TESTUL BERKELEY

- Manual Testul Berkeley a fost realizat de către Keith Harray (Institute of Advanced Psychology,
San Francisco) si Eillen Donah (University of California, Berkeley). El cuprinde un număr
de 35 de itemi. Subiectul are de evaluat fiecare item reprezentând un atribut psihic prin
raportarea la patru aspecte ale Eu-lui.
Foaia de răspuns a testului Berkeley, aşa cum a fost el adaptat de institutul de Psihologie
a Academiei Române, începe cu următorul instructaj:
" Chestionarul se refera la individualitatea dvs. si cuprinde câte 35 de atribute grupate
pe 4 aspecte ale Eu-lui.
La fiecare însuşire corespund 5 alternative de răspuns. Le veţi încercui pe cele care
corespund aprecierii dvs.. orientându-vă numai după gradele de acord-dezacord
ordonate în titluri iar nu după valoarea cifrei pe care o încercuiţi."
Fiecare atribut psihic a fost apreciat prin alegerea unui punctaj pe o scala în 5 trepte:
● de la „dezacord total" (1)
● Ia ,.acord total" (5).
Pentru unele dintre atribute scala a fost inversată, „dezacordul total" fiind notat cu (5) iar
„acordul total" cu (1), evitându-se astfel, pe cât posibil, asocierea cu ,,dezirabil"sau
„indezirabil" a vreuneia dintre alternativele de răspuns
Cele 35 de atribute sunt expresiile a 5 factori psihologici. Aceşti factori psihologici,
numiţi stiluri, sunt:
l Stilul expresiv: Descrie o dimensiune ce variază între „caracter liniştit si rezervat" până
la „caracter entuziast şi orientat spre lumea exterioară".
Exemple de atribute care încarcă acest factor sunt:
● fire deschisă, sociabilă;
● timid şi înhibat;
● vorbăreţ.
2. Stilul interpersonal: Are ca poli „încăpăţânare şi distanţare", respectiv „căldură şi
receptivitate".
Exemple de atribute care încarcă acest factor sunt:
● fire rece, distantă;
● cooperant în activitate;
● neatent şi nedelicat cu alţii;
● încrezător în alţii.
3. Stilul de muncă: Arată felul în care persoana se concentrează asupra sarcinilor şi
modul în care îşi îndeplineşte responsabilităţile.
Exemplele de atribute care încarcă acest factor sunt:
● om harnic, de nădejde;
● fire dezordonată;
● serios, sârguincios în muncă;
● eficient în acţiuni.
1

fiind considerată ca fiind o imagine mai realistă asupra persoanei. Cele patru întrebări sunt considerate a trimite la aspecte diferite ale Eu-lui. Eu-l anxios: (felul în care subiectul ar dori sa nu fie. Exemple de atribute care încarcă acest factor sunt: ● dotat cu multă imaginaţie. ● preferinţă pentru rutină.. ● înclinaţie spre tradiţie. el poate să aleagă nota "3" (şi "da" şi "nu") pentru a răspunde la prima întrebare referitoare la atributul discutat. Dacă el crede că alţii îl consideră vorbăreţ. poate alege nota "5 " („acord total") pentru a răspunde la întrebarea „Cum credeţi că vă văd ceilalţi? Pentru răspunsul la întrebarea „Cum nu vă place sau nu v-ar plăcea şi chiar v-ar nemulţumi să fiţi?". rezultând din răspunsurile la întrebarea: "Cum nu vă place sau nu v-ar plăcea sau v-ar nemulţumi să fiţi?". „Mai mult nu". ● uşor iritabil. 5. Eu-l real. liniştit. rezultând din răspunsurile de evaluare a celor 35 de atribute prin prisma întrebării "Cum vă vedeţi dumneavoastră?" 2 aprecierea percepută din partea celorlalţi (numita si „hetero-imaginea") rezultând din răspunsurile la întrebarea: "Cum credeţi că vă văd ceilalţi?".4. dacă subiectul se consideră a nu fi foarte vorbăreţ. Cum aţi dori să fiţi? 4 Cum nu vă place sau nu v-ar plăcea şi chiar v-ar nemulţumi să fiţi? De exemplu. rezultând din răspunsurile la întrebarea: „Cum aţi dori sa fiţi?''. notele sunt explicate nu prin referire la „acord-dezacord" ci prin expresiile „Hotărât nu" . ● inventiv. El va alege astfel nota corespunzătoare răspunsului „Mai mult nu" dacă nu prea îi place ideea că ar fi vorbăreţ. sau „Eu-1 dispreţuit". Stilul intelectual: Variază între un pol organizat spre „tradiţie şi simplitate" în contrast cu „spiritul inovator şi complexitatea". Stilul emoţional: Descrie „temperamentul" şi „rezistenta la stres". „scenariul cel mai prost al persoanei ce ar putea sa fie"). Cum credeţi că vă văd ceilalţi? 3. Autorii testului Berkeley numesc "imagine de sine reală" media scorurilor dintre ● felul în care subiectul se vede pe ei însuşi 2 . ingenios. 5. „Da şi nu". media dintre . ● stabil emoţional. ● mereu îngrijorat. Pentru fiecare dintre cele 35 de atribute (de exemplu: vorbăreţ) subiectul a avut de ales o nota între l si 5 pentru următoarele întrebări: 1. 4. „Mai mult da". Exemple de atribute care încarcă acest factor sunt: ● calm în orice situaţie. „Hotărât da". Cum vă vedeţi dumneavoastră? 2. Aceste aspecte sunt: 1 imaginea de sine (numită şi „auto-imaginea")..imaginea de sine" si „aprecierea făcută de ceilalţi asupra propriei persoane. 3 Eu-l ideal.

