You are on page 1of 120

KLASIFIKASI FAIL

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG


KOD
KOD
KOD
100

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI
PENGURUSAN PENTADBIRAN

100-1

Perundangan

100-1/1

Penggubalan/Pindaan Undang- 100-1/1/1


Undang/ Peraturan

Pengubalan / Pindaan UndangUndang

100-1/2

Khidmat Nasihat

100-1/2/1

100-1/3
100-1/4

Khidmat Guaman
Dokumen Perundangan

100-1/3/1
100-1/4/1

Khidmat Nasihat Perundangan


Sekolah
Khidmat Guaman
Dokumen Perundangan

100-1/5

Akta Persekutuan

100-1/5/1

Akta Persekutuan

100-1/6

Enakmen/Ordinan Negeri

100-1/6/1

Enakmen/Ordinan Negeri

100-1/7

Pekeliling Dan Peraturan Dalam 100-1/7/1


Jabatan

Pekeliling Dan Peraturan Dalam


Jabatan

100-1/8

Pekeliling Dan Peraturan


Daripada Luar Jabatan

100-1/8/1

Pekeliling/ Surat Pekeliling Am

100-1/8/2

Pekeliling/ Surat Pekeliling


Perkhidmatan
Pekeliling/Surat Pekeliling/ Pekeliling
Kontrak/ Surat Arahan
Perbendaharaan/ Tatacara Kewangan

KOD
TRANSAKSI / FAIL
Perkara berkaitan dengan perundangan, perhubungan awam, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negara, lapora
pengurusan mesyuarat, kemudahan (fasiliti), pertubuhan, persatuan dan kelab, parlimen, penerbitan, teknologi maklu
komunikasi, pengurusan rekod, pembaharuan pentadbiran, Piawaian International Organization for Standardization (I
pejabat, majlis/ sambutan/ perayaan, pusat sumber/ perpustakaan, jemputan, warisan dan harta intelek, lembaga pen
Malaysia dan pilihanraya.

Perkara berkaitan dengan penggubalan/ pindaan undang-undang/ peraturan, khidmat nasihat, khidmat guaman, doku
akta persekutuan, enakmen/ ordinan negeri, pekeliling dan peraturan dalam kementerian, pekeliling dan peraturan da
sekolah, arahan dan perintah.

100-1/8/3

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100-1/8/4
100-1/8/5

100-1/9

Arahan dan Perintah

100-1/8/6

Pekeliling/ Surat Pekeliling


Kementerian Pelajaran Malaysia

100-1/8/7
100-1/8/8

Pekeliling / Surat Pekeliling Kerajaan


Negeri Pahang
Pekeliling / Surat Pekeliling Jabatan
Pelajaran Pahang/Pejabat Pelajaran
Daerah

100-1/8/9

Pekeliling-Pekeliling Agensi Lain

100-1/9/1

Arahan dan Perintah Dalaman

100-1/9/2

Arahan dan Perintah Luar Sekolah

100-2/

Perhubungan Awam

100-2/1

Publisiti, Promosi dan Protokol 100-2/1/1

100-2/2

Pertanyaan
Kementerian/Jabatan/
Agensi/Orang Awam

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran


Awam
Pekeliling/ Surat Pekeliling
Surahanjaya Perkhidmatan Awam

Perkara berkaitan dengan publisiti, promosi dan protokol, pertanyaan kementerian/ jabatan/ agensi/ orang awam, pela
makluman pertukaran, pemberitahuan perkhidmatan dan tawaran, ucapan/ penghargaan/ takziah/ perutusan serta der
sumbangan.
Publisiti

100-2/1/2
100-2/1/3

Keratan Akhbar
Profail Sekolah

100-2/1/4

Pameran/Kempen

100-2/2/1

Pertanyaan Maklumat Tentang


Sekolah

100-2/2/2

Maklumbalas Aktiviti / Projek Anjuran


Kementerian/ Agensi Lain

100-2/2/3

Permohonan Maklumat kepada


Agensi Luar
2

100-2/3

100-2/4

Pelanggan

Lawatan

100-2/3/1

Aduan Pelanggan

100-2/3/2

Hari Bertemu Pelanggan

100-2/3/3

Kajian Kehendak Pelanggan

100-2/4/1

Lawatan dari Luar ke Sekolah

100-2/4/2

Lawatan Sekolah ke Luar

100-2/4/3
100-2/4/4

Lawatan dari Luar Negara


Lawatan Rasmi ke Luar Negara

100-2/4/5

Lawatan Tidak Rasmi ke Luar Negara

100-2/5

Makluman Pertukaran

100-2/5/1

Makluman Pertukaran
Kementerian/Agensi/
Organisasi/Pertubuhan

100-2/6

Pemberitahuan Perkhidmatan
dan Tawaran

100-2/6/1

Pemberitahuan Perkhidmatan dan


Tawaran

100-2/7

Ucapan/Penghargaan/
Takziah/Perutusan

100-2/7/1

Ucapan Penghargaan

100-2/7/2
100-2/7/3

Ucapan Takziah
Perutusan Menteri/Ketua Pengarah
Pelajaran Malaysia (KPPM)/Pengarah
Derma Dan Sumbangan Sekolah

100-2/8

Derma dan Sumbangan

100-2/8/1

100-3/

Program Kerjasama Dalam


Negeri

Perkara berkaitan dengan program anjuran kementerian/ jabatan, program anjuran jabatan-jabatan negeri, program a
badan berkanun dan program anjuran swasta/ orang perseorangan dalam negeri.

100-3/1

Program Anjuran Kementerian/ 100-3/1/1


Jabatan-jabatan Persekutuan

Program Bersama Kementerian/


Jabatan-jabatan Persekutuan

100-3/2

Program anjuran Jabatanjabatan Negeri

Program Bersama Jabatan-jabatan


Negeri

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100-3/2/1

100-3/3

Program anjuran Badan-badan


Berkanun

100-3/4

Program anjuran Swasta/Orang 100-3/4/1


Perseorangan

100-4

Perkara berkaitan dengan program kerjasama bersama institusi professional atau badan di luar negara.

100-4/1

Program Kerjasama Luar


Negara
Pertukaran Pelajar/ Guru

100-5

Laporan & Perangkaan

Perkara berkaitan dengan laporan kemajuan kerja harian/ mingguan, laporan kemajuan kerja bulanan, laporan kemaju
tahun dan laporan kemajuan kerja tahunan sekolah.

100-5/1

Laporan Kemajuan Kerja


Harian/ Mingguan

100-5/1/1

Laporan Kemajuan Kerja Harian /


Mingguan

100-5/2

Laporan Kemajuan Kerja


Bulanan
Laporan Kemajuan Kerja Suku
Tahun
Laporan Kemajuan Kerja
Tahunan

100-5/2/1

Laporan Kemajuan Bulanan

100-5/3/1

Laporan Kemajuan Kerja Suku Tahun

100-5/4/1

Laporan Prestasi Pencapaian Sekolah

100-5/4/2

Laporan Aktiviti/Program Sekolah

100-5/3
100-5/4

100-3/3/1

100-4/1/1

Program Bersama Badan-badan


Berkanun
Program Bersama
Swasta/Perseorangan

Program Pertukaran Pelajar/Guru


Antarabangsa

100-6

Pengurusan Mesyuarat

Perkara berkaitan dengan mesyuarat dalam jabatan, mesyuarat luar jabatan dan mesyuarat terperingkat.

100-6/1

Mesyuarat Dalam Jabatan

100-6/1/1

Mesyuarat Pengurusan Sekolah

100-6/1/2

Mesyuarat Guru

100-6/1/3

Mesyuarat Kurikulum Sekolah

100-6/1/4

Mesyuarat Ko-Kurikulum

100-6/1/5

Mesyuarat Hal Ehwal Murid (HEM)

100-6/1/6

Mesyuarat Kakitangan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100-6/2

Mesyuarat Luar Jabatan

100-6/1/7

Mesyuarat Penyelarasan Kebersihan/


Keselamatan Sekolah

100-6/2/1

Mesyuarat Pejabat Pelajaran Daerah


(PPD)
Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri
(JPN)
Mesyuarat Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM)
Mesyuarat dengan Kementerian/
Jabatan Luar
Mesyuarat dengan Pihak Swasta/
Badan Bukan Kerajaan (NGO)/
Persatuan

100-6/2/2
100-6/2/3
100-6/2/4
100-6/2/5

100-6/3

Mesyuarat Terperingkat
TERPERINGKAT

100-6/3/1

...Senaraikan

100-7

Kemudahan (Fasiliti)

Perkara berkaitan dengan tempahan/penggunaan premis sekolah, tempahan/ penggunaan premis sekolah, tempahan
sekolah.

100-7/1

Tempahan/Penggunaan Premis 100-7/1/1

Tempahan/Penggunaan Premis
Sekolah

100-7/1/2

Tempahan/Penggunaan Asrama

100-7/2

Tempahan/Penggunaan
Kenderaan

100-7/2/1

Tempahan/Penggunaan Kenderaan
(Bas, Van, Kereta)

100-7/3

Tempahan/Penggunaan
Peralatan

100-7/3/1

Tempahan/Penggunaan Peralatan

100-7/4

Kuarters/Kediaman Kerajaan

100-7/4/1

Rumah Guru

100-7/4/2

Kuarters Institusi Pendidikan (KIP)

100-8/
100-8/1

Pertubuhan, Persatuan dan


Kelab
Dalam Negeri

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Perkara berkaitan pertubuhan, persatuan dan kelab dalam negeri dan luar negeri.
100-8/1/1

Majlis Pengetua Sekolah Malaysia


(MPSM)

100-8/1/2

Majlis Guru Besar (MGB)

100-8/1/3

Persatuan Sukan dan Kebudayaan


Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP)

100-8/1/4

Kesatuan/Persatuan Anggota
Kumpulan Sokongan

100-8/1/5

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)

100-8/1/6

Kesatuan/ Persatuan Guru Guru

100-8/1/7

Persatuan-Persatuan Sukan

Pertubuhan / Persatuan Luar Negara

100-8/2

Luar Negara

100-8/2/1

100-9

Parlimen/Dewan Undangan
Negeri
Pegawai Bertugas

Perkara berkaitan dengan pegawai bertugas di Parlimen, pembentangan dan perbahasan dan pegawai bertugas.

100-9/1

100-9/1/1

Jadual dan Pegawai Bertugas

100-9/2

Pembentangan dan Perbahasan 100-9/2/1


(TERPERINGKAT)

100-10

Penerbitan Jabatan

Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Penerbitan, laporan tahunan , buletin, newsletter, jurnal dan pelbagai penerb
pesanan, pengedaran, projek terbitan bersama dan diari.

100-10/1

Jawatankuasa Penerbitan

100-10/1/1

Jawatankuasa Penerbitan Sekolah

100-10/2

Laporan Tahunan/ Majalah


Sekolah
Buletin
Jurnal

100-10/2/1

Nama Majalah Sekolah

100-10/3/1
100-10/4/1

Buletin Sekolah
Jurnal

100-10/3
100-10/4

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Pembentangan dan Perbahasan


Parlimen

100-10/5

Newsletter

100-10/5/1

Newsletter

100-10/6

Terbitan Pelbagai

100-10/6/1

Terbitan Pelbagai

100-10/7

Pesanan

100-10/7/1

Pesanan Terbitan Dalam Negeri

100-10/7/2

Pesanan Terbitan Dari Luar Negara

100-10/8

Pengedaran

100-10/8/1

Pengedaran Terbitan Sekolah

100-10/9

Projek Terbitan Bersama

100-10/9/1

Projek Terbitan Bersama

100-11

Teknologi Maklumat &


Komunikasi
Teknologi Maklumat

Perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan teknologi maklumat, sistem aplikasi, teknikal dan multimedia.

100-11/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100-11/1/1

Keselamatan ICT

100-11/1/2

Pelan Strategik ICT Sekolah

100-11/1/3

Jawatankuasa ICT Sekolah

100-11/2

100-11/3

Sistem Aplikasi

Teknikal

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100-11/2/1

Emel Sekolah

100-11/2/2

Sistem Displin Murid (SSDM)

100-11/2/3

Sistem Pengurusan Kawalan


Belanjawan Elektronik (eSPKB)

100-11/2/4

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber


Manusia (HRMIS)

100-11/2/5

Sistem Maklumat Murid (SMM)

100-11/2/6

Sistem Maklumat Asrama (SMA)

100-11/2/7

Sistem Maklumat Pengurusan


Pendidikan (EMIS)

100-11/2/8

Sistem Pertukaran Guru (e-Operasi)

100-11/2/9

Sistem Pertukaran Anggota


Sokongan (eTukar)

100-11/2/10

Sistem Naik Pangkat (e-Pangkat)

100-11/2/11

Electronic Records Management


System (ERMS)

100-11/2/12

Data Operasi Keperluan Sekolah (E


Perlu)

100-11/2/13

E- Perakaunan Kewangan Sekolah

100-11/3/1

School Broadband /
1 Bestarinet

100-11/3/2

Rangkaian EG.Net

100-11/3/3

Aduan Kerosakan
Pembangunan Laman Web dan Portal

100-11/4

Multimedia

100-11/4/1

100-12/

Pengurusan Rekod

Perkara-perkara berkaitan dengan klasifikasi fail sekolah, pentadbiran registri dan bilik rekod, pusat rekod dan pelup

100-12/1

Klasifikasi Fail

100-12/1/1

Sistem Klasifikasi Fail Sekolah

100-12/2

Pentadbiran Registri dan Bilik


Rekod

100-12/2/1

Pegawai Rekod Sekolah

100-12/2/2
100-12/2/3

Pengurusan Bilik Registri dan Bilik


Rekod
Pelan Tindakan Bencana Rekod

100-12/2/4

Perkhidmatan Pos dan Mel

100-12/2/5

Meterai (Seal) Keselamatan

100-12/2/6

Peraturan Pengurusan Rekod Jabatan

100-12/3/1
100-12/4/1

Pusat Rekod
Permohonan Kelulusan Pelupusan
Rekod
Pelupusan Rekod Terperingkat

100-12/3
100-12/4

Pusat Rekod
Pelupusan Rekod

100-12/4/2

100-13

Pembaharuan Pentadbiran

Perkara berkaitan piagam pelanggan, Key Performance Indicator (KPI)/National Key Result Area (NKRA) , Manual Pros
fail meja, inovasi, kad perakam waktu/ waktu bekerja, anugerah perkhidmatan, amalan persekitaran berkualiti (5S) da

100-13/1

Piagam Pelanggan

100-13/1/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Piagam Pelanggan Sekolah

100-13/2

Key Performance Indicator


(KPI)/National Key Result Area
(NKRA)

100-13/2/1

Jawatankuasa KPI Sekolah

100-13/2/2

Jawatankuasa NKRA Sekolah

100-13/3

Manual Prosedur Kerja (MPK)

100-13/2/3
100-13/3/1

Tawaran Baru (New Deals)


Manual Prosedur Kerja (MPK)

100-13/4

Fail Meja

100-13/4/1

Fail Meja

100-13/5

Inovasi

100-13/5/1

Mesyuarat Kumpulan Meningkatkan


Mutu Kerja (KMK)/ Kumpulan Inovatif
dan Kreatif (KIK)

100-13/5/2

Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

100-13/6/1

Kad Perakam Waktu/Waktu Bekerja

100-13/6/2

Laporan Kad Perakam Waktu

100-13/7/1

Anugerah Kualiti/Inovasi

100-13/6

Kad Perakam Waktu/Waktu


Bekerja

100-13/7

Anugerah Perkhidmatan

100-13/8

Amalan Persekitaran Berkualiti 100-13/8/1


(5S)
Star Rating
100-13/9/1
100-13/9/2

Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)

100-13/10

Pengurusan Risiko

100-13/10/1

Pengurusan Risiko

100-14

Piawaian International
Organization for
Standardization (ISO)

Perkara berkaitan dengan perancangan dan pelaksanaan MS ISO; Audit Kualiti Dalaman; Tindakan Pembetulan Dan P
ISO; Audit Pemantauan MS ISO; Kawalan Dokumen dan Data MS ISO; Kajian Semula Pengurusan MS ISO.

