1 Adolescentul

Cuvânt de bun început…

Pentru mine,personal,ca profesor al acestei şcoli de mai bine de 30 de ani, dar şi ca director, precum şi pentru toţi salariaţii Grupului Şcolar Ion Kalinderu, Ziua Şcolii înseamnă moment de bilanţ, de emoţie sufleteasca pentru tot ceea ce am realizat sau urmează a realiza.. Toate acestea, având mereu în minte modelul mentorului Ion Kalinderu, al cărui nume îl purtăm , model pe care ne străduim să-l materializam în perfecţionarea şi modernizarea continuă a întregii baze materiale. Ne aflăm la cea de-a VI-a ediţie a manifestărilor dedicate Zilei Școlii şi niciodată nu ne-a fost indiferent modul în care ne organizăm . Dacă prima ediţie a fost cea mai emoţionantă ,ea a constituit şi un nou început, un bun augur pentru ceea ce urma a se desfăşura – mă gândesc la calitatea actului didactic care a cunoscut un real progres, reflectat in rezultatele obţinute la examenele naţionale,la concursurile şcolare zonale sau judeţene, la bucuria ce o trăim când constatăm că partenerii noştri de bază,elevii, sunt apreciaţi din punct de vedere al pregătirii profesionale, a prestaţiei personale, atât de comunitatea locală, cat şi de părinţi şi agenţi economici. La ieşirea din sistem, un mare număr de absolvenţi au fost admişi in învăţămantul superior sau au fost angajaţi de agenţii economici la care şi-au desfăşurat activitatea practică. Adesea foştii absolvenţi ne vizitează şcoala, trec cu mari emoţii pragul clasei în care au învăţat, îşi amintesc cu drag de anii de liceu şi recunosc cu mândrie că formarea lor ca oameni s-a realizat pe băncile acestui liceu. Noi, dascălii, suntem de fiecare dată fericiţi că flacăra cunoaşterii aprinsă în liceu a ars şi va arde in continuare în sufletele lor, că poziţiile pe care le ocupă în diferitele medii sunt o recunoaştere a pregătirii lor profesionale. Se cuvine să recunoaştem că aceste rezultate nu le-am obţinut singuri şi aducem prinosul nostru de recunoştinţă comunităţii locale, Primăriei oraşului Buşteni, Consiliului Local şi ,în mod deosebit, domnului primar economist Emanoil Savin, care ne-au fost în permanenţă alături şi de al căror sprijin am beneficiat ca şcoală reprezentativă. Ca o încununare a progresului permanent înregistrat de şcoala noastră, menţionăm aprecierea Inspectoratului Şcolar Prahova, căruia îi mulţumim cu această ocazie, pentru că ne-a susţinut în demersurile noastre de a deveni Colegiul Ion Kalinderu, începând cu 1 septembrie 2010. Fie ca 2010 sa fie un an al realizărilor și dorințelor împlinite pentru noi toți.

Director,

2 Adolescentul Prof. Dobrea Mirela

PERFORMANȚE ȘCOLARE 2009
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE ETAPA JUDEȚEANĂ OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: MENȚIUNE: ILIE ALINA, cl. a X-a B Îndrumător prof. Sfrijan Lucica OLIMPIADA DE BIOLOGIE MENȚIUNE: LĂZĂROIU ANDREEA, cl. a X-a A Îndrumător prof. Pădure Camelia Concursul Național de Creație Literară și Plastică Lucian Blaga: I. SECȚIUNEA ARTE PLASTICE: PREMIUL I - CODĂU ALEXANDRA, cl.a X-a PREMIUL II - BULIGĂ MIHAELA , cl.a X-a C PREMIUL III - SIMION LOREDANA, cl.a IX-a A Îndrumător prof. Gherghiceanu Mihai SECȚIUNEA INFORMARE - DOCUMENTARE: – – – PREMIUL I - LĂZĂROIU ANDREEA, BALCAN CRISTINA Îndrumător prof. Sfrijan Lucica SECȚIUNEA TRADUCERI: – – PREMIUL I - NEAGOE MIHAELA, cl.a XI-a C –limba franceză Îndrumător prof. Bobeică Alina PREMIUL III – TOMA DORA IOANA, cl. A XII-a C –limba engleză Îndrumător prof.Popa Roxana

I.

I.

ETAPA NAȚIONALĂ PARTICIPARE: TOATE LUCRĂRILE CARE AU OBȚINUT PREMIUL I LA ETAPA JUDEȚEANĂ MENȚIUNE: LAZĂROIU ANDREEA , cl.a X-a A Îndrumător prof. Sfrijan Lucica CONCURSUL NAȚIONAL DE SOFT EDUCAȚIONAL ‘’MARIN SORESCU’’ RM. VALCEA MENȚIUNE: LAZĂROIU ANDREEA, cl a X-a A Îndrumător prof. Sfrijan Lucica CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PICTURĂ ”NICOLAE TONITZA” BÂRLAD PREMIUL III – CODĂU ALEXANDRA, cl.a X-a A Îndrumător prof.Gherghiceanu Mihai CONCURSUL INTERNAȚIONAL ON LINE BIODIVERSITATE: PREMIUL I – RIȚĂ ALINA, cl.a XII-a B PREMIUL II – BULIGĂ MIHAELA, cl.a X-a C PREMIUL II –TĂNASE ANDRA, cl.a IX-a A Îndrumător prof. Pădure Camelia CONCURSUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - FIRME DE EXERCIȚIU : PREMIUL II – CEL MAI BUN STAND – CEL MAI BUN SPOT PUBLICITAR PREMIUL III – PATRON DE ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ

3 Adolescentul – CEL MAI BUN NEGOCIATOR Îndrumător prof. Irimia Iacob Cati

CONCURSUL NAȚIONAL BUSINESS PLAN LOCUL VI Îndrumător prof. Irimia Iacob Cati SANITARII PRICEPUȚI LOCUL I FAZA ZONALĂ MENȚIUNE JUDEȚEANĂ Îndrumător prof. Pădure Camelia

PERFORMANȚE SPORTIVE CONCURS JUDEŢEAN - CAMPIONATUL LICEELOR • Echipa de volei masculin MENŢIUNE (locul IV) • Ziua olimpismului • Concurs Interjudețean ATLETISM – 800 m: LOCUL II : Stănciulescu Lavinia, cl.a IX A; – 1000 m: LOCUL I : Ciobanu Răzvan, cl. a IX A; – Ștafetă mixtă : LOCUL III; ȘAH : LOCUL I; TENIS DE MASĂ : LOCUL I; VOLEI FEMININ : LOCUL I; VOLEI MASCULIN : LOCUL I; FOTBAL MASCULIN : LOCUL I;

Îndrumător prof. Galescu Adriana

PERFORMANȚE ȘCOLARE 2009-2010 Concursul Internațional ”Armonia naturii” Profesori și elevi premiați

Sfrijan Lucica Buruiană Petre Săpoiu Florica Dobrea Mirela Belu Radu

Anghelescu Florica Iacob Cati Nae Lavinia Diaconescu Andra și Necula Denis – premiul I

4 Adolescentul

Ilie Alina XI B – premiul I Buligă Mihaela – premiu I premiul II Lăzăroiu Andreea, Codău Alexandra și Unturică Irina premiu II

Lăzăroiu Andreea –premiul II

OFERTA ȘCOLARĂ 2010-2011
Proiect pentru oferta educațională:
Clasele a IX-a: -o clasă profil real, specialitatea matematică – informatică, intensiv engleză - o clasă profil uman, specialitatea filologie - o clasă profil tehnic, specialitatea turism și alimentație(ospătar)

Colectivul managerial:
Director – prof. DOBREA MIRELA, Director adjunct – prof. BOBEICĂ ALINA, Consilier educativ pentru activități extracurriculare și coordonator de programe și proiecte – Neagoe Florica

Colectivul didactic:

72 de profesori și maiștri, personal didactic auxiliar –2 laboranți; ( 1,5 ) pedagog, personal nedidactic - 1 analist programator, 2 secretari, 1 contabil, 1 bibliotecar, ( 0,5 ) administrator, 1 supraveghetor noapte . Reprezentare în consiliul local - prof Dobrea Mirela și Prof. Buruiană Petre Bază materială- 4 corpuri Corpul A – sălile de clasă + 4 laboratoare Corpu B – 2 laboratoare de informatică, bibliotecă, sală multifuncțională Corpul C – sală de fitness sport și sală de

5 Adolescentul Căminul internat cu 124 locuri

MESAJ CĂTRE TINERI

”Nimic bun nu se învață, nici nu se însușește fără exemple.”
Români sub semnul miracolului:

NICOLAE GRIGORESCU

artei. Execută icoane mănăstirea realizează compoziţia pe care o prezintă împreună cu o petiţie

Cel mai cunoscut şi mai îndrăgit pictor român ne poate oferi o lecţie de viaţă, de reuşită prin muncă şi strădanie proprie, încredere şi perseverenţă. Născut în 1838, este al 6-lea copil al unei familii modeste ţărăneşti din satul Pitoru, judeţul Dâmboviţa. La doar 5 ani îi moare tatăl, iar familia se mută la Bucureşti, în mahalaua Cărămidarilor, unde vor locui în casa unei mătuşi. Nevoit să muncească de timpuriu pentru asigurarea existenţei zilnice, intră ca ucenic la un zugrav, apoi în atelierul pictorului ceh Anton Chladek începe să picteze icoane. Aşa începe ucenicia lui într-ale pentru bisericile din Băicoi şi Căldăruşani. În 1856 « Mihai scăpând stindardul », domnitorului Barbu Ştirbei prin care solicită ajutor

6 Adolescentul financiar pentru studii. În anii următori, 1856-1857, pictează biserica nouă a mănăstirii « Zamfira » din judeţul Prahova, iar până în 1861 lucrează la pictura bisericii mănăstirii « Agapia ». La intervenţia lui Mihail Kogălniceanu care vizitează mănăstirea şi îi apreciază calitatea picturii, primeşte o bursă pentru a studia la Paris. Astfel ajunge student la Şcoala de Belle Arte la Paris, unde va fi coleg cu alţi tineri ce vor deveni nume de referinţă în pictura franceză. Conştient de propriile-i lacune, în formaţia sa artistică, va studia şi va lucra temeinic pentru a-şi perfecționa arta desenului şi compoziţia. Influenţat de mediul artistic al Parisului, asimilând experienţa unor pictori precum Gustave Courbet şi Théodore Rousseau, se simte atras de concepţiile artistice ale Şcolii de la Barbizon, localitate în care se şi stabileşte pentru a-şi desăvârşi educaţia picturală. În cadrul « Expoziţiei Universale » de la Paris din 1867 participă cu 7 lucrări. În anul următor expune la Salonul parizian tabloul « Tânăra ţigancă », apoi revine în ţară unde participă la expoziţiile artiştilor în viaţă şi la cele ale « Societăţii Amicilor Belle-Artelor ». Face călătorii de studii în Italia, Grecia şi Viena. În 1877 însoţeşte armata română în calitate de pictor de front la Griviţa şi Rahova unde face schiţe şi desene ce vor sta la baza unor compoziţii. În 1890 se stabileşte la Câmpina şi se dedică subiectelor sale preferate, care sunt cele rustice: care cu boi, ţărănci, ciobani, peisaje rustice într-o mare variaţie de motive cu specific românesc. În 1899 a devenit de onoare al Academiei Române. A încetat din viaţă în a prelungit mult după pe care a avut-o asupra evoluţia generaţiei ce i-a tradiţie picturală de mare membru

1907, dar autoritatea sa artistică sdispariţia sa. Influenţa covârşitoare contemporanilor, a marcat şi urmat, creaţia sa inaugurând o răsunet în timp.

Iată însă un exemplu care dovedeşte ca prin strădania proprie multe se pot înfăptui.

Prof. Lucica Sfrijan

7 Adolescentul

"Să ne apropiem de Eminescu sărutându- i versul iar nu slăvindu-l de neînţeles căci ce-a fost el n-a fost eres şi sărutare de pământ îi fuse mersul. "

Să dăm curs invitaţiei pe care autorul acestor versuri, Nichita Stănescu o făcea contemporanilor săi şi posterităţii deopotrivă, căci Eminescu este cel care are scrieri atât pentru minte cât şi pentru inimă, atât pentru tineri cât şi pentru maturi şi vârstnici, atât pentru iubitorii de artă cât şi pentru cei de știinţe. Studiind manuscrisele eminesciene, academicianul Tudor Nedelcea a făcut cunoscută latura pragmatică a celui pe care noi l-am cunoscut numai în ipostaza de poet. Aflăm prin intermediul acestui cercetător al operei eminesciene că Eminescu nu s-a considerat niciodata poet, că atunci când Titu Maiorescu i-a tipărit primul volum de poezie Eminescu nu a fost de acord cu acest lucru afirmând că acestea nu sunt poezii sunt doar versuri şi nu sunt încă bine organizate. În timpul Războiului de Neatârnare(Independenţă), în 1877 Eminescu nu a scris nicio poezie. Nimeni nu a constatat treaba aceasta fiindcă nimeni până acum nu i-a studiat îndeajuns manuscrisele. Răspunsul a fost găsit într-o cronică pe care poetul o făcuse unei piese de teatru care avea ca temă Războiul de Neatârnare unde îl critica foarte dur pe regizor afirmând că nu poţi să te joci cu suferinţa unui neam. Prin urmare, el nu a scris nicio poezie pentru că neamul despre care vorbea în acea cronică era pe atunci în mare cumpănă, iar ţara nu stătea de "poezele". În această perioadă el pregătea pentru tipar un curs de economie politică . Puţini știu că Eminescu este şi autorul primului dicţionar de economie politică, iar articolele sale erau atât de dure încât oamenilor politici le era pur şi simplu frică de el. Mergea de multe ori chiar în parlament şi acolo le spunea parlamentarilor adevărul în faţă. Însuşi Titu Maiorescu a fost atacat tangenţial pentru faptul că fusese avocat într-un proces al fraţilor evrei Mihăilescu – Varşavski care concesionaseră căile ferate române în timpul Războiului de Independenţă în favoarea lor. Poate că cel mai bun argument în sprijinul valorii incontestabile a operei pragmatice a lui Eminescu este cuvântul de mulţumire adus României de ambasadorul

8 Adolescentul Braziliei la Bucureşti care spunea în discursul său : " Vreau să mulțumesc României şi în special domnului Eminescu, datorită căruia Brazilia a avut cea mai mare dezvoltare economică din lume" . "În anii 70, întradevăr ritmul de dezvoltare economică a Braziliei a uimit lumea. Ambasadorul a şi justificat afirmaţia sa afirmând că economiştii lor au cunoscut opera lui Mihai Manoilescu, economist român care valorificase pragmatismul economic al lui Eminescu. Brazilenii l-au primit pe Eminescu prin Manoilescu şi iată-l recunoscut oficial de ambasadorul Braziliei care a fost până acum 3-4 ani la Bucureşti." (extras din Ziarul Lumina , vineri 15 ianuarie 2010). Chiar dacă astăzi există unii care ar vrea să-i arunce opera la coşul de gunoi, nu trebuie să ne lăsăm impresionaţi de vocile lor ci trebuie doar să-i citim opera în întregime ca să-l cunoaştem direct din opera sa. Să nu uităm versurile: " Neputând să te – nţeleagă, crezi c-or vrea să te admire ?".