Stilul expresiv (portocaliu) Stilul Stilul de interperson munca al (verde) (galben) Stilul emoţional (roşu) Stilul intelectual (albastru) Scorul actualei imagini de sine (A) Pentru „imaginea de sine reală". grupaţi pe stiluri. 30. din primul tabel. 11. 24.Se adună pentru stilul de muncă punctajul la itemii: 3. 31. 7. iar pe a doua. Pe ultimul rând.. 16. 13.. 21.Se adună pentru stilul emoţional punctajul la itemii: 4. Scorurile pentru „imaginea de sine" şi respectiv. raportate la fiecare stil în parte (expresiv. 14. 29.Se adună pentru stilul expresiv punctajul la itemii: 1. se va trece diferenţa în dreptul lui I. 27. interpersonal. Calcularea scorurilor ideale („Eu-l ideal'') se face adunând itemii din coloana a treia a foii de răspuns. 34. altfel în dreptul lui A. 6..● felul în care el considera ca este văzut de ceilalţi Ei arată că această medie dă o informaţie mai consistentă decât oricare dintre cele două estimări luate separat. Dacă scorul ideal este mai mare.. se vor calcula diferenţele. aşa cum am precizat anterior. 23. 33. 9. Stilul Stilul Stilul de expresiv interpersona munca (portocaliu) l(verde) (galben) Scorurile ideale Scorul actualei imagini de sine 3 Stilul emoţional (roşu) Stilul intelectual (albastru) . 22. emoţional şi intelectual) se calculează astfel: 1. Pentru a calcula „imaginea de sine reală'' se face media aritmetică dintre ● „imaginea de sine" ● „hetero-imagine" pentru fiecare stil în parte. 15.Se adună pentru stilul interpersonal punctajul la itemii: 2. 25. 28. scorurile imaginii de sine.. 12.Se adună pentru stilul intelectual punctajul la itemii: 5. În tabelul de mai jos se vor trece pe prima linie scorurile ideale. „ hetero-imagine". notele însumate ale unui subiect pot conduce la un punctaj variind între 7-35. 8. 10. 3. 35. 4. 32. Interpretarea se face conform ultimelor tabele. 18. de muncă. 5. 2. 26. 17.

