Joana Ingrid C.

Gaza
Marso, 2015
ZFI-112
Leticia Espina

Ika-16 ng
Gng.

1. Ano ang pananaliksik?
Ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap sa mahahalagang impormasyon
hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Matapos ang maingat at
sistematikong paghahahanap ng mga esensyal na impormasyon o datos hinggil
sa isang tiyak na paksa o suliranin at matapos suriin at lapatan ng
interpretasyon ng mananaliksik ang mga nakalap niyang datos ay mahaharap
siya sa isa pang esensyal na gawain – ang paghahanda ng kanyang ulatpampananaliksik.
2. Katangian ng isang magaling na mananaliksik
i) Masipag
Ito ang kaunaunahang puhunan ng isang mananaliksik. Dapat tandaan ng
isang mananaliksik na siya dapat ang humanap ng datos na kanyang
kakailanganin dahil hindi ang datos ang lalapit sa kanya.
ii) Matiyaga
Dapat itong taglayin ng isang mananaliksik upang makuha niya ang
impormasyong hindi niya basta-basta makukuha. Kaakibat nito ang
pagiging masinop at pagkakaroon ng lakas ng loob.
iii) Organisado
Makatutulong ito sa isang mananaliksik upang mapagaan ang kanyang
gawain at hindi siya paulit-ulit sa mga bagay-bagay.
iv) Sistematiko
Halos katulad ito ng pagiging organisado. Kailangan lamang niya sumunod
sa isang proseso o prosedyur upang mas maging makabuluhan ang
kanyang mga gawain.
v) Kritikal
Hindi lahat ng datos na nakukuha ay dapat isama sa sinusulat na papel.
Kailangan ng isang mananaliksik na maging kritikal sa kanyang pagpili ng
mga datos na isasama upang makasiguro na ang lahat ng datos ay may
kaugnay sa isinasagawang pananaliksik.
vi) Maingat
Kailangan ng isang mananaliksik na maging maingat sa mga datos na
kinukuha. Dapat niyang masigurado na ang lahat ng ito ay wasto at may
basehan.
vii) Mahaba ang pasensya
Kakailanganin ng isang mananaliksik ang haba ng pasensya dahil hindi
nagagawa sa isang maikling panahon ang pamanahong papel. Ito ay
pinaggugugulan ng oras at panahon upang maisagawa ito ng tama at
maayos.

Ang analisis at Interpretasyon ng Datos V. iv. Pamamaraan ng Pananaliksik Dito nakalahad ang mga pamamaraang ginamit sa pananaliksik at ang mga hakbang upang isagawa ang buong pananaliksik. Ang pananaliksik ay sistematik ii. Mga Kaugnay na Pag-aaral (Lokal) d. Konklusyon 7. Ito ay isang orihinal na akda. vi. Ang Suliranin at kaligiran nito II. Saligan ng Pga-aaral c. Ito ay isag tumapk na imbestigasyon at obserbasyon. Ito ay kontrolado. Paglalahad ng suliranin g. viii. Mga Kaugnay na Literatura b. lohikal at walang kinikilingan. Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Dito nakapaloob ang mga artikulo. Ito ay obhetibo. Mga metodolohiya sa Pananaliksik IV. Balangkas Teoretikal e. Katuturan ng Katawagan II.3. v. Ano ang plagiarismo? Ang plagiarismo ay ang hindi awtorisadong paggamit o maging malapit na limitasyono pangongopya sa wika at mga ideya ng iba pang awtor at ang representasyon nila bilang sariling orihinal na gawa o likha. Paradaym ng Pag-aaral f. Mga Kaugnay na Pag-aaral (banyaga) c. Ano ang panilmulang bahagi ng Pamanahong papel? 6. Ito ay empirikal. Kahalagahan ng Pag-aaral i. Mga Kaugnay na Literatura III. 5. Panimula b. Ito ay maingat sa pagtatala at pag-uulat. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral j. mula sa pagbuo ng inisyal na pangangalap ng . Ito ay gumagamit ng mga istatistikal na metodo. Ano ang mga katawagan sa bawat kabanata? I. iii. Sintesis III. Haypotesis h. at iba pang mga babasahin na naisagawa at naisulat na may kaugnayan sa kasalukuyang pagaaral a. Saligan ng pagaaral Dito nakikita ang suliranin ng pananaliksik at kaligiran ng pag-aaral. Balangkas Konseptwal d. Ano ang mga dapat makita sa bawat kabanata? I. Katangian ng isang mahusay na Pananaliksik i. 4. a. vii. pag-aaral.

pagsusuri. Talasanggunian e. eksperimento. Mga Respondenteknik at Instrumento c. Apendiks . a. imersyon o ano pa mang pamamaraan upang maisagawa ang mga kinakailangang mga hakbang upang makalap ang mga kakailanganing datos upang mabigyang tugon ang mga suliraning inihain sa unang kabanata. Buod ng Natuklasan. V. datos hanggang sa maisagawa ang sarbey. Pagbibigay Halaga sa Datos Paglalahad. Paraan ng Pananaliksik b. Kongklusyon at Rekomendasyon Ang huling kabanata kung saan muling ilalahad ng mananaliksik ang mahahalagang impormasyon sa pananaliksik. Mga Rekomendasyon d. Kongklusyon ng Pag-aaral c. at Interpretasyon ng Datos Dito nakapaloob ang mga presentasyon ng datos na nakalap mula sa pamamaraang ginamit at ang interpretasyon ng mga mananaliksik dito. Lagom ng Natuklasan b. pamaraan ng pangangalap ng datos at ang mga resulta ng pag-aaral at interpretasyon ng mga resulta.IV. a.

Related Interests