Chestionar

Din dorinţa de a cunoaşte părerea părinţilor despre colaborarea dintre aceştia cu grădiniţa,
vă rog să aveţi bunăvoinţa de a completa chestionarul pus la dispoziţie. Răspunsurile
dumneavoastră vor fi confidenţiale.
Timpul de completare este de aproximativ 15 - 25 minute.
1. Vârsta: ______ani
2. Sex:
a) masculin
b) feminin
3. Ultima instituţie absolvită:
a) liceu
b) studii postliceale
c) studii universitare
d) studii postuniversitare
e) altele
4. De cât timp frecventează copilul d-voastră grădiniţa:
a) mai puţin de un an
b) 1 an
c) 2 ani
d) 3 ani
e) 4 ani
5. La ce fel de activităţi desfăşurate în cadrul grădiniţei aţi participat şi dumneavoastră?
a) Programul de acomodare al copilului din timpul verii
b) Şedinţe
c) Serbări
d) Consultaţii cu părinţii
e) Activităţi practice
f) Săptămâna porţilor deschise
g) Relatarea unor poveşti
h) Prezentarea propriilor meserii
i) Altele (enumeraţile)
6. Care dintre aceste activităţi la care aţi participat v-au plăcut?
a) Programul de acomodare al copilului din timpul verii
b) Şedinţe
c) Serbări
d) Consultaţii cu părinţii
e) Activităţi practice
f) Săptămâna porţilor deschise
g) Relatarea unor poveşti
h) Prezentarea propriilor meserii
i) Altele (enumeraţile) ___________________________________
Argumentaţi ce v-a plăcut în mod excepţional la aceste activităţi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Care dintre aceste activităţi la care aţi participat nu v-au plăcut? a) Programul de acomodare al copilului din timpul verii b) Şedinţe c) Serbări d) Consultaţii cu părinţii e) Activităţi practice f) Săptămâna porţilor deschise g) Relatarea unor poveşti h) Prezentarea propriilor meserii i) Altele Argumentaţi ce v-a displăcut la aceste activităţi: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 8.4 ore mai mult de 4 ore 9. În ce intervale de timp v-ar fi posibil să participaţi la diferite activităţi în cadrul grădiniţei? a) b) c) d) e) f) g) 09:30 .12:00 după ora 16:00 după ora 17:00 după ora 18:00 după ora 19:00 sâmbătă înainte de prânz sâmbătă după prânz 11.7.2 ore 3 . Programul de acomodare din timpul verii credeţi că a fost benefic pentru adaptarea copilului în grădiniţă: a) da b) nu Argumentaţi_________________________________________________________ . Ce fel de activităţi aţi dori să se organizeze în cadrul grădiniţei. Cât timp aveţi la dispoziţie într-o lună pentru activităţi oferite de grădiniţă în cadrul colaborării cu părinţii: a) b) c) d) e) deloc mai puţin de o oră 1 . la care să participaţi şi dvoastră? a) b) c) d) e) f) g) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 10.

Credeţi că grădiniţa manifestă suficientă deschidere spre propunerile d-voastră? a) da b) nu prea c) nu 19. Pentru cine credeţi că este folositoare colaborarea părinţi-grădiniţă? a) Pentru copil b) Pentru părinţi c) Pentru educatoare d) Pentru comunitate e) Pentru nimeni 16. Credeţi că sunteţi la curent cu implicarea copilului d-voastră în activităţile desfăşurate la grădiniţă? a) da b) nu prea c) nu 17. Aveţi impresia că puteţi discuta cu educatoarea grupei despre orice problemă legată de copilul d-voastră? a) da b) nu .12.grădiniţă? a) foarte mulţumit b) mulţumit c) oarecum mulţumit d) nemulţumit e) foarte nemulţumit 15. Cât de importantă vi se pare colaborarea dintre părinţi şi grădiniţă: a) foarte importantă b) importantă c) oarecum importantă d) de importanţă minoră e) neimportantă 14. Consideraţi grădiniţa un partener real în procesul de educaţie al copilului? a) da b) nu prea c) nu 18. Ce activităţi aţi considera a fi utile pentru adaptarea copiilor la grădiniţă: a) ___________________________________________________ b) __________________________________________________ c) __________________________________________________ d) __________________________________________________ e) __________________________________________________ f) __________________________________________________ 13. Cât de mulţumiţi sunteţi de colaborarea familie .

cât de mulţumit aţi fost cu privire la informarea referitoare la dezvoltarea şi comportamentul copilului d-voastră? a) b) c) d) e) f) foarte mulţumit mulţumit oarecum mulţumit nemulţumit foarte nemulţumit nu am participat 21. . Ce aţi dori să îmbunătăţiţi în ceea ce priveşte comunicarea cu grădiniţa / educatoarea? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Vă mulţumesc pentru timpul acordat.20. Care sunt principalele dificultăţi pe care le-aţi întâmpinat în comunicarea cu grădiniţa / educatoarea? 22. În cadrul consultaţilor cu părinţii.