Nu este interesat de filosofie sau arte. Moderat în însuşirea unor idei noi sau ieşite din comun. Neglijent faţă de muncă şi responsabilităţi. altfel în dreptul lui A. Scorurile temerilor Scorul actualei imagini de sine Diferenţa Stilul Stilul Stilul de expresiv interpersona munca (portocaliu) l (verde) (galben) Stilul emoţionai (roşu) Stilul intelectual (albastru) T A T A T A T A T A INTERPRETAREA SCORULUI Dacă scorul Stilul dv este între expresiv Stilul interpersonal Stilul de muncă Stilul emoţional Stilul intelectual 7 . Convenţional sau conservator. doar că sumele se vor face folosind coloana a patra din tabelul răspunsurilor. Pe linia a doua a tabelului de mai jos.Diferenţa I A I A I A I A I A Pentru a completa următorul tabel de scoruri se vor urma întocmai aceiaşi paşi ca la calcularea scorului ideal. se va trece diferenţa în dreptul lui T. sau modest Foarte distant şi întreţine greu o discuţie. Se vor obţine astfel scorurile temerilor. Anxios şi chinuit de griji. lasă stresul să ia cei mai bun din el. Un pic tensionat şi uşor supărat. se vor calcula diferenţele Dacă scorul temerilor e mai mare. 15 . Scorul imaginii 4 .21 Puţin reţinut. Uneori dificil sau distant. dar o persoană cu care te poţi înţelege. se vor copia întocmai scorurile imaginii de sine. nu a fost cumva prea dur cu el însuşi? Pe undeva iresponsabil. dar nu dominat de stres.14 Foarte tăcut. rezervat sau reţinut şi probabil timid. poate impulsiv sau zăpăcit. Pe ultimul rând. nu întotdeauna serios. dar nu timid sau închis.

reflectă o atitudine faţa de sine. Stilul interpersonal Stilul de muncă Sunteţi satisfăcut de comportamentul faţă de ceilalţi 5 Sunteţi mulţumit de modul în care faceţi faţă responsabilităţilor ivite. faţă de sine. Atitudinea faţă de sine este de o importanţă crucială atât pentru dinamica psihologică internă. Mărimea diferenţelor poate să fie între 0 şi 28 de puncte. dar nu dominant hiperactiv. Tabelul arată semnificaţia psihologică a diferenţelor dintre "scorul ideal" şi "scorul real" (al imaginii de sine reale). duce cu bine treburile la capăt. Dacă idealul şi realul se suprapun. foarte dedicat muncii.35 Tot timpul temperat şi foarte rar mânios. Destul de deschis spre orizonturi noi.28 Deschi şi/sau plin de energie. Testul Berkeley tratează aceasta chestiune prin compararea realei imagini de sine cu imaginea ideală proiectată de subiect. cât şi pentru relaţiile cu ceilalţi. atunci diferenţa dintre "scorul ideal" şi "scorul real" este zero sau apropiată de zero. .de 22 . simultan. sine 29 . dacă subiectul este mulţumit de felul în care consideră că este. Atitudinea faţă de o persoana este. Foarte sociabil şi deschis.3 I sau A Sunteţi satisfăcut de felul în care vă comportaţi social. faţă de noile idei. pozitivă ( când scorul ideal este mai mare) sau negativă ( când scorul real este mai mare). atitudinea fata de imaginea pe care o avem despre acea persoană. pentru relaţia cu sine. variate diferenţe pot să apară ca expresie a diferitelor tipuri de insatisfacţie faţă de sine. o evaluare a ceea ce persoana este . dornic să încerce lucruri noi şi să privească ideile din mai multe puncte de vedere. Eficient. întotdeauna gata să-şi întrerupă drumul pentru a ajuta pe cineva Perfecţionist. şi la fel stau lucrurile şi în privinţa atitudinii faţă de propria persoană. În caz contrar. plin de energie şi entuziast Foarte darnic. Dacă scorul Stilul dv este între expresiv 0-3 0 +/. atent şi delicat. responsabil şi de încredere. Sunteţi satisfăcut de apropierea dvs. Imaginativ. Calm în faţa stresului. de fapt. Aspiraţia faţă de propria persoană (faţă de propria imagine de sine) exprimă direcţia de dezvoltare pe care persoana şi-ar dori să meargă şi. În general calm şi capabil să controleze evenimentele stresante. Cald şi înţelegător.din perspectiva propriului sistem axiologic. Stilul emoţional Stilul intelectual Sunteţi satisfăcut de modul în care vă dominaţi anxietăţile.