Prof. Lucica Sfrijan

Povestea unei pasiuni
Câteva detalii pentru necunoscători
Sportul luptelor este unul dintre cele mai vechi din lume, întrecerile dintre oamenii puternici, cunoscând o mare amploare și atracție la popoarele antichității. Printre dovezile practicării unor asemenea dispute se află picturile murale descoperite pe malurile Nilului. Primele reguli la Luptele greco-romane apar în 1848, fiind concepute de francezul J.Turguetil și definitivate în anul 1860 de compatriotul P.Exbrayoh, principala caracteristică a acestora fiind interzicerea acțiunilor (atacurilor) sub nivelul centurii. Primele cluburi apar spre sfârșitul secolului XIX iar în 1912 se înființează Federația Internațională de Lupte. În România luptele au o veche tradiție, având la bază trânta voinicească, amintită în numeroasele balade populare. Primele demonstrații de lupte greco-romane apar în țara noastră în 1982 când instructorul Doublie oferă demonstrații de lupte și începe să dea lecții, întemeind o adevărată școală de lupte clasice. În România primul concurs a avut loc în Vulcan, Clubul Jiu rezervând acest concurs juniorilor. Lupta se termină când un sportiv câștigă două din trei reprize la puncte, la superioritate când are șase puncte avans față de adversar și la tuș. Tușul este cel mai reprezentativ, sportivul trebuie să-și imobilizeze adversarul cu omoplații (umerii) pe saltea pe o durată de timp suficient pentru a permite arbitrilor să constate controlul total al tușului. Echipamentul pe care-l poartă sportivii este alcătuit din dresuri și ghete de luptă. Dresurile sunt din material supraelastic de culare roșie și albastră. Ghetele sunt din material ușor care să acopere glezna și sunt cu talpa moale și dreaptă. De la poveste ... la pasiune Primul contact cu acest sport l-am luat prin intermediul fratelui meu care frecventa cu ani în urmă un club din oraș. Curiozitatea m-a îndemnat să-l însoțesc

9 Adolescentul într-o zi la antrenament și încă de atunci am devenit foarte interesat. Aveam doar șase ani, dar n-am să uit niciodată acea zi. L-am întâlnit pe maestrul Stănciulescu Mirel, un om care m-a impresionat de la prima vedere, un profesionist care a transformat mulți sportivi în campioni la lupte greco – romane. Din cauza vârstei, părinții mi-au interzis să practic acest sport, considerându-l mult prea dur pentru un copil. Am așteptat cu nerăbdare să treacă anii și când am împlinit 14 ani am început antrenamentele. Eram conștient că era prea târziu pentru performanță. Din păcate, fără să vrea și din dorința de a mă proteja, părinții mi-au luat șansa de a deveni vreodată campion. Performanța necesită antrenamente constante încă de la vârste fragede, dobândirea și stăpânirea timpurie a tehnicilor de luptă. Nu m-am lăsat descurajat și am început să practic luptele greco – romane, gândindu-mă la beneficiile pe care mi le oferă un sport ca acesta. Știam că viața sănătoasă implică prezența unui sport, care la vârsta adolescenței este vital pentru condiția fizică și o dezvoltare cât mai armonioasă. Am învățat că sportul înseamnă disciplină, iar disciplina este cheia succesului în orice îți propui ! Prin intermediul acestui articol doresc să-i antrenorului meu Stănciulescu Mirel pentru toate cele învățate. mulțumesc

Gheța Cătălin X B

2010- ANUL

BIODIVERSITĂȚII

Biodiversitatea reprezintă o mare varietate de specii de plante, animale şi microorganisme existente într-un habitat. România este una dintre ţările europene cu un capital natural deosebit de divers şi bine conservat. Este o ţară cu o diversitate ridicată exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specie. În vederea conservării biodiversităţii ecologice, pe teritoriul României sunt constituite 4963 de arii naturale protejate, printre care sunt rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale şi parcuri naturale. Nivelul ridicat al biodiversităţii habitatelor se reflectă şi în nivelul ridicat al diversităţii speciilor de floră şi faună, pe teritoriul României fiind identificate 3700 specii de plante şi 33 792 specii de animale, majoritatea ocrotite de lege. Dintre speciile de plante ocrotite amintim : Tisa (Taxus baccata), floarea de colţ (Leontopodium alpinum), papucul doamnei (Cypripedium calcedus), zada (Larix decidua), etc.

10 Adolescentul Tisa Papucul doamnei Floarea de colț zada

Animale ocrotite: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), şoimul (Falco subbuteo), capra neagră (Rupucapra rupicapra), ursul carpatin (Ursus arctos) ş.a

Cocoșul de munte

șoimul

capra neagră

ursul carpatin

Ţara noastră este o ţară cu numeroase peisaje de mare valoare ştiinţifică şi estetică din natură care ar trebui mai bine ocrotite şi păstrate. Dincolo de legislaţia care prevede măsuri de protecţie pentru salvarea speciilor rare de floră şi faună, educaţia în spiritul dragostei pentru natură şi a valorii pe care aceasta o reprezintă este esenţială şi ea vizează, deopotrivă, tinerii aflaţi încă pe băncile şcolii şi adulţii responsabili în cea mai mare măsură de actele de agresiune asupra naturii

Prof. Lavinia Drăcea
.

Apa ca element al biodiversității
Apa (aqua în latină, acqua în italiană, agua în spaniolă, aigua în catalonă, wasser în germană, water în engleză şi neerlandeză, vand în daneză, ur în bască), este unul din cele cinci elemente constituente ale naturii, alături de pământ, foc, lemn şi metal. Aşezată sub simbolismul totalităţii virtualităţilor, reprezintă matricea tuturor posibilităţilor de existenţă, receptacul al tuturor formelor şi germenilor, apele simbolizând substanţa primordială din care se nasc şi se întorc toate formele, prin regresiune sau cataclism. Corpul omenesc este alcătuit mai mult de 3 sferturi din apă. Pe masură ce oamenii îmbătrânesc, cantitatea de apă din organism scade. Cei mai mulți oameni în vârstă sunt slabi. În concepţia multor popoare, dar şi în Biblie , se susţine că omul a fost făurit din lut, adică din apă şi

11 Adolescentul pământ, elemente ce formează lumea însăşi. Astfel omul devine o miniatură a lumii prin

armonizarea apei cu pământul. Un alt mit al apei ca element al genezei este naşterea Afroditei, din mitologia greacă. Se spune că această zeiţă s-a născut din spuma mării şi din sângele lui Uranus. Această geneză spectaculoasă pune în evidenţă caracterul pur, sublim al elementului apă, Afrodita zeiţa iubirii, fiind un ideal al frumuseţii. Putem spune ca apa este mai prețioasă decât aurul. Corpul omenesc este alcătuit trei sferturi din apă, apa constituie mediu de viață pentru unele specii de animale, se găsește în toate stările de agregare formând fenomene ale naturii precum ploaia, ceața, chiciura, zăpada , apare în literatură și mitologie chiar și în religie, că existăm avem nevoie de apă , deci nimic nu poate fi conceput în economia planetei fără apă. Povestea apei în viaţa cea de toate zilele a fascinat din totdeauna oamenii de știinţă. Unul dintre ei este japonezul Masaru Emoto, care , cercetând structura cristalină a apei a descoperit ceva senzaţional: Apa schimbă formele funcţie de vibraţiile pe care le în care cristalizează în transmitem asupra ei.

Îndrăgostitul

codru…

O pleoapă se ridică, codrul deschide ochii. Uşor pădurea- şi lasă, o lacrimă ce pică, Pe solul încă ud ce venerează plopii. Aude-ncet şi palid, privighetoarea nuică, Cum ea se-nalţă zilnic, în crângul veşnic verde, Cu sufletul la ceruri, e pură şi se vede. Iar codrul o admiră, n-o scoate din priviri, E-ndrăgostit nebunul, cuprins doar de trăiri. Şi-ascultă în tăcere, nici respirând aproape, Iar timpul piere, piere, din zi se face noapte.

Și glasul ei se pierde, ecoul e departe, Distrus mai este codrul, îi este dor de moarte. Aşa, în agonie, încearcă să sempace Cu gândul la durere şi tot ce nu îi place, Şi trece noaptea rece şi vine ziua blândă, Mai are o speranţă la care vrea sajungă. Şi vuietul trezirii, a crângului cel verde, Chipul frumoasei păsări de-ndată îl şi vede Îi cere să-l încânte cu glasul ei magnific, Iar ea l-alintă dulce cu-n cântecel mirific.

12 Adolescentul Şi dăinuie cântarea, de-atunci şi pân-acuma, Iubirea lor e pură, ca ea nu e niciuna.

O, muntele …

O, văd cum fumul se ridică-n ceruri Şi lasă muntelui o umbră de tristeţe, Privirea i se-ntunecă de-ndată, De rid adânc, şi crudă bătrâneţe.

Din ochii tăi, scăldaţi în roua pură Văd, cum se preling pe crește nalte Lacrimi ce-nmoaie piatra dură Şi se transformă din pietre-n ape.

Mişcat de cruda ta durere, O, munte trist, nu plânge de durere, Nu fi mâhnit de anii ce-au trecut, Fii vesel, tare, dârz şi în putere ! Fii bucuros, aşa cum te-am ştiut. Mă rog să ai din nou o mângâiere Şi faţa ta spre noi să se îndrepte Ca inima ta cândva să ne ierte . Moldoveanu Georgiana XI B

13 Adolescentul

EXTEMPORAL LA ADOLESCENȚĂ
CINE SUNT EU ?

Gânduri și frânturi de

gând

Se aude de departe, fără ecou, o vibraţie tot mai puternică… parcă vine spre mine, sau poate că se îndepărtează … însă sunetul mi-e atât de familiar… Sau poate o parte din mine, care vrea să îmi spună ceva … E parte din sufletul meu. Mă îndeamnă să mă apropii de ţărm… mă apropii cu o teamă profundă , însă cu o curiozitate absurdă. Și-am privit în apa ce se întindea în faţa ochilor mei atât de liniştită, atât de clară! M-am uimit! M-am speriat! Am zâmbit, mi-a zâmbit şi ea … ce ciudat! Hmm…dar nu oare cumva era reflexia mea? Parcă aveam aceeaşi strălucire tainică în ochi şi parcă îi citeam pe chip aceleaşi frământări… Mă afundam tot mai mult în ochii săi, … atât de multe aveam de zis… mă uitam în interiorul meu, căutând un motiv pentru care nu eram fericită: viaţa de şcolăriţă cu viaţa personală se înţelegeau bine, aveam cei mai buni prieteni din lume cei mai buni părinţi, exact tot ce îmi doream. Căutam în trecut şi mi se umplea inima cu un straşnic dor… priveam spre viitor şi neliniştea mă făcu să lăcrimez… Ce – mi lipsea din trecut şi nici că voi mai avea parte vreodată? Să fie oare faptul că iubeam să mă joc până târziu, cu razele soarelui … Să cred că pot păstra una într-un borcan, apoi să stau, să mă amuz de fotonii jucăuşi din el ?! Să fie oare faptul că adoram să pictez cu mâinile în aer nuanţe felurite ale florilor de vară, sau pur şi simplu să mă minunez de tot ce îmi oferă cea mai bună prietenă a mea: petale colorate, gărgăriţe – riţe, floricele pe câmpii, melci, melci codobelci, stele căzătoare. Atât de mult îmi lipsea copilăria… Nu mai era aceeaşi sclipire în ochii mei, aş fi vrut să fiu precum copii din Olimp: să mă joc oricând, oricum, fără a ţine cont de trecerea timpului. Şi iată-mă azi, plângându-mi de milă … gândindu-mă ce voi face cu viaţa mea, ce viitor voi alege, dacă voi alege bine sau rău. Ce voi eu? Sper că o persoană bună, aşa cum sunt şi acum. O persoană ambiţioasă, care face orice pentru a-şi atinge scopul. Nu precum Machiaveli, desigur. O să încerc să – mi creez o bucăţică din rai, numai pentru liniştea mea sufletească.

14 Adolescentul Dar cine sunt eu? Fiecare virtute se împleteşte cu fiecare … defect , dând astfel naştere personalităţii mele. Pot să iubesc , dar pot să şi urăsc, pot să râd, dar să şi plâng, pot să alerg fără să mă opresc, dar pot să şi stau pe o bancă cu gândul departe… pot fi prietena oricui, dar pot la fel de bine să mă îndepărtez de răutăţi… Sunt un suflet rătăcitor prin vise, un suflet ce are ambiţie … şi speranţă. O mină plină de pustietate şi de tot în acelaşi timp… mi-e dor să fiu copilă, însă mi-e dor la fel de mult sau poate mai mult, să văd cum voi fi. Îmi ţiuiau urechile. O linişte asurzitoare mă învăluia de-a dreptul absurd. O ceaţă atât de densă venea dinspre apă, dinspre lac. Îmi curgeau lacrimi din ochi, însă ea, fata din oglinda lacului, privea departe, chicotind. Era dureros de dulce privirea ei. Va fi totul bine…

Dumitru Camelia Elena XII A

Poate că cea mai grea întrebare din toate existente este chiar aceasta. Cum aş putea să dau un răspuns corect la această întrebare? Aproape toate persoanele au despre ele o părere pozitivă, toţi ne credem cei mai tari şi cei mai mari, dar viaţa ne dă un răspuns de multe ori cu totul şi cu totul diferit faţă de ceea ce credem noi. Şi până la urmă care poate fi răspunsul adevărat la această întrebare ? Voi încerca în câteva rânduri să mă definesc aşa cum cred eu că sunt: optimistă, veselă şi întotdeauna cu un cuvânt de spus. Hmm, dar este prea puţin ! Aş mai spune că sunt şi bună, dar şi rea, pot minţi, dar pot fi şi sinceră, pot fi încăpăţânată dar şi înţelegătoare şi cooperantă, pot fi leneşă dar şi harnică. Aceste perechi de antonime mi se potrivesc perfect punându-şi amprenta asupra mea în funcţie de moment. Părerea mea este că omul e lutul care se poate modela cel mai bine şi uşor după momentele vieţii. Cine sunt eu ? Sunt o fată cu simţul umorului care adoră să facă sport, iubeşte viaţa şi frumuseţile ei, căreia îi place să cunoască şi să ştie cât mai multe lucruri. Îmi place să cânt şi să dansez, să iubesc şi să mă înveselesc. Sper că felul meu de a fi să mă ajute să ajung unde îmi doresc şi să fiu ceea ce visez acum să devin.

Arsene Florina XII C

15 Adolescentul

Pe când stăteam în fotoliu, la gura sobei, într-o zi mirifică de iarnă, auzeam glasul unor copii neastâmpăraţi, care zburdau prin zăpadă, ţipând de bucurie că iarna a pus stăpânire în sfârşit şi peste oraşul lor. Însă eu, privind pe fereastră, nu vedeam nimic… nici urmă de copii; tot ce vedeam erau nişte fulgi mari de zăpadă, care se grăbeau să dea sclipire întregului oraş. Stăteam şi priveam aceşti copii ai iernii, care se întreceau în călătoria lor până ce ajungeau aici, să pună stăpânire pe oraş. Parcă amuţisem… eram mută de fericire şi priveam în trecut încercând să-mi aduc aminte de copilăria mea, care trecuse nespus de repede, însă prin minte îmi treceau tot felul de întrebări: ,,Cine sunt eu?", ,, De ce copilăria mea a trecut atât de repede?", ,, Cine m-a creat de fapt?", ,, Cum am ajuns eu aici?", ,, Care este scopul meu în această lume?", ,, De ce nu pot da timpul înapoi, să fiu din nou copil?"… toate acestea erau doar nişte simple întrebări fără răspuns… Însă întrebările mele, la care nimeni nu-mi putea răspunde, nu se opreau aici. Prin minte îmi mai treceau şi altele ciudate: ,, De ce respirăm?", ,, De ce avem doar doi ochi sau de ce îi avem, cum pot ei vizualiza anumite lucruri?", ,, De ce ne cresc unghiile sau de ce le avem?", ,, Oare puteam arăta altfel?", ,, Oare cum am fi arătat, dacă nu arătam aşa?"…şi multe alte întrebări la care nu ştiam sau nu puteam da un răspuns concret. Dar parcă auzeam o voce ce-mi spunea aşa: ,, Uită trecutul, trăieşte prezentul şi nu cerceta viitorul !". Apoi mă întrebam din nou ,, De unde vine această voce" şi ,, De ce să fac asta", ,, Cum să-mi uit trecutul ?" Însă acum îmi dau seama după atâtea întrebări că acel zgomot, acei copii gălăgioşi, nu erau decât în mintea mea, de aceea eu nu-i vedeam… îi auzeam, deşi nu îi puteam vedea, de oarece trecutul îmi bântuia mintea, odată ce am simţit acel sentiment… odată ce am privit pe fereastră, fiind foarte atentă la fulgi care cădeau pe pământ. Chiar dacă auzisem acea voce nu aveam cum să-mi uit trecutul, deoarece aveam destule amintiri plăcute şi neplăcute ale copilăriei mele, pe care nu vroiam să le uit sau să le fac ştiute. Chiar dacă aş fi vrut să fac asta, sunt sigură că nu se putea, din cauză că…eu chiar dacă aş fi crezut că mi-am încheiat toate socotelile cu trecutul, acesta nu şi l-ar fi încheiat cu mine. Dar revenind din nou la întrebarea, care ascunde un răspuns pe care eu încă nu-l ştiu: ,, Cine sunt eu ?" eu… sunt o fiinţă unică în felul meu de a fi, care râde mai tot timpul, care plânge, dar foarte rar, o fiinţă care poate iubi, dar care poate şi urî… ,, Acesta să fie răspunsul ?"… în mare parte, probabil că da. Însă câteodată simt ca sunt un suflet singur, sincer… ce rătăceşte printre munţii… un suflet care bântuie dintr-o parte în alta, negăsindu-şi încă locul… Oare cât timp va mai trece până voi avea un răspuns clar la întrebarea: ,, Cine sunt eu?

