Tema: Tromboza venoasa profunda

/Trombembolismul pulmonar
Tipul lectiei: mixt (dodandire, consolidare, evaluare).
Scopul: Acordarea corecta a primului ajutor in preventia TVP/TEP.
Durata:180 min.
Locul de desfasurare: Sala studiu.
Obiective operationale:
A. Obiective cognitive:

O1- sa recunoasca tipul de leziuni in functie de semnele pe care le prezinta pacentul;
O2- sa recunoasca minim trei semne care indica suspiciunea TVP/TEP;
O3- sa acorde corect primul ajutor in caz de TVP/TEP.
B. Obiective afective:
O1- sa participe cu interes la lectie;
O2- sa opteze pentru o atitudine corecta dovedind spirit civic.
Metode si procedee: explicatia, demonstratia, exercitiul, conversatia, observatia, analiza,
absrtactizarea.
Materiale: suport de curs, caiete, atlas de anatomieumana, atele diverse, pansamente diverse,
materiale diverse.

Bibliografie : Manualulde instructiesanitara.

ETAPELE
LECTIEI

1.
Captareaaten
tiei.

O
B.

CONTINUTUL LECTIEI

METODE
SI
PROCED
EE

MATERIA
LE

- se pregatesc materialele neces are desfasurarii in bune conditii a
lectiei ;

conversati
a euristica;

- toate
materialele
necesare
lectiei.

- se organizeaza spatiul corespunzator temei propuse;
Durata :
15min.

- exercitiul
organizator

B.atlas de anatomie umana observare a. Anuntarea temei. demonstra tia .analiza.proiect de lectie. Capul reprezinta segmentul superior. trebuie amintite cateva notiuni din anatomia si fiziologia acestuia. .suport de curs. Trunchiul cuprinde trei regiuni: toracele. . abdomenul si bazinul. ic. Se anunta titlul lectiei si cateva din obiectivele propuse: conversati a Durata: 5min.suport de curs. explicarea. .atlas de anatomie umana. .semne pulmonare . . 3. Astfel.Notiuni de anatomia sistemului cardiocirculator si respiraor: O2 Pentru a intelege mai bine modul de producere a leziunilor si complicatiilor ce pot apare. 30 min. . -caiete. . abstractiza rea.se disciplineaza cursantii. Functia respiratorie este in strinsa legatura cu functia cardiaca. 30 min. conversati a. Sistemul venos al membrelor inferioare are un sistem venos profund si unul superficial. fiecare cursant va scrie in caiete urmatoarele: O3 Corpul omenesc este împartit in patru segmente:cap. Durata: Gatul este segmentul care leaga capul de trunchi. -caiete. explicarea. Acordarea primului ajutor in caz de suspiciune de TVP/TEP. Prezentarea continutului Durata : 30min. Notiuni de antomie a sistemului cardiocirculator si respirator. trunchi si membre. Durata: O1 A. Se va nota in caiete cele mai obisnuite semne in caz de suspiciune de TVP/TEP: .. conversati a.lectia se va desfasura in doua etape: A. gat. 2. Astfel cursantii isi raemintesc pasii obligatorii in acordarea corecta a primului ajutor.suportcurs. Cursantii vor continua sa citeasca pe rand si sa noteze notinile de anatomie din suportul de curs si vor mai completa unmatoarele: Se va citi si nota ideile principale din suportul de curs referitoare la evaluarea si supravegherea pacientilor postoperator . -se verifica cunostintele din lectia anterioara. -caiete.suport de curs. . .atlas de anatomie umana.

abstractiza rea. explicarea.analiza. abstractiza rea. . demonstra tia observare a. explicarea. demonstra tia observare a . conversati a.-semne cardiace conversati a. .analiza.

trusa de prim-ajutor. comprese sterile.fesi elastice. . exmplificar ea. . Manevre de masaj cardiac extern.4.exercitiu practic. .trusa de prim-ajutor.exercitiu practic. . problematizarea. O1 Propunatorul va propune spre dezbatere si rezolvare cazul unui pacient cu suspiciune TEP. Consolidarea si sistematizarea cunostintelor O1 Se exemplifica complicatiile si tahnica de prim-ajutor ce se aplica. O3 Semne:stop cardiorespirator O4 Primul-ajutor: Potrivit pasilor obligatorii: EVALUEAZA RESPIRATIA Priveste: miscarile respiratorii Asculta: zgomotul fluxului de aer ce trece prin caile respiratorii Simte : fluxul de aer ce trece prin caile respiratorii superioare EVALUEAZA FUNCTIA CARDIACA Se apreciaza pulsul central(carotida)sau periferic(radiala) MANEVRE DE RESUSCITARE CARDIO-RESPIRATORIE. O2 5.exercitiu demostrati v. . . cu stop respirator si cardiac. . O3 O4 Propunatorul va observa derularea exercitiilor intervenind cu corectari atunci cand este cazul. . Evaluare Durata: 30 min Manevre de respiratie artificiala. O2 Dupa fiecare exemplificare acestea vor fi repetate si executate de cate un cursant care va urma instructiunile propunatorului. Durata: 50 min.

.In final propunatorul va face aprecieri cu privire la desfasurarea lectiei acordand calificativul de bine sau foarte bine.