100-14/1

Perancangan dan Pelaksanaan 100-14/1/1

100-13/9

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Star Rating
Asrama Terbilang

Perancangan dan Pelaksanaan MS


ISO 9001:2009

10

100-14/2

Audit Kualiti Dalaman

100-14/2/1

Audit Kualiti Dalaman MS ISO


9001:2009

100-14/3

Tindakan Pembetulan Dan


Pencegahan

100-14/3/1

Tindakan Pembetulan Dan


Pencegahan MS ISO 9001:2009

100-14/4

Audit Pemantauan

100-14/4/1

100-14/5

Kawalan Dokumen dan Data

100-14/5/1

Audit Pemantauan MS ISO 9001:2008


Oleh SIRIM
Pindaan Dokumen MS ISO 9001:2009

100-14/6

Kajian Semula Pengurusan

100-14/6/1

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan


MS ISO 9001:2009

100-14/6/2

Mesyuarat/Perbincangan Kajian
Semula Proses MS ISO 9001:2009

100-15

Pengurusan Pejabat

Perkara berkaitan dengan perancangan kerja, perhimpunan dan pelan strategik.

100-15/1

Perancangan Kerja

100-15/1/1

Takwim Tahunan Sekolah

100-15/2

Perhimpunan

100-15/2/1

Perhimpunan Bulanan PPD/JPN/KPM

100-15/3

Pelan Strategik

100-15/3/1

Pelan Strategik Sekolah

100-15/3/2

Pelan Induk Pembangunan


Pendidikan (PIPP)

100-15/3/3

Perancangan Operasi

100-15/3/4

Perancangan Taktikal

100-16

Majlis/Sambutan/ Perayaan

Perkara berkaitan dengan majlis dalam kementerian, hari kebangsaan, hari Malaysia dan tilawah Al-Quran.

100-16/1

Dalam Jabatan

100-16/1/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Perayaan / Sambutan Peringkat


Sekolah
11

100-16/2

100-16/3

100-17

Luar Jabatan

Sambutan Keagamaan

100-16/1/2

Majlis Perpisahan dan Persaraan

100-16/1/3
100-16/1/4

Majlis Anugerah Kecemerlangan


Sekolah
Sukan Tahunan Sekolah

100-16/1/5
100-16/2/1

Hari Guru Sekolah


Program Kemerdekaan/Hari Malaysia

100-16/2/2
100-16/2/3

Hari Keputeraan
Hari Guru

100-16/2/4
100-16/3/1

Majlis Anugerah Perkhidmatan


Cemerlang
Program Tilawah Al-Quran

100-16/3/2

Maulidur Rasul

Perkara berkaitan perolehan dan pemprosesan bahan dan pinjaman bahan Pusat Sumber / Perpustakaan.

100-17/2

Pusat Sumber/ Perpustakaan


Jabatan
Perolehan dan Pemprosesan
Bahan
Pinjaman

100-17/3

100-17/1

100-17/1/1

Perolehan Bahan Perpustakaan

100-17/2/1

Pinjaman

Koleksi Pusat Sumber

100-17/3/1

Koleksi Pusat Sumber

100-17/4

Program Nadi Ilmu Amalan


Membaca (NILAM)

100-17/4/1

Anugerah NILAM

100-17/5

Pusat Sumber

100-17/5/1

Persatuan Pusat Sumber Pahang


(PERPUSPA)

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

12

100-18
100-18/1

Jemputan
Majlis-majlis Rasmi

Perkara berkaitan Majlis-majlis Rasmi dan Majlis-Majlis Tidak Rasmi.


100-18/1/1
Jemputan Majlis-Majlis Rasmi

100-18/2

Majlis-Majlis Tidak Rasmi

100-18/2/1

100-19

Warisan dan Harta Intelek

Perkara berkaitan Paten dan Harta Intelek.

100-19/1

Paten

100-19/1/1

Paten Warisan Dan Harta Intelek

100-19/2

Harta Warisan

100-19/2/1

Harta Warisan

100-20
100-20/1

Lembaga Penasihat
Mesyuarat

Perkara berkaitan perlantikan/ perletakan Jawatan Ahli Lembaga Penasihat.


100-20/1/1
Mesyuarat Lembaga Pengurus
Sekolah

100-20/2

Perlantikan/Perletakan Jawatan 100-20/2/1


Ahli Lembaga Penasihat

100-21

Rancangan Malaysia

Perkara berkaitan Rancangan Jangka Panjang (RJP) dan Rancangan Malaysia

100-21/1

Perancangan Rancangan
Malaysia

100-21/1/1

100-22
100-22/1

Pilihanraya
Pilihanraya Umum/Kecil

Perkara berkaitan Pilihanraya Umum dan Pilihanraya Kecil.


100-22/1/1
Pilihanraya Umum / Kecil

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Jemputan Majlis-Majlis Tidak Rasmi

Perlantikan/Perletakan Jawatan Ahli


Lembaga Pengurus Sekolah

Perancangan Rancangan Malaysia

13

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

KOD

200

PENGURUSAN TANAH DAN


BANGUNAN

Perkara berkaitan dengan perancangan perolehan tanah/ bangunan, perolehan, pelepasan dan tukar guna tanah, pem
perolehan/ pelupusan bangunan, ruang, keselamatan bangunan/ tanah dan penyenggaraan.

200-1

Perancangan Perolehan
Tanah/Bangunan

Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Pemantauan Perolehan Tanah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Projek Pemb

200-1/1

Perancangan Perolehan
Tanah/Bangunan

200-1/1/1

200-2

Perolehan, Pelepasan dan


Tukar Guna Tanah

Perkara berkaitan dengan perolehan, pelepasan dan tukar guna tanah di cawangan negeri.

200-2/1

Jawatankuasa Pemantauan
Perolehan Tanah

200-2/1/1

200-3

Pembinaan
/Perolehan/Pelupusan
Bangunan

Berkaitan dengan penyelarasan dan pemantauan projek pembangunan sekolah dan kawasannya.

200-3/1

Penyelarasan Projek-Projek
Pembangunan

200-3/1/1

200-4
200-4/1

Ruang
Sewaan

Perkara berkaitan sewaan dan agihan ruang pejabat.


200-4/1/1
Sewaan Ruang

200-4/2

Agihan Ruang

200-4/2/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

TRANSAKSI / FAIL

Perancangan Perolehan
Tanah/Bangunan

Jawatankuasa Pemantauan
Perolehan Tanah

Projek Pembangunan Sekolah (Nama


Projek - Fail Kes)

Agihan Ruang

14

200-5

Keselamatan Bangunan/Tanah

Perkara berkaitan tindakan menghadapi bencana, kawalan serangga/ haiwan, kawalan keselamatan dan penceroboha

200-5/1

Bencana

200-5/1/1

Kerosakan Akibat Bencana

200-5/2

Kawalan Serangga/Haiwan

200-5/2/1

Kerosakan Akibat Serangga

200-5/3

Kawalan Keselamatan

200-5/3/1

Keluar Masuk Pejabat

200-5/3/2

Pas Keselamatan/Pelawat

200-5/3/3

Kawasan Larangan

200-5/3/4

Audit Keselamatan
Pencerobohan Kawasan Sekolah

200-5/4

Pencerobohan

200-5/4/1

200-6

Penyelenggaraan

Perkara berkaitan dengan penyenggaraan bangunan, tanah, perkhidmatan dan utiliti, lanskap dan hardskap.

200-6/1

Bangunan dan Kemudahan

200-6/1/1

Penyelenggaraan Bangunan dan


Kemudahan Sekolah

200-6/1/2

Penyelenggaraan Rumah Guru

200-6/1/3

Penyelenggaraan Asrama

200-6/2

Tanah

200-6/2/1

Penyelenggaraan Tanah dan


Kawasan

200-6/3

Perkhidmatan dan Utiliti

200-6/3/1

Pembetungan

200-6/3/2
200-6/3/3
200-6/3/4

Telefon/ Internet
Gas
Air

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

15

200-6/4

Lanskap dan Hardskap

200-6/3/5
200-6/4/1

Elektrik
Lanskap dan Hardskap Kawasan
Sekolah

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

KOD

TRANSAKSI / FAIL

300

PENGURUSAN ASET

300-1
300-1/1

Penerimaan
Harta Modal

Perkara berkaitan dengan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelu
dan hapus kira serta tadbir urus aset.
Perkara berkaitan dengan penerimaan harta modal, inventori, barang stor/ stok, aset hidup, hadiah/ sumbangan.
300-1/1/1
Penerimaan Peralatan Harta Modal

300-1/2

Inventori

300-1/2/1

Penerimaan Peralatan Inventori

300-1/3

Bekalan Pejabat/Stok

300-1/3/1

Penerimaan Bekalan Pejabat

300-1/4

Aset Hidup

300-1/4/1

Penerimaan Aset Hidup

300-1/5

Aset Maya (ada dalam ICT)

300-1/5/1

Penerimaan Aset Maya

300-1/6

Sumbangan/Hadiah

300-1/6/1

Penerimaan Harta Modal/ Inventori

300-2
300-2/1
300-2/2
300-2/3

Pendaftaran
Inventori
Harta Modal
Bekalan Pejabat/Stok

Perkara berkaitan dengan pendaftaran harta modal, inventori, bekalan pejabat, barang stor dan aset hidup.
300-2/1/1
Pendaftaran Inventori
300-2/2/1
Pendaftaran Harta Modal
300-2/3/1
Pendaftaran Bekalan Pejabat /Stok

300-2/4

Aset Hidup

300-2/4/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Pendaftaran Aset Hidup

16

300-3

Penggunaan, Penyimpanan,
Pemantauan dan Pemeriksaan

Perkara berkaitan dengan verifikasi stok, pemantauan dan pemeriksaan.

300-3/1

Verifikasi Stok

300-3/1/1

Jawatankuasa Verifikasi Stok

300-3/2

Pemantauan

300-3/2/1

Pemantauan Aset

300-3/3

Pemeriksaan

300-3/3/1

Laporan Pemeriksaan Aset

300-4
300-4/1

Penyenggaraan
Kenderaan Jabatan

Perkara berkaitan dengan kenderaan jabatan, peralatan pejabat dan peralatan ICT.
300-4/1/1
PROTON WAJA CBD 1234 (Nama
Kereta dan No. Pendaftaran )

* Peralatan ICT

300-4/1/2

Peralatan ICT
(Penyenggaraan)

300-4/1/3
300-4/2

Peralatan Pejabat

300-4/2/1

Kamera

300-4/2/2

Mesin Fotokopi dan Pengimbas

300-4/2/3

Sistem Telekomunikasi

300-4/2/4
300-4/2/5

Alat Perakam Waktu


Alat Pencegah Kebakaran
Komputer, Mesin Pencetak dan
Projektor
Peralatan Sukan

300-4/3

Peralatan ICT

300-4/3/1

300-4/4

Peralatan Sukan

300-4/4/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

17

300-5

Pelupusan

Perkara berkaitan dengan pelupusan harta modal, inventori, bekalan pejabat, barang stor dan aset hidup.

300-5/1
300-5/2
300-5/3

Harta Modal
Inventori
Bekalan Pejabat/ Barang Stor

300-5/1/1
300-5/2/1
300-5/3/1

Pelupusan Harta Modal


Pelupusan Inventori
Pelupusan Bekalan Pejabat

300-5/4

Aset Hidup

300-5/4/1

Pelupusan Aset Hidup

300-6

Kehilangan dan Hapuskira

Perkara berkaitan dengan jawatankuasa kehilangan dan hapus kira dan fail kes kehilangan dan hapuskira.

300-6/1

Jawatankuasa Kehilangan dan


Hapuskira

300-6/1/1

Jawatankuasa Kehilangan dan


Hapuskira Aset Alih

300-6/2

Harta Modal

300-6/2/1

300-6/3

Inventori

300-6/3/1

Kehilangan Dan Hapuskira Harta


Modal
Kehilangan Dan Hapuskira Inventori

300-6/4

Bekalan Pejabat/ Barang Stor

300-6/4/1

Kehilangan Dan Hapuskira Bekalan


Pejabat / Barang Stor

300-6/5

Aset Hidup

300-6/5/1

Kehilangan Dan Hapuskira Aset Hidup

300-6/6

Fail Kes Kehilangan dan


Hapuskira

300-6/6/1

Nama Unit /Seksyen/ Bahagian/


Sekolah/ Sektor/ Cawangan

300-7
300-7/1

Tadbir Urus Aset


Pelantikan Pegawai Aset

Perkara berkaitan dengan pelantikan pegawai aset, laporan aset dan pengurusan aset.
300-7/1/1
Pelantikan Pegawai Aset

300-7/2

Laporan Aset

300-7/2/1

Laporan Aset

300-7/3

Pengurusan Aset

300-7/3/1

Jawatankuasa Pengurusan Aset


Peringkat Sekolah (JKPAK)

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

18

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

400

PENGURUSAN KEWANGAN

Perkara berkaitan dengan akaun, audit kewangan, bank, bayaran, bajet, waran peruntukan, bon, cek dan elektronik fu
kumpulan wang disatukan, penurunan kuasa, perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dan pinjaman kakitangan a

400-1

Akaun

Perkara berkaitan dengan acara perakaunan, akaun antara jabatan, akaun deposit, akaun terimaan, akaun pendahulu
penutupan akaun, akaun awam dan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun.

400-1/1

Acara Perakaunan

400-1/1/1

Kelulusan Khas Pejabat Pelajaran


Daerah (PPD)/ Jabatan Pelajaran
Negeri (JPN)

400-1/2

Akaun Antara Jabatan

400-1/2/1

Akaun Antara Jabatan

400-1/3

Akaun Deposit

400-1/3/1

Akaun Deposit Sebutharga

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

KOD

TRANSAKSI / FAIL

19

400-1/4

Akaun Terimaan

400-1/4/1

Terimaan Bantuan Geran Perkapita

400-1/4/2

Kutipan Pendaftaran/Yuran Asrama

400-1/4/3

Biasiswa Yayasan Pahang

400-1/4/4

Biasiswa Persekutuan (BKP)

400-1/4/5

Lain-lain Biasiswa/Dermasiswa

400-1/4/6
400-1/4/7

Rancangan Makanan Tambahan


(RMT)
Kelas Dewasa Asli/Penan (KEDAP)

400-1/4/8

Skim Baucer Tuisyen (SBT)

400-1/4/9
400-1/4/10

Kumpulan Wang Amanah Pelajar


Miskin (KWAPM)
Bayaran Tambahan Sekolah (BTS)

400-1/4/11

Akaun Belum Terima/Hapuskira

400-1/4/12
400-1/4/13

Elaun Murid Khas


Akaun Terimaan Terdahulu

400-1/5

Akaun Pendahuluan

40011/5/1

Akaun Pendahuluan

400-1/6

Akaun Panjar

400-1/6/1

Panjar Wang Runcit

400-1/7

Penutupan Akaun

400-1/7/1

Arahan Penutupan Akaun Akhir Tahun

400-1/8

Akaun Awam

400-1/8/1

Akaun Awam

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

20

400-1/9

Pengurusan Kewangan &


Akaun

400-1/9/1

400-2
400-2/1

Bank
Akaun Bank

Perkara berkaitan dengan akaun bank.