16 Adolescentul Popa Anmaria XII A

Stau uneori şi mă gândesc cine sunt eu ! Recunosc că e foarte greu să îmi răspund la întrebarea aceasta. Am ajuns într-o etapă a vieţii în care este necesar să mă cunosc , să ştiu ce am de făcut în viitor. În opinia mea, pentru a te cunoaşte pe tine însăţi trebuie să îți cunoşti şi prietenii, lumea care te înconjoară, locul în care îţi trăieşti viaţa şi felul în care analizezi diferitele situaţii . Trebuie să cunoşti şi părerile celorlalţi despre tine şi să te întrebi de ce te văd într-un anumit fel. Înconjurată mereu de prieteni pot spune că modestia, respectul şi faptul că sunt foarte sociabilă şi dornică de a cunoaşte lucruri noi sunt punctele mele forte. Dacă aş vorbi de ceea ce nu-mi place la mine aş spune încăpăţânarea şi nehotărârea precum şi o anumită neîncredere. De multe ori aş dori să fiu mai încrezătoare, mai optimistă. Recunosc că de multe ori gândesc negativ, în genul ,,nu cred că o să reuşesc" sau ,, eu sigur nu iau" , dar după fiecare reuşită câştig încredere în mine şi mă bucur deplin de asta. … Îmi place mult designul, deoarece pot crea ce gândesc, îmi pot personaliza un obiect, pot crea ceva care să mă exprime pe mine însămi. Preţuiesc prietenia şi îmi place atât să primesc cât şi să ofer un sfat bun când îmi este cu putinţă şi majoritatea prietenilor mereu mă caută când au câte o problemă fiindcă ştiu că dacă pot îi ajut cu plăcere. În viitor îmi doresc să îmi continui studiile departe de casă ca să cunosc şi o altă lume deşi acest lucru mă şi întristează câteodată deoarece mă despart foarte greu de obiceiurile şi oamenii la care ţin cu adevărat. Îmi doresc să fac şi studii de drept şi de psihologie deoarece consider că este foarte bine să poţi cunoaşte şi înţelege oamenii cu care ai legături în viaţa. Miclea Ioana XII C

Cine sunt eu? Sunt multe lucruri ce ar putea fi scrise, însă cea mai reprezentativă perioadă din viaţa mea este, cu siguranţă adolescenţa şi mai exact, perioada petrecută în timpul liceului. Aceşti patru ani m-au ajutat să mă maturizez, să fac diferenţa dintre rău şi bine şi în acelaşi timp m-au învăţat că în viaţă este important să fiu responsabil, să-i respect pe cei din jurul meu, şi nu in ultimul rând, să muncesc pentru visele şi idealurile mele. Acum, în utimul an de liceu, pot spune că sunt suficient de pregătit pentru a face faţă cu brio vieţii de după liceu, vieţii de adult.

17 Adolescentul Dinu Daniel XII C Numele meu este Vasilciuc Larisa Iuliana şi momentan sunt elevă în clasa a XII-a C. Scopul, cel mai apropiat acum, este să trec cu brio examenul de bacalaureat. Perioada prin care trec acum este una decisivă pentru viaţa mea, sau cel puţin aşa o consider eu acum, în acest moment, pentru că voi trece la o altă etapă de viaţă. Voi termina liceul şi voi avea cu siguranţă nostalgie în suflet pentru că a fost o perioadă mai mult decât frumoasă în viaţa mea, în care am cunoscut dascăli care m-au ajutat foarte mult să înţeleg unele taine pe care le credeam de nedesluşit. În aceşti patru ani am legat şi strânse relaţii de prietenie, cum nu cred că voi putea face mai departe. Dacă până acum puteam răspunde uşor la întrbarea « Cine sunt eu ? », acum îmi este parcă mai greu să răspund, deoarece consider că acest moment este crucial pentru viitorul meu, de deciziile pe care le voi lua acum depinde viaţa mea în continuare. Și apoi, acum descopăr adâncimea acestei întrebări. În acest moment aş mai spune doar că sunt o fată tânără, dornică să cunoască lumea, şi să răzbească în viaţă prin propriile forţe. Aş vrea ca peste ani să pot răspunde că sunt o persoană fericită, împlinită şi cu o carieră de succes.

ră p

O simplă intrebare, dar cu un răspuns complex, ce poate atinge toate etapele vieții. Pentru a putea spunde acestei intrebări, fiecare trebuie să-și ătrundă în interior și să mediteze asupra propriului suflet.

Cine sunt eu ?... La exterior, o combinație de carne și oase care a primit viață de la părinți, a crescut, s-a dezvoltat și a trecut niște etape de viață. Dar acesta este doar trupul… Oare în interior am privit vreodată cu adevarat? Fiecare are un trup și un suflet… și fiecare are calități și defecte. Trupul îl poate vedea oricine, dar sufletul ?... Sufletul nu țil cunoaște nimeni cu adevărat nici chiar după o viață. … Prima zi de școală mi s-a părut ca un prag spre o altă lume: alți colegi, alți prieteni, o altă mamă… De-a lungul timpului, am fost înconjurat de noi prieteni și dușmani, doar familia a rămas mereu aceeași, la fel de iubitoare și de înțelegătoare. Acum, sunt la trecerea de la adolescență la maturitate. Ultimii patru ani, anii de licean, aș putea spune că au fost cei mai frumoși din viața mea. Am pășit timid în clasa a IX-a și nu cunoșteam prea multe persoane. Îmi era teamă . În scurt timp am descoperit noi călăuze, care miau condus pașii și m-au învățat lucruri noi. Am cunoscut noi prieteni alături de care am trăit clipe bune și mai puțin bune. Am devenit un colectiv și am învățat ce înseamnă să ne susținem unii pe alții. Mihăilă Gabriel XII A.

18 Adolescentul

La întrebarea « cine sunt eu ? » , oricine poate răspunde în cateva pagini, dar numai lucruri de suprafață, deoarece nimeni nu își cunoaște îndeajuns sufletul. Ceea ce știu eu clar despre orice persoană este faptul că oricine este ceea ce consumă. Începând cu hrana de zi cu zi, apa pe care o bei și nu în ultimul rând, informațiile ce năvălesc zilnic spre tine din toate direcțiile - acestea toate contribuie la trasnformarea ta ca om și ca suflet… …Asadar... cine sunt eu ?... Sunt un material ce poate fi ușor modelat, dar nu sfărâmat, o persoană deschisă, fără principii fixe și fără convingeri adânc înpământenite în mine ( deoarece doar cei care nu au aprofundat nimic au convingeri ). Sunt un om schimbător o dată cu trecerea zilelor și cu schimbarea anotimpurilor; doar un lucru îl știu sigur despre mine - anume, că pe Pământ, nu voi fi veșnic. Radu Claudiu XII A

Pot să spun că nu mă cunosc foarte bine, nici nu am cum. Nici într-o viață de om nu voi ajunge să mă cunosc perfect. Știu doar că sunt o persoană complexă. De obicei îmi ies lucrurile așa cum vreau eu, pentru că atunci cand vreau ceva, știu să aplic tot felul de trucuri care să mă avantajeze. Acestea vin din interior, pe moment, nu este ceva de care să pot spune că sunt stăpână. Îmi place să văd lucrurile diferit de restul lumii și să fiu diferită de restul. Personalitatea mea este de neînțeles pentru unii, fiindcă niciodată nu sunt sau nu gândesc la fel ca ei. Sunt o persoană foarte sociabilă, îmi fac prieteni foarte repede, dar tot așa de repede îi pot trasnforma în dușmani … … Îmi plac lucrurile extreme, să le trăiesc la intensitate maximă, nu mă tem de lucrurile riscante, fiindcă știu când să mă opresc atunci când fac un lucru. Mereu mi-a plăcut să fiu sinceră, deschisă față de prieteni și față de oamenii din jur. Dar în cei 19 ani, am învățat că trebuie să ai o reținere chiar față de prieteni și să nu spui chiar tot ceea ce gândești fiindcă nu poți avea încredere oarbă în nimeni în afară de părinți. …Eu pot spune că sunt o persoană … de neînțeles… Chifor Isabela XII C.

19 Adolescentul

…Sunt o adolescentă de 18 ani, dornică de cunoaștere, de a delimita ce este bine și ce este rău și de a alege ce este bun și frumos în viață. Am aspirații mari, ca orice adolescent și am învățat pe parcursul anilor de liceu că, pentru atingerea lor, e nevoie de multă putere de muncă și chiar sacrificiu. Neagoe Mihaela Andreea XII C

…Pentru a răspunde la această întrebare, este nevoie de o călătorie spre tine însuți, lucru foarte greu de realizat. Cine sunt eu ?... Aș începe spunând că sunt sau tind să cred că sunt, un tânăr aflat la granița dintre adolescență și maturitate, ajuns la acel punct critic din viața de la care totul nu va mai fi cum a fost, pentru că, de aici încolo, trebuie să mă descurc singur în viață. Începe o etapa în care responsabilitatea mea este mult mai mare. … Anii de liceu pentru mine au fost cei mai frumoși ani. Aici am descoperit iubirea, am descoperit ce înseamnă și să ai prieteni adevărați, și, cel mai important lucru, am decis ce vreau să fac mai departe în viață. Poate acest lucru este o parte din cunoașterea de sine… Moacă George XII A

Consider că sunt o persoană care dorește să învețe cât mai mult despre tot ceea ce ne înconjoară și de la toate persoanele din jur cu care intră în contact, deoarece consider că fiecare experianță trăită este unică, și fiecare dintre aceste întâmplări ne modelează personalitatea treptat și ne marchează destinul. Drăcea Alexandru XII A

20 Adolescentul

De vorbă cu Destinul
Ce faci domnule Destin? Îţi mulţumesc pentru secunda de adevăr din care îmi dai să respir. Lasă-mă doar pentru o zi să-ţi fiu confidentă. Ajută-mă să străpung aparenţele şi să descopăr ce se ascunde în spatele cuvintelor. Să le storc esenţa şi să plutesc în miezul lor. Să le desfac fiecare fibră pe care apoi să o modelez şi să-i dau apoi o nouă direcţie. Mă împiedic adesea în vorbe goale în timp ce esenţialul este devorat de ignoranţă. Nu mă lăsa să ridic la rangul de cuvânt orice adunătură de silabe. Dă-mi să beau din licoarea înţelepciunii. Sunt atât de însetată după cunoaştere. Lasă-mă să-i sorb zilnic din vigoare până voi ajunge la saturaţie. Întinde-mi viitorul în porţii de câte o zi fără să-i desluşesc toate enigmele. Lasă-mă să-mi descopăr singură răspunsul la întrebările ce-mi însoţesc drumul spre adevărul suprem. Îţi cer un singur lucru. Vreau să mă ajuţi doar în cucerirea interiorului. Acesta se năruie sub greutatea unor fantasme ce i-au fisurat puritatea şi l-au transformat într-un trecut colbuit de amintiri dureroase. Îi simt pulsul, simt cum speranţele sunt gata să ţâşnească şi să se transforme în dorinţe mistuitoare sub focul optimismului adolescentin. Aş vrea să-mi ating lăuntricul, să-i dau forma unui zâmbet şi să-i şoptesc cu blândeţe: Nu-ţi fie teamă! Suntem una şi împreună vom câştiga lupta împotriva necunoscutului. Domnule Destin, de ce eşti îmbrăcat în alb şi negru? De ce mă priveşti atât de fioros în timp ce chipul îţi exprimă blândeţe? Te admir şi te dispreţuiesc în acelaşi timp. Îmi şopteşti să am încredere şi totuşi eu mă tem, sunt prevăzătoare. De ce-mi trezeşti atâtea sentimente contradictorii? Mă obligi să aleg între luciditate şi nebunie. Nu vreau să fac compromisuri nici măcar pentru tine. Nu-mi cere să aleg între bine şi rău pentru că am nevoie de amândouă. Încă nu ai aflat de existenţa culorii gri? Toţi cei cei au ales supravieţuirea au adoptat-o în gândire şi practică. De ce vrei ca eu să fiu altfel? Un singur om nu poate schimba lumea. Nu-mi cere să fiu eu martirul ridicat la rangul de erou doar pentru că a îndrăznit să te înfrunte. Ia-mă de mână! Lasă-mă să-mi odihnesc gândurile-n palma ta. Să-ţi simt mângâierea şi acceptarea. Frica ar dispărea învăluită în tandreţe. Căldura mea a reuşit să-ţi străpungă gheaţa din priviri şi să te transforme în muritor. Eşti în puterea mea însă îţi simt superioritatea. Înţelepciunea mă depăşeşte şi mi-e teamă să nu mă înec în prea multă profunzime. Descoperămi adevărul doar atunci când eşti convins că-l merit. Oferă-mi puţin şi lasămă să-mi câştig singură dreptul la calitate. Când mă voi ridica prea sus umileşte-mă dăruindu-mi un alt ideal pentru care să sufăr şi să lupt. Nu vreau să-mi putrezească simţurile în prea multă fericire. Dă-mi zilnic porţia de suferinţă care să mă purifice şi alături de care plângând să mai urc o treaptă. Ai rămas acelaşi domnule Destin! Hoinarul încărcat cu surprize şi obstacole. Îţi cer acum să mă eliberezi de povara unui viitor prestabilit. Lasămă să-mi desenez singură drumul pe care voi păşi fără să-mi fie teamă că tu mă pândeşti după fiecare curbă împroşcându-mă cu piedici. Pe tine cine te conduce? De unde ştii ce e mai bine pentru mine? Ştiu că această libertate are un preţ însă sunt dispusă să mi-l asum. Însetează-mă cu pricepere, seriozitate şi cumpătare. Îmi voi crea propria insulă pe care niciun val nu o va

21 Adolescentul acoperi. Ce-ţi pasă ţie de un suflet pe care-l vei lăsa la voia întâmplării când sunt atâtea care abia aşteaptă să fie manevrate. Ilie Alina XI B

Domeniu interzis

Multă vreme după aceea se gândi cum de îi venise ideea Sălbatic, de când s-a născut, preferase întotdeauna cărţile decât oamenii, dar tot nu era de ajuns pentu planul lui. Într-o bună zi, se hotărâse să schiţeze un plan al tuturor cunoştinţelor omeneşti, considerând că erau în cărţi, dar şi ele, la rândul lor alcătuiau un univers fictiv, o răsfrângere în oglindă a universului rece. Ştia că era o muncă fără sfârşit. Niciodată scriitorii nu vor epuiza universul , întotdeauna vor descoperi ceva nou. Există unul însă pe care nu îndrăzniseră să îl exploreze încă: cel al propriei creaţii. Era un domeniu în care nu se avânturaseră niciodată, cel al propriilor vise. Dispunea de o avere personală care îi îngăduia să-şi ducă la bun sfârşit planul. Comandă cărţi destul de rare, care în toată lumea se găseau doar în câteva exemplare, precum manuscrisele. Îşi petrecu o vreme ca să-şi pună metoda la punct. Pentru că din fiecare carte, nu trebuia să reţină decât semnificaţia. Se gândi o clipă să formeze o echipă ce l-ar fi ajutat să-şi lărgească domeniul de cercetare, ba chiar să continue, şi după moartea lui, munca aceea nesfârşită ce le-ar fi stat pe veci în faţă. Dar renunţă, pentru că nu ştia dacă opera aceasta ar fi reprezentat o urmă de interes pentru alcineva, în afară de el. Când reuşi să pună pe hârtie prima lui frază, văzu conturându-se planul lucrării. Atunci înţelese că niciodată n-ar fi lăsat să continue, nici el, nici nimeni altcineva, dincolo de un anume punct, şi muri-prea devremeapucând doar să întrezărească desenându-se la hotarele acelor ţinuturi de vis, a acelor continente de idei, un gol zdrobitor, o imensă absenţă, un domeniu interzis, imagine negativă într-un cuvânt a tot ceea ce mintea omenească putuse concepe şi care lua forma unei fiinţe

22 Adolescentul uriaşe, dar nu avu timpul -nu i-a fost lăsat- să-i zărească faţa şi să-i citească, în sfârşit, numele. Era oare spre salvarea lui ? Venea imaginea aceasta din afară ca o realitate independentă? Sau era proiecţia într-o oglindă nevăzută a propriei minţi şi a fricilor lăuntrice? Nu cumva asumarea pe nepregătite a cunoaşterii este o aventură primejdioasă? Şi moartea lui a fost oare sacrificiu?... salvare?... sau pedeapsă?... Cine ar putea să răspundă la aceste întrebări?! Ilie Alina XI B

Chemare
De-ar fi să stai nesigur în răscruce Căci pretutindeni murmurul l-auzi. Asemeni unui tainic călăuz, Te cheamă, te îmbie şi te duce Fără să vrei, al florilor parfum… Mai sus se-nalţă, tot mai sus şi-n goană, Se luptă mirii s-o ajungă-n zbor Dar ea-i un punct de aur mişcător : E şcoala vieţii oricărui visător Nu sta nepăsător, Căci lumea merge înainte Şi tu rămâi un visător, Necunoscut. Un nimeni! Ia-mă de mână, nu sta pe loc E şcoala de astăzi, Cea veche s-a dus. Gândurile să-ţi zboare deodată… Te voi duce într-un loc, De unde nici eu nu mai vreau să mă întorc. Un loc unde matematica şi viaţa Se-mbină ca să-ţi lumineze faţa Te-mbată, te face să visezi, E lumea noastră, de-o vezi, ai să crezi. Şi de n-ai înţeles, Vino şi la anul şi-ai să vezi Că şcoala noastră te învaţă Cum să păşeşti uşor prin viaţă. Şi bucurii şi glume, Pe toate le auzi

Stanciu Adrian X A

Cântecul vârstelor
Totul este dalb în zarea frumuseţii Vremile târzii ne răpesc în anii tinereţii Timpul este veşnic dar mereu trecător Amintirile uşor. Tuturor ludică le sub riduri o se ascund

place

îmbrăţişare

23 Adolescentul Se lasă purtaţi de-a cuvântului muzică Suntem mereu captivi în stare de euforie Când ne încolţesc sentimentele de bucurie. Dar fiecare trăieşte un moment de fericire Văzându-şi visul împlinit, cuprins de strălucire Nu poţi lăsa totul să joace în voia sorţii, Nu te lăsa condus de fidelitatea morţii. Toţi suntem precum frunzele înverzite, Înmugurim, iar deodată ne trezim veştejite, Lăsând trupul suav în mângâierea vântului, Noi, pierduţi în necuprinsul pământului… Anii trec mereu asupra noastră, cu amprentă Geambaşu Mihai Laurenţiu X A Gândurile zburdalnice ca o pasăre măiastră. Apariţia unui zâmbet ne copleşeşte profound Ivindu-se de sub nămeţi un ghiocel plăpând. Dorul copilăriei este în suflet etern. Străpunşi de dorinţa călătoriei în Eden Totul reflectă imaginea tânărului visător, Al aripilor vântului veşnic cutezător. Cerul este încoronat cu mantia nopţii, Privirea sihastră se revarsă asupra bolţii. Ochii cristalini sunt înlăcrimaţi de emoţii, Admirând stelele te laşi cuprins de bucuria vieţii.

