli yapmaktadrlar. Gerek Trkiyedeki cem evlerinde olsun
gerekse kent yaamnda olsun, Alevilerin byk bir ounluu cenaze trenlerini islam usullerine gre yapyorlar.
Aleviliin kendine ait zgn ierii, snnilikten ylesine etkilenmi ki, bin yldr alevi edep ve erkanlarna gre
yaplan trenler, tamamen Arapa okunan dualarla, ekilen tekbirlerle bu yce inancn o gzelim zn tersine
dntrm ve gerici bir duruma sokmulardr. Bu durum her geen gn daha da ktye gidiyor. Alevi dedelerinin
bir ksm cami imam gibi suni slami eriat usullerine gre trenler yapyor. Buna dur demeli !
Alevi rgtlenmesi bunun iin vardr. nan rgtlenmesi bunun iin olutu. Federasyonlar ve Konfederasyon bunun
iin kuruldu. rgtl aleviler kendi inan geleneklerinin zn yaatmak iin vardrlar.
Hakka yryen bir can iin erkan treni yaplrken trene katlan insanlar bir haz duymal. Gnlden duymal, ruhen
doymal ve yaplan tren alanndan ii sevgi ve muhabbet ile dolu olarak ayrlmal. Tren alanndaki merasim
esnasnda yaplan konumalar ve anlatlanlar her seferinde trene katlan genler iin bir eitim alan gibi olmal.
Tpk Hac Bekta ilesinde yatan nl halk Ozan Mahsuni erif, Strasburgda hakka yryen canmz Aratrmac
Kasm Yeilgl, Ankarada hakka yryen Alevi Bektai Vakf Bakan Ali Doann cenaze trenlerinde olduu gibi.
Bundan byle AABF`ye bal derneklerimizde hakka yryen canlarla ilgili cenaze trenlerinin ierii Aleviliin
zne uygun olarak yaplmal. Aleviler cenazelerini camiye gtrp imamn eline brakmamal. mr boyunca
duymad Arapa dualar okutmamal. Aleviler cenaze trenlerini cem evlerinde yapmal. Hizmeti Alevi dedeleri
vermeli. ayet dede yoksa bu hizmeti bilen iimizden herhangi bir can da yapabilir.
Cenaze ister bayan olsun ister bay olsun ykama hizmetini yapan kii, hizmete balamadan nce u ksa duay okur:
Yce Hak niyet ettik nmze gelen bu meyyiti dnya kirlerinden temizlemeye, noksan ve eksiklerimiz olursa sen
dergahnda balayasn, bu cann ruhunu ad eyleyesin, Boz Atl Hzr yardmcmz olasn.
der ve ykamaya
balar. Ykama ii bittikten sonra kefenlenir tabuta yerletirilir.
Cenaze treninin yapld yerin bir kesi ieklerle sslenerek, mumlar yaklr ve kiinin varsa bir fotoraf konulur.
Balama alan bir kii Alevilerin telli kuran dedikleri saz ile kiinin salnda sevdii ve dinledii bir iki deyi syler.
En yakn arkadalar ve dostlar onunla ilgili ksa konumalar yaparlar.
Sonra da dede veya onun yerine duay okuyan kii kimse, hakka yryen cann yaamn ksaca anlatarak orada
hazr bulunan canlar sayg duruuna davet ederek helallk ister. Cenaze treni drt tekbir getirilerek dua edilir.
Alevi dedeleri btn tekbirleri: Bismiah-Hak-Muhammed-ya Ali diye getirirler. nk bu lemede ayn
zamanda bir birlik yani bir teklik vardr oda Hak`tr. Alevilerde en makbul dua en ksa duadr. Eer Alevi cenaze
erkanlarn inancmzn z gerei yaatmazsak ok ksa sre sonra, yakn gelecekte snni islamn youn
propaganda ve asimilasyonu karsnda yapa yalnz kalarak eriyip bitme durumuyla kar karya kalr.
Alevi dedesi hazr cemaat`ten helallk aldktan sonra der ki : nan ve ibadetimizde Kble ve Kabemiz nsandr. Biz
ynmz ve yzmz insana dndermiiz. Sizin ynnz kbleye, benimse kblem sizsiniz dedikten sonra sa
elini sol gsnn stne koyarak : Bismiah-Hak-Muhammed-ya Ali deyip birinci tekbiri getirir. Birinci tekbirde:
Ey an yce mevlam senin kudretin sonsuzdur. Sen mrvetkanisin, saysz alemleri yaratan sensin. Cmle canlar
nihayetinde sana dneceklerdir, efaatkani olan sensin. Ynn sana dnm, sana gelen bu cann kusurlarn
bala ruhunu ad eyle.