400-2/1/1
Pembukaan Akaun Sekolah

400-2/1/2
400-2/1/3
400-2/1/4
400-2/1/5

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan


& Akaun (JKPA)

Penyata Bank Kumpulan Wang


Kerajaan (KWK)
Penyata Bank Kumpulan Wang Suwa
(KWS
Penyata Bank Kumpulan Wang
Asrama (KWASR)
Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan
Wang Kerajaan (KWK)

400-2/1/6

Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan


Wang Suwa (KWS)

400-2/1/7

Penyata Penyesuaian Bank Kumpulan


Wang Asrama (KWASR)

400-3

Bayaran

Perkara berkaitan dengan Urusan Emolumen, Bayaran Perbelanjaan AP 58(a) & AP 59, Akaun Pukal, Bil, Kadar Pertuk
Yuran Keahlian, Kursus/ Persidangan, Pendahuluan Diri, Pendahuluan Pelbagai, Sewa dan Pembelian Rekod.

400-3/1

Bayaran Perbelanjaan AP 58(a)


& AP 60

400-3/1/1

AP 58 (a) & AP 59

400-3/2

Akaun Pukal

400-3/1/2
400-3/2/1

Akaun Kena Bayar (AKB)


Akaun Pukal

400-3/3

Bil

400-3/3/1

Baucer Bayaran Kumpulan Wang


Kerajaan (KWK)
Baucer Bayaran Kumpulan Wang
Suwa (KWS)

400-3/3/2

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

21

400-3/3/3

400-3/3/5

Baucer Bayaran Kumpulan Wang


Asrama (KWASR)
Baucer Bayaran Pusat Tanggung
Jawab (PTJ)
Nota Minta

400-3/3/4

400-3/4

Kadar Pertukaran Mata Wang

400-3/4/4

Kadar Pertukaran Mata Wang

400-3/5

Yuran Keahlian

400-3/5/1

Kelab Rekreasi/Pertubuhan Ikhtisas

400-3/6

Kursus/Persidangan

400-3/6/1

Kursus/Persidangan
Kebangsaan/Antarabangsa

400-3/7

Bayaran Pendahuluan Diri

400-3/7/1

Bayaran Pendahuluan diri

400-3/8

Pendahuluan Pelbagai

400-3/8/1

Pendahuluan Pelbagai

400-3/9

Sewa

400-3/9/1
400-3/9/2
400-3/9/3

Kantin
Kedai Buku
(* jika jabatan mempunyai banyak
tanah dan bangunan - buka atas
nama bangunan/negeri)

400-3/10

Tuntutan Rawatan Perubatan

400-3/10/1

Sara Ubat/Alatan

400-3/11

Kumpulan Wang Simpanan


Pekerja (KWSP)

400-3/11/1

Pendaftaran KWSP

400-3/11/2

Borang A/Jadual Caruman/Resit

400-3/11/3
400-3/11/4
400-3/11/5
400-3/12/1

Tuntutan Faedah /Dividen


Caruman Tidak Boleh Dicam
Perberhentian Caruman
Potongan Cukai Berjadual

400-3/12/2
400-3/12/3
400-3/13/1
400-3/14/1
400-3/14/2
400-3/14/3

Arahan Potongan (CP38)


Penyata Pendapatan
Potongan Zakat
Gaji Berkomputer
Gaji Berasingan/Manual
Sijil Gaji Akhir

400-3/12

400-3/13
400-3/14

Lembaga Hasil Dalam Negeri


(LHDN)

Zakat
Emolumen

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

22

400-3/15

400-3/16

Elaun

Potongan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

400-3/14/4

e-Laporan & Gaji

400-3/15/1
400-3/15/2

Elaun Keraian
Bayaran Insentif Subjek Pendidikan

400-3/15/3

Bayaran Insentif Tugas Khas

400-3/15/4

Elaun Perjalanan

400-3/15/5

Elaun Lebih Masa

400-3/15/6
400-3/15/7

Elaun Basikal
Elaun Gangguan

400-3/15/8
400-3/15/9

Elaun Pindah
Elaun Pertukaran

400-3/15/10

Elaun Tanggung Jawab

400-3/15/11

Elaun Tanggung Kerja

400-3/15/12

Bayaran Insentif Wilayah

400-3/15/13

Elaun Bahasa Ibunda (POL)

400-3/15/14

Elaun Perumahan Khas

400-3/15/15
400-3/15/16

Elaun Warden
Elaun Balik Kampung

400-3/15/17
400-3/15/18

Bayaran Insentif Tugas Pengurusan


Stor
Elaun Perumahan Wilayah

400-3/15/19

Elaun Mengunjungi Wilayah Asal

400-3/15/20
400-3/16/1
400-3/16/2

Elaun Insentif Pedalaman


Potongan Biro Angkasa
Potongan Lembaga Tabung Haji
(LUTH)

23

400-4
400-4/1

400-4/2

Bajet
Mengurus

Pembangunan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

400-3/16/3

Potongan Pinjaman Pelajaran

400-3/16/4

Potongan Yayasan Pembangunan


Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)

400-3/16/5

Potongan Kumpulan Wang Amanah


Pelajar Miskin (KWAPM)

Perkara berkaitan dengan bajet mengurus dan bajet pembangunan.


400-4/1/1
Anggaran Belanja Mengurus

400-4/1/2

Tambahan Peruntukan Mengurus

400-4/1/3

Pindah Peruntukan Mengurus

400-4/1/4

Laporan Prestasi Belanja Mengurus

400-4/1/5

Penyata Penyesuaian Vot


Mengurus/Pusat Tanggungjawab
(PTJ)

400-4/1/6

Penyata e-Bajet

400-4/1/7

Penyata e-Laporan Bil

400-4/2/1

Bajet Pembangunan

24

400-5

Waran Peruntukan

Perkara berkaitan dengan waran peruntukan mengurus, pembangunan dan peruntukan kecemasan.

400-5/1

Mengurus

400-5/1/1

Waran Peruntukan Menengah

400-5/1/2

Waran Peruntukan Asrama

400-5/1/3

Waran Peruntukan Penyelenggaraan


Komputer

400-5/1/4

Waran Peruntukan Schoolnet/School


Broadband

Waran Peruntukan Pembangunan

400-5/2

Pembangunan

400-5/2/1

400-6
400-6/1

Bon
Cagaran dan wang jaminan

Perkara berkaitan dengan bon cagaran dan wang jaminan.


400-6/1/1
Bon Tender Bekalan Bermasak
Asrama

400-7

Cek

Perkara berkaitan dengan urusan cek termasuk laporan, pembatalan cek, pemulangan cek tidak laku, maklumat kehil
tamat tempoh, aduan kesilapan maklumat, permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek.

400-7/1

Cek Palsu/ Tamat Tempoh


Sahlaku

400-7/1/1

400-8

Kumpulan Wang Disatukan

Perkara berkaitan dengan akaun hasil, akaun amanah dan akaun pinjaman

400-8/1

Akaun Hasil

400-8/1/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Daftar Cek Batal

Akaun Hasil
25

400-8/2
400-8/3

Akaun Amanah
Akaun Pinjaman

400-8/2/1
400-8/3/1

400-9

Penurunan Kuasa

Perkara berkaitan dengan penurunan kuasa di bawah AP 11 & AP 69 dan Surat Kuasa Menandatangani Dokumen Kon

400-9/1

AP 11

400-9/1/1

Kuasa Belanja Mengurus

400-9/2

AP 69

400-9/2/1

Kuasa Mengutip Yuran (AP 69)

400-9/3

Surat Kuasa Menandatangani


Dokumen Kontrak

400-9/3/1

Surat Kuasa Menandatangani


Dokumen Kontrak

400-10

Perolehan Bekalan,
Perkhidmatan dan Kerja

Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan dan bekalan mengikut tatacara perolehan secara pembelian terus
tender, lembaga perolehan, kontrak pusat, pembelian darurat dan pembelian gotong-royong.

400-10/1

PerolehanTerus

400-10/1/1

Pembelian Telefon Bimbit

400-10/2

Sebutharga

400-10/2/1

Jawatankuasa Sebutharga Kantin

400-10/3

Tender

400-10/3/1

Tender

400-10/4

Lembaga Perolehan

400-10/4/1

Lembaga Perolehan

400-10/5

Kontrak Pusat

400-10/5/1

Kontrak Pusat

400-10/6

Pembelian Darurat

400-10/6/1

Pembelian Darurat

400-10/7

Pembelian Gotong Royong

400-10/7/1

Pembelian Gotong Royong

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Akaun Amanah
Akuan Pinjaman

26

400-11

Pinjaman Kakitangan Awam

Perkara berkaitan dengan pinjaman kenderaan dan komputer. Di buka atas nama peminjam.

400-11/1

Kenderaan

400-11/1/1

Ali bin Mohd (Penolong Pegawai


Pentadbir Tinggi) No KP 581010-043332

400-11/2

Komputer

400-11/2/1

Ali bin Mohd (Penolong Pegawai


Pentadbir Tinggi) No KP 581010-043331

400-11/3

Perumahan

400-11/3/1

Ali bin Mohd (Penolong Pegawai


Pentadbir Tinggi) No KP 581010-043332

400-12
400-12/1

Audit Kewangan
Jawatankuasa Audit

Perkara berkaitan dengan jawatankuasa audit, pemerhatian/ pertanyaan,


400-12/1/1
Lantikan JK Audit Dalam
400-12/1/2
Mesyuarat JK Audit Dalam

400 12/2

Pemerhatian/Pertanyaan Audit
Kewangan & Perkhidmatan

400-12/2/1

Pemerhatian/Pertanyaan Audit

400 12/3

Pemerhatian/Pertanyaan Audit
Kewangan

400-12/3/1

400-12/3/3

Penyata Akaun Tahunan Belum


Beraudit
Penyata Akaun Tahunan Telah
Beraudit
Tindak Ikut Laporan Audit

400-12/3/4

Audit Naziran

KOD

TRANSAKSI / FAIL

400-12/3/2

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

500

PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA
Perjawatan

500-1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Perkara berkaitan perjawatan dan perkhidmatan, cuti, kompetensi, peperiksaan perkhidmatan, pengurniaan dan peng
latihan kerjaya, bengkel, perhubungan pekerja, perancangan sumber manusia dan fail-fail personal (peribadi).
Perkara berkaitan penstrukturan semula jawatan, waran perjawatan, maklumat perjawatan, pengisian jawatan, pengg
jawatan dan maklumat pekerja
27

500-1/1

Penstrukturan Semula

500-1/1/1

Penyusunan Dan Struktur Organisasi

500-1/2

Waran Perjawatan

500-1/2/1

Waran Perjawatan

500-1/3

Maklumat Perjawatan

500-1/3/1

Senarai Perjawatan

500-1/4

Pengisian Jawatan

500-1/3/2
500-1/4/1

Surat Kuasa Perjawatan


Pengisian Kekosongan Jawatan

500-1/5

Penggredan Semula Jawatan

500-1/5/1

Penggredan Semula Jawatan

500-2

Perkhidmatan

Perkara berkaitan skim perkhidmatan/ skim saraan, pengiklanan, permohonan kerja, perlantikan dan pengesahan, ke
berpencen/ pilihan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), pengambilan dan perlanjutan tempoh, tapisan kesela
penempatan dan pertukaran, pertukaran perlantikan, pinjaman sementara, kenaikan pangkat, pemangkuan, penangg
senarai tugas/ jadual tugas/ nota serah tugas, pengisytiharan harta, tindakan tatatertib, peletakkan pelepasan jawatan
gaji.

500-2/1

Perlantikan & Pengesahan

500-2/1/1

500-2/2

Permohonan Kerja

500-2/1/2

Penerimaan Tawaran
Perlantikan/Akujanji
Pengesahan Perlantikan

500-2/1/3

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

500-2/1/4

Perlanjutan Tempoh Percubaan

500-2/1/5

Pemberian Taraf Berpencen/


Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
(KWSP)

500-2/2/1

Permohonan Kerja di Sekolah

500-2/2/2

Permohonan Kerja ke Jawatan Lain

500-2/3

Pengiklanan

500-2/3/1

Jawatan-jawatan Kosong di Agensi


Kerajaan

500-2/4

Skim Perkhidmatan/ Sistem


Saraan

500-2/4/1

Sistem Saraan Baru (SSB)

500-2/4/2

Sistem Saraan Malaysia (SSM)

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

28

500-2/5

Kenaikan Pangkat

500-2/4/3

Skim Baru Perkhidmatan Awam


(SBPA)

500-2/5/1

Kenaikan Pangkat Kumpulan


Pengurusan Dan Prefesional

500-2/5/2

Kenaikan Pangkat Kumpulan


Sokongan 1 Guru
Kenaikan Pangkat Kumpulan
Sokongan Bukan Guru

500-2/5/3

500-2/6

Pemangkuan

500-2/6/1
500-2/6/2
500-2/6/3

500-2/7

Penanggungan Kerja

500-2/7/1
500-2/7/2
500-2/7/3

Pemangkuan Kumpulan Pengurusan


Dan Prefesional
Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1
Guru
Pemangkuan Kumpulan Sokongan
Bukan Guru
Penanggungan Kerja Kumpulan
Pengurusan Dan Prefesional
Kenaikan Pangkat Kumpulan
Sokongan 1 Guru
Kenaikan Pangkat Kumpulan
Sokongan Bukan Guru

500-2/8

Pengambilan dan Perlanjutan


Tempoh

500-2/8/1

Sambilan/
Sementara/Kontrak/Khidmat Singkat

500-2/9

Penempatan dan Pertukaran

500-2/9/1

Penempatan dan Pertukaran Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan

500-2/9/2

Penempatan dan Pertukaran


Kumpulan Pelaksana

500-2/10/1

Tapisan Keselamatan

500-2/10/2

Tapisan Keutuhan

500-2/10

Tapisan Keselamatan/
Keutuhan (TERPERINGKAT)

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

29

500-2/11

Senarai/Jadual Tugas/Nota
Serah Tugas

500-2/11/1

Senarai Tugas Pegawai Kumpulan


Pengurusan Dan Profesional

500-2/11/2

Senarai Tugas Kumpulan Sokongan


1 Guru

500-2/11/3

Senarai Tugas Kumpulan Sokongan


Bukan Guru

500-2/11/4

500-2/12/1

Nota Serah Tugas Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan
Nota Serah Tugas Kumpulan
Sokongan 1 Guru
Nota Serah Tugas Kumpulan
Sokongan Bukan Guru
Permohonan Pengisytiharan Harta

500-2/12/2

Kelulusan Pengisytiharan Harta

500-2/13/1

Human Resource Management


Information System (HRMIS)

500-2/13/2
500-2/14/1

Education Management Information


System (EMIS)
Kes Tatatertib

500-2/14/2

Lembaga Tatatertib

500-2/14/3

Penglibatan Dalam Politik

500-2/14/4

Permohonan Kerja Luar

500-2/14/5

Permohonan Tanah Kerajaan

500-2/15/1

Persaraan

500-2/11/5
500-2/11/6
500-2/12

500-2/13

500-2/14

500-2/15

Pengisytiharan Harta
TERPERINGKAT

Maklumat Pekerja/
Pengemaskinian dan
Penyemakan Maklumat

Pengurusan Tatatertib
TERPERINGKAT

Persaraan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

30

500-2/15/2

Opsyen Persaraan

500-2/16

Pinjaman Sementara

500-2/16/1

Penempatan Secara Pentadbiran

500-2/17

Pertukaran Perlantikan

500-2/17/1

Pertukaran Perlantikan

500-2/18

Perletakan/Pelepasan Jawatan

500-2/18/1

Perletakan/Pelepasan Jawatan

500-2/19

Pelarasan Gaji

500-2/19/1

Pelarasan Gaji

500-3
500-3/1

Cuti
Cuti Rehat

500-3/2

Cuti Rehat Khas

Perkara berkaitan perancangan cuti rehat dan cuti tidak berekod.