Istoria unei înfrăţiri (după 20 de ani)
Era în februarie 1990 - o perioadă dificilă, dar promiţătoare la acea dată. Dificilă, căci încă se făceau simţite urmările Revoluţiei Române din decembrie 1989 (nesiguranţă, teamă, instabilitate politică, instituţii fragile ale statului). Promiţătoare, căci România şi-a căştigat libertatea, pe care o merita cu prisosinţă şi care deschidea drumul spre civilizaţie, spre o Europă unită. Atunci, la Buşteni a sosit o delegaţie de primari şi viceprimari din localităţile din Ville Nouvelle de Semart, pentru a pune bazele colaborării cu localităţile româneşti. Delegaţia era condusă de preşedintele de atunci al Senatului, domnul Jean Jacques Fouruier (primar şi astăzi). Cu această ocazie s-au stabilit relaţii între Buşteni-Moissy-Cramayel, Comarnic-Savigny le temple şi Azuga-Nandy.

24 Adolescentul În aprilie 1990, cei din Moissy şi Nandy au invitat profesorii de limba franceză din Buşteni şi Azuga în Franţa. Era prima dată când acestora li s-a oferit ocazia de a vedea Occidentul. După un sejur de vis şi impresionaţi de cele văzute, fiecare profesor de limba franceză a înfiinţat în şcoala sa câte o Asociaţie de prietenie cu Franţa: la început Asociaţiile erau concurente, dar ele au avut un mare rol la menţinerea unei prietenii trainice cu francezii. În acelaşi timp, în Franţa, cu sprijinul primăriei din Moissy-Cramayel şi având experienţa în viaţa asociativă, s-a constituit o Asociaţie de prietenie pentru Buşteni. În anul 1993 cele trei asociaţii s-au unit într-o singură Asociaţie la nivelul oraşului Buşteni. Este momentul să mulțumesc acum tuturor preşedinţilor asociaţiilor din Franţa şi Romania, care au contribuit, benevol, la succesul activităţilor noastre comune: Albert Zenou, France Precigont, AnneMarie lartoine, Micheline Galle și Nicole Muzik, pentru Moissy-Cramayel şi Doina Cornescu, Petre Buruiană şi Tudor Gheorghe pentru Buşteni. În această nouă structură, Asociaţia s-a implicat constructiv în relaţiile primăriei noastre cu partea franceză, mai ales la realizarea celui mai mare eveniment: semnarea actului oficial de înfrăţire între localităţile Buşteni şi Moiss-Cramayel, în 1993 la Moissy-Cramayel şi în 1994 la Buşteni (în timpul mandatului domnului primar Victor Şendrea). La acest eveniment au participat delegaţii formate din consilieri şi cetăţeni ai celor două oraşe. În anul 1994 s-a hotărât realizarea, în comun, la Buşteni, a unei Case RomânoFranceze, simbol al prieteniei între cele două oraşe; de fapt în august 1996 s-a inaugurat Casa Româno-Franceză (în timpul mandatului domnului primar Mielu Codescu). De menţionat că preşedintele Asociaţiei (profesor Petre Buruiană) şi doi vicepreşedinţi (doamna Teodorescu Dorina şi domnul Megelea Gheorghe) fac parte din Consiliul de administraţie al Casei Româno-Franceze. Dintre acţiunile numeroare şi foarte importante care s-au derulat de-a lungul timpului aş menţiona câteva: – – mai multe schimburi şcolare (1992, 1994, 2008 - când peste 100 de copii din Buşteni au vizitat Franţa); spectacole în Franţa, ale corului din Buşteni (consituit din elevi şi condus de domnul profesor Marin Gușter) şi ale trupei de teatru,

25 Adolescentul intitulată “Amfi teatru” (constituită cu elevi din Liceul Buşteni şi condusă de profesorii Alina Mănescu şi Neagoe Florica); dotarea şcolilor din Buşteni cu mobilier, material didactic, fotocopiatoare etc.; dotarea spitalului din Buşteni cu paturi, lenjerie, gresie şi faianţă, aparatură electrică etc.;

– –

Nu trebuie uitate acţiunile comune prilejuite de diferite evenimente comemorative, cum ar fi: – – – 2003: s-a sărbătorit 10 ani de la înfrăţirea celor două oraşe (la Moissy) ; 2004: acceaşi aniversare, dar la Buşteni; 2006: s-au sărbătorit 10 ani de activitate a Casei Româno-Franceze la Buşteni. În anul acesta vom sărbători, atât la Buşteni (februarie), cât şi la Moissy (mai) 20 de ani de cunoaştere reciprocă între cele două comunităţi. Trebuie să menţionăm aici, sprijinul real acordat Asociaţiei din Buşteni de către domnul primar Emanoil Savin, care de fiecare dată, alături de Consiliul Local a făcut posibilă desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor legate de diverse evenimente.

Ce putem spune în concluzie? Că aceşti 20 de ani de cunoaştere şi prietenie reciprocă ne-au ajutat, pe francezi şi pe români, să ne descoperim şi să ne respectăm. Este proba prin care casa comună a Uniunii Europene este o construcţie durabilă, favorabilă tuturor membrilor săi, dacă principiile de toleranţă sunt respectate mutual, şi că oraşele noastre-Moissy-Cramayel şi Buşteni - reproduc cu succes la nivel local, ceea ce ţările noastre pot realiza la nivel naţional. Vive la France! Vive la Roumanie! Prof. Petre Buruiană

Le Petit Prince –oeuvre initiatique
On connaît plusieurs récits initiatiques, tells: “le serpent vert”, de Goethe, “Zadig” et “Candide” de Voltaire, “Les aventures d’Arthur Gordon Pym” de E..A. Poe, connu aussi par Saint-Exupéry. Le Petit Prince répresente un nouveau chevalier Galaad des contes de la Table Ronde, qui réussit à maîtriser Saint Graal. Il est digne de rester au temple du haut de la montagne, tel qu’on l’a décrit dans « La Citadelle ».

26 Adolescentul Mais de la montagne où je m’assieds, voici que j’aperçois d’un temple dans la lumière. Saint-Exupéry considère que la vie n’a pas de sens sans un ami : « tout la monde n’a pas eu un ami. » , mais il est très difficile d’en trouver. Saint-Exupéry crée des lignes de force qui permettent de percevoir le mystère : « On ne voit rien. On n’entand rien », à mille milles de toue terre habitée. Ou sont les hommes ? Le Petit Prince pénètre le labyrinthe initiatique ayant pour le fil d’Ariadne l’archétype inné et consciemment peçu, son guide étant le retard sage qui lui révèle aussi le mystère final. Le labyrinthe est décrit tels aux hommes « qui manquent de racine » qu’ils ont quittées pour leurs désirs égoistes. Saint-Exupéry approche « Le Petit Prince » de Numa Pompilius, deuxième roi légendaire de Rome, qui avait fixé les fetes et a donné au peuple « les livres sibyllines », étant conscient que la durée de Rome dépend des rites. C’est important de les retrouver, les maintenir, ces coutumes, ces traditions, ces fetes, ces lois de l’existence où l’on vit « seul, sans personne avec qui véritablement parler et tellement triste ». L’espace édénique où a lieu l’action (certaine auteurs de l’école de René Guénon, affirment que le Sahara q été l’endroit où Adam et Eve ont veçu) c’est une oasis. L’existence à besoin de rites : « Il faut des rites (…). Un rite c’est quelque chose de trop oublié. Le symboles du cheminement initiatique dans « Le Petit Prince » sont : le puits, le désert, le serpent, le baobao, la rose, le volcan, l’avion, les étoiles, les planètes, l’eau, la maison, le mouton. Saint-Exupéry conclut que son amour pour Le Petit Prince est du au rayonnement de son esprit. Son esprit plus pénétrant que le sien, car il peut voir au mouton dans une boîte.

Prof. Neagoe Florica

27 Adolescentul

Le jeu est un outil séduisant et maléable pour la classe de langue. Il exige néanmoins d’être utilisé à bon escient pour produire les résultats attendus. Il faut rappeler les fonctions du jeu en classe de langue dont il dépend en grande partie une exploitation pédagogique réussie. Retenons cinq fonctions présentées dans la plupart des activités couramment identifiées comme des jeux réussis par ceux qui y participent dans un contexte scolaire : – socialisation – authenticité – mise en oeuvre des stratégies – développement cognitif – motivation L’exploitation du jeu en classe de langue permet de multiplier le temps de parole individuelle et personnalisée des apprenants, leur temps de réflexion et de travail en autonomie. On observe la manière dont les apprenants sont actifs dans l’interaction en classe et dans la gestion de la parole, des études de cas. On procède à des inventaires de comportements verbaux d’un apprenant (A-t-il des initiatives ? Négocie-t-il les réponses ? Intéragit-il avec les autres ou seulement avec le professeur ? Combien de temps tient-il dans l’interaction ? Comment réagit-il aux corrections ) et on donnera des indications sur une partie du processus d’apprentissage en contexte scolaire. Jouer exige la mise en oeuvre de stratégies diversifiées : stratégies de jeux et stratégies d’apprentissage, qui donnent l’occasion aux apprenants d’afficher des talents insoupçonnés, remet en question les rôles stéréotypés de « bons élèves » et de « cancres » et favorise une meilleure estime de soi. Le jeu ne favorise pas exclusivement le développement cognitif des enfants ; à tous âges il peut amener les participants à déployer leurs intelligences multiples, leur don de l’observation, leur esprit critique, leur connaissance et leur estime de soi et des autres – et du monde qui les entoure.

28 Adolescentul L'efficacité d'un processus d'apprentissage réside sans aucun doute dans la qualité des contenus transmis au cours des activités de classe, et dans la qualité des procédés mis en oeuvre pour faire comprendre, assimiler et rendre accessibles ces contenus. Cette efficacité dépend néanmoins aussi de la perception par les apprenants de leur situation d'apprentissage. C'est-àdire qu'ils sont d'autant plus motivés qu'ils ressentent plus les progrès qu'ils font. En classe de langue, cette expérience de progrès se réalise avant tout au moment des conversations, où les participants sentent qu'ils sont capables de s'exprimer, de mettre en oeuvre les éléments et les structures qu'ils ont récemment appris, et de se faire comprendre de leurs interlocuteurs. Pour enlever de cette expérience un aspect parfois trop scolaire, les jeux sont un outil très puissant, car ils enlèvent l'attention du processus didactique même, et permettent un investissement autrement plus rentable. Il y a plusieurs avantages à l'emploi des activités en petits groupes en général et des jeux (y compris les jeux de rôles et de simulation) en particulier. En premier lieu, les productions linguistiques y sont authentiques, non artificielles. Ensuite, comme l'échange se fait au sein d'un petit groupe, le risque d'inhibition à l'expression est plus réduit. D'autre part, en raison de la constellation de l'activité, il y a moins de risque de paralysie due à la particularité d'un sujet. Enfin, on introduit la dimension pragmatique dans l'enseignement de la langue: les productions s'inscrivent dans un but que les locuteurs veulent réaliser. Faire un inventaire exhaustif des jeux de langue est une entreprise impossible, et pour cause: toutes ces structures peuvent s'appliquer à plusieurs domaines particuliers. Il s'agit plutôt de montrer comment peut fabriquer des jeux. Nous voudrions insister surtout sur les jeux de présentation et les jeux de révision. C'est en effet à ces moments-là qu'on se détache le plus des textes et des situations du manuel: dans le premier cas, on n'a pas encore de manuel, dans le second, on essaie de le dépasser pour vérifier dans quelle mesure le transfert est opérationnel. Quant aux autres activités proposées, nous nous sommes posé la question de savoir comment intégrer de la façon la plus efficace, enrichissante et amusante possible l'oral dans l'apprentissage. Nos propositions ne sont bien sûr pas transposables telles quelles à toute situation d'enseignement: à chacun de les adapter aux spécificités et aux besoins de son public, à la balance entre les différentes compétences qu'il a l'habitude de manier, et à sa propre sensibilité. Prof. Neagoe Florica et prof. Bobeica Alina

29 Adolescentul

STONEHENGE -

MYSTEREY, POWER and ENDURANCE

Stonehenge is surely Britain's greatest national icon, symbolizing mystery, power and endurance. Its original purpose is unclear to us, but some have speculated that it was a temple made for the worship of ancient earth deities. It has been called an astronomical observatory for marking significant events on the prehistoric calendar. Others claim that it was a sacred site for the burial of high-ranking citizens from the societies of long ago. While we can't say with any degree of certainty what it was for, we can say that it wasn't constructed for any casual purpose. Only something very important to the ancients would have been worth the effort and investment that it took to construct Stonehenge. The stones we see today represent Stonehenge in ruin. Many of the original stones have fallen or been removed by previous generations for home construction or road repair. There has been serious damage to some of the smaller bluestones resulting from close visitor contact (prohibited since 1978) and the prehistoric carvings on the larger sarsen stones show signs of significant wear. Construction of the Henge

In its day, the construction of Stonehenge was an impressive engineering feat, requiring commitment, time and vast amounts of manual labor. In its first phase, Stonehenge was a large earthwork; a bank and ditch arrangement called a henge, constructed approximately 5,000 years ago. It is believed that the ditch was dug with tools made from the antlers of red deer and, possibly, wood. The underlying chalk was loosened with picks and shoveled with the shoulder blades of cattle. It was then loaded into baskets and carried away. Modern experiments have shown that these tools were more than equal to the great task of earth digging and moving.

30 Adolescentul

TheBluestones

About 2,000 BC, the first stone circle (which is now the inner circle), comprised of small bluestones, was set up, but abandoned before completion. The stones used in that first circle are believed to be from the Prescelly Mountains, located roughly 240 miles away, at the southwestern tip of Wales. The bluestones weigh up to 4 tons each and about 80 stones were used, in all. Given the distance they had to travel, this presented quite a transportation problem. Modern theories speculate that the stones were dragged by roller and sledge from the inland mountains to the headwaters of Milford Haven. There they were loaded onto rafts, barges or boats and sailed along the south coast of Wales, then up the Rivers Avon and Frome to a point near present-day Frome in Somerset. From this point, so the theory goes, the stones were hauled overland, again, to a place near Warminster in Wiltshire, approximately 6 miles away. From there, it's back into the pool for a slow float down the River Wylye to Salisbury, then up the Salisbury Avon to West Amesbury, leaving only a short 2 mile drag from West Amesbury to the Stonehenge site.

Construction of the Outer Ring

The giant sarsen stones (which form the outer circle), weigh as much as 50 tons each. To transport them from the Marlborough Downs, roughly 20 miles to the north, is a problem of even greater magnitude than that of moving the bluestones. Most of the way, the going is relatively easy, but at the steepest part of the route, at Redhorn Hill, modern work studies estimate that at least 600 men would have been needed just to get each stone past this obstacle. Once on site, a sarsen stone was prepared to accommodate stone lintels along its top surface. It was then dragged until the end was over the opening of the hole. Great levers were inserted under the stone and it was raised until gravity made it slide into the hole. At this point, the stone stood on about a 30° angle from the ground. Ropes were attached to the top and teams of men pulled from the other side to raise it into the full upright position. It was secured by filling the hole at its base with small, round packing stones. At this point, the lintels were lowered into place and secured

31 Adolescentul vertically by mortice and tenon joints and horizontally by tongue and groove joints. Stonehenge was probably finally completed around 1500 BC. Who Built Stonehenge? The question of who built Stonehenge is largely unanswered, even today. The monument's construction has been attributed to many ancient peoples throughout the years, but the most captivating and enduring attribution has been to the Druids. This erroneous connection was first made around 3 centuries ago by the antiquary, John Aubrey. Julius Caesar and other Roman writers told of a Celtic priesthood who flourished around the time of their first conquest (55 BC). By this time, though, the stones had been standing for 2,000 years, and were, perhaps, already in a ruined condition. Besides, the Druids worshipped in forest temples and had no need for stone structures. The best guess seems to be that the Stonehenge site was begun by the people of the late Neolithic period (around 3000 BC) and carried forward by people from a new economy which was arising at this time. These "new" people, called Beaker Folk because of their use of pottery drinking vessels, began to use metal implements and to live in a more communal fashion than their ancestors. Some think that they may have been immigrants from the continent, but that contention is not supported by archaeological evidence. It is likely that they were indigenous people doing the same old things in new ways. As Legend has it The legend of King Arthur provides another story of the construction of Stonehenge. It is told by the twelfth century writer, Geoffrey of Monmouth, in his History of the Kings of Britain that Merlin brought the stones to the Salisbury Plain from Ireland. Sometime in the fifth century, there had been a massacre of 300 British noblemen by the treacherous Saxon leader, Hengest. Geoffrey tells us that the high king, Aurelius Ambrosius, wanted to create a fitting memorial to the slain men. Merlin suggested an expedition to Ireland for the purpose of transplanting the Giant's Ring stone circle to Britain. According to Geoffrey of Monmouth, the stones of the Giant's Ring were originally brought from Africa to Ireland by giants (who else but giants could handle the job?). The stones were located on "Mount Killaraus" and were used as a site for performing rituals and for healing. Led by King Uther and Merlin, the expedition arrived at the spot in Ireland. The Britons, none of whom were giants, apparently, were unsuccessful in their attempts to move the great stones. At this point, Merlin realized that only his magic arts would turn the trick. So, they were dismantled and shipped back to Britain where they were set up (see illus. at right) as they had been before, in a great circle, around the mass grave of the murdered noblemen. The story goes on to tell that Aurelius, Uther and Arthur's successor, Constantine were also buried there in their time.

