Краљевина Југославија између

два светска рата
1919 – 1941.

natakostic.weebly.com

Државни симболи

natakostic.weebly.com

Временски оквири – име државе

natakostic.weebly.com

Територија

248 666 км2

natakostic.weebly.com

Београд

Етничка структура
становништва према Попису
из 1921. године

natakostic.weebly.com

Вероисповести

natakostic.weebly.com

Привреда

natakostic.weebly.com

Валута
Динар = 100 пара

natakostic.weebly.com

Органи власти до конституисања
Уставотворне скупштине

Краљ Петар I Карађорђевић
Привремено народно
представништво (Иван Рибар)
Влада (Стојан Протић)Органи власти до
конституисања Уставотворне скупштине
natakostic.weebly.com

Управљање државом
Припрема избора за
уставотворну скупштину
Доношење закона

Парламентарни живот
Изборна статистика:
1920,1923,1925,1927.
изјашњавање убацивањем
куглице
1931,1935,1938.
изјашњавање
прозивањем бирачког
одбора
natakostic.weebly.com

Владе:
1918 – 1941.
године, 38 влада
29 радикали, 4
демократе, 2 ЈРЗ,
2 ЈРС, 4
генералске

Избори за Уставотворну
скупштину, 28.11.1920.
Љубомир
Давидовић (ДС)

Светозар
Прибићевић (ДС)
Стјепан Радић (ХСС)

Мехмед Спахо (ЈМО)

Никола Пашић НРС

Антон Корошец СЉС

Бирачко тело: 2 480 623 гласача (изашло 64,95%) – гласало се за 419
посланичких места
Резултати: ДС: 92; НРС: 91; КПЈ: 59: ХРСС: 50
natakostic.weebly.com

Видовдански устав (1921)
Уставна парламентарна монархија
(Карађорђевић)
Језик: српско хрватски и словеначки
Законодавна власт: краљ народна
скупштина
Краљ сазива и распушта народну
скупштину
Краљ врховни командант војске
natakostic.weebly.com

Карађорђевићи и Југославија

Краљ Петар I
1918 - 1921

natakostic.weebly.com

Краљ Александар
1921 - 1934

Краљ Петар II
1934 - 1945
Кнез Павле,
намесник
1934 - 1941

Парламентарна криза

Узрок

Нетрпељивост између хрватских и
српских политичких
представника

natakostic.weebly.com

20. јун 1928. убиство у народној
скупштини

Шестојануарска диктатура
(6. јануар 1929)
„између краља и народа не може
више бити посредника“

Повод
Убиство у
народној
скупштини, 20.
јун 1928.
natakostic.weebly.com

Мере:
Укида се Устав
Распушта се народна скупштина
Забрањује се рад политичких
странака
Владу формира генерал Петар
Живковић
Промењено је име државе у
Краљевина Југославија (3.10.1929.)
Држава је административно
преуређена на Бановине (9 бановина
са управом града Београда, Земуна и
Панчева)

natakostic.weebly.com

Обнова уставности

Октроисани
Устав,1931.

natakostic.weebly.com

Обнова парламентарног
живота ( народно
представништво чини Сенат и
Народна скупштина)
116. члан Устава „мали Устав“

Међународно окружење
1921, Мала антанта

1934, Балкански пакт

natakostic.weebly.com

Марсељски атентат, 9. 10.1934.

natakostic.weebly.com

На путу ка рату...

Намесници (1934 - 1941) малолетном краљу Петру Другом:
Кнез Павле Карађорђевић, др. Раденко Станковић, др. Иво
Перовић
natakostic.weebly.com

Владе
21.12.1934. - 24.06.1935. Богољуб Јевтић
Одржати јединство државе; избори

24.06.1935. - 05.02.1939.Милан Стојадиновић
Југословенска Радикална заједница (СЉС;
ЈМО;НРС)
Конкордат са Ватиканом
Приближавање Берлину
Нови економски курс (финансирање јавних радова;
нове инвестиције; усмеравање извозне политике
према Немачкој)
natakostic.weebly.com

Избори 1938.
Статистика:

Блок народне слоге

Децембар 1938. избори

Југословенска
радикална заједница

Нешто преко 4
милиона гласача
Изашло на изборе:
74,4 % или
3.040.000
уписаних 
ЈРЗ добила је
1.643.783 гласа
(54,1%) и добила
306 мандата
Блок народне
слоге 1.364. 527
гласова (44,9%) и
67 мандата

natakostic.weebly.com

покрет ЗБОР

natakostic.weebly.com

05.02.1939. - 27.03.1941. влада
Драгише Цветковића

Драгиша Цветковић

Влатко Мачек

26.8.1939.

На путу ка рату

25.3.1941.
Југославија приступа
Тројном пакту
26/27.3.1941. војни пуч
27.3.1941. демонстрације

natakostic.weebly.com

Који историјски догађај је на
фотографији?
Када се и где одиграо?
Ко је стајао иза атентата на
Југословенског краља Александра
Карађорђевића?

natakostic.weebly.com

Related Interests