V-ar place să fiţi un pic mai rezervat.. V-ar place să fiţi ceva mai convenţional.28 +/I sau A În mod analog se procedează pentru a analiza "Eu-l anxios". S-ar putea să idealizaţi lucrurile simple ale vieţii sau să staţi prea mult cu capul în nori. 7 V-ar place să fiţi un pic mai deschis.... Vă consideraţi un pic prea prins de muncă... V-ar place să fiţi mai deschis faţă de noile idei.. Tabelul arată semnificaţia psihologică a diferenţelor dintre scorul "temerilor" şi cel "real". . S-ar putea să aveţi dorinţe nerealizabile în viaţa dvs. socială..7 ale imaginii de sine I: -8.. V-ar place să fiţi mai sentimental V-ar place să vă întoarceţi într-un timp mai sigur. V-ar place să fiţi un pic mai cald cu ceilalţi. Dacă scorul Stilul dv este între expresiv 0-3 0 +/. Stilul emoţional Stilul intelectual Nu aveţi temeri în privinţa controlării emoţiilor.. Nu sunteţi interesat de modul în care vă însuşiţi lucrurile noi. Nu priviţi în mod obiectiv relaţiile cu ceilalţi. V-ar place să fiţi mai reţinut V-ar place să fiţi mai distant şi să vă autoprotejaţi.. mai tradiţional. Stilul interpersonal vă să mai Stilul de muncă Nu doriţi schimbări în comportamentul faţă de ceilalţi. 16 A: 8... Simţiţi că sunteţi un pic prea darnic cu ceilalţi. V-ar place să vă exprimaţi mai mult emoţiile.. V-ar place să fiţi un pic mai relaxat şi mai sigur de sine.. putând manifesta dorinţe nerealiste..-16 8.3 I sau A Nu preocupaţi deveniţi activ social. 6 Nu doriţi schimbări în felul în care munciţi. S-ar părea că aveţi păreri nerealiste despre modul în care vă controlaţi emoţiile... V-ar place să faceţi faţă mai bine contradicţiilor şi nesiguranţei.. V-ar place să fiţi mai calm în situaţiile stresante.16 17 . V-ar place să fiţi mai sociabil şi mai plin de viaţă V-ar plăcea să fiţi V-ar place să fiţi un pic mai amabil un pic mai sau mai înţelegător responsabil. S-ar putea să priviţi nerealist modul în care munciţi... V-ar place să nu fiţi atât de împătimiţi de muncă... ideale A: 4. V-ar plăcea să fiţi ceva mai eficient..-7 4.Scoruri I: -4.

Vă e teamă că veţi pierde controlul asupra emoţiilor. 7 A: 4... Vă e teamă că veţi deveni prea indiferent şi egocentrist. S-ar putea să aveţi temeri inutile în privinţa implicării în muncă. I: -4.. Vă e teamă că veţi deveni rigid sau incapabil să vă adaptaţi rapid.. 17 . 16 Vă este teamă să nu deveniţi centrul atenţiei sau prea dominant. A: 8.-7 4.. I: -8.. S-ar putea să aveţi temeri inutile în privinţa menţinerii unui nivel optim de intimitate.28 +/I sau A Aveţi temeri puternice că se va schimba modul dvs. Vă e teamă că veţi avea o inimă de gheaţă. Vă e teamă să nu deveniţi prea indulgent cu dvs.. Vă este teamă că nu vă exprimaţi destul de deschis. Vă e teamă că nu veţi putea face faţă muncii.. Vă e teamă că nu respectaţi îndeajuns tradiţiile. de exprimare sau că veţi pierde din forţa dvs.....Scoruri Vă este teamă că vă exprimaţi prea deschis.....7 ale temerilor 7 prea de .... Vă e teamă că deveniţi egoist şi insensibil. Sunteţi interesat controlul emoţiilor. de muncă.. Vă este teamă că veţi Vă deveni e teamă că veţi prea blând şi deveni serviabil cu ceilalţi perfecţionist. Vă e teamă că nu puteţi să vă exprimaţi emoţiile..-16 8.. Vă e teamă că veţi deveni nereceptiv la noile idei. Vă e teamă că veţi deveni prea iritabil sau stresat. Vă e teamă că veţi fi copleşit de complexitatea unor lucruri.16 Vă este teamă că veţi deveni mai puţin sociabil şi lipsit de energie. Sunteţi prea interesat de felul în care receptaţi ideile noi... Vă e teamă că Vă e teamă că veţi daţi celorlalţi deveni prea prins prea mult din dvs.

Related Interests