You are on page 1of 13

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA

UNY

SISTEM
PERNAPASA
N HEWAN

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Serangg
a

Arachnid
a

PORIFER
A
Ikan

Alat
Respira
si

protozoa

avertebra
ta

Coelenterat
a

Reptilia

Amphibi

Aves

Vermes

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan
Porifera

Pada Porifera, oksigen


masuk secara difusi
melalui sel-sel
permukaan tubuhnya.
FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan
Coelenterata

Pada Coelenterata,
oksigen masuk secara
difusi melalui sel-sel
permukaan tubuh dan
melalui alat bantu
berupa sifonoglifa.
FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan Vermes (Cacing)

Pada cacing, pertukaran gas terjadi


pada permukaan tubuhnya
(integumen).

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan Protozoa

Protozoa tidak memiliki alat pernafasan.


Pengambilan oksigen dilakukan secara difusi
melalui permukaan tubuhnya. Oksigen masuk ke
dalam mitokondria dan terjadilah proses
pernafasan.
Oksigen dan karbon dioksida keluar-masuk
melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan
karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas
yang terlarut di dalam air. Contoh: Amoeba sp.
FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

Sistem
Pernapasan
Insect
(Serangga)

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Pada serangga,
pertukaran gas dari
jaringan dengan udara
dilakukan dengan
menggunakan sistem
pembuluh trakea.

Sistem pembuluh trakea pada serangga.


FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan Pisces (Ikan)

Pada ikan,
proses
respirasi
dilakukan
dengan
menggunakan
insang.

Struktur insang pada ikan dan aliran air yang masuk ke insang.
FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan Amphibi (Katak)

Mekanisme respirasi katak.


Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan
paru-paru.

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

Sistem
Pernapasan
Reptil

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Pada reptil,
proses respirasi
dilakukan dengan
menggunakan
paru-paru.

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Sistem Pernapasan Aves (Burung)


Pada burung,
proses respirasi
dilakukan dengan
menggunakan paruparu.

Fase inspirasi dan ekspirasi pada


respirasi burung.
FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

Kalajengking dan Laba-laba (Arachnida)

Alat pernafasannya
berupa paru-paru
buku (darat) atau
insang buku (air).
Udara keluar masuk
melalui spirakel yang
disebabkan oleh
gerakan otot yang
tidak teratur.

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028

JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA


UNY

FATHARANI YW / 12317244013 & SHINTYA GALUH NS / 12317244028