32 Adolescentul Present Day Stonehenge Situated in a vast plain, surrounded by hundreds of round barrows, or burial mounds, the Stonehenge site is truly impressive, and all the more so, the closer you approach. It is a place where much human effort was expended for a purpose we can only guess at. Some people see it as a place steeped in magic and mystery, some as a place where their imaginations of the past can be fired and others hold it to be a sacred place. But whatever viewpoint is brought to it and whatever its original purpose was, it should be treated as the ancients treated it, as a place of honor. The modern age has not been altogether kind to Stonehenge, despite the lip service it pays to the preservation of heritage sites. There is a major highway running no more than 100 yards away from the stones, and a commercial circus has sprung up around it, complete with parking lots, gift shops and ice cream stands. The organization, English Heritage, is committed to righting these wrongs, and in the coming years, we may get to see Stonehenge in the setting for which it was originally created. Despite all its dilapidation and the encroachment of the modern world, Stonehenge, today, is an awe-inspiring sight, and no travel itinerary around Britain should omit it. Prof.Arieșan Aurora

A beautiful winter
In my opinion winter is the most wonderful season, the time of fairy-tales. Once winter arrived all the nature puts on its white clothes. The trees from the forest are covered with a powder of thick snow and the mountain looks like a big milk-ice cream. The children are the happiest; even if outside it’s snowing they’ll stay out and play until they are frozen. Like I said, winter is the season of fairy-tales because the frozen kids are listening to stories while they are trying to warm up in houses. Christmas to me is a celebration, which includes spending time with my family, decorating the entire house, inside and out and shopping for the people I love. Doing this with the people I love is what means the most to me. Spending Christmas with my family is very important to me. But the things that make winter even a more wonderful season are the holidays. The children love to see each other. They spend the day playing games and sharing their new gifts and toys that Santa Claus brought for each of them. They get so eager to decorate, that it is hard to restrain them.

33 Adolescentul We all love New Year because we can party with all your friends.

The ideal school
Sometimes I think high school would be more delightful if everything was made of sweets. You know, because I really love sweet things, this would be paradise for me: I dream of a high school made of gingerbread, decorated with candies of different flavors, with windows made of cream. The blackboard would be made of chocolate and the desk would be made of biscuits. This is such a beautiful dream… to think that you could actually take a bite from the walls or from the blackboard or the desk. Even if this is a little childish I really think a high school made of sweets would be the ideal dream for someone like me.

By Gătej Raluca IX A

~~ un gând ~~

eu? doar un suflet sălbatic plin de dorințe, nebunatic... tu? ai un suflet prea mare pentru lumea care te-nconjoară noi? perechea potrivită

cât timp te face să te simți iubită închide ochii adulmecă mirosul simti? e minunea din sufletul nostru trandafir sălbatic iubirea ne lasă să-i adulmecăm puterea

34 Adolescentul doar al nostru, doar al nostru niciodată nu va fi își ține la suprafață spinii te avânți?...te vei răni nu îți pasă?... vei muri… șarpe viclean, iubirea își caută loc ți se bagă sub piele și-o face aievea te necăjește, și tu tot nu renunți? sângerezi? ai putea să zâmbești… șiret, te lasă să visezi dar tu nu vrei să dezamăgești! continui drumul greu, cazi în genunchi, ridici privirea și... Acolo sunt eu! floare de mac, iubirea îți împiedică drumul îți adoarme inima și te lasă să visezi… e greu? de ce nu renunți? ai trecut peste mări și munți dar acolo sunt, mă vezi? aripi de înger, iubirea te poartă la mine… ne dăruiește fericirea… mă strângi în brațe...

Ioniță Laura X B

Un magnet uriaş. Şi mai ce?
Un magnet care, eventual, să atragă spre Pământ întreaga simpatie a Universului. Ori şi mai bine, să atragă spre el tot ceea ce-i rău şi idiot în lume, să bage acolo, în ciclonul ăla toate prostiile, laşităţile și răutăţile noastre şi să le dea bice: “ Învârtiţi-vă până vă vine rău şi ciocniţi-vă până vă dezintegrați de tot ! „ ! Vise ... Adevărul este că, dacă te apleci cât de cât asupra ştirilor şi comentariilor venite dinspre fizica actuală în general dinspre ştiinţă, dai peste o lungă listă de adevăruri greu de digerat.

35 Adolescentul Astfel , dacă te-ai împăcat măcar un pic cu ideea că suntem două treimi apă de ploaie ( Lucru care, la unii oameni, se vede chiar bine de tot), pasul următor este să asimilezi realitatea că suntem formaţi 99% din vid. Într-adevăr, dacă un atom oricare, ar fi cât Palatul Parlamentului , nucleul lui ar avea dimensiunile unui creier de parlamentar (să ne înţelegem , ăsta e un adevăr ştiinţific , nu un pamflet), pe la ferestrele clădirii ar forjăi electronii şi în rest pauză. În paranteză fie spus, electronii ăştia se învârt cu aproape 1.000 km/s . Vă simţiţi confortabil să ştiţi că în dumnevoastră există nişte chestii care sfidează orice radar al Poliţiei ? Eu sincer, nu. Deşi numai în felul acesta pot să înţeleg de ce-s aşa agitat tot timpul. Şi asta nu este totul . Fiecare atom din personalitatea dumneavoastră se ciocneşte cu alţi atomi de câteva milioane de ori pe secundă . „ Aha !”, ar zice Brigada Rutieră „ Păi la excesul ăsta de viteză!.....” Un fleac, trebuie spus, faţă de vitezomania neutronilor şi a protonilor care, în amărâtul ăla de nucleu, călătoresc cu vreo 65.000 km/s. Mă rog, astea-s cifre. Le credeţi sau nu. Problema este că ştiinţa contemporană acceptă tot mai greu să ia în discuţie obiecte, orientându-se mai degrabă spre procese. Nu de corupție, fiţi serioşi! Procese, adică fenomene. Din ce în ce mai puţin palpabile, de altfel, după ce Einstein a relativizat totul, iar Heisenberg ne-a liniştit că nu putem măsura exact şi viteza şi proporţia unei particule elementare. Mai mult, unii susţin că nici n-ar exista particule elementare ori proprietăţi fundamentale, că lumea nu poate fi descompusă în elemente independente, că geometria și în general orice teorie este o contrucţie a intelectului, că e observat, că toate „legile” sunt aproximări. De aici, nu mai e de făcut decât un singur pas. Unii l-au făcut deja, ba chiar mai mult. Majoritatea încă se tem. Pasul poate fi descris așa: unitatea lumii implică inevitabil unitatea și intercalarea concepțiilor despre lume. Nu există nici o contradicție între știință, artă, religie, filozofie, parapsihologie, astrologie, etc. Nu există decât un singur Dumnezeu, celebrat diferit în diferite religii, care nici ele nu au cum să se afle în contradicție. Căci orice contradicție e artificială, iar lumea spiritului e unică și funcționeză ca un magnet uriaș...... Bejgu Alexandru-Eugen X B Unele paragrafe sunt un pamflet și trebuie tratate ca atare.

36 Adolescentul

Mi-a ajuns sa te prive Ca sa simt cat imi es Pe ta licarire eu cite -a Un zambet schitat de -o

In mireasma ploii lin Imi amintesc de vech Cum stateai, invaluit In odaie migalind go

37 Adolescentul

ZALE ALE INFINITULUI
Urmărind-o printre copacii uriaşi ai codrului, o văd oprinduse lângă lacul limpede. Priveşte o clipă unduirile gingaşe ale apei, iar apoi se aşează pe muşchiul verde şi atinge cu vârfurile degetelor oglinda infinitului. Totul se transformă la atingerea sa într-un cerc misterios alcătuit din zale. Acum am rămas captivă... oare cum o să evadez?... Privirea ei molipsitoare mă sorbea mirată, fără ca eu să o observ. O adiere ciudată mă învăluie într-o somnolenţă stranie.........mă trezesc pe un postament de cristal magic... dintr-o altă poveste. Mă privea îndelung cu chipul ei angelic şi îmi zâmbea. Era cea mai frumoasă fiinţă pe care o văzusem. Cu siguranţă ea era infinitul - o frumuseţe perfectă - iar eu alcătuiam o za puternică. Scara infinitului este compusă din noi... zale ce înfloresc din suflet şi iubire.

CASTELE DE LUMINI
Mereu să te crezi printre castelele de lumini, dar niciodată să nu întâmpini gerul cu lacrimi în ochi, ci mereu cu zâmbetul pe buze...! Ele ne dau speranţa de a trăi, de a realiza ceea ce nu dorim să realizăm, sunt mai încăpăţânate ca noi... dar, oare, nu vor dispărea niciodată... atunci când un nor uriaş le va acoperi toată strălucirea?. Vor mai putea rezista în negura infinitului?... Speranţa le ţine în viață, ele se hrănesc cu speranţă, este un factor vital ce le menţine încă tinere....dar până când?... până când?... Poate că acolo în miezul luminii se naşte o zeiţă... pură, frumoasă, cum nu se întâlneşte, o zeiţă a puterii... poate că atunci nu mai este nevoie de speranţă… decât de o undă molipsitoare de putere. Mi-e greu să cred că speranţa le menţine în viaţă... oare aşa este?

TRĂIRE
Erau nopţi în care nu puteam să adorm. Erau aşteptări lungi, adesea nu ştiam ce aştept în patul în care căutam zadarnic somnul, cu mâinile obosite, parcă încercate de greul vieţii. Îmi veneau în gând idei, pe care nici eu nu le puteam desluşi... Era o armonie ameţitoare de trăiri, pregătite parcă să-ţi răpună sufletul cu o singură lovitură. Lacrima, care a luat fiinţă din adâncul sufletului meu... acum, pare să moară, traversând necontenită obrazul şi lăsând în urma ei calea spre uitare. Dar totul mi se părea prea absurd!... De ce oare trebuie să uit?... clipele pe care le-am trăit odată... poate că nici nu se vor mai arăta vreodata în faţa mea.. !? ... Şi am înţeles!... Totul părea o iluzie... gândul meu spre

38 Adolescentul o invitaţie în lumea iubirii, mă facea să mă simt liberă, ... da... totul avea sens!... Începusem să mă mint singură... dar acum e atât de trist şi totuşi atât de adevărat că momentele frumoase zboară, clipele frumoase trec şi ca un strigăt al durerii rămâne întotdeauna amintirea! Codău Alexandra XI A

Turismul în Japonia
În secolul nostru, când turismul a luat proporţiile unei teribile epidemii: toţi umblă, privesc, se uită… Există o Japonie a valorilor moderne care a inundat în bună măsură spectacolul tradiţional citadin şi uneori şi cel rural. Baza materială a turismului a început cu realizarea unei reţele de hoteluri. Se mergea pe principiul că turismul este stăpân şi trebuie să i se satisfacă orice cerinţă - “Cine plăteşte trebuie să aibă ceea ce doreşte”. Personalul angajat în hoteluri, în anexele turistice, în transport şi pe posturile de ghizi a fost selecţionat sever, pe baze strict profesionale, pentru a fi capabil să satisfacă exigenţele specifice muncii cu publicul. Multe hoteluri erau aşezate în zone cu izvoare termale, captate şi folosite atât pentru tratament dar şi pentru refacere şi relaxare. Ghizi turistici - în general fete tinere, sub 30 de ani- poartă întodeauna uniforma firmei; ei posedă un set de pălărioare de soare, gratuite şi steguleţe de acceaşi culoare pe care la dau turiştilor din grupul pe care-l au în grijă, să le poarte pe timpul deplasărilor în punctele vizitate. De cele mai multe ori, în cursul serii se organizează petreceri în stil japonez, cu mâncăruri tradiţionale, cu sake, geisha, muzică şi dans, şi bineînţeles cu karaoke. O întreagă industrie a fost creată pentru producerea de suveniruri respectându-se specificul locurilor, relevându-se importanţa istorică sau culturală, obiceiurile şi tradiţiile ei şi, bineînţeles artizanatul local. Iată o mostră de inițiative: O insuliţă japoneză, Yoron, situată în largul oceanului la circa 560 km sud de Kagoşima – Kyushu – din dorinţa de a atrage turiștii japonezi, s-a declarat “independentă” a devenit “regat” şi şi-a ales un “rege”. Numele noului stat era “regatul florilor şi coralilor din Yoron”, s-a fixat un steag şi s-a declarat ca limbă oficială dialectul local. Miracolul japonez creat şi întreţinut de miturile nipone va rămâne

39 Adolescentul punctul forte al turismului internaţional. Poţi colinda Japonia, poti descoperi ceva din talia locurilor , dar nu vei reuşi să dezlegi misterul- Japonia îţi va rămâne ascunsă. Este un handicap pe care-l resimte cel ce se apropie de Japonia – “ nici un popor din lume nu a avut o dorinţă atât de vie de a rămâne impenetrabili în ochii străinilor, ca japonezii”. Cu toate acestea, Japonia rămâne dorinţa arzătoare a oricărui turist pentru că întodeauna o călătorie în Ţara Soarelui Răsare, îţi va îmbogăţi sufletul şi mintea datorită spiritualităţii desăvârşite a acestui popor. Petrescu Eveline XI C

Pledoarie pentru buna-creştere
Suntem non-conformişti, liberi…sau, mai simplu, nepoliticoşi şi încorsetaţi în regulile de fier ale tupeiştilor care le impun! Argumentăm că este chiar ruşinea faţă de cei din jur, colegii noştri... să ne comportăm civilizat şi, încă şi mai îngrozitor, să respectăm nişte reguli elementare de comportament în societate “Colegul de bancă va fi oripilat, iar ceilalţi mă vor exclude din cercul lor, făcând mişto de mine cât încape”... veţi spune. Ei bine, da. S-ar prea putea întâmpla lucrul acesta. Ba chiar este de aşteptat. Dar ce plăcută este totuşi senzaţia de a nu te simţi în turmă. Mai ales, într-o astfel de turmă. Şi-apoi, te-ai gândit că vei creşte şi că, la un moment dat, vei dori să depăşeşti nivelul acestei mocirle (ca să folosim o exprimare cât mai blândă), dacă nu pentru tine, măcar pentru copiii tăi? Dacă eşti fată, uita-te în jur şi vezi ce te aşteaptă. Eşti sigură că asta vrei şi asta este ceea ce aştepţi de la viață? Gândeşte-te bine. Nu te lăsa înşelată de efusiuni romantice de moment din partea partenerului. Acelaşi iubit cu ochii în lacrimi la un episod de telenovelă, pe care îl urmăriţi înlănţuiţi drăgăstos în faţa vre-unui televizor, nu va avea nicio ezitare mai târziu să te snopească în bătaie că nu ai fost gata la timp cu masa, sau că a plâns copilul prea tare şi l-a trezit din somn. Iar tu vei plânge şi te vei întreba pentru ce ai meritat toate acestea. De ce? Pentru că atunci când ai fi putut alege alt drum…ţi-a fost teamă că vor râde colegii de tine. Şi pentru că aşa era cel mai simplu… şi cel mai „distractiv”. Cam neserios motiv, voi spune eu atunci. Tu însă, vei fi destul de amărâtă ca să-ţi mai ardă de „filosofării”. Atunci te vei gândi la cuvintele de genul „bun-simţ”, „respect faţă de cel de lângă tine”, „solicitudine”, cuvinte pe care acum le ignori, fără să te gândeşti că sunt atât de importante încât omiterea lor te poate, pur si simplu, arunca într-o altă lume, o lume care mai târziu va fi, probabil, un infern. Nici dacă eşti băiat să nu crezi însă ca o să scapi uşor. Probabil că vei evita unele dintre problemele fetelor, asta în cazul în care nu vei fi chiar tu un fericit posesor de pumni bătăuşi şi muşchi bine dezvoltaţi pe spinarea

40 Adolescentul partenerelor. În orice caz, nici aşa să nu crezi că vei fi mai mulţumit. Ignoranţa şi incapacitatea de a relaţiona normal cu cei din jur, cu cei de un anumit nivel, te vor cantona într-o lume care la început ţi se va părea perfect adaptată pentru tine. Şi totuşi. Este foarte posibil ca la un moment dat să ţi se facă lehamite. Şi să-ţi doreşti mai mult: o viaţă mai ușoară, poate bani mai mulţi, câştigaţi cinstit, o soţie mai delicată şi care să te facă să vii cu plăcere acasă. Copii care să nu-ţi scoată peri albi şi să-ţi facă, eventual, chiar mai multe probleme decât cele pe care le provoci tu. Nu ştiu ce gândeşti acum despre toate acestea… Tot ce sper, însă, este să-ţi rămână undeva în minte şi, din când în când, să îţi mai pui probleme… Şi … cine ştie?