500-3/1/1
Permohonan Cuti Rehat
Pengetua/Guru Besar
500-3/1/2
Permohonan Cuti Rehat Kumpulan
Pelaksana
500-3/2/1
Permohonan Cuti Rehat Khas

500-3/3

Cuti Separuh Gaji

500-3/3/1

Permohonan Cuti Separuh Gaji

500-3/4

Cuti Tanpa Gaji

500-3/4/1

Permohonan Cuti Tanpa Gaji

500-3/5

Cuti Haji

500-3/5/1

Permohonan Cuti Haji

500-3/6

Cuti Tanpa Rekod

500-3/6/1

Permohonan Cuti Tanpa Rekod

500-3/7

Cuti Bersalin

500-3/7/1

Permohonan Cuti Bersalin

500-3/8

Cuti Tibi/Barah

500-3/8/1

Permohonan Cuti Tibi/Barah

500-3/9

Penyata / Laporan Cuti Tahunan 500-3/9/1


500-3/9/2

500-4

Kompetensi

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Gantian Cuti Rehat (GCR)


Kenyataan Cuti Rehat

Perkara berkaitan dengan jawatankuasa kompetensi/ peperiksaan, peperiksaan PTK, peperiksaan perkhidmatan, pen
penghargaan, perancangan SKT dan penilaian prestasi.

31

500-4/1

Peperiksaan

500-4/1/1

Peperiksaan Jabatan dan Kenaikan


Pangkat Secara Lantikan(KPSL)

500-4/1/2

Peperiksaan Perkhidmatan Awam


(JPA)
Induksi

500-4/1/3

500-4/2

Pengurniaan Dan Penghargaan 500-4/2/1


(TERPERINGKAT)

Pencalonan Pengurniaan Darjah


Kebesaran/Pingat

500-4/2/2

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

500-4/3

Perancangan Sasaran Kerja


Tahunan (SKT)

500-4/3/1

Perancangan Sasaran Kerja Tahunan


(SKT)

500-4/4

Penilaian Prestasi

500-4/4/1

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

500-4/4/2

Borang Prestasi Khas

500-5

Latihan

Perkara berkaitan permohonan mengikuti kursus/latihan jangka pendek/panjang, seminar/persidangan dalam negeri
serta laporan kursus/persidangan/seminar.

500-5/1

Kursus Dalam Negeri

500-5/1/1

Institut Aminudin Baki (IAB)

500-5/1/2

Lain-lain Agensi Kerajaan/Swasta

500-5/1/3

Kursus/Latihan Dalam Perkhidmatan

500-5/2/1

Kursus/Latihan Luar Negara

500-5/2

Kursus Luar Negara

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

32

500-5/3

Kursus Profesional

500-5/3/1

Kursus Profesional - Latihan Lanjutan


MA/PHD

500-5/3/2

Kursus Profesional - Latihan Lanjutan


Diploma/Ijazah

500-5/4

Bengkel

500-5/4/1

Bengkel

500-5/5

Seminar/Persidangan/ Forum

500-5/5/1

Seminar/Persidangan/ Forum Dalam


Negeri

500-5/5/2

Seminar/Persidangan/ Forum Luar


Negara

500-5/6/1

Ceramah/Taklimat Dalam Jabatan

500-5/6/2

Ceramah/Taklimat Luar Jabatan

Pemukiman (NPT Retreat) Jabatan

500-5/6

Ceramah/Taklimat

500-5/7

Pemukiman (NPT Retreat)


Jabatan

500-5/7/1

500-6
500-6/1

Perhubungan Pekerja
Kaunseling

Perkara berkaitan dengan kaunseling, kebajikan, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
500-6/1/1
Kaunseling

500-6/2

Kebajikan

500-6/2/1

500-6/3

Kesihatan Pekerja

500-6/3/1
500-6/3/2

500-6/4

Keselamatan dan Kesihatan


Pekerjaan

500-6/4/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Derma dan Sumbangan Untuk


Kakitangan
Pemeriksaan Kesihatan
Surat Akuan Rawatan (GL)
Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (OSH)

33

500-6/5

Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

500-6/5/1

Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan


Peringkat Jabatan

500-6/6

Maklumat Pekerja

500-6/6/1

Pengumpulan Maklumat Pekerja

500-7

Pembangunan Sumber Manusia Perkara berkaitan dengan jawatankuasa perancangan sumber manusia.

500-7/1

Perancangan

500-7/1/1

Perancangan Sumber Manusia

500-7/1/2

Pembangunan Kerjaya

500-7/1/3

Panel Pembangunan Sumber


Manusia
Pergerakan Gaji Tahunan

500-7/2

Pergerakan Gaji

500-7/2/1

500-8

Personal (Peribadi)

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan/ peribadi oleh Pegawai dan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang
Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan 1 & 2, Kumpulan Gunasama dari Kumpulan Pengurusa
dan Kumpulan Sokongan 1 & 2 dan kontrak/ sambilan/ sementara.

500-8/1

Fail Peribadi Kumpulan


Pengurusan dan Profesional

500-8/1/Kp

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

(Personal - Fail Peribadi Kumpulan


Pengurusan dan Profesional)

34

500-8/1/Kp

500-8/1/Kp

500-8/1/Kp

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

35

500-8/2

Fail Peribadi Kumpulan


Sokongan 1 Guru

500-8/2/Kp

(Personal - Fail Peribadi Kumpulan


Sokongan 1 Guru)

500-8/2/Kp

500-8/2/Kp

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

36

500-8/3

Fail Peribadi Kumpulan


Sokongan Bukan Guru

500-8/3/Kp

(Personal - Fail Peribadi Kumpulan


Sokongan 1 Bukan Guru)

500-8/3/Kp

500-8/3/Kp

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

37

500-8/4

Fail Peribadi Pegawai


Kontrak/Sambilan/Sementara

500-8/4/Kp

(Personal - Fail Peribadi Pegawai


Kontrak / Sambilan /S ementara)

500-8/4/Kp

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

600

TADBIR URUS SEKOLAH

Perkara berkaitan dengan tadbir urus sekolah, meliputi dasar, peraturan, takwim, kurikulum, peperiksaan, pemantaua
Pembelajaran (P & P) dan naziran.

600-1
600-1/1

Dasar dan Peraturan


Penyediaan Dasar dan
Peraturan

Perkara berkaitan penyediaan dasar, peraturan dan garis panduan.


600-1/1/1
Garis Panduan Disiplin

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

KOD

TRANSAKSI / FAIL

38

600-2
600-2/1

600-3
600-3/1

Takwim Sekolah
Jadual Waktu Persekolahan

Kurikulum
Kurikulum Standard Sekolah

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

600-1/1/2

Buku Panduan Peraturan Sekolah

600-1/1/3

Peraturan Asrama

Perkara berkaitan takwim dan jadual waktu kelas.


600-2/1/1
Jadual Waktu Induk/Kelas
600-2/1/2

Jadual Waktu Peribadi

600-2/1/3

Jadual Waktu Kelas Bimbingan

600-2/1/4

Jadual Waktu Anjal

600-2/1/5

Jadual Guru Gantian

Perkara berkaitan standard kurikulum sekolah, jawatankuasa panitia mata pelajaran.


600-3/1/1
Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu

600-3/1/2

Jawatankuasa Panitia Bahasa


Inggeris

600-3/1/3

Jawatankuasa Panitia Matematik

600-3/1/4

Jawatankuasa Panitia Sains

600-3/1/5

Jawatankuasa Panitia Fizik

600-3/1/6

Jawatankuasa Panitia Kimia

39

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

600-3/1/7

Jawatankuasa Panitia Biologi

600-3/1/8

Jawatankuasa Panitia Lukisan


Kejuruteraan / Rekacipta

600-3/1/9

Jawatankuasa Panitia Teknologi


Maklumat / ICT

600-3/1/10

Jawatankuasa Panitia Pendidikan


Islam dan Tassawur

600-3/1/11

Jawatankuasa Panitia J-Qaf

600-3/1/12

Jawatankuasa Panitia Kesusasteraan


Melayu

600-3/1/13

Jawatankuasa Panitia Sejarah

600-3/1/14

Jawatankuasa Panitia Geografi

600-3/1/15

Jawatankuasa Panitia Kajian


Tempatan

600-3/1/16

Jawatankuasa Panitia Alam Dan


Manusia

40

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

600-3/1/17

Jawatankuasa Panitia Pendidikan


Moral

600-3/1/18

Jawatankuasa Panitia Pendidikan


Jasmani / Kesihatan

600-3/1/19

Jawatankuasa Panitia Prinsip Akaun

600-3/1/20

Jawatankuasa Panitia Ekonomi

600-3/1/21

Jawatankuasa Panitia Perdagangan

600-3/1/22

Jawatankuasa Panitia Kemahiran


Hidup

600-3/1/23

Jawatankuasa Panitia Pendidikan


Muzik

600-3/1/24

Jawatankuasa Panitia Sivik Dan


Kewarganegaraan

600-3/1/25

Jawatankuasa Panitia Pengajian Am

600-3/1/26

Jawatankuasa Panitia Pendidikan


Seni Visual

41

600-3/1/27

Jawatankuasa Panitia Hiasan


Dalaman

600-3/1/28

Jawatankuasa Panitia Matematik


Tambahan

600-3/1/29

Jawatankuasa Panitia Ekonomi


Rumah Tangga

600-3/1/30

Jawatankuasa Panitia Bahasa Arab

600-3/1/31

Jawatankuasa Panitia Bahasa Cina

600-3/1/32

Jawatankuasa Panitia Bahasa Tamil

600-3/1/33
600-3/1/34
600-3/1/35

Pendidikan Khas
Pemulihan Khas
Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain

600-3/1/36

Jawatankuasa Panitia Seni Reka


Tanda
Jawatankuasa Panitia Bahasa Jepun

600-3/1/37
600-3/1/38
600-3/1/39
600-3/1/40
600-3/1/41
600-3/1/42

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Jawatankuasa Panitia Matapelajaran


Vokasional
Jawatankuasa Panitia Bahasa
Perancis
Jawatankuasa Panitia Al-Quran dan
sunnah
Jawatankuasa Panitia Lanskap
Pendidikan Pencegahan Dadah
(PPDa)
42

600-4

Peperiksaan

Perkara berkaitan jadual peperiksaan, pendaftaran, pusat peperiksaan, kertas soalan, pengawas peperiksaan, penilai
keputusan peperiksaan.

600-4/1

Jadual Peperiksaan

600-4/1/1

Jadual Peperiksaan Sekolah

600-4/2

Pendaftaran

600-4/2/1

Pendaftaran Peperiksaan

600-4/2/2
600-4/2/3

Perpindahan Calon/Pusat
Peperiksaan
Rayuan Menduduki Peperiksaan

600-4/3/1
600-4/4/1

Pusat Peperiksaan (tahun)


Pesanan Soalan Peperiksaan

600-4/4/2

Penggubalan Kertas Peperiksaan

600-4/3
600-4/4

Pusat Peperiksaan
Kertas Soalan

600-4/5

Pengawas Peperiksaan

600-4/5/1

Pengawas Peperiksaan

600-4/6

Penilai Peperiksaan/Ujian

600-4/6/1

600-4/7/1

Pentaksiran Lisan Berasaskan


Sekolah (PLBS)
Ujian Lisan Berasaskan Sekolah
(PLBS)
Keputusan Peperiksaan

600-4/7/2

Analisa Peperiksaan

600-4/7/3

Semak Semula Keputusan

600-4/6/2
600-4/7

Keputusan Peperiksaan

600-5

Pemantauan Pengajaran

Perkara berkaitan pencerapan dan pemantauan pengajaran serta naziran.

600-5/1

Pencerapan dan Pemantauan

600-5/1/1

Pencerapan Pentadbiran

600-5/1/2

Pencerapan Kurikulum

600-5/1/3

Pencerapan Ko-Kurikulum

600-5/1/4
600-5/2/1

Jemaah Nazir

600-5/2

Naziran

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

43

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

700

TADBIR URUS MURID

Perkara berkaitan dengan kemasukan, penempatan, pertukaran aliran, pertukaran keluar dan masuk sekolah, aktiviti
program kecemerlangan, kebajikan, pemeriksaan kesihatan, profil/data murid, disiplin dan kaunseling.

700-1

Kemasukan

Perkara berkaitan kemasukan pelajar sekolah rendah, menengah, perlanjutan, pengajian, kemasukan semula, pelajar
pelajar orang asli.

700-1/1

Sekolah Rendah

700-1/1/1

Kemasukan Pra Sekolah

700-1/1/2

Kemasukan Tahun 1

700-1/1/3

Kemasukan Pendidikan Khas

700-1/1/4

Sekolah Indera Shah Bandar Pahang


(SISP)

700-1/2/1
700-1/2/2

Kemasukan Pendidikan Khas


Menengah
Kemasukan Kelas Peralihan

700-1/2/3

Kemasukan Tingkatan 1

700-1/2/4

Kemasukan Tingkatan 6

700-1/3/1

Permohonan/Tawaran Lanjutan
Pengajian

700-1/3/2

Permohonan Matrikulasi/ Institusi


Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi
Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

700-1/2

700-1/3

Sekolah Menengah

Lanjutan Pengajian

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

KOD

TRANSAKSI / FAIL

44

700-1/4

Kemasukan Semula

700-1/4/1

Rayuan Belajar Semula

700-1/5

Pelajar Warga Asing

700-1/5/1

Pendaftaran Pelajar Warga Asing

700-1/6

Pelajar Orang Asli

700-1/6/1

Pendaftaran Pelajar Orang Asli

700-1/6/2

Kelas Dewasa Orang Asli (KEDAP)

700-2
700-2/1

Penempatan
Penempatan Kelas/Aliran

Perkara berkaitan dengan penempatan kelas dan aliran.


700-2/1/1
Penempatan Kelas/Aliran Tingkatan 1
700-2/1/2
700-2/1/3

Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan


4
Penempatan Kelas / Aliran Tingkatan
6
Pertukaran Aliran Sekolah
Menengah/Rendah

700-2/2

Pertukaran Aliran

700-2/2/1

700-3

Pertukaran

Perkara berkaitan dengan pertukaran masuk dan keluar murid dalam negeri dan antara negeri.

700-3/1

Pertukaran Masuk Pelajar

700-3/1/1
700-3/1/2

700-3/2

Pertukaran Keluar Pelajar

700-3/2/1
700-3/2/2

Pertukaran Masuk Pelajar Dalam


Negeri
Pertukaran Masuk Pelajar Antara
Negeri
Pertukaran Keluar Pelajar Dalam
Negeri
Pertukaran Keluar Pelajar Antara
Negeri

700-4

Aktiviti Ko-Kurikulum

Perkara berkaitan dengan urusan perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum sekolah.

