You are on page 1of 1

ASGAR CRETN NET HESABI VE VERENE MALYET

ALIMA GENEL MDRL / STATSTK DARES TARAFINDAN HAZIRLANMITIR.

01.01.2013-30.06.2013
16 YAINI DOLDURMU LER N
ASGAR CRETN NETNN HESABI (TL/AY)

16 YAINI DOLDURMAMI LER N


ASGAR CRETN NETNN HESABI (TL/AY)

ASGAR CRET

978,60

ASGAR CRET

839,10

SSK PRM % 14

137,00

SSK PRM % 14

117,47

9,79

SZLK SG.FONU % 1
GELR VERGS %15

51,37

ASGAR GEM NDRM


DAMGA VERGS % 06,6

SZLK SG.FONU % 1
GELR VERGS %15

33,59

73,40

ASGAR GEM NDRM

73,40

6,46

DAMGA VERGS % 06,6

5,54

KESNTLER TOPLAMI

204,62

NET ASGAR CRET

773,98

(*)

(**)

KESNTLER TOPLAMI

164,99

NET ASGAR CRET

674,11

VERENE MALYET (TL/AY)

VERENE MALYET (TL/AY)

ASGAR CRET

978,60

SSK PRM % 14.5 ( veren Pay )

141,90

VEREN SZLK SGORTA FONU % 2


VERENE TOPLAM MALYET

8,39

(***)

ASGAR CRET

839,10

SSK PRM % 14.5 ( veren Pay )

121,67

19,57

VEREN SZLK SG.FONU % 2

16,78

1.140,07

VERENE TOPLAM MALYET

977,55

KAPICILAR N ASGAR CRETN HESABI VE VERENE MALYET (TL/AY)


(Not : Kapclar, 193 Sayl Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereince Gelir Vergisinden, 488 sayl Damga Vergisi Kanununun (2) Sayl Tablonun
lV. blmnn (34) numaral fkras gereince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadr.)

NET ASGAR CRETN HESABI

VERENE MALYET

ASGAR CRET

978,60

ASGAR CRET

978,60

SSK PRM % 14

137,00

SSK VEREN PRM % 14.5

141,90

SZLK SG.FONU % 1

9,79

KESNTLER TOPLAMI

146,79

NET ASGAR CRET

831,81

SZLK SG.FONU % 2
VERENE TOPLAM MALYET

19,57
1.140,07

Not : 5083 Sayl Kanunun 2. maddesi uyarnca; Trk Liras deerlerin yeni Trk Lirasna dnm ilemlerinin ve Yeni Trk
Liras cinsinden yaplan ilemlerin sonularnda ve deme aamalarnda yarm Kuru ve zerindeki deerler bir Yeni Kurua
tamamlanr; yarm Yeni Kuruun altndaki deerler dikkate alnmamtr.
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasnda; 193 Sayl G. V. Kanununun 32 maddesi uyarnca iinin, bekar ve ocuksuz olduu ve sadece
kendisi dikkate alnarak, Asgari Geim ndirimi uygulanmtr.
(**) Net ele geen asgari crete 73,40 TL asgari geim indirimi ilave edilmitir.
(***) 5510 sayl Kanunun 81. maddesinin () bendine gre, bentde belirtilen artlar salayan iverenlere, SGK primi iveren
paynda 5 puanlk indirim ngrldnden hesaplamalar buna gre yaplmtr. Gerekli artlar salamayan iverenler iin,
SGK primi iveren pay %19,5'dir.
HESAPLAMALAR BLG NDR. H BR SORUMLULUK KABUL EDLMEZ