UN PRIETEN BUN

Sfaturi pentru pregătirea unui examen

Pentru elevii claselor terminale a XII-a si a XIII-a a început numărătoarea inversă. Înaintea examenelor planifică timpul astfel încât învăţarea să fie pe primul loc ; totul trebuie să fie subordonat acestui scop. Orientează-te ce ştii şi ce nu ştii şi care este gradul în care “ştii” şi cel în care « nu ştii », deoarece nu are sens să recapitulezi ceea ce ştii. Insistă asupra lucrurilor pe care nu le ştii sau nu le ştii prea bine. Pregătirea pentru examene se face cu cel puțin două luni înainte. Stabileşte ce vrei să faci în fiecare săptămână. În cursul unei săptămâni trebuie să îţi planifici să lucrezi concomitent la două materii care contrastează, de exemplu matematică si geografie, iar pe de altă parte, sa fie un obiect care îţi place, iar celălalt unul care nu-ţi place. La începutul fiecărei săptămâni fă-ţi un plan cât mai exact , câte ore vei lucra , ce capitole vei parcurge. Pentru ca un plan să te ajute la învăţare , el nu trebuie să rămână pe hârtie. Trebuie să-l alcătuieşti , astfel încât să poţi să - l realizezi. Programul trebuie să cuprindă inclusiv ore de timp liber şi de recreare . Elevii care se forţează să înveţe mult într-o perioadă scurtă , se prezintă la examen stresaţi şi obosiţi . Planifică suficient timp liber , mai ales în ultimele zile dinaintea examenului. Nu trebuie să înveţi noaptea , mai ales în ultima săptămână. În săptămâna dinaintea examenului doar se revăd cele învăţate şi NU se învaţă. Acum revezi tot ceea ce ai învăţat anterior. În ultima zi nu faci nimic. Este nevoie de o zi liberă pentru a lăsa timp informaţiilor să se organizeze. Este bine să faci o excursie nu prea obositoare sau să meştereşti ceva. Evită filmele sau orice ceartă sau neînţelegere cu cineva. În seara de dinaintea examenului rezervă – ţi o oră – două pentru a revedea toate materialele , iar dacă nu ai timp doar pe cele care ţi – au ridicat probleme. Culcă – te devreme , astfel încât să dormi bine . O minte odihnită şi trează va fi mult mai eficientă decât câteva fapte suplimentare înmagazinate în condiţii de stres puternic.

41 Adolescentul SUCCES!!!

Bibliografie : "Tehnici de învăţare rapidă , de M. Arneanu şi Oana Ponagore "

Ghid de orientare în carieră

Luarea unei decizii privind alegerea unei ocupaţii trebuie să ţină cont de : 1. propria noastră persoană 2. piaţa muncii cu tot ce implică aceasta: apariţia unor noi ocupaţii, dispariţia sau schimbarea altora, raportul de cerere şi ofertă 3. traseul educaţional necesar. Informaţiile din ceea ce ne priveşte ne sunt de un real folos. O imagine de sine corectă ne ajută să ne putem autoevalua potenţialul, astfel încât să luăm decizii corecte privind alegerea unei ocupaţii. Vă propunem modalitatea de autoevaluare a unor arii de interese şi aptitudini, fără a considera că acestea reprezintă singurele modalităţi de autoevaluare. Interese Activităţile pe care le faceţi în prezent, modul în care vă petreceţi timpul liber, vă pot ajuta în alegerea propriei cariere. Deciziile bune implică o serie de informaţii despre interesele voastre, pasiunile voastre, obiectivele/ disciplinele din perioada şcolară, cărţile, revistele, emisiunile radio-TV preferate, felul în care vă petreceţi timpul liber. Toate acestea reprezintă

42 Adolescentul repere importante în ceea ce priveşte tipul de ocupaţie care vi s-ar potrivi cel mai bine. Un alt reper îl constituie modalitatea în care preferaţi să lucraţi: Sunteţi INVENTIV, preferaţi să creaţi ceva? Sunteţi DIRECTIV, vă place mai mult să îndrumaţi pe alţii decât să fiţi îndrumat? Sunteţi METODIC, preferaţi să faceţi lucrurile pe rând, pas cu pas? Sunteţi SOCIAL, o persoană “populară” ? O cale de a afla aşa cum sunteţi o reprezintă răspunsurile DA sau NU, pe care le veţi da la întrebările din chestionarul de mai jos. Acest chestionar vă poate ajuta să descoperiţi aria voastră de interese. Test de interese 1. Vă place să terminaţi o activitate înainte de a începe altă activitate? 2. Vă place să aveţi anumite activităţi(pasiuni) pe care să le faceţi numai pentru propria voastră plăcere? 3. Vă place să-i ajutaţi pe alţii atunci când aceştia au nevoie de ajutor? 4. Vă plac provocările? 5. Vă place să fiţi lider al unui grup? 6. Vă place să fiţi controlat? 7. Vă place să jucaţi şah sau alte jocuri similare în care trebuie să rezolvaţi probleme? 8. Vă bucură să aveţi grijă de alţii? 9. Vă place să încercaţi şi alte modalităţi de acţiune sau de rezolvare decât cele obişnuite? 10.Vă place să oferiţi explicaţii oamenilor despre diferite lucruri? 11.Vă place să lucraţi liniştiţi toată ziua? 12.Vă place să lucraţi cu unelte, echipamente sau instrumente tehnice? 13.V-ar plăcea să aveţi un loc de muncă unde să interacţionaţi cu oameni toată ziua? 14.V-ar bucura să lucraţi la proiecte care să vă permită să descoperiţi noi realităţi sau idei? 15.Vă place să conduceţi oamenii în activităţile lor? 16.Vă place să vă desfăţuraţi activitatea conformându-vă după anumite reguli? 17.Vă place să lucraţi cu materiale ca de exemplu: piatra, argila, material textil sau metal? 18.Vă plac activităţile care au ca scop îmbunătăţirea societăţii? 19.Sunteţi interesat de cărţi sau de emisiuni radio-TV cu subiecte ştiinţifice? 20.Sunteţi mulţumit atunci când lucraţi la ceva de mult timp? 21.Vă place să dezasamblaţi un mecanism pentru a afla cum funcţionează? 22.Sunteţi interesat să cunoaşteţi şi opiniile altora? 23.Vă place să aprofundaţi sau „să despicaţi firul în patru” pentru a găsi soluţia unei probleme? 24.Sunteţi cooperant? 25.Vă place să fiţi pregătit pentru orice?

43 Adolescentul 26.V-ar plăcea să schimbaţi înfăţişarea unui om total? 27.Vă place să colaboraţi cu colegii în rezolvarea proiectelor? 28.Vă place să aveţi o mulţime de lucruri la care să vă gândiţi? 29.V-ar plăcea să pregătiţi bucate pe gustul tuturor pentru a bucura pe fiecare în parte? 30.Vă place să decoraţi mese pentru a-i surprinde pe ceilalţi? După ce aţi răspuns prin DA sau NU la întrebările testului încercuiţi numai răspunsurile DA din tabelul de mai jos. Nu veţi lua în considerare răspunsurile de NU. Tipul uman Numărul întrebării Total METODIC REALIST SOCIAL INVENTIV DIRECTIV 1, 6, 11, 16, 25, 30 2, 7, 12, 17, 21, 27 3, 8, 13, 18, 22, 29 4, 9, 14, 19, 23, 26 5, 10, 15, 20, 24, 28

Însumaţi pe orizontală numerele încercuite, totalul pe care îl veţi trece în spaţiul gol. Veţi obţine un profit al intereselor voastre, veţi lua în considerare numai punctajele cele mai mari, de la două tipuri de interese. De exemplu, dacă totalul vostru la metodic este 8, la realist 7, la social 5, la inventiv 4 şi la directiv 6, profitul vostru de interese este MR (metodicrealist), iar profitul cu cel mai scăzut scor reprezintă aria voastră de interese cea mai puţin preferată. Dacă sunteţi: INVENTIV (I) – Vă place să lucraţi în situaţii nestructurate folosind imaginaţia şi creativitatea. Sunteţi expresiv, idealist, original, independent, intuitiv, imaginativ. Puteţi avea succes ca: cercetător, analist, fotograf, doctor, hair-stlist. DIRECTIV(D) – Vă place să influenţaţi sau să conduceţi pe alții. Sunteţi cu spirit de aventură, ambiţios, energic, încrezător. Puteţi avea succes ca: manager de personal, şef de şantier, producător filme, programe radio-TV, bucătar-şef. REALIST (R) – Vă place să lucraţi cu obiecte, instrumente şi maşini. Sunteţi perseverent, practic, realist, îndemânatic. Puteţi avea succes ca: funcţionar, controlor de trafic aerian, operator film, lăcătuş. METODIC (M) – Vă place să realizaţi lucrurile în detaliu sau să urmaţi instrucţiuni. Sunteţi conştiincios, grijuliu, eficient, ordonat, perseverent şi practic. Puteţi avea succes ca: asistenţi medicali, contabil, agent de asigurări. SOCIAL (S) - Vă place să informaţi, să pregătiţi, să formaţi şi să aveţi grijă de alţii. Sunteţi convingător, cooperant, grijuliu, amabil, răbdător şi înţelegător. Puteţi avea succes ca: profesor, preot, terapeut, recepţioner.

44 Adolescentul

Petrecerea micilor flori ce răsar pe băncile liceului,ziua în care suntem numiţi oficial “boboci”.Clipa pe care o aşteptam cu toţii de când ne jucam cu maşinuţele și cu păpuşile .... să devenim ceva în viață .Parcă ne este dor de clipele în care ne trăiam din plin copilăria ,această zi a balului este ziua în care punem piatra de temelie a viitorului nostru,acum ne alegem pe ce drum o vom lua în viată ,suntem ca nişte diamante ce doar dacă sunt şlefuite cu atenţie si cu multă muncă pot deveni nişte nestemate în adevăratul sens al cuvântului. Pregătisem cu multă muncă si cu multă atenţie fiecare detaliu al activităţilor ce le vom face pe parcursul balului .Din programul pregătit pentru bal nu avea cum să lipsească dansul, unde toți am avut emoţii,ne străduisem foarte mult ca totul să iasă perfect si toţi ştiam în sufletele noastre că nu puteam greşi nici măcar un pas. Dar totul a meritat efortul depus ,aplauzele si zâmbetele oamenilor ce ne priveau erau nepreţuite, ne făceau să uităm de toate clipele în care simţeam că oboseala ne ajunge. Muzica si atmosfera balului parcă te îmbiau ,cu o mireasmă de note muzicale ,să dansezi ,totul te făcea să te simţi bine ,să te simţi de parcă ai fi fost singur pe ringul de dans .Până si domnii profesori s-au lăsat duşi de val ,și au dansat alături de copii, unii dintre dânşii au făcut poze cu noi,pe când alţii au preferat să stea departe de lumina blitz-urilor ce străluceau din toate direcţiile de parcă eram înconjuraţi de stele .

45 Adolescentul Desigur nelipsitul concurs de “Miss Boboc” ne-a făcut pe toţi să intrăm în competiţie .Juriul a reuşit să găsească nişte probe destul de grele pentru participanţi dar foarte amuzante pentru spectatori. Spre exemplu proba în care a trebuit să spargem un balon prin dans ,sau proba în care a trebuit să mimăm ,ne-au dat destul de mari bătăi de cap dar până la urmă le-am trecut pe toate cu bine iar cei mai norocoşi dintre noi am și câştigat titluri de Miss sau Mister ,ca de exemplu “Miss Fotogenic” , “Miss Independent” și locul la care sperau toţi …“Miss Balul Bobocilor” .Dar până la urmă toţi am fost fericiţi cu titlurile câştigate ,iar cei care nu au câştigat nimic s-au resemnat repede continuând să anime ringul de dans . PE ACEASTĂ CALE AM VREA SĂ LE MULTUMIM TUTUROR DOMNILOR PROFESORI CE NE-AU ONORAT CU PREZENȚA ,ŞI ÎN SPECIAL DOAMNEI DIRIGINTE CARE NE AJUTĂ SI NE ÎNŢELEGE MEREU. VĂ ASTEPTĂM CU NERĂBDARE ȘI LA BALUL DE ABSOLVIRE

… Balul

majoratului …
Mai trece-o clipă…mai trece-o zi..și amintirea ocupă locul prezentului…cum nici nu visam…atât de repede!Și atât de furios!...Am mai dat o foaie jos din calendar,…am mai lăcrimat o dată la gândul că în curând nu vom mai fi împreună.

46 Adolescentul
Însă întotdeauna vom prețui ce este cu adevărat important: fiecare zâmbet adresat unui coleg timid, fiecare încurajare către o fată nu prea silitoare, fiecare glumă spusă cu băieții in pauza dintre două ore de mate, fiecare gest și

fiecare vorbă și-au pus amprenta în inima noastră cu titlul de “cei mai frumoși ani de liceu”. Anul acesta am petrecut împreună la Balul Majoratului, unul dintre ultimele noastre momente precum colectiv. Fiecare clasă a pregătit un program pentru a contura atmosfera cu o nuanță de sărbătoare. Fie am dansat,fie am pamfletat, cu toții ne-am simțit extraordinar; am adus zâmbete domnilor profesori,si, bineînțeles,am primit aplauze. Am fost împreună și am prețuit fiecare clipă, ne-am simțit bine cu toții ,oriunde am mers. Am știut să ne punem amprenta în orice loc. Acest frumos moment va fi mereu în sufletul nostru,de neuitat, unul dintre suvenirurile acestei perioade. Suntem marii creatori de vise și speranțe, care împreună am reușit să formăm un lanț veșnic unit…lanțul prieteniei. Așa vom fi mereu, deși drumul nostru nu va mai fi același: fiecare are un alt scop in viață, fiecare aspiră la un alt ideal, însă cu toții avem și vom păstra de-a lungul timpului acest frumos sentiment numit colegialitate.

“Prietenia înseamnă a fi frate și soră, două suflete ce se ating fără să se confunde, două degete ale aceleiași mâini…”…”Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima”…Vom fi mereu prieteni în adâncul sufletului nostru, deși cortina uitării va cădea peste frumosul decor al adolescenței…

LUCRARE PREMIATĂ LA CONCURSUL INTERNAȚIONAL “ARMONIA NATURII” 2009-2010
LUCRARE ÎNTOCMITĂ DE PROF. DOBREA MIRELA PROF. BELU RADU – VALENTIN,

47 Adolescentul
GR. SCOLAR “I. KALINDERU” BUȘTENI

ALIMENTAȚIA, TRATAMENTUL NATURAL CEL MAI ACCESIBIL  Un subiect frumos şi extrem de vast, care ar putea fi abordat dintr-o multitudine de unghiuri şi puncte de vedere.  Noi încercăm să privim latura mai prozaică, a interacţiunii OMNATURĂ și anume ALIMENTAŢIA, pe care, alături de alţii, o considerăm tratamentul natural cel mai accesibil, o cale simplă de a exersa intuiţia şi inteligenţa întru armonizarea propriului ritm cu cel al naturii, pentru o permanență stare de bine, pentru fericire, sănătate şi viaţă îndelungată.  Este binecunoscută expresia : ,, SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM’’ , astfel încât, respectând şi cunoscând natura, ştiind bine că alimentaţia este un proces interactiv om-mediu, vom putea (sau măcar, spera) că prin intermediul unei diete echilibrate, care să ne asigure vitaminele, proteinele, mineralele, substanţele nutritive, să eliminăm stresul, depresiile, formele agresive ale bolilor, să renunţăm (pentru că, se poate) la suplimentele nutritive din farmacii, la o parte din medicamente și să transferăm într-o măsură cât mai mare natura către noi. Pentru că, de fapt, noi suntem o părticică din ea, prin structura noastră chimică, biologică, fiziologică şi spirituală.

APARE ÎN MOD FIRESC O ÎNTREBARE: DE CE EXISTĂ ANIMALE ȘI PLANTE A CĂROR LONGEVITATE DEPĂȘEȘTE CU MULT SPERANȚA DE VIAȚĂ A OMULUI MODERN?

 Corbul, acvila de munte, pot depăşi în libertate peste 200 de ani, iar în captivitate nu tăiesc mai mult de 70-75 de ani. Ţestoasele sar şi ele de 200 de ani, crocodilii de 300 de ani.  În lumea vegetală sequoia poate să trăiască peste 3000 de ani, o specie de pini peste 4000 de ani şi lista poate continua. Oare ARMONIE nu înseamnă de fapt NATURA?  Este uimitor faptul că oamenii care depăşesc vârsta de 100 de ani au un mod de viaţă extrem de simplu. Nu putem face ca ei, dar putem , ,topi ’’ şi consuma bucăţele din natură!!  Putem consuma bucăţele din natură în orice mod şi cum procurarea hranei constituie unul din modurile cele mai importante să zăbovim puţin aici...  Cu siguranţă există alimente mai bune pentru organismul nostru deoarece conţin elemente nutritive mai diverse, în cantităţi mai mari şi sunt mult mai bine tolerate şi chiar ,,dorite’’ de organism.