700-4/1

Persatuan dan Kelab

700-4/1/1

Badan Pengawas Sekolah

700-4/1/2

Persatuan Tingkatan Enam

700-4/1/3

Persatuan Sejarah

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

45

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/4

Persatuan Bahasa Tamil

700-4/1/5

Persatuan Bahasa Antarabangsa

700-4/1/6

Persatuan Sains

700-4/1/7

Persatuan Matematik

700-4/1/8

Persatuan Agama Islam

700-4/1/9

Persatuan Ekonomi / Pengguna

700-4/1/10

Persatuan Teknologi Maklumat

700-4/1/11

Persatuan Pelajar Islam

700-4/1/12

Kelab Koperasi

700-4/1/13

Kelab Binaan

700-4/1/14

Kelab Pencegahan Jenayah

700-4/1/15

Kelab Rukun Negara

700-4/1/16

Kelab Setia

700-4/1/17

Kelab Rakan Sebaya

46

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/18

Kelab Usahawan Muda

700-4/1/19

Kelab Kesenian Dan Kebudayaan

700-4/1/20

Kelab Pencinta Alam

700-4/1/21

Kelab Keceriaan Dan Landskap

700-4/1/22

Kelab Robotik Dan Rekacipta

700-4/1/23

Kelab Kokurikulum - Gerko

700-4/1/24

Kelab Sukan Dan Perkhemahan

700-4/1/25

Kelab Komputer

700-4/1/26

Kelab Keselamatan Jalanraya

700-4/1/27

Kelab Mengumpul Setem

700-4/1/28

Kelab Buku Hijau

700-4/1/29

Kelab Kompang

700-4/1/30

Kelab Teater

700-4/1/31

Kelab Koir

47

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/32

Persatuan Bahasa Melayu

700-4/1/33

Persatuan Bahasa Inggeris

700-4/1/34

Persatuan Bahasa Cina

700-4/1/35

Persatuan Geografi

700-4/1/36

Persatuan Bahasa Arab

700-4/1/37

Persatuan Kaunseling

700-4/1/38

Kelab Bimbingan Kerjaya

700-4/1/39

Persatuan Kemahiran Hidup

700-4/1/40

Kelab Debat

700-4/1/41

Persatuan Sivik

700-4/1/42

Kelab Doktor Muda

700-4/1/43

Kelab Ekonomi Rumah Tangga

700-4/1/44

Kelab F1 In School

700-4/1/45

Kelab Ikan Hiasan Dan Dagangan

48

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/46

Kelab Interack

700-4/1/47

Kelab Interak

700-4/1/48

Kelab Jawi Dan Khat

700-4/1/49

Kelab Media dan Fotografi

700-4/1/50

Kelab Pelancongan

700-4/1/51

Kelab Pengguna

700-4/1/52

Kelab Perbadanan Nasional Berhad

700-4/1/53

Kelab Ragbi

700-4/1/54

Kelab Unit Bimbingan Kaunseling

700-4/1/55

Kelab Seni Visual

700-4/1/56

Kelab St John Ambulance

700-4/1/57

Kelab Nasyid

700-4/1/58

Kelab Pusat Sumber

700-4/1/59

Kelab Bahasa Iban

49

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/60

Kelab Bahasa Kadazan

700-4/1/61

Kelab Bahasa Jepun

700-4/1/62

Kelab Bahasa Perancis

700-4/1/63

Kelab Bahasa Jerman

700-4/1/64

Kelab Geografi

700-4/1/65

Kelab Kemahiran Hidup / ERT

700-4/1/66

Kelab Agama Hindu

700-4/1/67

Kelab Agama Buddha

700-4/1/68

Kelab Agama Kristian

700-4/1/69

Kelab Seni Visual

700-4/1/70

Kelab Muzik

700-4/1/71

Kelab Ekonomi

700-4/1/72

Kelab Perdagangan

700-4/1/73

Kelab Akaun

50

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/74

Kelab Sivik / Moral

700-4/1/75

Kelab Filateli

700-4/1/76

Kelab Mengumpul syiling

700-4/1/77

Kelab Sorak

700-4/1/78

Kelab Aero Modeling

700-4/1/79

Kelab Rekreasi / Kembara

700-4/1/80

Kelab Fotografi / Video

700-4/1/81

Kelab Astronomi

700-4/1/82

Kelab Memancing

700-4/1/83

Kelab Tarian

700-4/1/84

Kelab Buku Teks

700-4/1/85

Kelab Quarter master

700-4/1/86

Kelab Bimbingan dan kaunseling

700-4/1/87

Kelab Kerjaya

51

700-4/2

Unit Beruniform

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/1/88

Kelab Prostar

700-4/1/89

Kelab Unesco

700-4/1/90

Kelab Rotary / Interact

700-4/1/91

Cyber Kid Club

700-4/1/92

Kelab Slad

700-4/1/93

Kelab Kesihatan

700-4/1/94

Kelab Juruterbang Muda

700-4/1/95

Kelab Briget Sungai / River Ranger

700-4/1/96

Kelab Falak / Astronomi

700-4/1/97

Kelab Ulul Albab

700-4/1/98

Kelab Kitar Semula

700-4/1/99

Kelab Juru Ukur / Pemetaan

700-4/2/1

Pasukan Pengakap

52

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/2/2

Pandu Puteri Remaja

700-4/2/3

Pandu Puteri Renjer

700-4/2/4

Pasukan Bulan Sabit Merah

700-4/2/5

Pasukan Kadet Bersatu Malaysia

700-4/2/6

Pasukan Kadet Polis

700-4/2/7

Pasukan Kadet Koreksional

700-4/2/8

Pasukan Puteri Islam

700-4/2/9

Pasukan Kadet Bomba

700-4/2/10

Pasukan Kadet Remaja Sekolah

700-4/2/11

Pasukan Pancaragam Sekolah

700-4/2/12

Pasukan Taekwando

700-4/2/13

Pasukan Seni Silat

700-4/2/14

Pasukan Kadet Laut

700-4/2/15

Pasukan Kadet Udara

53

700-4/3

Sukan dan Permainan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/2/16

Tunas Puteri

700-4/2/17

Pasukan Kadet Pertahanan Awam

700-4/2/18

Pergerakan Pandu Puteri

700-4/2/19

St John Ambulance

700-4/2/20

Briged Putera

700-4/2/21

Briged Puteri

700-4/2/22

Briged Bakti

700-4/2/23

Silambam

700-4/2/24

Karate Do

700-4/2/25
700-4/2/26
700-4/2/27
700-4/2/28
700-4/2/29
700-4/2/30

Kalaripayat
Wushu
Taichi
Ninjitsu
Kendo
Tomoi

700-4/3/1

Bolasepak

700-4/3/2

Bola Jaring

54

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

700-4/3/3

Bola Keranjang

700-4/3/4

Bola Tampar

700-4/3/5

Bola Baling

700-4/3/6

Bola Petanque

700-4/3/7

Badminton

700-4/3/8

Sepak Takraw

700-4/3/9

Ping Pong

700-4/3/10

Woodball

700-4/3/11

Hoki

700-4/3/12

Tenis

700-4/3/13

Golf

700-4/3/14

Olahraga

700-4/3/15

Catur

700-4/3/16

Boling

55

700-4/3/17

Memanah

700-4/3/18

Kapal Layar

700-4/3/19

Permainan Dalaman

700-4/3/20
700-4/3/21
700-4/3/22
700-4/3/23
700-4/3/24
700-4/3/25
700-4/3/26
700-4/3/27
700-4/3/28
700-4/3/29
700-4/3/30
700-4/3/31
700-4/3/32
700-4/3/33
700-4/3/34
700-4/3/35
700-4/3/36
700-4/3/37
700-4/3/38
700-4/3/39
700-4/3/40
700-4/3/41
700-4/3/42
700-4/3/43
700-4/3/44
700-4/3/45

Aquatik
Gimnastik
Gimrama
Kriket
Ragbi
Softball
Squash
Dart
Dam
Equestrian
Gasing Pangkah
kabadi
Karum
Kriket
Bina badan
Berbasikal
Memanah
Renang
Polo air
Kenu / Kayak
Tinju
Fencing / Pedang
Futsal
Permainan Tradisional
Senamrobik
Frisbee

700-5

Program Kecemerlangan
Pelajar

Perkara berkaitan program kursus/ bengkel/ kem pelajar meliputi bidang sahsiah, kepimpinan, kerohanian, kemahiran
pembangunan minda dan pertandingan dan peraduan kelas bimbingan.

700-5/1

Sahsiah dan Kepimpinan

700-5/1/1

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Kursus Kepimpinan Pengawas

56

700-5/2

Kerohanian

700-5/2/1

Kem Solat

700-5/3

Kemahiran dan Pembangunan


Kerjaya

700-5/3/1

Bimbingan Usahawan

700-5/4

Pembangunan Minda

700-5/4/1

Kem Motivasi

700-5/5

Pertandingan dan Peraduan

700-5/5/1

Pidato Dan Perbahasan

700-5/5/2

Pantun / Puisi / Esei

700-5/5/3

Kuiz

700-5/5/4

Koir

700-5/5/5

Melukis Poster

700-5/5/6

Pertandingan Piala Perpaduan

Kelas Tambahan

700-5/6

Kelas Bimbingan

700-5/6/1

700-6

Kebajikan

Perkara berkaitan pengurusan biasiswa, bantuan buku teks, bantuan pelajaran dan skim insuran pelajar.

700-6/1

Biasiswa

700-6/1/1

Biasiswa Yayasan Pahang

700-6/1/2

Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)

700-6/2/1

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

700-6/2

Bantuan Buku Teks

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

57

700-6/3

700-6/4

Bantuan Pelajaran

Skim Insuran Pelajar

700-6/2/2

Permohonan Buku Teks

700-6/2/3

Laporan Buku Hilang / Musnah /


Gantian Pelupusan SPBT

700-6/2/4

Teguran / Aduan / Laporan SPBT

700-6/3/1

Rancangan Makanan Tambahan


(RMT)

700-6/3/2

Elaun OKU

700-6/3/3

Bantuan e-Kasih/Jabatan Kebajikan


Masyarakat/Zakat/
Sumbangan Badan Lain/Anak Yatim /
Anak Angkat

700-6/3/4

Skim Baucar Tuisyen (SBT)

700-6/3/5

Pemberian "One Off" (Bantuan


Khas/Baucar Buku)

700-6/3/6

Kumpulan Wang Amanah Pelajar


Miskin (KWAPM)

700-6/3/7

Bantuan Orang Asli

700-6/4/1

Skim Takaful Pelajar

700-6/4/2

Tuntutan Insuran

700-7

Pemeriksaan Kesihatan

Perkara berkaitan urusan rawatan dan perubatan pelajar.

700-7/1

Rawatan dan perubatan

700-7/1/1

Suntikan Pelalian

700-7/1/2

Pemeriksaan Gigi

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

58

700-7/1/3

Perakuan / Surat Rawatan Pelajar


(Tahun)

700-8
700-8/1

Profil/Data Murid
Perkara berkaitan pengumpulan maklumat pelajar.
Maklumat Murid (s.n: Kad 001) 700-8/1/ No.
Nama Murid dan No Daftar
Mykad

700-9
700-9/1

Disiplin
Kes Salah Laku Pelajar

Perkara berkaitan kes salahlaku dan analisa kes salahlaku pelajar.


700-9/1/1
Ponteng Kelas/ Sekolah
700-9/1/2

Pergaduhan / Gengsterism /
Vandalism

700-9/1/3

Gangguan Seksual
Laporan & Perangkaan

700-9/2

Analisis Salahlaku Pelajar

700-9/1/1

700-10
700-10/1

Kaunseling
Bimbingan Kaunseling

Perkara berkaitan bimbingan kaunseling dan bimbingan kerjaya pelajar.


700-10/1/1
Bimbingan Kaunseling (tahun)

700-10/2

Bimbingan Kerjaya

700-10/2/1

Bimbingan Kerjaya (tahun)

KOD
KOD
KOD

FUNGSI
AKTIVITI
SUB-AKTIVITI

KOD

TRANSAKSI / FAIL

800

TADBIR URUS ASRAMA

Perkara berkaitan dengan penginapan, kemasukan, pendaftaran, penyeliaan, perubatan, kecemasan, aktiviti dan prog

800-1
800-1/1

Penginapan Pelajar
Kemasukan

Perkara berkaitan urusan kemasukan, penyeliaan, perubatan, dan aktiviti asrama.


800-1/1/1
Permohonan dan Tawaran

800-1/2

Pendaftaran

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

800-1/1/2

Kemasukan Sementara

800-1/1/3

Gantung / Buang Asrama

800-1/2/1

Pendaftaran Asrama
59

800-1/3

800-1/4

800-1/5

Penyeliaan

Perubatan Dan Kecemasan

Aktiviti dan program Asrama

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

800-1/3/1

Penyeliaan Asrama

800-1/3/2

Penyeliaan Menu

800-1/3/3

Mesyuarat Pengurusan Asrama

800-1/4/1

Rawatan Perubatan Penghuni Asrama

800-1/4/2

Bantuan Kecemasan

800-1/5/1

Kelas Al-Quran

800-1/5/2
800-1/5/3
800-1/5/4

Sukan
Kebudayaan
Kelas Persediaan

60

KASI FAIL
AH NEGERI PAHANG

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL


rhubungan awam, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negara, laporan & perangkaan,
), pertubuhan, persatuan dan kelab, parlimen, penerbitan, teknologi maklumat dan
uan pentadbiran, Piawaian International Organization for Standardization (ISO), pengurusan
sumber/ perpustakaan, jemputan, warisan dan harta intelek, lembaga penasihat, Rancangan

ndaan undang-undang/ peraturan, khidmat nasihat, khidmat guaman, dokumen perundangan,


, pekeliling dan peraturan dalam kementerian, pekeliling dan peraturan daripada luar
Perkara berkaitan dengan penggubalan, penyediaan draf undang-undang, penyediaan
draf, pindaan, ulasan dan cadangan Penasihat Undang-undang/Peguam Negara
berhubungn dengan perkara perundangan.
Perkara berkaitan dengan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek perundangan yang
berkaitan dengan Sekolah.
Perkara berkaitan dengan kes dan khidmat guaman.
Perkara berkaitan dengan penyediaan dan pelaksanaan memorandum
persefahaman dengan agensi luar seperti Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ swasta/
individu.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan Akta Persekutuan.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan enakmen/ ordinan negeri.
Perkara berkaitan dengan penyediaan, pengedaran dan pindaan pekeliling dan
peraturan sekolah.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekelilingpekeliling Am.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling
perkhidmatan.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran arahan berkaitan
kewangan dan Akaun.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

61

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling


Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling
Kerajaan Negeri Pahang.
Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling
Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah.

Perkara berkaitan dengan pengesahan penerimaan dan pengedaran pekeliling Agensi


Lain seperti Arkib Negara Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan lain-lain.
Perkara berkaitani arahan dan perintah dalaman.
Perkara berkaitan arahan dan perintah dari Jabatan luar seperti Jabatan Kesihatan,
Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Bomba dll.

i dan protokol, pertanyaan kementerian/ jabatan/ agensi/ orang awam, pelanggan, lawatan,
hidmatan dan tawaran, ucapan/ penghargaan/ takziah/ perutusan serta derma dan
Perkara berkaitan publisiti, sidang akhbar dan temubual/ wawancara.
Perkara berkaitan keratan akbar dan berita mengenai sekolah.
Perkara berkaitan sejarah, visi, misi, logo, lagu dan bendera sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan dan penyertaan sekolah dalam aktiviti pameran dalam
dan luar sekolah.
Perkara berkaitan pelbagai pertanyaan tentang sekolah.

Perkara berkaitan maklumbalas aktiviti, projek anjuran kementerian dan agensi lain.

Perkara berkaitan maklumbalas yang diterima daripada kementerian, jabatan, agensi


dan orang awam.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

62

Perkara berkaitan aduan dan maklumbalas yang diterima oleh sekolah.


Perkara berkaitan program Hari Bertemu Pelanggan dan maklumbalas mengenainya.
Perkara berkaitan kajian dan laporan mengenai kehendak pelanggan.
Perkara berkaitan lawatan pihak luar ke sekolah.
Perkara berkaitan program lawatan sekolah ke luar.
Perkara berkaitan Lawatan ke Sekolah dari luar negara.
Perkara berkaitan Lawatan Rasmi Sekolah ke Luar Negara.
Perkara berkaitan lawatan tidak rasmi sekolah ke luar negara.
Perkara berkaitan pertukaran alamat, Ketua Pengarah, Pegawai Pelajaran, Pegawai
Kanan, dan Pengerusi sesebuah organisasi.
Perkara berkaitan pemberitahuan perkhidmatan atau tawaran pelbagai agensi
tertentu.
Perkara berkaitan dengan ucapan penghargaan dan tahniah yang diterima untuk
sekolah, guru dan kakitangan.
Perkara berkaitan ucapan takziah.
Perkara berkaitan Perutusan Menteri, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM),
Pengarah dan sebagainya.
Perkara berkaitan perihal derma, sumbangan dan sebagainya yang diterima atau
dikeluarkan oleh pegawai, guru dan murid sekolah.

kementerian/ jabatan, program anjuran jabatan-jabatan negeri, program anjuran badansta/ orang perseorangan dalam negeri.
Perkara berkaitan program aktiviti bersama Kementerian / Jabatan-Jabatan
Persekutuan.
Perkara berkaitan aktiviti bersama Jabatan-Jabatan Negeri.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

63

Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan-badan Berkanun.

