NATIONAL

ANTHEM

OPENING
PRAYER

OPENING/WELCOME REMARKS .

Solid Waste Management System City of Manila Joint Project of the NSWMCS-DENR and Department of Public Services – City of Manila .

9003”. 9003. ay isang batas na ipinasa noong Enero 26. . Series of 2001”. ay isang uri ng batas na naglalayon na tayong lahat ay mabigyan ng tamang kaalaman at sapat na puhunan na mapag-aralan at maisaayos ang basura ayon sa kanilang kaurian. at kasalukuyang ipinatutupad ayon sa “Implemeting Rules and Regulations (IRR) na nabigyang bisa sa ilalim ng DENR Administrative Order No. 2001.A. pag sisinop. 9003?  Ang “Ecological Solid Waste Management Act of 2000” o “R.Ano ang batas na R.A. pamamahala. paglilipat at pagdala sa wastong tapunan na naaayon sa isang makakalikasang pamamaraan.A.  Ang R. 200131.

industriya.Section 21. R. institusyon.A. kasama na rito ang mga kabahayan. 9003 “Mandatory Segregation of Solid Waste” • Ipinag-uutos na ang basura ay paghiwa- hiwalayin simula pa lamang sa pinanggalingan nito. lugar kalakalan at mga basurang pangagrikultura .

Pagkakalat.00 .00 o pagkabilanggo mula 15 araw – 6 na buwan. o pareho 5.00 o serbisyong pangkomunidad mula 1-15 araw o pareho 2. atbp. liwasan.000.00 o pagkabilanggo mula15 araw – 6 na buwan.000.000. o pareho 6.000.PhP300. o pareho 4.000.IPINAGBABAWAL AT MULTA O PARUSA 1. pagtatambak ng basura sa mga pampublikong Lugar tulad ng mga daanan. sidewalks.00 o pagkabilanggo mula 15 araw – 6 na buwan.000. Pagtatambak / pagbabaon ng basura sa mga lugar na binabaha • PhP1.00 – PhP3. Walang paalam na pagkuha ng mga recyclables na may talagang mangongolekta .PhP1.PhP1.00 – PhP3.00 .PhP1. o pareho 3.PhP300.000. Paghahalo-halo ng mga pinaghiwalay na basura . Pagpapakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi pinaghiwahiwalay na basura .000. pagtatapon. Pagsusunog ng basura . kanal.PhP1.00 – PhP3. .000 + 5% to 10% ng net annual income .00 o pagkabilanggo mula 15 araw – 6 na buwan. estero.PhP500.

Ano nga ba ang Basura? Ang basura sa simpleng salita ay anumang bagay na wala ng silbi o halaga sa kanyang kaanyuan .

Bakit mahalaga na pamahalaan ng wasto at maayos ang basura? Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng DENR at ng ADB na inilimbag sa GARBAGE BOOK ay maaari tayong malibing ng buhay sa sarili nating basura kung hindi mabibigyan ng kaukulang pansin .

.

.

Waste Classification .

lamang-loob. dahon. mga buto. tira-tirang pagkain.COMPOSTABLE WASTE Mga basura/bagay na nabubulok Halimbawa: Compostable Mga pinag balatan at pinagtabasan ng gulay at prutas. bulaklak. at pinagtabasan ng halaman at puno . kaliskis o balat ng isda. baboy o anumang kinatay na hayop. mga balat ng lamang dagat. sanga. manok.

RECYCLABLE WASTE Mga basura na maaaring ibenta o muling gamitin sa kanyang uri o kaanyuan at maaari ding pakinabangan sa ibang kaanyuan. plastik. bakal babasagin o bubog o kauring metal. . Halimbawa: Recyclable Papel.

mga lumang “appliances” tulad ng TV. kabinet. at iba pang kauri. radio. Halimbawa: Special Waste Pinaglagyan ng pintura. mga baterya “dry cell” o “cellphone battery”.SPECIAL WASTE Mga basura galing sa bahay o pamayanan na maaaring magbigay o maglabas ng “toxin” na makakaapekto sa kalusugan o kapaligiran. mga malalaking gamit tulad ng mga luma/sirang kama. “spray canisters”. “thinners” at kauri nito. at iba pa… .

RESIDUAL WASTE Mga basura na hindi nabubulok at hindi na rin mapapakinabangan sa kanilang uri o kaanyuan. tsokolate. “sachet” ng shampoo. mantika at ano pang kauri nito. lahat ng bagay ng hindi maaaring gawing “compost” o i-recycle . Halimbawa: Residual “Sanitary napkins/tissue”. at mga kauri nito. “ceramics”. “disposable diapers”. mga karton na pinaglagyan ng mga inumin tulad ng gatas o “juice”. Ito ang mga bagay na dapat ay ilagay o itapon sa pangmatagalang tapunan o “sanitary landfill”. sirang basahan. pinagbalatan ng kendi.

Section 22. Di-Nabubulok 3. – Requirements for the Segregation and storage of Solid Waste – Ipinag-uutos na ang pinaghiwa-hiwalay na basura ay ilalagay sa tamang lagayan/sisidlan ayon sa uri nito: 1. Nabubulok 2. Residwal .

Segregated receptacle/bin For segregated collection RESIDUAL Biodegradable Non biodegradable .

FLOODING DISEASE DAMAGE TO INFRASTRUCTURE LANDSLIDE CLOGGING OF SEWERAGES .

HEALTH IMPACTS OF IMPROPER SWM Murine Typhus Fever Infectious Jaundice Or Weil’s Disease Food Poisoning Summer Diarrhea Tuberculosis Anthrax Ophthalmia Chorio-lepto Meningitis Intestinal Worms Trichinosis Poliomyelitis Typhoid Fever Diarrhea Malaria Dysentery Yellow Fever Tuberculosis Elephantiasis Anthrax Encephalitis Food Poisoning Dengue Fever .

REUSE. . RECYCLE.PROACTIVE CONSUMERS: REDUCE.

Individual consumers can substantially reduce solid waste by following these basic principles : REDUCE . .containers and products. RECYCLE .use recycled materials.the amount of trash discarded. and compost. REUSE .

Tips for Reducing Solid Waste .

REDUCE 1 . Reduce the amount of unnecessary packaging. 2 . . Adopt practices that reduce waste toxicity.

Sell or donate goods instead of throwing them out. Borrow. Reuse bags. 5 . and other items. rent. Maintain and repair durable products. 4 . 7. 6. or share items used infrequently. Consider reusable products. containers. .REUSE 3 .

RECYCLE 8 . Compost yard trimmings and some food scraps. 10 . 9 . Select products made from recycled materials. . Choose recyclable products and containers and recycle them.

Conceptual Framework of R. 9003 WASTE AT SOURCE (sec.A. 21 Mandatory waste segregation) Barangay/Community Institution/Markets Industrial/Commercial (secondary segregation at MRF) Biodegradable for compost/topsoil/animal feed Factory returnable to junkshop/recyclable for processing Residual for disposal to CDF/SLF .

Manila City REDUCE. RECYCLE SECONDARY SEGREGATION Animal feed/ compost BIODEGRADABLE waste Recyclable or Factory Returnable RESIDUAL Junkshop/Processing Facility MRF CDF/SLF . REUSE.

MARAMING SALAMAT PO. .