You are on page 1of 10

Vlada na usluzi graanima

Projekt e-Graani ide dalje

Ostvarujemo ciljeve
Vlada Republike Hrvatske je u svojem
programu za mandatno razdoblje
2011.-2015. odredila dva vana cilja:
stvaranje otvorene i transparentne
javne uprave
poveanje dostupnosti usluga
graanima koritenjem
informatizacijskih sustava

Poetak projekta e-Graani


omoguili smo graanima brz i jednostavan pristup podacima i
dokumentima
prve e-usluge bile su: Registar biraa, e-Matine knjige, e-Dnevnik za
roditelje, Pregled izabranog lijenika,...
graani imaju prvo koristiti elektronike zapise iz sustava e-Graani za prebivalite, boravite, izvod iz matice i knjige dravljana - o emu
su javne institucije dobile obavijest od Ministarstva unutarnjih poslova
i Ministarstva uprave

Graani koriste 21 e-uslugu

pregled realiziranih recepata u posljednjih est mjeseci


izdavanje elektronikog zapisa o prebivalitu
izdavanje elektronikog zapisa o boravitu
izdavanje elektronikog zapisa o vlasnitvu vozila
uvid u ukupne primitke, obraunate doprinose i poreze
po pojedinim isplatiteljima iskazanim u JOPPD obrascu
e-Savjetovanja Ministarstva poduzetnitva i obrta
zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i
katastra
mogunost privremenog upisa u Registar biraa za
vrijeme raspisanih izbora - e-Privremeni upis
Kalkulator doplatka za djecu...

Rezultat nakon devet mjeseci


125.000 graana koristilo je
najmanje jednu e-uslugu
graani su imali 1.7 milijuna
prijava na e-usluge
preko 1.7 milijuna poruka s
obavijestima poslano je
graanima kroz sustav e-Graani

Pripremamo nove e-usluge


eObrt
potvrde o redovitom kolovanju i
studiranju
evidencija dohodaka i primitaka iz
Porezne uprave
uvjerenje o nepostojanju kaznenog
progona
e-Savjetovanje

Druge pogodnosti eGraana


ukljuivanjem banaka omoguujmo
graanima da koristiti njihove sustave
prijave za Internet bankarstvo i za
pristup sustavu e-Graani
u sustav e-Graani moe se ve sada
prijaviti preko HPB-a i Hrvatske
pote, a razgovaramo i s ostalim
bankama da granima omogue takvu
uslugu

Vano nam je miljenje graana


o e-uslugama

Jo jedan korak naprijed


Portal otvorenih podatak novi je projekt
koji potvruje da vlada provodi globalnu
inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast
provodimo naelo transparentnosti i
koristimo prednosti novih tehnologija u
cilju uinkovitije i odgovornije javne vlasti
omoguavamo pristup podacima tijela
javne vlasti za koritenje u drutvene i
poslovne svrhe

Portal otvorenih podataka


danas na portalu ima neto vie
od 100 skupova podataka koji su
potpuno slobodni za koritenje
transparentnost podataka i
sudjelovanje graana jedini su put
prema otvorenoj vladi 21. stoljea
ovim projektom vodimo Hrvatsku tim
putem naprijed