Perkara berkaitan aktiviti bersama Badan Swasta dan Orang Perseorangan.

ma bersama institusi professional atau badan di luar negara.


Perkara berkaitan program Pertukaran Pelajar / Guru Antarabangsa, American Field
Service (AFS).

n kerja harian/ mingguan, laporan kemajuan kerja bulanan, laporan kemajuan kerja suku
sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan laporan Harian / Mingguan Laporan Kemajuan Kerja.

Perkara berkaitan penyediaan laporan Bulanan Laporan Kemajuan Kerja.


Perkara berkaitan penyediaan laporan Suku Tahun Laporan Kemajuan Kerja.
Perkara berkaitan penyediaan laporan Prestasi Pencapaian Sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan laporan Aktiviti / Program Sekolah.

jabatan, mesyuarat luar jabatan dan mesyuarat terperingkat.


Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

64

Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan


keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan pengurusan mesyuarat, maklum balas, cadangan, laporan dan
keputusan mesyuarat.

unaan premis sekolah, tempahan/ penggunaan premis sekolah, tempahan kenderaan


Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis sekolah
seperti bilik mesyuarat, dewan, padang gelanggang dan lain-lain.
Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan premis asrama.
Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan kenderaan
seperti bas, van, kereta dan perkara yang berkaitan dengannya.
Perkara berkaitan permohonan dan keputusan tempahan penggunaan alatan sekolah
seperti LCD, Pembesar suara dan lain-lain alatan.
Perkara berkaitan permohonan keluar masuk rumah guru.
Perkara berkaitan permohonan keluar masuk Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) dan
perkara yang berkaitan dengannya.

an kelab dalam negeri dan luar negeri.


Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas,
laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

65

Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas,


laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.
Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan
mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang
persatuan.
Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan
mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang
persatuan.
Perkara berkaitan program/aktiviti persatuan, pengurusan mesyuarat, maklumbalas,
laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang persatuan.
Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan
mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang
persatuan.
Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan, pengurusan
mesyuarat, maklumbalas, laporan dan keputusan mesyuarat serta undang-undang
persatuan.
Perkara berkaitan permohonan keahlian, program/aktiviti persatuan dan undangundang pertubuhan/persatuan luar negara.

s di Parlimen, pembentangan dan perbahasan dan pegawai bertugas.


Perkara berkaitan pelantikan pegawai bertugas, jadual bertugas, arahan bertugas dan
penyediaan laporan petugas.
Perkara berkaitan perbahasan usul, mengenai soalan dan jawapan yang berkaitan
serta (HANSARD), Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

enerbitan, laporan tahunan , buletin, newsletter, jurnal dan pelbagai penerbitan kementerian,
ama dan diari.
Perkara berkaitan dengan pengurusan mesyuarat, penyediaan maklumbalas,
cadangan dan keputusan Jawatankuasa Induk Penerbitan.
Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan draf majalah sehingga
diterbitkan.
Perkara berkaitan dengan penyediaan buletin sekolah.
Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Jurnal sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

66

Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan Newsletter sekolah.


Perkara berkaitan dengan penyediaan dan percetakan pelbagai terbitan-terbitan
sekolah.
Perkara berkaitan pesanan dalam negeri.
Perkara berkaitan dengan urusan pesanan terbitan dari luar negara.
Perkara berkaitan dengan urusan pengedaran penerbitan sekolah.
Perkara berkaitan penerbitan yang dihasilkan bersama dengan jabatan/ agensi
kerajaan/ swasta.

san teknologi maklumat, sistem aplikasi, teknikal dan multimedia.


Perkara berkaitan dengan akuan pematuhan dasar keselamatan ICT, dasar
keselamatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), dasar keselamatan ICT
Sekolah pindaan, taklimat, perlantikan Ketua Pengawai maklumat, ancaman ICT, audit
keselamatan ICT, laporan pemantauan keselamatan ICT dan bengkel keselamatan
ICT.
Perkara berkaitan dengan pelan perancangan strategik ICT, penyerahan dokumen
pelan strategik teknologi maklumat, taklimat penyemakan semula, mesyuarat
jawatankuasa kerja, bengkel, borang soal selidik perkhidmatan ICT Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) dan mesyuarat pembangunan pelan strategik ICT.

Perkara berkaitan urusan mesyuarat Jawatankuasa ICT sekolah maklumbalas,


cadangan dan keputusan mesyuarat.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

67

Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,


penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan perolehan/pembangunan sistem, pengubahsuaian,
penyelenggaraan, permohonan maklumat, laporan penggunaan, pemasangan dan
kajian semula sistem.
Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian School
Broadband.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

68

Perkara berkaitan penggunaan, dan pemasangan perkakasan dan rangkaian EG.Net.


Perkara berkaitan aduan kerosakan dan masalah berhubung sistem.
Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, urusan mesyuarat, cadangan,
maklumbalas dan kelulusan pembangunan laman web/portal, pelantikan Ahli
Jawatankuasa serta persembahan produk-produk baru IT.

si fail sekolah, pentadbiran registri dan bilik rekod, pusat rekod dan pelupusan rekod.
Perkara berkaitan pemantapan dan pelaksanaan klasifikasi fail.
Perkara berkaitan urusan pelantikan, laporan, sijil mengenai Pegawai Pengelas Di
Bawah Seksyen 2B, Akta Rahsia Rasmi 1972.
Perkara berkaitan pengurusan rekod dan bilik registri termasuk pembelian
kelengkapan, peralatan serta kawalan keselamatan.
Perkara berkaitan penerimaan maklumat, kertas kerja dan penyediaan pelan tindakan
bencana rekod Sekolah.
Perkara berkaitan daftar kiriman pos, setem, franking, buku kiriman (despatch), buku
pendaftaran surat, panduan alamat dan panduan poskod.
Perkara berkaitan permohonan memperolehi meterai (seal) keselamatan daripada
pejabat ketua pegawai keselamatan kerajaan.
Perkara berkaitan manual kaedah pengurusan rekod Sekolah.
Perkara berkaitan daftar terimaan dan hantaran rekod jabatan.
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod sekolah.
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan pelupusan rekod, pengelasan semula
(turun taraf) dan pemusnahan rekod terperingkat.

Performance Indicator (KPI)/National Key Result Area (NKRA) , Manual Prosedur Kerja (MPK),
u bekerja, anugerah perkhidmatan, amalan persekitaran berkualiti (5S) dan star rating.
Perkara berkaitan penyediaan, pindaan dan kelulusan Piagam Pelanggan sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

69

Perkara berkaitan penyediaan draf KPI, penentuan Petunjuk Prestasi Utama,


kelulusan, semakan, pindaan, laporan pencapaian KPI dan urusan mesyuarat.

Perkara berkaitan laporan pencapaian NKRA, perbincangan, Mesyuarat, Pilot Test,


Semak semula NKRA, Pindaan NKRA dan Taklimat NKRA.
Perkara berkaitan laporan Tawaran Baru (New Deals).
Perkara berkaitan penyediaan dokumen Manual Prosedur Kerja.
Perkara berkaitan dengan penyediaan dokumen Fail Meja untuk semua kakitangan
Sekolah.
Perkara berkaitan mesyuarat kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), mesyuarat hari
inovasi dan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) serta anugerah kualiti/ inovasi.

Perkara berkaitan dengan kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), serta anugerah
kualiti/ inovasi.
Perkara berkaitan dengan pengedaran kad perakam waktu, pemilihan waktu bekerja
dan penyediaan laporan kehadiran bekerja.
Perkara berkaitan laporan kehadiran bekerja.
Perkara berkaitan anugerah kualiti/ inovasi.
Perkara berkaitan pelaksanaan amalan persekitaran berkualiti (5S) di sekolah.
Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Star Rating di sekolah.
Perkara berkaitan dengan pelaksanaan Asrama Terbilang di sekolah.
Perkara berkaitan perancangan pengurusan risiko di sekolah.

n pelaksanaan MS ISO; Audit Kualiti Dalaman; Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan MS


okumen dan Data MS ISO; Kajian Semula Pengurusan MS ISO.
Perkara berkaitan arahan penyediaan perancangan dan pelaksanaan, jadual, kertas
konsep/ perancangan, pelantikan juruaudit, pensijilan, perancangan kewangan,
perancangan bengkel/ ceramah/taklimat MS ISO 9001:2009.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

70

Perkara berkaitan perancangan jadual audit kualiti dalaman, perlantikan juruaudit,


pelaksanaan bengkel audit kualiti dalaman dan maklumbalas pemilik proses kepada
laporan audit kualiti dalaman.
Perkara berkaitan pelaksanaan tindakan pembetulan dan pencegahan hasil daripada
pemerhatian audit kualiti dalaman dan audit pemantauan.
Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalasa dan laporan
audit pematuhan.
Perkara berkaitan pindaan dokumen ISO.
Perkara berkaitan mesyuarat, maklumbalas yang berkaitan kajian semula MS ISO
9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti.
Perkara berkaitan mesyuarat, perbincangan yang berkaitan kajian semula MS ISO
9001:2009 dan pencapaian objektif kualiti.

ja, perhimpunan dan pelan strategik.


Perkara berkaitan perancangan Tahunan dan kalendar aktiviti sekolah.
Perkara berkaitan perhimpunan bulanan anjuran Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan


pelaksanaan Pelan Strategik Sekolah.
Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan
pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).
Perkara berkaitan penerangan, pengkajian, penggubalan, pindaan, ketetapan dan
pelaksanaan Perancangan Operasi sekolah.
Perkara berkaitan Perancangan Taktikal sekolah dari segi pembangunan fokus
pembelajaran, peningkatan aspek pelajaran, kurikulum dan P & P.

menterian, hari kebangsaan, hari Malaysia dan tilawah Al-Quran.


Perkara berkaitan urusan majlis, agenda program, jemputan dan kehadiran majlis.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

71

Perkara berkaitan penganjuran Majlis Perpisahan dan Persaraan kakitangan sekolah.


Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, Hari Ucapan dan
Pemyampaian Hadiah peringkat sekolah.
Perkara berkaitan penganjuran Sukan Tahunan peringkat sekolah.
Perkara berkaitan sambutan Hari Guru peringkat sekolah.
Perkara berkaitan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kemerdekaan,
perbincangan, cadangan aktiviti program yang dilaksanakan, keputusan mesyuarat,
perlantikan urus setia , perlantikan caterer, kempen, taklimat, pencalonan anugerah
tokoh kemerdekaan, forum, pameran, pertandingan dan pembentangan konsep
sambutan.
Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan Hari Keputeraan.
Perkara berkaitan sambutan dan penyertaan dalam sambutan Hari Guru di luar
sekolah (Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran).
Perkara berkaitan penganjuran Majlis Anugerah Kecemerlangan, pencalonan dan
acara majlis.
Perkara berkaitan penyertaan Program Tilawah Al-Quran.
Perkara berkaitan penyertaan Program Maulidur Rasul.

san bahan dan pinjaman bahan Pusat Sumber / Perpustakaan.


Perkara berkaitan peraturan perolehan, langganan, pembelian dan hadiah untuk
pusat sumber sekolah.
Perkara berkaitan peraturan bagi peminjaman/ pemulangan/ rezab bahan-bahan
bacaan dari Perpustakaan Sekolah.
Perkara berkaitan peraturan bagi koleksi dan maklumat bahan-bahan bacaan dari
Perpustakaan Sekolah.
Perkara berkaitan peraturan bagi Anugerah Nilam, pencalonan dan pemilihan.

Perkara berkaitan Pusat Sumber Pahang (PERPUSPA) dalam mengendalikan


pertandingan antara perpustakaan dan pemberian anugerah yang berkaitan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

72

Majlis-Majlis Tidak Rasmi.


Perkara berkaitan jemputan dan penyertaan ke pelbagai majlis-majlis rasmi di luar
sekolah.
Perkara berkaitan jemputan dan kebenaran untuk hadir ke pelbagai majlis tidak rasmi
di luar sekolah.

Perkara berkaitan pendafaran Paten dan Intelek.


Perkara berkaitan pendaftaran/pewartaan Harta Warisan.

awatan Ahli Lembaga Penasihat.


Perkara berkaitan urusan Mesyuarat Lembaga Pengurus Sekolah, perbincangan,
cadangan, maklumbalas dan keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan perlantikan Ahli-ahli Lembaga Penasihat sekolah, perlanjutan
tempoh perlantikan dan perletakan jawatan.

ang (RJP) dan Rancangan Malaysia


Perkara berkaitan dengan cadangan aktiviti/program Rancangan Jangka Panjang
(RJP) dan Rancangan Malaysia (RMK).

lihanraya Kecil.
Perkara berkaitan dengan Pilihanraya Umum / Kecil, kebenaran bertugas dan
penggunaan premis sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

73

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

rolehan tanah/ bangunan, perolehan, pelepasan dan tukar guna tanah, pembinaan/
selamatan bangunan/ tanah dan penyenggaraan.

emantauan Perolehan Tanah dan Jawatankuasa Pelaksanaan Projek Pembangunan.

Perkara berkaitan dengan Perancangan Perolehan Tanah dan urusan dengan Pejabat
Tanah.

asan dan tukar guna tanah di cawangan negeri.


Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, makluman, dan keputusan mesyuarat
mengenai perancangan perolehan, pelepasan tanah dan tukar guna tanah.

tauan projek pembangunan sekolah dan kawasannya.

Perkara berkaitan penyediaan kertas konsep, pelan lukisan bangunan, lukisan


teknikal, lukisan elektrikal, ujian tanah (soil test), laporan kemajuan pembinaan,
pendawaian elektrik dan pemasangan lif/ penghawa dingin/ dumb waiter, sijil layak
menduduki (CF), perkadaran cukai pintu, permohonan pelan bangunan oleh pelbagai
agensi kerajaan bagi projek pembinaan bangunan baru atau bangunan tambahan
sekolah.

g pejabat.
Perkara berkaitan dengan urusan penyewaan untuk kegunaan sekolah.
Perkara berkaitan agihan ruang kegunaan sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

74

ncana, kawalan serangga/ haiwan, kawalan keselamatan dan pencerobohan.


Perkara berkaitan penyediaan laporan, kerosakan akibat bencana dan tindakan
susulan.
Perkara berkaitan urusan kawalan serangga/ haiwan, jadual kawalan serangga dan
penyediaan laporan.
Perkara berkaitan kawalan keluar masuk kawasan pejabat, peraturan keluar masuk
pejabat.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pas keselamatan pegawai dan
kakitangan serta pelawat.
Perkara berkaitan dengan pengwartaan, penjagaan tempat/ kawasan larangan.
Perkara berkaitan pemeriksaan keselamatan oleh Pejabat Ketua Pegawai
Keselamatan Kerajaan, laporan dan tindakan susulan.
Perkara berkaitan dengan pencerobohan kawasan Sekolah dan tindakan susulan.

bangunan, tanah, perkhidmatan dan utiliti, lanskap dan hardskap.


Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci,
perhiasan, naiktaraf, pengubahsuaian bangunan dan kemudahan sekolah.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan rumah guru seperti pembaikan, mencuci,
perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan seperti pembaikan, mencuci,
perhiasan, naiktaraf dan pengubahsuaian bangunan asrama.
Perkara berkaitan dengan urusan pemagaran, penambakan, pembaikan tanah runtuh
dan cerun, pembersihan, penebangan pokok, perparitan dan lain-lain kerja
pengubahsuaian.
Perkara berkaitan dengan urusan pembaikan saluran kumbahan, tangki septik, rumah
pam dan sebagainya.
Perkara berkaitan dengan perkhidmatan telefon dan internet.
Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan gas.
Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan air.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

75

Perkara berkaitan dengan perkhidmatan perbekalan elektrik.