ANADOLU ALEVLNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

kinci tekbirde: Btn peygamberlerin hakk iin, gnderdiin btn nebilerin hakk iin, Aliyul Murtaza hakk iin
bol olan rahmetin iin gizli ve ak hereyi bilen yce hak, gani olan rahmetini sana yryen candan esirgeme,
mekann cennet eyle, ruhunu ad eyle.
nc tekbirde: Oniki imamlar hakk iin, 17 Kemerbestler hakk iin, krklar hakk iin El-Beyid e ikrar
verenler iin, Enel-Hak diyen Mansur hakk iin gp sana gelen canmzn kusur ve eksikliklerini bala. Ruhunu
sonsuz nurunla aydnlat.
Drdnc tekbirde: nsanlarn akbeti hakka yrmektir. Seni zikreden derviler hakk iin, sana gnl veren
aklar hakk iin, isminin getii deyi ve glbengler hakk iin, Evliyalar ve Embiyalar hakk iin seni dilinden
drmeyen btn canlarn hakk iin sana ynelmi gelen bu canmzn ruhunu ad eyle, kusurlarn af eyle.
Alevi dedeleri ve seyitleri btn dua ve glbenglerini, kendi taliplerinin anlad dilde yapar. Asla Arapann iine
girmezler. Gazeteci ve Yazar Musa Aack`n deyimiyle : Cem evlerinde kuran kurslarn vermek ve arapa
okumak utan verici bir durumdur. Aleviler bu utan verici duruma asla dmemelidirler. Dualar bittikten sonra
cenaze tabutla topraa verilir. Alevilerde bir can hakka yrdkten 40 gn sonra, 40 lokmas verilir. Bu tren
Alevilerde olduka nemlidir. 40 gnden nce bu tren yaplmaz. Bu trenin anlam hakka yryen bir cann lm
haberini ayn anda, o gn ierisinde herkesin duyma olana ve cenaze trenine katlma imkan olmayabilir. Alevi
dedesi nasl ki, cenaze treninde cemaatten helallk istiyorsa, 40 lokmasnda da bulunanlarn tmnden yeniden bir
helallk ister. nk 40 gn ierisinde haber her tarafa yaylr, hakka yryen candan bir alaca olan veya bir istei
olan, bir ikayeti bulunan kii varsa 40 lokmasna gelip varislerden rzalk alp rzalk verir. te 40 lokmasnn en
byk anlam kuldan rzalk almaktr. Bu durumlarda hakka yryen canlarn varisleri yani aile bireyleri herhangi bir
ikayeti olanlar raz ederler.
40 lokmas Alevi cem evlerinde verilirken trenlere gayet zen gsterilmeli, nezaket ve zerafet kurallarna azami
dikkat edilmeli. Tpk Kasm Yeilgl iin yaplan Oberhausen Cem Evindeki tren gibi. Trende gen Alevi canlar saz
alp, deyisler sylediler. Kasm Yeilgln yaknlarnlarnn yaptklar anlaml ve duygu dolu konumalardan sonra
Alevi dedeleri krk Erkannamesi okudu.
Cem evi ynetici ve yelerinin byk bir zveriyle hazrladklar lokmalar dualar verildikten sonra, hazr bulunan
canlara datlmasyla tren son buldu.
40 lokmasnda okunan dua :
Bu salonda oturan btn cmle canlarn himmetiyle,
Bismi-ah Hallah, Hallah.
Bizleri bir araya getiren duyguya ak olsun.
Ak olsun o sevgiye ki, rengine, diline, dinine bakmadan btn insanl kucaklar.
Hamd olsun o yaratla ki, insanolu olutuunda,
onunla birlikte dil olutu, anlamak iin.
El olutu gzel eyleri sunmak iin.
Gnl olutu hereyi ve herkesi sevmek iin.
nsanolunu, kusurunu grmeden, grse de zerini rten gze ak olsun.
Srlar amayan dile ak olsun.
Kendi emeinden bakasna uzanmayan ele, paylaan gnle ak olsun.

