Megfigyelési szempontok az óvodai hospitáláshoz

I.

Az óvoda, mint intézmény megfigyelése
- Légkör, hangulat, első benyomás
- A munkatársak viszonya, együttműködése
- Az intézmény prioritásai, elvei, sajátossága

Kötelező ellátogatni extracurriculáris óvodai tevékenységekre! (piknik, szerep, szülő klub,
kézműves műhely, úszás, bábszínház stb. – érdeklődni az óvónőktől)
II.

A csoport megfigyelése
- A terem légköre, díszlet, térrel való gazdálkodás – hogy osztják be a termet,
milyen sarkok vannak, a játéktér lehetőségei
- a csoport légköre – barátságos, otthonos - sok az agresszió, feszültség; zavaró
zaj – egészséges munka/játékzaj – feszült csend – nyugodt csend; hogy érzik
magukat a gyerekek, ennek milyen jeleit látod; milyen a gyerek-gyerek,
óvónő-gyerek, szülő-óvónő között a viszony stb. Mik befolyásolják
megfigyelésed szerint a csoport légkörét?
- A csoport adatai: életkor, létszám, fiú-lány arány, kétnyelvűség esetei, csonka
családba élő gyerekek, nagyszülőkkel nevelkedő gyerekek, problémás
gyerekek feltérképezése (a pedagógusjelőlt kiket lát annak – ez egyezik-e
azzal, hogy az óvónő kiket lát annak), különleges bánásmódot igénylő
gyerekek megfigyelése

III.

A nevelő munkafolyamat megfigyelése (követve a hospitálási naplóban)
- A nap beosztása
- Az egyes tevékenységek mozzanatai
- A játékok, tevékenységek összekapcsolása, és a hét vagy a nap témája köré
való csoportosítás
- Alkalmazott módszerek
- Milyen szervezési formákat használ az óvónő? (frontális, csoportos, egyéni,
páros, differenciált)
- Hogyan történik az értékelés? Milyen formáit figyeled meg a jutalmazásnak,
fegyelmezésnek? (Pirossal kiemelni a naplóban)
- Hogyan emeli az óvónő a mágikus térbe, a fantáziavilágba a gyerekeket?
Őmaga mennyire éli bele magát, ennek milyen jeleit látod? (Aláhúzni
színessel)

IV.

A gyerekek játéktevékenységének megfigyelése
- Mikor és mennyi idejük jut a szabad játékra?
- Egy gyereket kövess: mennyi időközönként váltja a játék témát vagy eszközt?
- Figyeld meg, van-e olyan gyerek, aki egy játékhoz/tárgyhoz folyamatosan
ragaszkodik? (átmeneti tárgy - Winnicott)
- Mi érvényesül túlnyomó részt:magányos játék/ együtt mozgás/ egy tárgy körüli
közös játék/ együttműködés?
- Hogyan csoportosulnak a szabad játék során? Készíts térképet minden
alkalommal: ki – kivel játszik? (megfigyelő csoportonként egyet)

VI. beszámoló legyen munkákkal. A napló. következetes. igényesen elkészített (esztétika.Milyen típusú gyerekekkel dolgozol.Milyen típusú játékokat játsszanak? .megfigyelés. kreatív.A gyerekekhez való viszonyulása tevékenység közben/ tevékenységen kívül: barátságos/együttérző/biztató/szigorú/határozott stb. amit hoszzú távon nem tudnál elviselni vagy van-e valami. megfigyelési lap.Hogy érzed magad. pozitívan értékelni a munkáját és segítségedet ajánlani! ..A csoportot hogyan tudja egybentartani. kövesd a közösen játszott játékokat? .Figyeld meg a lányok – fiúk játékának jellemzőit. szülővel. céltudatos. akik bizonytalanságot. beszámoló.szabályjáték (társas játék. jó szervezett. Ne felejtsd el az óvónőnek megköszönni a segítségét. félelmet. jogait . énekeket.Mi zavar? Mi zavar pillanatnyilag? Mi az. VII.szimbólikus játék (pl. örömteli és spontán? V. mikor bemész a csoportszobába? .Írd le minden alkalommal a legkedvesebb élményed! A végső értékeléshez leadott dokumentumok: Hospitálási napló. ugróiskola. versenyek) . amiért várod a következő alkalmat? . ami nehezedre esik? . nem tetszést ébresztenek benned (ha van ilyen)? Indolold meg. ha beszélget egy gyerekkel. sajátosságai? Mire érdemelne oklevelet? . autó tologatás) .Megjelenés. mennyire figyel oda a gyerekek sajátos szükségleteire. hogy a gyerek játéka önfeledt. A pedagógus megfigyelése .Figyeld a non-verbális kommunikációját? (tér-köz óvónő és gyerek között. beszélgetés – gyerekkel.Milyen jeleit látod annak. felnőtt tevékenységek utánzása) . – igazold egy-egy példával! . mennyire sikerül őmagának is „élvezni” a tevékenységet stb. tiszteletben tartja-e a gyerekek személyiségét. amikor a tevékenységet szervezi) .. hol ül/áll. óvónővel. könyvészetet (az órán tanult hivatkozási módon) Hiányzás egyszer megengedett. fényképekkel ellátott. a cél fele irányítani? . helyesírás). hogyan áll. egy gyerek pszichopedagógiai jellemzése.Mi tölt el örömmel? Mi az. felmérés Önmegfigyelés: . rajz.gyakorló játék (kockarakosgatás. tartalmazza az elhangzott mondókákat. ha tudod az okát! .Mennyire spontán. játszol szívesen? Melyek azok a gyerekek. benyomás .Mik az erősségei.Milyen volt az arány az óvónő-gyermek kommunikációban? Egy gyerek pszichopedagógiai jellemzése .Hogyan oldja meg a konfliktusokat? .