You are on page 1of 6

SET 1

Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat sama W,X,Ydan Z.


W

Y
Rajah 1

Luas seluruh rajah itu ialah 49 cm2.


Berapakah perimeter, dalam cm, segi empat sama W,X,Y dan Z?
A
B
C
D

24
28
49
56

Empat buah oven digunakan untuk membakar 200 keping biskut dalam masa 30
minit.
Berapakah bilangan keping biskut boleh dibakar dengan 6 buah oven yang serupa
dalam masa 1 jam?
A
B
C
D

200
300
400
600

Bilangan penduduk bandar X ialah 9 248 orang. Bilangan penduduk bandar Y tiga kali
bilangan penduduk bandar X. Jumlah penduduk perempuan kedua-dua bandar itu ialah
20 000 orang.
Berapakah jumlah penduduk lelaki kedua-dua bandar itu?
A
B
C
D

7 744
16 992
27 744
34 992

Sebelum pergi ke pasar raya, ibu telah mencatat barang-barang yang hendak dibeli.
Barang

Kuantiti

Ikan

2 kg

Susu

4 tin

Setelah sampai di pasar raya, ibu


Tehterpandang harga3 barang
kotak seperti berikut:

Ikann

Susu

RM10.50
1 kg

RM2.60
1 tin

Teh
RM3.70
1 kotak

Antara bil berikut, yang manakah diterima oleh ibu daripada pekerja pasar raya untuk
pembelian barang-barang itu?
A

Kuantiti

Barang

Harga (RM)

2 kg
4 tin
3 kotak

Ikan
Susu
Teh
Jumlah

Kuantiti
2 kg
4 tin
3 kotak

Barang
Ikan
Susu
Teh

Harga (RM)

Jumlah

Kuantiti
2 kg
4 tin
3 kotak

Barang

Harga (RM)

Ikan
Susu
Teh
Jumlah

Kuantiti
2 kg
4 tin
3 kotak

Barang

Harga (RM)

Ikan
Susu
Teh
2

Jumlah
5

Rajah di bawah menunjukkan harga enam buah beg.

Y
Beg
Harga

2 beg X

2 beg Y
RM720

2 beg Z

Harga beg Y lebih murah daripada beg X dan harga beg Z lebih mahal daripada beg X.
Harga sebuah beg Y ialah separuh daripada harga beg Z. Harga sebuah beg X ialah
RM120.
Antara yang berikut, yang manakah pernyataan yang benar?
A
B
C
D
6

Ismail hendak mengeluarkan wang tunai dari mesin pengeluar wang automatik (ATM).
Mesin ATM hanya boleh mengeluarkan dua jenis wang kertas iaitu RM50 dan RM100.
Antara berikut yang manakah benar bagi pengeluaran wang Ismail.
A
B
C
D

Harga sebuah beg Y ialah RM100.


Harga sebuah beg Z ialah RM90.
Harga sebuah beg Y ialah RM80 dan sebuah beg Z ialah RM160.
Harga sebuah beg X ialah RM120 dan sebuah beg Z ialah RM240.

RM8 160
RM8 280
RM8 350
RM8 490

Jumlah kapur dalam sebuah kotak ialah 100 batang. daripada jumlah kapur itu berwarna
putih. 30 berwarna biru dan bakinya berwarna merah.
Pecahan bilangan kapur yang berwarna merah daripada jumlah kapur dalam kotak itu ialah
A
B
C
D
Rajah 2 menunjukkan taman yang hendak dibina oleh Pak Din di halaman rumahnya.

Rajah 2
Luas seluruh rajah itu 40 m. Kawasan yang berlorek mewakili 30% daripada seluruh rajah
yang hendak ditanam dengan rumput.
Luas, dalam m, kawasan yang TIDAK ditanam dengan rumput ialah

40

100

100

40

Untuk menyambut hari jadinya, Azni membeli sebiji kek berbentuk kuboid berukuran 12 cm
panjang, 9 cm lebar dan 4 cm tinggi. Kek itu dipotong kepada enam bahagian berbentuk
kuboid yang mempunyai saiz yang sama besar.
Antara berikut, yang manakah menunjukkan saiz bagi setiap potong kek itu.

A
B
C
D

Panjang

Lebar

Tinggi

6 cm
6 cm
8 cm
8 cm

3 cm
3 cm
2 cm
2 cm

3 cm
4 cm
3 cm
4 cm

10 Rajah 3 menunjukkan gula yang telah dimasukkan oleh ibu ke dalam 3 buah bekas,
R, S dan T.

Rajah 3
4

Jisim gula dalam bekas R adalah daripada jisim gula dalam bekas S. Jisim gula dalam
bekas S adalah daripada jisim gula dalam bekas T. Jisim gula dalam bekas S ialah
800 g.
Hitung jumlah jisim, dalam kg, keseluruhan gula dalam ketiga-tiga bekas itu.
A
B
C
D
11

28
24
16
12

Berat sebuah balang dengan 40 biji guli ialah 13 kg. Berat sebuah balang yang sama
dengan 60 biji guli ialah 18 kg.
Hitung berat balang kosong.

12 Jika 16 ditambah kepada satu pertiga daripada suatu nombor, hasilnya adalah tiga kali
nombor tersebut.
Apakah nombor itu?

13 Jumlah ternakan di dalam sebuah kandang ialah 40 ekor. Terdapat 3 ekor kambing bagi
setiap 2 ekor lembu.
Berapakah bilangan lembu di dalam kandang tersebut.

14 Nombor telefon Encik Johas ialah 0134 825 143 dan nombor telefon Encik Solmi ialah
0139 472 524.
Hitung beza nombor telefon itu.

15 Harga tiket untuk menyaksikan pertunjukan sarkas adalah RM3 untuk setiap kanak-kanak
dan RM7 untuk setiap orang dewasa. Jumlah bayaran yang dikenakan bagi sekumpulan
12 orang penonton ialah RM64.
Berapakah bilangan kanak-kanak di dalam kumpulan itu?