PREDMET: MARKETING

ISPITNA PITANJA – DRUGI PARCIJALNI ISPIT
1. Navesti i objasniti pet sila koje određuju intrinzičnu atraktivnost nekog tržišta
2. Nabrojati i objasniti četiri tipa djelatnosti
3. Objasniti tri varijable koje bi tvrtka trebala promatrati pri analizi konkurenata
4. Nabrojati i objasniti pet općih napadačkih strategija
5. Objasniti specifične strategije napada
6. Navesti i objasniti četiri opće strategije koje su na raspolaganju tržišnim sljedbenicima
7. Navesti i objasniti koga može napasti tržišni izazivač
8. Navesti i objasniti šest obrambenih strategija koje dominantna tvrtka može koristiti
9. Navesti i objasniti tri oblasti na koje tržišni predvodnici moraju djelovati kako bi sačuvali vodeće mjesto
10. Navesti sedam koraka koje uključuje benchmarking
11. Navesti faktore koje mame sve više tvrtki u međunarodnu arenu
12. Navesti rizike koje tvrtka mora odvagnuti prije donošenja odluke o stupanju na strano tržište
13. Navesti faze procesa internacionalizacije
14. Navesti i objasniti pet strategija ulaska na tržište
15. Navesti i objasniti načine na koje tvrtka može provoditi izravan izvoz
16. Navesti i objasniti četiri kulturne dimenzije koje, prema Hofstedu, razlikuju zemlje jedne od drugih
17. Navesti i objasniti pet strategija prilagodbe proizvoda i komunikacija na stranom tržištu
18. Navesti i objasniti tri mogućnosti koje tvrtke imaju prilikom određivanja cijena za međunarodnu prodaju
19. Navesti i objasniti probleme s kojim se multinacionalne kompanije susreću prilikom određivanja cijena za
međunarodnu prodaju
20. Navesti tri organizacijske strategije koje mogu implementirati tvrtke koje su postale globalne organizacije
21. Navesti i objasniti načine na koje moderni marketinški odjeli mogu biti organizirani
22. Navesti i objasniti zadatke koje bi menadžeri za proizvod i marku trebali obavljati
23. Navesti i objasniti tri smjera u kojima tvrtka mora djelovati kako bi podigla razinu društveno odgovornog
marketinga
24. Navesti i objasniti tri mogućnosti za označavanja markom u programima marketinga povezanim s općom
dobiti
25. Navesti i objasniti ključne pokazatelje učinkovitosti koje menadžeri za prodaju moraju pratiti na svom
području
26. Navesti i objasniti ključne pokazatelje učinkovitosti oglašavanja koje menadžeri moraju pratiti
27. Navesti i objasniti ključne pokazatelje učinkovitosti unapređenja prodaje koje uprava mora pratiti
28. Navesti i objasniti ključne pokazatelje učinkovitosti distribucije koje uprava mora pratiti
29. Objasniti pojam društveni marketing
30. Navesti korake koje može poduzeti generalni direktor kako bi stvorio tvrtku usredotočenu na tržište klijenta

Ass. Vinko Jakić