ANADOLU ALEVLNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

Yce erenler, Boz Atl Hzr, Hazreti Pir


Cmle canlarn hizmetlerini kabul eyleyin.
Bizi akl katarndan ayrmayn.
zmz, aslmz ve yzmz sana dnktr.
Dile getirdiimiz her trl esiz hamd ve sena ... ancak sana mahsusdur.
Yce Hak, yce mevla bilinen ve bilinmeyen, grnen ve grnmeyen saysz alemleri yaratan, rahma ve rahim
olan ey erri Yezdan ellerimizi sana atk.
Senin Rahim ve balayc olduunu biliyoruz.
Burada hazr bulunan cmle canlarn dualarn kabul eyle.
Ellerimizi bo dndrme hakka yryen sevgili canlarmzn gnahlarn af eyle, mekanlarn cennet eyle, ruhlarn
ad eyle.
Ya Hazreti Pir, Boz Atl Hzr.
Yce hak okuduumuz dualar dergahnda kabul eyle.
Cmlemizden himmetini esirgeme.
Biz sana ibadet ederiz, sana ve senin sevdiklerinin yz hrmeti iin,
Aramzdan gp sana dnenlere senden efaat dileriz.
hsann esirgeme yce mevlam.
Yce Haktr sevdiimiz, Haktr taptmz, Haktan zge yar bilmeyiz.
Btn sevip yarattn Ulu Erenlerin hakk iin, Muhammed Mustafa hakk iin,
Aliyul Murtaza hakk iin,
Kerbelada Hz.Hseyinin hakk iin,
hakka yryen canlarmzn aziz ruhlarn sonsuz nurunla aydnlat.
Gnllere ifa veren sensin, dertlere derman olan sensin, yaraya merhem olan sensin, sana yryen canlar bilerek
veya bilmeyerek iledikleri btn kusur ve eksiklerden bala. ok bol olan rahmetini onlardan esirgeme Yce Hak.
Dil bizden, nefes senden Ya Rabbim.
Kemlik bizden, kerem senden Ya Rabbim.
syan bizden, ihsan senden Ya Rabbim.
Kereminle, ihsannla, ltfunla, merhametinle,
efaatnla cmle canlarn kusurlarn bala ya Hazreti Pir.
Yce Hak tufanda ismini aran Nuh Nebi hakk iin.
Turda Musa hakk iin, armhta sa hakk iin,

ANADOLU ALEVLNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

mirataki Muhammed hakk iin.


Senin yce ismini zikreden canlarn dualarn kabul eyleyesin.
Toplandk sana dua ediyoruz.
Evliyalar hakk iin, erenler hakk iin, ermiler hakk iin.
ler ve beler hakk iin.
Btn lokma ve niyaz verenlerin hakk iin.
Oniki mam ak hakk iin.
Krklarn hakk iin.
Btn Mminlerin ak hakk iin.
Enel Hak diyen Mansur, hakk iin.
Derisi yzlen Nesimi hakk iin.
Kuyuya atlan Yusuf Peygamberin hakk iin.
Eyp Peygamberin gz ya iin, inup inup delecei ta iin.
Biilen Zekariyann aziz naa iin.
Yusuf Peygamberin aziz ba iin.
Hakka yryen canmza rahmet eyle, mekann cennet, ruhunu ad eyle.
Ey yce Mevla.
Murid-i Kamilin ak hakk iin.
Evrah paklarn ak hakk iin.
Btn iman sahipleri mmnlerin hakk iin.
Hakka yryen canlarn kusur ve noksanlklarn af eyle.
Mekanlarn cennet eyle.
Ruhlarn ad eyle.
Biz gnahkar kullarnda sevabe nail eyle.
Feylimize deil, halimize nazar edip kt emellerimizi hayre tertip eyle.
Yce Mevla.
Yaan yamur iin, esen yel iin.
Dergahna varan doru yol iin.
Banazda Pir Sultan, Nevehirde Pir Hnkar iin.
Cmle biten ieklerin hakk iin.

ANADOLU ALEVLNDE CENAZE VE KIRK LOKMASI

ah Hatayimin yce ismi iin.


ah- Merdan Ali iin.
krarndan dnmeyen Aklar iin.
Hakka yryen canmzn ruhunu ad eyle.
Aile bireylerine, gnl dostlarna, yol arkadalarna sabr ve metanet dileriz.
Gnllerini en kl, gam ve efkarlarn dat.
Dirlik ve dzenlerini bozma.
Sana ellerini aan cmle canlar, dmann erinden, Hesudn afetinden, hilakarn dzeninden, mnafkn
fitnesinden, yalancnn iftirasndan uzak eyleyesin.
Cmle canlarn dualar kabul olsun, emekleri zayi olmasn.
Okuduumuz dualar ( ..) olu / kz ( . ) cann ruhuna balyoruz.
Yce Hak dergahnda kabul eyleyesin.
Dil bizden, nefes Hazreti Pirden olsun.
H gerein demine, Mmne ya Ali.