Perkara berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kerja lanskap dan hardskap di
sekolah.

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

daftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan, kehilangan

a modal, inventori, barang stor/ stok, aset hidup, hadiah/ sumbangan.


Perkara berkaitan penerimaan harta modal peralatan dan kelengkapan ICT, pejabat,
dapur, makmal, telekomunikasi, penyiaran, keselamatan, bengkel & kejuruteraan,
alam sekitar, perubatan, sukan, muzik, rekreasi, pertanian, perhutanan, kenderaan,
loji, jentera berat, hadiah dan sumbangan.
Perkara berkaitan penerimaan peralatan inventori seperti kelengkapan ICT, pejabat,
dapur, makmal, telekomunikasi, penyiaran, keselamatan, bengkel & kejuruteraan,
alam sekitar, perubatan, sukan, muzik, rekreasi, pertanian, perhutanan, perabot,
hamparan, hiasan, langsir, hadiah/ sumbangan.
Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan peralatan dan kelengkapan
pejabat.
Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset hidup.
Perkara berkaitan perolehan dan pengesahan penerimaan aset maya.
Perkara berkaitan penerimaan sumbangan Harta Modal dan Inventori.

a modal, inventori, bekalan pejabat, barang stor dan aset hidup.


Perkara berkaitan dengan pendaftaran Inventori.
Perkara berkaitan dengan pendaftaran Harta Modal
Perkara berkaitan dengan pendaftaran bekalan pejabat / stok
Perkara berkaitan dengan pendaftaran Aset Hidup.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

76

emantauan dan pemeriksaan.

Perkara berkaitan dengan laporan semakan oleh jawatankuasa verifikasi stok dan
jawatankuasa pengurusan aset peringkat kementerian dan jabatan ke atas harta
modal dan kelengkapan pejabat.
Perkara berkaitan dengan arahan dan kawalan terhadap penyalahgunaan dan
kehilangan aset.
Perkara berkaitan berkaitan dengan pemeriksaan stok harta modal dan inventori.

an, peralatan pejabat dan peralatan ICT.


Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan termasuk saman, cukai jalan,
geran, pembaikkan, pengubahsuaian, buku log dan kemalangan.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan Peralatan ICT

Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan kamera.


Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan mesin fotokopi dan pengimbas.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat perakam waktu.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan alat pencegah kebakaran.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan komputer, mesin pencetak, dan projektor.
Perkara berkaitan dengan penyelenggaraan peralatan sukan.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

77

modal, inventori, bekalan pejabat, barang stor dan aset hidup.


Perkara berkaitan dengan pelupusan harta modal.
Perkara berkaitan dengan pelupusan inventori.
Perkara berkaitan dengan pelupusan bekalan pejabat.
Perkara berkaitan dengan pelupusan aset hidup.

hilangan dan hapus kira dan fail kes kehilangan dan hapuskira.
Perkara berkaitan dengan urusan mesyuarat, laporan maklum balas jawatankuasa
kehilangan dan hapus kira aset alih serta cadangan dan keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira harta modal.
Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira inventori.
Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira bekalan pejabat / barang stor.

Perkara berkaitan dengan kehilangan dan hapus kira aset hidup.


Berkaitan dengan fail kes, penyiasatan, insiden kehilangan, temuduga dan laporan
polis.

wai aset, laporan aset dan pengurusan aset.


Perkara berkaitan dengan perlantikan pegawai aset.
Perkara berkaitan dengan penyediaan laporan aset, format laporan aset.
Perkara berkaitan dengan perbincangan dan mesyuarat, maklumbalas mesyuarat,
keputusan mesyuarat.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

78

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

angan, bank, bayaran, bajet, waran peruntukan, bon, cek dan elektronik funds transfer (EFT),
sa, perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dan pinjaman kakitangan awam.

n, akaun antara jabatan, akaun deposit, akaun terimaan, akaun pendahuluan, akaun panjar,
nkuasa Pengurusan Kewangan & Akaun.
Berkaitan dengan permohonan kelulusan khas dari kementerian kewangan atau
pegawai pengawal untuk kebenaran perolehan di luar tatacara perolehan atau
perolehan yang dikawal oleh pegawai pengawal mengikut surat pekeliling
perbendaharaan.
Perkara berkaitan dengan terimaan dan bayaran antara kementerian/ jabatan/ agensi.
Perkara berkaitan dengan pengwujudan, pengauditan akaun, cagaran wang deposit,
penyata penyesuaian, sijil, laporan pengesahan berkaitan dengan penerimaan wang
deposit, kod akaun jenis deposit diterima, kelulusan menerima dan memungut deposit,
merekod dalam daftar, penerimaan wang, bayaran balik, laporan dan penyata baki
akaun bagi deposit sewa rumah kedai, wang jaminan bank, yuran seminar

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

79

Perkara berkaitan dengan permohonan, terimaan, laporan bukan hasil, bayaran


panggilan telefon persendirian, pungutan hasil, penyata penyesuaian hasil, jurnal
bayaran balik, akaun belum terima dan tunggakan hasil, hasil bahagian, surat waran
udara, wang lebihan asrama dan akaun hasil yang belum dijelaskan.
Perkara berkaitan dengan kutipan pendaftaran / yuran asrama.
Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Yayasan Pahang.
Perkara berkaitan dengan penerimaan Biasiswa Persekutuan.
Perkara berkaitan dengan penerimaan lain-lain Biasiswa / dermasiswa.
Perkara berkaitan dengan penerimaan, perjanjian Rancangan Makanan Tambahan
(RMT).
Perkara berkaitan dengan penerimaan bayaran Kelas Dewasa Asli (KEDAP).
Perkara berkaitan dengan penerimaan Skim Baucar Tuisyen (SBT).
Perkara berkaitan dengan penerimaan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin
(KWAPM).
Perkara berkaitan dengan penerimaan Bayaran Tambahan Sekolah (BTS).
Perkara berkaitan dengan Akaun Belum Terima / Hapuskira.
Perkara berkaitan dengan penerimaan Elaun Murid Khas.
Perkara berkaitan dengan penerimaan Akaun Terimaan terdahulu.

Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan yang belum dan dan
pendahuluan pelbagai.
Perkara berkaitan dengan pendahuluan panjar wang runcit, panjar khas dan panjar
wang runcit akaun transit.
Perkara berkaitan dengan surat arahan Akauntan Negara/ Arahan Perbendaharaan
bagi penutupan akaun bulanan/tahunan serta prosedur untuk membuat pelarasan di
antara jabatan persekutuan.
Perkara berkaitan hasil dan perbelanjaan bagi penyediaan buku Akaun Awam
Persekutuan/Negeri, Badan Berkanun dan Kerajaan Tempatan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

80

Perkara berkaitan dengan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun Peringkat


Kementerian dan Peringkat Jabatan termasuk PTJ.

Perkara berkaitan dengan kebenaran membuka akaun semasa dan simpanan tetap,
contoh tandatangan untuk menandatangani cek, kawalan pengeluaran dan
penyimpanan buku cek, pelupusan kaunterfoil cek , kuasa tetap mengurus kira-kira
kewangan di bank, penyata bulanan, pembayaran melalui akaun, salinan slip
pembayaran dan laporan pembayaran.
Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Kerajaan (KWK).
Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Suwa (KWS).
Perkara berkaitan dengan penyata akaun Kumpulan Wang Asrama (KWASR).
Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang
Kerajaan (KWK).
Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Suwa
(KWS).
Perkara berkaitan dengan penyata Penyesuaian bank akaun Kumpulan Wang Asrama
(KWASR).

en, Bayaran Perbelanjaan AP 58(a) & AP 59, Akaun Pukal, Bil, Kadar Pertukaran Mata Wang,
dahuluan Diri, Pendahuluan Pelbagai, Sewa dan Pembelian Rekod.
Perkara berkaitan dengan AP 58 (a) dan AP 59.
Perkara berkaitan dengan Akaun Kena Bayar (AKB).
Perkara berkaitan dengan permohonan dan lapuran Akaun Pukal. Urusan
Pembayaran TNB, JBA, IWK. Tm dan sebagainya.

Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Kerajaan (KWK).


Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Suwa (KWS).

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

81

Perkara berkaitan baucar bayaran Kumpulan Wang Asrama (KWASR).


Perkara berkaitan baucar bayaran pusat tanggungjawab (PTJ)
Perkara berkaitan Nota Minta.
Perkara berkaitan dengan maklumat kadar pertukaran mata wang terkini.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran keahlian atau tahunan
kelab rekreasi termasuk resit bayaran, invois, salinan bank draf dan laporan.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan pembayaran yuran kursus/ persidangan di
dalam dan luar negeri termasuk resit bayaran, invois , salinan bank draf.
Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan.
Perkara berkaitan pembiayaan dan operasi wang pendahuluan pelbagai.
Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kantin.
Perkara berkaitan perjanjian dan sewaan kedai buku.
Perkara berkaitan sewaan pelbagai bangunan.

Perkara berkaitan tuntutan / permohonan rawatan perubatan, saraan ubat dan alatan.
Perkara berkaitan pendaftaran KWSP.

Perkara berkaitan Borang A / Jadual caruman, resit KWSP.


Perkara berkaitan tuntutan faedah / dividen KWSP.
Perkara berkaitan caruman KWSP tidak boleh dicam.
Perkara berkaitan perberhentian caruman KWSP.
Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan PCB.
Perkara berkaitan surat menyurat dan arahan potongan (CP38).
Perkara berkaitan dokumen Penyata Pendapatan.
Perkara berkaitan urusan arahan potongan PCB.
Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berkomputer.
Perkara berkaitan dengan tuntutan gaji berasingan / manual.
Perkara berkaitan urusan Sijil Gaji Akhir.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

82

Perkara berkaitan e-laporan dan Gaji

Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Keraian.


Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Insentif Subjek Pendidikan.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Bayaran Insentif Tugas Khas.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perjalanan.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Lebih Masa.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Basikal.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Gangguan.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pindah.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Pertukaran.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Jawab.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Tanggung Kerja.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan Bayaran Insentif Wilayah.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Bahasa Ibunda (POL).
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Khas.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Balik Kampung.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Intensif Tugas Pengurusan Stor.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Perumahan Wilayah.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran elaun Mengunjungi Wilayah Asal.
Perkara berkaitan dengan tuntutan dan bayaran Elaun Warden.
Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Biro Angkasa.
Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Tabung Haji.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

83

Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan pinjaman pelajaran Perbadanan


Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jabatan
Perkhidmatan Awam (JPA), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Yayasan Pembangunan Ekonomi


Islam Malaysia (YaPEIM).
Perkara berkaitan urusan dan arahan potongan Kumpulan Wang Amanah Pelajar
Miskin (KWAPM).

dan bajet pembangunan.


Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet mengurus/ perbelanjaan
mengurus, garis panduan, dan arahan yang berkaitan, organisasi, emolumen,
perjawatan, bajet tahunan, borang laporan perbelanjaan tahunan serta justifikasijustifikasi sebenar dan lain-lain urusan yang berkaitan dengannya.
Perkara berkaitan dengan anggaran tambahan peruntukan bajet mengurus
berbanding perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dan justifikasijustifikasi yang menyokong tambahan peruntukan bajet mengurus.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan pindah peruntukan mengurus,
borang permohonan pindah peruntukan dan justitikasi-justifikasi permohonan.
Perkara berkaitan dengan laporan perbelanjaan kewangan bulanan, suku tahun dan
tahunan belanjawan mengurus.
Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan
dan penyediaan penyata penyesuaian vot.
Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan
dan penyediaan penyata e-Bajet.
Perkara berkaitan dengan semakan, pengesahan perbelanjaan, pelarasan perbezaan
dan penyediaan penyata e-Laporan bil.
Perkara berkaitan dengan penyediaan anggaran bajet pembangunan/perbelanjaan
pembangunan, garis panduan, dan arahan-arahan yang berkaitan, projek-projek
pembangunan dan justifikasi-justifikasi sebenar.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

84

an mengurus, pembangunan dan peruntukan kecemasan.


Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan,
waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan
kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan peruntukan menengah.
Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan,
waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan
kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet asrama.

Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan,


waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan
kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet penyelenggaraan
Komputer.

Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan,


waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan
kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet peruntukan schoolnet.
Perkara berkaitan dengan waran peruntukan asal, waran peruntukan tambahan,
waran peruntukan pindahan / viremen, waran peruntukan ditarik, waran peruntukan
kecil, waran peruntukan dibatalkan berkaitan dengan bajet pembangunan.

wang jaminan.
Perkara berkaitan dengan penerimaan wang jaminan/ cagaran bagi bekalan bermasak
asrama.

asuk laporan, pembatalan cek, pemulangan cek tidak laku, maklumat kehilangan cek, cek
permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek.
Perkara berkaitan dengan urusan cek termasuk laporan, pembatalan cek, pemulangan
cek tidak laku, maklumat kehilangan cek, cek tamat tempoh, aduan kesilapan
maklumat, permohonan daripada pembekal yang tidak menerima cek.

un amanah dan akaun pinjaman


Perkara berkaitan dengan akaun hasil.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

85

Perkara berkaitan dengan akaun amanah.


Perkara berkaitan dengan akaun pinjaman.

a di bawah AP 11 & AP 69 dan Surat Kuasa Menandatangani Dokumen Kontrak.


Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai
Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Belanja Mengurus.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai
Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Mengutip Yuran.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Pegawai
Pengawal kepada pegawai/ kakitangan/ Jawatankuasa Pembuka Peti Tender/
Sebutharga, Kuasa Meluluskan Sebutharga, Lembaga Pemeriksa/ Pelupusan,
Pemverifikasi Stok, Kuasa Meluluskan Pinjaman Pembelian Kenderaan, Kuasa
Meluluskan Pinjaman Pembelian Komputer,

dmatan dan bekalan mengikut tatacara perolehan secara pembelian terus, sebutharga,
pembelian darurat dan pembelian gotong-royong.
Perkara berkaitan dengan pembelian terus pembekalan peralatan sokongan.
Perkara berkaitan dengan penilaian harga/teknikal dan urusan Mesyuarat
Jawatankuasa Sebutharga, surat tawaran perolehan kerja
Perkara berkaitan dengan perolehan secara sebutharga, urusan perlanjutan/
perubahan kontrak.
Perkara berkaitan dengan pelantikan ahli jawatankuasa, perbincangan dan mesyuarat,
maklumbalas mesyuarat, keputusan mesyuarat.
Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara
rundingan terus, laporan penilaian, permohonan dan kelulusan Kementerian
Kewangan, surat tawaran, dokumen perjanjian kontrak serta urusan perlanjutan/
perubahan kontrak.
Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara dharurat
(mendahului keperluan yang mendesak).
Perkara berkaitan dengan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja secara gotongroyong.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

86

aan dan komputer. Di buka atas nama peminjam.


Perkara berkaitan dengan permohonan pinjaman kenderaan, sokongan, kelulusan,
perjanjian, akuan penerimaan, arahan pembayaran, arahan pemberhentian potongan
serta dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan secara individu.
Perkara berkaitan dengan permohonan pinjaman komputer, sokongan, kelulusan,
perjanjian, akuan penerimaan, arahan pembayaran, arahan pemberhentian potongan
serta dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan secara individu.
Perkara berkaitan dengan permohonan pinjaman perumahan, sokongan, kelulusan,
perjanjian, akuan penerimaan, arahan pembayaran, arahan pemberhentian potongan
serta dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan secara individu.

dit, pemerhatian/ pertanyaan,


Perkara berkaitan dengan lantikan jawatankuasa audit dalam.
Perkara berkaitan pemerhatian/ pertanyaan audit kewangan & perkhidmatan , audit
tunai dan laporan audit.
Perkara berkaitan dengan pemeriksaan, pertanyaan dan jawapan kepada auditor
mengenai kewangan dan perkhidmatan.
Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan belum beraudit.
Perkara berkaitan dengan penyata akaun tahunan telah beraudit.
Perkara berkaitan dengan pemeriksaan, pertanyaan dan jawapan kepada tindak ikut
laporan audit mengenai kewangan.
Perkara berkaitan dengan laporan nazir mengenai pengauditan kewangan.