48 Adolescentul  Totodată, alimentaţia reprezintă şi un proces de interacţiune între om şi mediu. O ALIMENTAȚIE ECHILIBRATĂ NE AJUTĂ LA PĂSTRAREA SĂNĂTĂTII ȘI ÎN ACELAȘI TIMP LA PRELUNGIREA VIEȚII  Vitaminele B şi C pe care le găsim în legume, fructe, ne ajută să eliminăm stresul, depresiile, iar magneziul îndeplineşte un rol foarte important asupra sistemului cardio- vascular.  O alimentaţie echilibrată ne ajută la păstrarea sănătăţii şi totodată la prelungirea vieţii. Specialiştii suţin că suntem ceea ce mâncăm.  Un exemplul îl reprezintă peştele, aliatul inimii. Pe lângă faptul că are o mulţime de vitamine şi minerale preţioase pentru sănătatea organismului, carnea de peşte s-a dovedit benefică şi pentru sistemul cardio-vascular. Consumat cu regularitate, peştele reduce cu 30% riscul apariţiei unei boli de inimă.

PEȘTELE – IDEAL PENTRU CEI CE VOR SĂ SCAPE DE KILOGRAMELE ÎN PLUS ȘI DORESC SĂ MĂNÂNCE PE SĂTURATE!

 Dincolo de Cercul Polar, eschimoşii au drept aliment de bază carnea de focă. Fructele lipsesc cu desăvârşire, aşa încât vitaminele şi mineralele le procură din peşte.  Este de necrezut, dar peştele conţine proteine de cea mai bună calitate şi oligoelemente precum fosforul, iodul, potasiu, magneziu, cupru, dar adevăratul secret este Omega 3, un acid gras care normalizează ritmul bătăilor inimii, scade nivelul colesterolului din sânge şi previne depunerea grăsimii pe pereţii arterelor. Omega 3 previne şi apariţia depresiilor şi surescitării nervoase. Pare ciudat, dar chiar şi peştele considerat gras (somon, ton, macrou, hering, sardine) nu are atâtea grăsimii cât are cea mai slabă dintre cărnuri. Așadar este ideal pentru cei ce vor să scape de kilogramele în plus şi doresc să mănânce pe săturate. !!!

USTUROIUL – UN “CONGLOMERAT” DE COMPUȘI CHIMICI FOARTE IMPORTANȚI PENTRU SĂNĂTATE

 Şi cum în multe cazuri peştele se consumă cu usturoi, să reţinem atenţia cu căteva informaţii şi asupra acestuia.  De peste 500 de ani îi sunt cunoscute şi folosite virtuţile terapeutice.

49 Adolescentul  Bogăţia de elemente nutritive este inegalabilă, are peste 400 de constituienţi dintre care, mai mult de 12 antioxidanţi naturali şi nu mai puţin de 30 de substanţe cu efect anticancerigen, dar şi vitamine şi enzime cum ar fi: ➢ uleiuri volatile care conţin sulfură şi oxid de alil, glicoxizi sulfuraţi ➢ antibiotice bacteriostatice şi cu acţiune antistafilococică ➢ săruri minerale ce conţin sulf,iod, potasiu,calciu, etc... ➢ proteine, lipide, glucide ➢ apă, zinc, mangan, brom, cobalt ➢ vitaminele B şi C  Cercetările au demonstrat că usturoiul joacă un rol foarte important în prevenirea cancerului de colon, stomac, de prostată, plamâni şi ficat. De asemenea, în tratamentul diabetului, a tuberculozei pulmonare, a bronşitelor şi a unor boli a căilor respiratorii.  El a fost adus în Europa din Asia Centrală, zonă în care nu există cancerul la populaţia indigenă.  Şi dacă Mama Natură este atât de darnică, iar noi ştim să preţuim darurile ei, să mai precizam şi alte boli care pot fi tratate cu usturoi: ➢ epidemii de gripă, boli infecţioase, afecţiuni pulmonare, astm ➢ guturai, tuse, dizenterie, paraziţi intestinali, hemoroizi ➢ hipertensiune arterială, ateroscreloză, reumatism, artroză ➢ tulburări ale circulaţiei periferice, varice ➢ Totul şi toate cu doar 2 -3 căţei de usturoi pe zi !!! IAURTUL  Doar câteva cuvinte despre un alt ,,magician’’ alimentar, IAURTUL. El conţine fermenţi vii, are proprietăţi anticancerigene, dar în principal el echilibrează digestia şi curață organismul de substanţe toxice. De asemenea, prin nutrienţii conţinuţi, întăreşte sistemul imunitar, iar calciul din compoziţie previne osteoporoza, ajută sistemul osos şi dentiţia.  Doar 100 g iaurt conţin circa 200 mg Ca, asigurând 1/3 din necesarul zilnic al unui adult. El mai are în compoziţie vitamine din grupa B (B1......B6) cele care asigură buna funcţionare a sistemului nervos şi refacerea ţesuturilor îmbătrânite sau afectate de boală.  Vitamina PP ajută la creştere, iar vitamina A la elasticitatea şi sănătatea pielii.  Iată două exemple despre ceea ce înseamnă iaurtul: ➢ Longevitatea indigenilor din Caucaz, ce consumă regulat iaurt, (medie mai mare de 90 de ani). ➢ La începutul secolului XX , iaurtul s-a vândut numai în farmacii si pe bază de reţetă.

VITAMINELE

50 Adolescentul  Vitaminele nu sunt mici pilule cu efect energizant sau mici înlocuitori ai hranei zilnice. Mulţi oamenii consideră că vitaminele pot înlocui mâncarea. Fals! În realitate ele nu pot fi asimilate decât în prezenţa alimentelor.  Vitaminele nu sunt medicamente energizante şi nu au valoare calorică sau energetică proprie.  Vitaminele nu pot înlocui proteinele şi nici orice alt fel de element nutritiv ca de exemplu: mineralele, grăsimile, carbohidraţii, apa, etc. Vitaminele nu se pot înlocui unele pe altele.  Vitaminele ca atare nu constituie componente ale organismului nostru.  Nu poţi înghiţi doar vitamine, să refuzi orice fel de mâncare şi să speri să rămâi sănătos.

VITAMINA A - SURSE NATURALE ȘI ACȚIUNE FIZIOLOGICĂ  Fiecare vitamină are însuşiri proprii, pe baza cărora este recomandată în anumite situaţii.  Grupa vitaminelor A ( vitamina A1 şi A2) CH3 CH3 H3C CH3  Surse naturale de vitamina A  fructe ( caise, piersici, portocale, banane, lămâi)  legume (morcovi, pătrunjel, spanac, gogoşari) CH3  în alimente ca: ouă, produse lactate, margarină).      Ce acţiune fiziologică au? îmbunătăţesc vederea măresc rezistenţa la infecţii respiratorii menţin procesul de creştere şi consolidare a oaselor menţin starea de sănătate a pielii, părului, unghiilor, dinţilor ajută la tratamentul acneei sau al ridurilor.
PLANĂ ȘI STRUCTURA SPAȚIALĂ

OH

STRUCTURA

VITAMINA B – COMPLEXUL VITAMINIC B Complexul vitaminic B cuprinde următoarele vitamine: B1, B2,B3,B5, B6, B8, B9, B12.

VITAMINA B12 - SURSE NATURALE ȘI ACȚIUNE FIZIOLOGICĂ  Surse naturale de vitamina B12  se găseşte în alimente de origine animală, carne, peşte, ficat, ouă, lapte.

51 Adolescentul  Ce acţiune fiziologică are?  contribuie la formarea şi reglarea celulelor roşii ale sângelui  stimulează creşterea şi măreşte pofta de mâncare la copii  măreşte puterea de concentrare, îmbunătăţeşte memoria şi echilibrul psihic  menţine starea de sănătate a sistemului nervos. VITAMINA C – SURSE NATURALE ȘI ACȚIUNE FIZIOLOGICĂ  Surse naturale de vitamina C  fructe: citrice, afine, zmeură, mure  legume: varză, ardei, roşii, conopidă  plante: cătină, măceşe.  Ce acţiune fiziologică are?  ajută la vindecarea rănilor, a arsurilor şi a gingiilor sângerânde  sporeşte rezistenţa organismului la bolile infecţioase  ajută în stările de surmenaj fizic şi intelectual. VITAMINA D – SURSE NATURALE ȘI ACȚIUNE FIZIOLOGICĂ  Surse naturale de vitamina D  untura de peşte  peşte: heringi, somoni, ton  lapte şi produse lactate.  Ce acţiune fiziologică are?  contribuie la utilizarea optimă a Ca şi P, elemente indispensabile pentru a a avea oase şi dinţi sănătoşi  împreună cu vitaminele A şi C acţionează preventiv în cazul răcelilor  contribuie la buna asimilare a vitaminei A  previne rahitismul ( boala a oaselor). VITAMINA E (CARE PREVINE PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE CELULARĂ ȘI CONTRIBUIE LA REGENERAREA CELULELOR) Este o vitamina cu capacitate puternic oxidantă, protejând astfel vitamina A, carotenii și acizii grași nesaturați împotriva oxidării

Înlesnește depozitarea glicogenului în ficat și în mușchi, inclusiv în mușchiul cardiac, intervine în metabolismul calciului, fosforului și grăsimilor, ca și în sinteza proteinelor și limitează producerea de colesterol Mărește puterea de apărare a organismului față de infecții fiind și anticancerigenă în acelașii timp.

52 Adolescentul  Suplimentarea cu vitamina E este foarte importantă în cazul vârstnicilor, pentru că la aceștia, activitatea sistemului imunitar este scăzută, deci aceste persoane sunt mai vulnerabile față de bacterii.

SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ NE HRĂNIM SĂNĂTOS !!!

Lipsa de timp și comoditatea sunt doar două dintre motivele pentru care mâncarea de tip fast food și mâncatul zilnic la restaurant își fac loc din ce in ce mai mult în viața noastră. Sunt aceste alimente sănătoase? Nutriționiștii americani sunt de părere că ele sunt cel mai mare inamic al vieții noastre. Sunt bogate în grăsimi saturate, nitrați, zahăr și sare în exces, iar toate acestea se traduc prin creșterea valorii colesterolului la un nivel periculos. Aceiași nutriționiști americani au alcătuit un top al celor mai nesănătoase alimente din lume. Pe primul loc se află burgerii, cele mai gustate preparate din orice fast-food, șunca pe locul secund, urmată de cartofii prăjiți, hot dog-ul, gogoșile, margarina, sucurile acidulate și prăjiturile. Burgerii conțin multe grăsimi și calorii. În funcție de modul de preparare, numai unul poate conține 280 de calorii și 13 grame de grăsimi, echivalentul a 20% din necesarul zilnic pentru un organism sănătos.

Un singur cheeseburger conține 45% din necesarul zilnic de grăsimi și calorii, iar maioneza în exces a acestor preparate conține, în proporție de 80%, grăsimi dăunătoare organismului. 28 de grame de șuncă conțin 10 grame grăsimi și 150 de calorii. Preparată la restaurant, în ulei, de regulă refolosit, cantitatea de toxine va crește, iar cea de sodiu va atinge valori periculoase întregului metabolism. Cartofii prăjiți au 400 de calorii și 20 de grame de grăsimi. În funcție de modul de preparare.

Programul școlar te solicită foarte mult și nu ai timp să mănânci la prânz decât pe fugă. Tocmai de aceea alimentele de tip fast food nu lipsesc din alimentația ta zilnică.

53 Adolescentul Ai observat însă că, după această gustare, senzația de foame revine imediat, colesterolul înregistrează valori ridicate, iar după o vreme kilogramele în plus nu iți dau pace și îți crează o senzație de frustrare. Acestea sunt doar câteva dintre efectele neplăcute ale alimentelor de tip fast food pe care ar fi bine să le elimini din alimentație. Ai nevoie de o alternativă sănătoasă, hrănitoare și rapidă în cazul în care nu ai timp întotdeauna pentru masa de prânz. Poate ți se pare imposibil, dar există și alte alimente care pot fi consumate la școală, într-o pauză, iar ele nu conțin atât de multe grăsimi, săruri și componente chimice dăunătoare organismului.

Având în vedere orarul încărcat și energia consumată în timpul activităților școlare este recomandabil ca pachetul să nu îți lipsească din ghiozdan. Înlocuiește cartofii prăjiți, hamburgerul sau shaorma care nu îți lipseau din alimentație cu iaurtul făcut în casă, fructele proaspete, morcovii gustoși, bananele hrănitoare și, desertul perfect, merele sau perele.

Știi că vei avea o săptămână aglomerată. Tocmai de aceea, încă din weekend, planifică-ți mesele zilnice în așa fel încât să ai o alimentație echilibrată. Încearcă să combini pastele, preparate cu puțină brânză, la cuptor, sau cu un sos de roșii, cu ouăle fierte, branză hrănitoare și sucurile naturale, pregătite în casă .

Chiar dacă riscurile unei alimentații nesănătoase sunt cunoscute de un mare procent din populație, 250.000 de români mănâncă, zilnic, la fast-food.

54 Adolescentul Topul celor mai mari lanțuri de restaurante din România este dominat, categoric, de fast-food-uri, cu un total de aproape 150 de unități, valoare de cinci ori mai mare decât dimensiunea cumulată a celor mai mari rețele de restaurante tradiționale. Acestea sunt rezultatele unei cercetări realizate de publicația Business Magazin. Locurile preferate de adolescenți pentru a lua masa sunt McDonald's și KFC, cele două lanțuri americane de restaurante fiind, totodată, cele mai mari rețele din România, atât ca dimensiune, cât și din punct de vedere al cifrei de afaceri .

Toți suntem victime ale mâncării tip fast-food la școală. Găsește un echilibru în alimentarea cu produse de tip fastfood altfel îți vei distruge sănătatea . Alegerea e numai a ta. Evitarea totală a consumului de preparate tip fast-food este numai pentru oamenii cu forță de abținere și voință foarte mare. Din păcate daca ne abținem în totalitate de la consumul unor astfel de produse putem ajunge la capătul răbdării și să consumăm mai multe produse de acest gen decât dacă am fi facut-o într-un mod controlat. Așa că la începutul zilei gândește-te la o cantitate anume pe care îți vei îngădui să o mănânci, însă evită să consumi totuși zilnic astfel de mâncare. Dacă vrei să renunți sau măcar să rărești consumul acestui gen de mâncare poți urma sfaturile de mai jos.

Nu uita că alimentația sănătoasă înseamnă implicit o viață sănătoasă , energie , putere de muncă și de concentrare, altfel spus dacă mănânci sănătos ai toate șansele să-ți îmbunătățești performanțele și competențele școlare . Prof. VASILE MIRCEA NICOLAE

55 Adolescentul

Din dragoste…pentru bucătăria românească, Radu Anton Roman

Ce este gastronomia? Arta de a prepara mâncăruri alese sau însuşirea de a le aprecia calitatea, gustul. (Dicționar enciclopedic) Cunoașterea rațională a tot ce are legătură cu modul de hrănire (www.artgastro.com). Arta şi ştiinţa gătitului (dr. I. Butnaru, Univ. Al. I. Cuza, Iași) Definiții seci, de dicționar, dar iată și alte răspunsuri, primate de la bucătari pasionați: ”Gastronomia, ca tot ce este frumos, poate într-adevăr să fie spectacol. Un spectacol de gusturi și culori. Pot să compar această "artă" cu pictura sau literatura, dar completez, scuzându-mă și adăugând că, tot la fel cum diferențiem muzicienii de lăutari, sau pictorii de zugravi, tot așa trebuie să diferențiem bucătarii de cantină cu maeștrii în arta culinară” (Horia Varlan, maestru bucătar). “Mă pasionează sa fac din gastronomie un act real, o cultură. Bucătăria e totul! În bucătărie te poţi exprima, poţi regăsi gusturi şi arome care să-ţi amintească de mii de experienţe, poti uimi cu genialitatea propriilor idei” (Antonio Passarelli, bucătar italian și român). Iată deci diferite definiții ale aceluiași termen, din diferite puncte de vedere. Concluzia? Gastronomia poate fi ridicată, prin meseria de bucătar, de la simplul gătit, la nivel de artă. De ce să alegi meseria de bucătar? Puțini dintre cei care o practică pot spune că au ales de la început această meserie dintr-o “chemare” specială. Unii pornesc pe acest drum de pe băncile școlii, alții ajung în bucătărie după ani în care au avut alte ocupații, dar au simțit apoi o vocație în ale gătitului. Dar toți cei care aleg să rămână în acest domeniu și se perfecționează, fac într-o bună zi din această meserie o artă plină de rafinament. “Cu bucătăria poţi cuceri un preşedinte, aşa cum poţi cuceri şi inima femeii pe care o iubeşti... senzaţia specială a celui care gustă reţeta, iar apoi te priveşte, surâde şi ochii i se luminează. Atunci tu eşti fericit! Şi asta, doar dacă găteşti cu suflet şi dacă depui toată atenţia posibilă şi imaginabilă în ceea ce faci!” (Antonio Passarelli, bucatar Italian si roman). “Pentru că îmi face plăcere să gătesc! În primul rând, este bucuria de a-i face pe alții fericiți, de a le oferi preparate care să

