(Melambung menggunakan dua

tangan ke arah rakan dan
menangkap dengan dua tangan)

(Membaling pundi kacang dengan
menggunakan sebelah tangan
melepasi tali. Rakan menangkap
menggunakan kedua-dua belah
tangan)

GRED

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BALING DAN
TANGKAP
MELEPASI
HALANGAN

% PERATUS

TARIKH
SKALA MARKAH

LAMBUNG DAN
TANGKAP PUNDI
KACANG SECARA
BERPASANGAN

JUMLAH MARKAH

NAMA

NAMA PENILAIAN
KEMAHIRAN

LAMBUNG DAN
TANGKAP

1 hingga 10

1 hingga 15

1 hingga 20

1 hingga 5

9
8
8
9
8
7.5

14
14
14
12.5
13
13

17
18
18
17.5
17
17

5
4.5
4
4.5
5
5

45
44.5
44
43.5
43
42.5

90
89
88
87
86
85

A
A
A
A
A
A

8

13

17

4

42

84

B

(Melambung dengan satu tangan
dan menangkap pundi kacang
dengan dua tangan)

SAHSIAH DIRI
(Mematuhi arahan guru dan
mempamerkan disiplin diri yang
baik serta kesungguhan
melakukan setiap aktiviti)

Jika ada 1 subjek mendapat F maka keputusannya (GAGAL) Tidak Menguasai.84 --> B 60 -.100 --> A 70 -.39 --> F 00 ---------> TH Makluman Jika semua subjek mendapat E masih dikira (LULUS) Menguasai. .49 --> E 01 -.69 --> C 50 -.Julat Markah dan Gred untuk Darjah 4 dan Darjah 5 (KSSR) berikut ialah Sistem Julat dan Gred yang baru 85 -.59 --> D 40 -.