56 Adolescentul îi încânte. E bucuria de a-i vedea radiind și de a-i auzi rostind cuvinte de mulțumire. Chiar și atât ar fi destul, dar gătitul îmi oferă posibilitatea de a explora gusturi noi, combinații inedite, care să transforme proiecte banale în opere de artă” (Horia Varlan). Există bucătăria românească ? Există opinii diferite despre bucătăria românescă. Unii (destul de mulți) spun ca nu există, alții că există, dar e primitivă, alții că “din păcate, abia acum românii încep să aibă o cultură gastronomică.”….Așa să fie? E posibil, pentru că, de douăzeci de ani încoace, românii, îmbătați de “libertate”, au trecut prin diverse faze ciudate, de înstrăinare față de bucătaria noastră tradițională, de la a servi Cabernet Sauvignon îndoit cu pepsi sau cola, la întâlnirile romantice consumate în fața unui hamburger cu rondele de ceapă caramelizată, udat din belșug cu milk-shake cu aromă de fragi. Să nu-și iubească românii bucătăria? Radu Anton Roman Un om rar, un patriot discret, în cel mai frumos sens al cuvântului, care, din păcate nu mai este printre noi, dar care a lăsat în urma sa (printre multe altele) , o carte-tezaur, numită simplu BUCATE, VINURI ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI. De ce e așa de valoroasa această carte? Este o carte completă, ilustrată cu fotografii vechi din arhiva proprie și cu rețete răscolite cu răbdare și dragoste în amintirile bunicii și însoțite de povestioare care le aduc farmecul pe care îl aveau atunci când au fost inventate de bucătari anonimi . Iată ce spune domnul Radu Anton Roman despre cartea sa: “Douã decenii de cãlãtorii obsedantgastronomice sunt sursele acestei selecții; am investigat fiecare ținut, am cercetat fiecare vale, am scotocit fiecare deal, descoperind noi, dar atât de vechi bucățele (spectaculoase și gustoase!) de cultură și tradiție românească. În același timp, am comentat, cât am putut eu de documentat, de suculent și de picant, fiecare fărâmă de friptură, fiecare stop de ciorbă. În acest rotofei volum am deschis, pedant și pofticios, ușile tuturor cămărilor românești, în paginile lui au pătruns toate miresmele cotloanelor, cuhniilor și cuptoarelor naționale. Am orgoliul să cred că nu se mai poate spune ceva în plus, semnificativ, despre bucătăria românească. Subiectul e închis (între aceste coperte!)" Și mai spune domnia sa: “M-a provocat la toate astea și o vedetuțã de televiziune, un așa-zis expert gastronomic cu cas la gurã […], care a declarat, senin și în auzul națiunii, cã nu existã bucãtãrie româneascã! […] Și mi-am mai zis cã și celorlalți, „arheologilor“, bucuroși de experiențe senzuale, stranii

57 Adolescentul și paseiste, le-ar plãcea sã afle ce a mai rãmas viu din istoria țãrãneascã, târgoveațã și boiereascã a vieții românești de zi cu zi, a gãtitului și bãutului.” Cartea începe, cum altfel, decât cu rețeta de Pâine (Un colac de grâu frumos, Ca și fața lui Hristos..), Ouă românești și Mititei a la Pastorel…..și se termină cu Peștii noștrii stranii, despre care zice: “De Buna Vestire, pescarii care vor sã le meargã bine, se duc la bisericã, iau anafurã și pleacã la pescuit. Primului pește pe care-l prind îi pun o fãrâmã de anafurã în gurã și-l slobozesc,spunându-i: „Du-te! și cu câți te vei întâlni, spune-le la toți sã vinã la mine!“ Uluitoarea carte a domnului Radu Anton Roman îți transmite, pe lângă bucuria românului adevărat în fața mesei savuroase și a vinului curat, dragostea și prețuirea față de neamul românesc, nostalgia față de bunii şi stăbunii noştri, alături de care poate, tainic, am vrea să se poată să mai trăim și noi măcar puțin. Dar, mai ales, te limpezește cu privire la tulburatoarea întrebare : Există bucătărie românească ? Cu răspunsul subtil și argumentat, DA, EXISTĂ! Dar trebuie păstrată și promovată.

Prof.IrinaSolomon

Fructele și legumele ……altfel Banana
Petele frecăm cu fața de cerneală de pe degete dispar dacă le
interioară a unei coji de banană.

Cartoful

58 Adolescentul • • – – – Urmele de degete de pe uși se pot șterge frecându-le cu o felie rotundă de cartof, apoi ștergem cu o cârpă. Culoarea covorului din cameră se poate înviora astfel : aspirăm bine covorul ; radem doi cartofi, îi acoperim cu apă caldă și îi lăsăm să se infuzeze două ore ; îi strecurăm și frecăm cu grijă covorul cu infuzia obținută.

Ceapa – – – – – ‘’Cerneala simpatică ‘’ - suc de ceapăscrisul apare când expunem hârtia la o sursă de căldură. Strălucirea unei poșete sau a unei centuri lăcuite poate fi redată prin frecarea acesteia cu o bucată de ceapă. O ceapă tăiată în două, lângă pat, îndepărtează țânțarii. Cataplasma cu felii de ceapă crude aplicată direct pe frunte îndepărtează migrenele. Înțepăturile de viespi, de insecte, frecate timp de 1 – 2 minute cu o bucată de ceapă îndepărtează durerea ( să nu uităm să smulgem acul).

Lămâia – – – – Păstrarea dinților albi se poate face prin perierea săptămânală cu suc de lămâie. Pentru îndepărtarea moliilor puneți în dulap niște săculeți conținând coji de lămâie uscată. Pentru îndepărtarea furnicilor așezați o lămâie alterată la locul respectiv. Bijuteriile de argint le putem curăța prin frecarea cu o felie de lămâie, după care le clătim și le ștergem.

În complicatul laborator al organismului uman se produc continuu reacții și procese chimice ale diferitelor substanțe, nevăzute ca atare, dar ale căror consecințe se reflectă din plin atât în exterior, cât și în interior.

59 Adolescentul

S. O. S – Sănătatea noastră ! Este mai ușor să previi decât să tratezi

Iată o serie de factori care au consecințe nefaste asupra organismului….. Compone ntele fumului de țigară Nicotina Sistemului imunitar Boli ale aparatul ui respirat or Boli de inimă Afecțiun i ale sistemul ui circulato r Ulcer Bronșita cronică Negative asupra dezvoltă rii fătului Cancer Acțiuni asupra Efecte

Inimii Sistemului circulator

Agenți iritanți Monoxid de carbon

Aparatului digestiv Traiectului respirator Oxigenării sângelui

Agenți carcinoge ni

Traiectului respirator

60 Adolescentul

Nr pahar e băute fecte

E

Alcoolemie (mg| 100ml)

Pierderea 10 9 8 7 conștiințe i Pierderea memoriei Dublarea vederii Pierderea coordonării mișcărilor 6 5 4 3 2 Neglijența sporită Stare de beautitudine Pierderea puterii de decizie Neglijență Pierderea inhibiției Relaxare 1 20 60 40 80 100 120 160 140 180 200

Prof. Belu Radu

61 Adolescentul

Ce este voluntariatul?
"Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea." (Legea Voluntariatului 2006) “Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” Ce spun voluntarii? Prins într-o alergătură continuă şi înecat de rutina zilnică uiţi de lucrurile cu adevărat importante, uiţi cât de puţin te "costă" să faci bine şi că nu te simţi niciodată mai împlinit, decât atunci când poţi să ajuţi pe cineva, fără a cere ceva în schimb. Şi, când te gândeşti că de 2% din timpul tău liber poate depinde viitorul unui copil, realizezi că e atât de puţin efort pentru o cauză atât de frumoasă. Cea mai mare bucurie a mea a fost că am întâlnit foarte mulţi tineri care gândesc aşa. Tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi, care au pus mult suflet în muncă şi care pun suflet în tot ceea ce fac în general. "Voluntariatul înseamna Responsabilitate. Iar simplul fapt că nu eşti remunerat pentru activităţile prestate nu-ţi dă dreptul să fii iresponsabil." Cine poate fi voluntar? Oricine doreşte. Copii, tineri, adulţi. Persoane cu şi fără dizabilităţi. Persoane de toate rasele, etniile, culorile. Persoane implicate politic / religios sau nu. Orice persoana de bună credinţă care este dispusă să ofere din timpul ei ceva pentru semeni. Acţiuni de voluntariat organizate la nivelul Grupului Şcolar “Ion Kalinderu” Buşteni • Bucuria de a dărui… - concursuri de desene cu copiii de la Şcoala Sanatorialş cu vârsta cuprinsă între 6-14 an cu daruri din partea elevilor Grupului Şcolar, constând în rechizite, jucării, hăinuţe, dulciuri.

62 Adolescentul

… si de a primi Ilie Alina XI B

63 Adolescentul

64 Adolescentul

Sesiunea 1 – CERCETĂȘIA 1. Ce este cercetășia? 2. Baden Powelll & Cercetășia în lume 3. Cercetășia în România? 1. CE ESTE CERCETĂȘIA? - O mișcare educativă, nonformistă care există de 100 de ani; - O familie cu peste 28 de milloane de membri în 216 țări și teritorii; - Un joc destinat tuturor copiilor,fete și băieți, cu vârste între 7 și 21 de ani; - Locul în care fiecare se dezvoltă din punct de vedere, intelectual,fizic si afectiv; - Cadrul unde prietenia, distracția, credința, aventura, posibilitatatea, toleranța și respectul ne formează ca cetățeni demni ai comunitații din care facem parte; - O șansă pentru voluntarii adulți să contribuie la educația tinerilor? - Sprijinită de o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit care se aplică regulilor guvernării la toate nivelurile. Cercetășia încurajează: - toleranța, deschiderea și respectul față de alții; - credința și respectul gata de credința altora; - respectul față de natură; - respectul față de sine; - promovarea păcii și a non-violenței sub toate formele sale; Așadar, cercetășia este: 1. mișcare educativă 2. non-formală 3. adresată copiilor și tinerilor între 7-21 de ani 4. cea mai mare mișcare de tineri și voluntari din lume 2.BADEL POWELL & CERCETĂȘIA ÎN LUME 1907 Câmpul experimental organizat de Lordul Banden-Powell, general în armată, pe insula Browndea - Anglia (au participat 20 de băieți) 1920 1-st World Jamborre, Olympia, Londra BP intenționase să identifice o modalitate de formare pentru băieți. Spre surpriza lui, tinerii au început să se organizeze singuri in ceea ce avea să devină mai târziu - și este în prezent - cea mai mare mișcare de tineret și voluntariat din lume.

65 Adolescentul Deviza: Be Prepared Simbol: Floarea de crin OMMS Salut: Se face cu brațul drept semi-flexat din cot, și palma la nivelul bărbiei, fără a forța mâna. Cele trei degete lipite (inelar, mijlociu și arătător) semnifică cele trei principii ale cercetaților, iar degetul mare suprapus peste cel mic semnifică faptul: cel mare îl ocrotește și sprijină pe cel mic. Este de la sine înțeles că nu salutăm în orice poziție și oricum, preferabil stând în picioare cu privirea spre persoana pe care o salutăm, spre steag dacă participăm la o ceremonie sau cu privirea înainte dacă se intonează un imn. Cercetășia mondială în cifre: o 28 milioane de cercetași, copii și tineri, bărbați și femei o În 160 de țări și teritorii o cca. 300 de milioane de oameni au fost cercetași, inclusiv personalități din diverse domenii. Prof Ciobanu Nicoleta

Protecția mediului – Știați că…? • Alexander von Humboldt a fost primul care a dat conceptul de “monument al naturii” chiar în înțelesul acceptat astăzi: După călătoria sa efectuată în America de Sud între anii 1799-1804, el a descris un copac uriaș din Venezuela, pe care le-a declarat

“monument al naturii”. • • • Anglia este prima țară din lume care a înființat un minister ocupat cu problemele mediului înconjurător. Anglia este prima țară în care s-a dat o lege împotriva poluării, în secolul al XIV- lea de către regele Eduard al II - lea. Legea interzicea folosirea cărbunelui la încălzirea locuințelor din Londra. Barajul Verole este cea mai mare pădure plantată de om : 1 500 000 ha. Proiectul lansat în 1954 în Algeria a urmărit să împiedice avansarea deșertului Sahara spre nordul țării. Pădurea are o lungime de 1500 km și o lățime doar de câțiva kilometri. A fost plant în special eucalipt și pin. Localnicii numesc acest proiect « Zidul Verole Chinezesc al Algeriei ».

66 Adolescentul • Cabo de Hornos este cea mai sudică rezervație a bicosferei. Este situată în extremitatea sudică a statului Chile. Gir este o rezervație naturală indiană ce reprezintă unicul habitat de pe continentul asiatic pentru leu, ocrotind totodată și alte specii rare precum leopardul, antilopa, etc. Groenlanda este cel mai mare şi mai nordic parc național din lume , cu o suprafaţă de 972 000 km² , aproape de trei ori mai întinsă decât România. Parcul a fost înfiinţat în 1974 , printr-o hotărâre a guvernului Danemarcei , în scopul de a proteja mediul polar. Marea barieră de corali este cel mai mare parc submarin din lume ( 3,670,800 km²). Yellowstone este cel mai vechi parc naţional din lume. A fost înfiinţat în anul 1872. Acesta este considerat cel mai complex din lume , fiind ocrotite forme şi fenomene naturale diverse : canioane , cascade , cea mai mare concentrare de gheizăre de pe Glob, vulcani noroioşi , copaci pietrificaţi , fauna şi floră rară. Ocupând o suprafaţă de 2,2 milioane de acrii , marele parc Yellowstone este străbătut de fluviul de la care şi-a luat numele , fluviul care formează aici Marele Lac Yellowstone. Parcul Naţional Retezat este cel mai vechi parc naţional din România , fiind înfiinţat în anul 1935. Peştera cu Gheţarul de la Scărişoara din Munţii Bihor este cel mai vechi monument al naturii din ţara noastră . A fost declarat în 1993 arie protejată.

• •

• •

• •

Prof.

Anghelescu Floarea

CUPRINS
CUVÂNT DE BUN ÎNCEPUT …...........................1 PERFORMANȚE ȘCOLARE 2009…......................2 OFERTA ȘCOLARĂ 20102011….........................4 MESAJ CĂTRE TINERI…................................... ...5

67 Adolescentul SĂ NE APROPIEM DE EMINESCU ZALE ALE SĂRUTÂNDU- I INFINITULUI............................ VERSUL…......................................... .........35 ................7 TURISMUL ÎN POVESTEA UNEI JAPONIA................................... PASIUNI……………………..……….…8 36 2010- ANUL PLEDOARIE PENTRU BUNA BIODIVERSITĂŢII………………. CREȘTERE.............37 ……….…9 SFATURI PENTRU PREGĂTIREA APA CA ELEMENT AL UNUI EXAMEN.39 BIODIVERSITĂȚII….........10 GHID DE ORIENTARE ÎN ÎNDRĂGOSTITUL CARIERĂ................................... CODRU….............................11 ...............40 O BALUL MUNTELE….............................. BOBOCILOR.............................. ..................11 ....41 EXTEMPORAL LA BALUL ADOLESCENȚĂ…………………….12 MAJORATULUI........................... DE VORBĂ CU ..42 DESTINUL................................ LUCRARE PREMIATĂ LA 20 CONCURSU INTERNAȚIONAL DOMENIU INTERZIS ”ARMONIA NATURII.....43 CHEMARE................................ SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ NE .......................22 HRĂNIM..................44 CÎNTECUL DIN DRAGOSTE PENTRU VÂRSTELOR……………………………………….BUCĂTĂRIA 22 RĂMÂNEASCĂ.......................... ISTORIA UNEI ..............48 ÎNFRĂŢIRI.................................23 FRUCTELE ȘI LEGUMELE LE PETIT PRINCE –OEUVRE .....ALTFEL..........50 INITIATIQUE..........25 S.O.S.- SĂNĂTATEA LE JEU EN CLASSE DE NOASTRĂ.................51 LANGUE………………..…………26 CE ESTE STONEHENGE - MYSTEREY, POWER VOLUNTARIATUL...................... AND .52 ENDURANCE..................................... FII ..............28 CERCETAȘ................................ A BEAUTIFUL ...........54 WINTER................................... PROTECȚIA ..31 MEDIULUI.............................56 THE IDEAL SCHOOL................................... .......31 UN GÂND...................................... ..................32 UN MAGNET URIAŞ. ŞI MAI CE?......................33 AMINTIRE................................. ......................34

68 Adolescentul

Tipărire și grafică: Prof. Cioroiu Liviu

69 Adolescentul
GRUPUL ȘCOLAR ”ION KALINDERU„ BUȘTENI Str.Alpiniștilor nr.1 Adresa de e-mail: ion_kalinderu@yahoo.com Telefon/Fax:0244-320051

Tu eşti o undă , eu sunt o zare Eu sunt un țărmur tu eşti o mare, Tu eşti o noapte , eu sunt o stea – I ubita mea.

Tu eşti o ziuă, eu sunt un soare Eu sunt un flutur tu ești o floare, Eu sunt un templu, tu eşti un zeu -

70 Adolescentul

Iubitul meu.