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

matan, cuti, kompetensi, peperiksaan perkhidmatan, pengurniaan dan penghargaan, kursus/


erja, perancangan sumber manusia dan fail-fail personal (peribadi).
watan, waran perjawatan, maklumat perjawatan, pengisian jawatan, penggredan semula

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

87

Perkara berkaitan urusan penyusunan dan struktur organisasi sekolah mengikut waran
perjawatan
Perkara berkaitan waran perjawatan yang diluluskan oleh jabatan.
Perkara berkaitan dengan maklumat pekerja kumpulan pengurusan dan profesional
dan kumpulan sokongan.
Perkara berkaitan dengan surat kuasa perjawatan.
Perkara berkaitan dengan JPA/ Kementerian/ Jabatan lain berhubung dengan
pengisian pelbagai perjawatan yang kosong.
Perkara berkaitan dengan penggredan semula jawatan, kertas kerja, semakan dan
kelulusan.

saraan, pengiklanan, permohonan kerja, perlantikan dan pengesahan, kemasukan


nan Pekerja (KWSP), pengambilan dan perlanjutan tempoh, tapisan keselamatan/ keutuhan,
rlantikan, pinjaman sementara, kenaikan pangkat, pemangkuan, penanggungan kerja,
as, pengisytiharan harta, tindakan tatatertib, peletakkan pelepasan jawatan dan pelarasan

Perkara berkaitan urusan pelantikan, ikrar akujanji pegawai dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan urusan pengesahan lantikan guru dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan guru dan kakitangan
sekolah.
Perkara berkaitan urusan perlanjutan tempoh percubaan guru dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan urusan pemberian taraf berpencen guru dan kakitangan sekolah.

Perkara berkaitan urusan permohonan kerja di sekolah seperti Guru Ganti, Guru Pol
dan lain lain.
Perkara berkaitan permohonan ke jawatan lain serta kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan dengan kekosongan jawatan di sekolah dan jabatan/ agensi luar.

Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Baru (SSB).


Perkara berkaitan dengan Sistem Saraan Malaysia (SSM).

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

88

Perkara berkaitan dengan Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA).

Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan


Profesional.
Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkh serta perkara yang
berkidmatan Pendidikan.
Perkara berkaitan Urusan Kenaikan Pangkat Kumpulan Bukan Guru.

Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.


Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan 1 Guru.
Perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Kumpulan Sokongan Bukan Guru.
Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Pengurusan dan
Profesional.
Perkara berkaitan Urusan penanggungan kerja Kumpulan Sokongan 1 Guru.
Perkara berkaitan Urusan Penanggungan Kerja Kumpulan Sokongan Bukan Guru.

Perkara berkaitan pengambilan dan perlanjutan tempoh kumpulan sambilan /


sementara / kontrak / khidmat singkat.
Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan guru lantikan baru ke setiap
bahagian, penempatan sambil belajar, jadual penempatan, arahan pertukaran pegawai
dan kakitangan, penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran
Perkara berkaitan arahan penempatan kakitangan kumpulan pelaksana lantikan baru
ke setiap bahagian, penempatan sambil belajar, jadual penempatan, arahan
pertukaran pegawai dan kakitangan, penangguhan rayuan dan permohonan
pertukaran
Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keselamatan.

Perkara berkaitan dengan urusan penyediaan tapisan keutuhan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

89

Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya
bagi semua pegawai kumpulan pengurusan dan profesional.
Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya
bagi semua pegawai kumpulan sokongan 1 guru.
Perkara berkaitan arahan penyediaan senarai tugas, jadual bertugas dan sebagainya
bagi semua pegawai kumpulan sokongan bukan guru.
Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan
pengurusan dan profesional.
Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan
sokongan 1 guru.
Perkara berkaitan nota serah tugas dan sebagainya bagi semua pegawai kumpulan
sokongan bukan Guru.
Perkara berkaitan arahan / permohonan pengisytiharan harta, permintaan
mengemukakan borang pengisytiharan sahaja.
Perkara berkaitan kelulusan pengisytiharan harta sahaja.
Perkara berkaitan sistem pengurusan sumber manusia (HRMIS), penjanaan laporan
dan pengemaskinian maklumat.
Perkara berkaitan sistem pengurusan maklumat (EMIS) dan cetakan laporan.
Perkara berkaitan dengan taklimat Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam,
laporan tatatertib dan maklumat kakitangan yang bermasalah, surat tunjuk sebab,
rayuan, keputusan.
Perkara berkaitan Pelantikan Keanggotaan Lembaga Tatatertib, Taklimat Pengurusan
Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatetertib dan maklumat kakitangan yang
bermasalah.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan penglibatan politik dan tindakan
tatatertib bagi penglibatan politik.
Perkara berkaitan dengan permohonan dan kelulusan menjalankan kerja luar dan
tindakan tatatertib bagi menjalankan kerja selepas waktu pejabat.
Perkara berkaitan dengan permohonan permohonan Tanah Kerajaan serta kelulusan
ketua jabatan serta perkara yang berkaitan dengannya.
Perkara berkaitan urusan persaraan guru dan kakitangan seperti permohonan
persaraan serta kelulusan ketua jabatan.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

90

Perkara berkaitan opsyen persaraan guru dan kakitangan serta kelulusan ketua
jabatan.
Perkara berkaitan urusan penempatan guru dan kakitangan secara pentadbiran.
Perkara berkaitan urusan pertukaran perlantikan pegawai dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan dengan permohonan perletakan / pelepasan jawatan serta
kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan pelarasan gaji dan makluman anjakan gaji pegawai dan kakitangan.

an cuti tidak berekod.


Perkara berkaitan urusan permohonan cuti pengetua/guru besar dan kelulusan ketua
jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat anggota kumpulan pelaksana dan
kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti rehat khas dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti separuh gaji dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa gaji dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan Cuti Haji dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tanpa rekod dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti bersalin dan kelulusan ketua jabatan.
Perkara berkaitan urusan permohonan cuti tibi / barah dan kelulusan ketua jabatan.

Perkara berkaitan urusan permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) dan kelulusan ketua
jabatan.
Perkara berkaitan dengan urusan cuti tahunan dan kenyataan cuti rehat.

mpetensi/ peperiksaan, peperiksaan PTK, peperiksaan perkhidmatan, pengurniaan dan


aian prestasi.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

91

Perkara berkaitan peperiksaan kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL).

Perkara berkaitan Peperiksaan Perkhidmatan awam (JPA).


Perkara berkaitan permohonan Induksi Umum/Khusus, surat panggilan kursus, jadual
kursus dan keputusan peperiksaan induksi.
Perkara berkaitan pencalonan bagi kurniaan darjah kebesaran, pingat, laporan dan
maklumbalas pencalonan.
Perkara berkaitan penghargaan kepada kakitangan sekolah iaitu pencalonan
pengurniaan pingat dan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
Perkara berkaitan arahan perancangan Sasaran Kerja Tahunan, laporan dari setiap
bahagian/seksyen di Ibu Pejabat dan cawangan negeri.
Perkara berkaitan dengan arahan penyediaan laporan prestasi dan senarai susunan
penilai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT).
Perkara berkaitan borang-borang LNPT. Borang-borang LNPT didoketkan/ dalam
aplikasi HRMIS.

ursus/latihan jangka pendek/panjang, seminar/persidangan dalam negeri dan luar negeri


Perkara berkaitan permohonan kursus di Institut Aminudin Baki (IAB), edaran brosur
dan kalendar kursus-kursus anjuran IAB, tawaran kursus dan laporan kursus.
Perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain agensi kerajaan, edaran brosur,
kalendar kursus-kursus anjuran Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaann, tawaran
kursus dan laporan kursus.
Perkara berkaitan latihan khas seperti surat arahan, permohonan, makluman, surat
tawaran, kelulusan permohonan dan laporan. (generik)

Perkara berkaitan permohonan kursus di luar negara, edaran brosur, kalendar kursuskursus, tawaran kursus, kelulusan permohonan dan laporan kursus.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

92

Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan


permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan Masters (MA) / Doktor
Falsafah (PHD).
Perkara berkaitan permohonan, edaran brosur, kalendar, tawaran, kelulusan
permohonan dan laporan bagi kursus profesional lanjutan diploma / ijazah.
Perkara berkaitan dengan bengkel dalam dan luar negeri.
Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan,
kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Dalam
Negeri.
Perkara berkaitan jemputan, edaran brosur, makluman, borang permohonan,
kelulusan permohonan dan laporan menghadiri Seminar/Persidangan/Forum Luar
Negera.
Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman
dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan
permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari dalam jabatan.
Perkara berkaitan jemputan menghadiri ceramah/talimat, edaran brosur, makluman
dari Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang permohonan, kelulusan
permohonan dan kalendar ceramah/taklimat dari luar jabatan.
Perkara berkaitan perancangan retreat pegawai dan kakitangan Kementerian
Pelajaran Malaysia bagi tujuan peningkatan pencapaian kerjaya

jikan, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Majlis Bersama Jabatan (MBJ)


Perkara berkaitan surat perlantikan, laporan, program kaunseling, panggilan/ agenda
mesyuarat, minit mesyuarat dan senarai nama ahli.
Perkara berkaitan permohonan derma dan sumbangan dari luar jabatan, sumbangan
khairat kematian.
Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan guru dan kakitangan.
Perkara berkaitan surat akuan dan permohonan mendapatkan rawatan kesihatan dan
perubatan.
Perkara berkaitan arahan yang diterima dari jabatan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan dan keakuran kepada prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan
seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH).

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

93

Perkara berkaitan pelantikan ahli, senarai ahli, usul bertulis, panggilan mesyuarat,
agenda, maklum balas mesyuarat, kalendar aktiviti dan laporan yang berkaitan
dengan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
Perkara berkaitan dengan maklumat perjawatan mengikut skim perkhidmatan.

rancangan sumber manusia.


Perkara berkaitan dokumen perancangan sumber manusia seperti pembahagian
tugas, penempatan guru dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan dokumen pembangunan kerjaya seperti cadangan kursus, latihan
motivasi dan peningkatan kerjaya guru dan kakitangan sekolah.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas dan keputusan panel
pembangunan sumber manusia .
Perkara berkaitan dokumen dan keputusan Pergerakan Gaji Tahunan guru dan
kakitangan sekolah.

eribadi oleh Pegawai dan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang meliputi
mpulan Sokongan 1 & 2, Kumpulan Gunasama dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional
/ sambilan/ sementara.
Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai
seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

94

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

95

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

96

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

97

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

Perkara berkaitan dengan maklumat peribadi, perkhidmatan dan perjawatan pegawai


seperti Perlantikan, Surat Akujanji, Pengesahan pelantikan, Pengesahan dalam
perkhidmatan, Pemberian taraf berpencen, kenaikan Pangkat, Keputusan
peperiksaan, Penanggungan kerja, Hadiah Latihan Persekutuan, Perubahan skim
perkhidmatan, Pemangkuan, Penempatan, Pertukaran, Surat lepas jawatan,Kursus
dan latihan, Ikatan perjanjian, Cuti yang memberi kesan terhadap perkhidmatan
pegawai, Pembiayaan/ Pinjaman kerajaan, Gaji/potongan gaji/ penyata perubahan
pendapatan, Anugerah Khidmat Cemerlang, Anugerah Pingat Kebesaran,Tindakan
Tatatertib dan Persaraan wajib/ pilihan/meninggal dunia/meletak jawatan.

DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

ah, meliputi dasar, peraturan, takwim, kurikulum, peperiksaan, pemantauan Pengajaran Dan

ran dan garis panduan.


Perkara berkaitan penyediaan garis panduan disiplin, hukuman dan denda bagi
kesalahan yang dilakukan mengikut kategori.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

98

Perkara berkaitan dengan penyediaan buku panduan dan draf peraturan sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan buku panduan dan draf peraturan asrama.

kelas.
Perkara berkaitan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan Jadual Waktu
induk/kelas sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu peribadi setiap guru dan kakitangan.
Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Kelas Bimbingan/Tambahan sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan dan pelaksanaan Jadual Waktu Anjal sekolah.
Perkara berkaitan penyediaan Jadual Waktu Guru Gantian.

lah, jawatankuasa panitia mata pelajaran.


Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Melayu.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Inggeris.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sains.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Fizik.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek kimia.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

99

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek biologi.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Lukisan Kejuruteraan/ rekacipta.

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Teknologi Maklumat/ICT.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Islam dan Tassawur.

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek J-Qaf
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kesusasteraan Melayu.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sejarah.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Geografi
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kajian Tempatan.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Alam dan Manusia

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

100

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Moral
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Jasmani/ Kesihatan.

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Prinsip Akaun.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Ekonomi.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Perdagangan.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Kemahiran Hidup.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Muzik.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Sivik dan Kewarganegaraan.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pengajian Am.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Pendidikan Seni Visual.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

101

Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,


perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Hiasan Dalaman.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Matematik Tambahan
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Ekonomi Rumah Tangga.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Arab.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Cina
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, minit mesyuarat. maklumat guru panitia,
perancangan pelajaran, sukatan, pencapaian, kertas soalan, modul serta dokumen
berkaitan Jadual Waktu Guru Gantian subjek Bahasa Tamil.

Linus, Protim, KIA2M


Kafa

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

102

aftaran, pusat peperiksaan, kertas soalan, pengawas peperiksaan, penilai peperiksaan dan
Perkara berkaitan urusan penyediaan, penyemakan dan pelaksanaan jadual
peperiksaan.
Perkara berkaitan pendaftaran peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM murid.
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan perpindahan calun.
Perkara berkaitan permohonan rayuan dan jawapan untuk menduduki peperiksaan.
Perkara berkaitan pemilihan sebagai pusat peperiksaan serta .
Perkara berkaitan urusan pesanan, pengesahan penerimaan dan keselamatan kertas
soalan peperiksaan.
Perkara berkaitan urusan penggubalan, penyemakan, cabutan keputusan mesyuarat
dan persetujuan penggubalan kertas peperiksaan.
Perkara berkaitan pelantikan , jadual bertugas, persetujuan pelantikan dan, tuntutan
bayaran Pengawas Peperiksaan. dengannya.
Perkara berkaitan pelantikan, jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran Lisan
Berasaskan Sekolah (PLBS).
Perkara berkaitan pelantikan, jadual bertugas dan tempat bertugas Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PLBS).
Perkara berkaitan urusan pengeluaran keputusan peperiksaan.
Perkara berkaitan analisis, penghantaran dan laporan keputusan peperiksaan.
Perkara berkaitan permohonan dan dokumen berkaitan semakan keputusan
peperiksaan.

auan pengajaran serta naziran.


Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan pentadbiran serta
tindakan susulan.
Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan kurikulum dan akademik
serta tindakan susulan.
Perkara berkaitan hal pelaksanaan dan laporan pencerapan ko-korikulum serta
tindakan susulan.
Perkara berkaitan lawatan dan laporan naziran.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

103

DISKRIPSI / KETERANGAN FAIL

empatan, pertukaran aliran, pertukaran keluar dan masuk sekolah, aktiviti ko-kurikulum,
ksaan kesihatan, profil/data murid, disiplin dan kaunseling.

ah rendah, menengah, perlanjutan, pengajian, kemasukan semula, pelajar warga asing dan

Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan


pra sekolah.
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan
Tahun Satu (1).
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan
Kelas Pendidikan Khas.
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan
Sekolah Indera Shah Bandar Pahang (SISP).

pendaftaran kemasukan ke
pendaftaran kemasukan ke
pendaftaran kemasukan ke
pendaftaran kemasukan ke

Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke


Kelas Pendidikan Menengah.
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke
Kelas Peralihan.
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke
Tingkatan Satu (1).
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke
Tingkatan Enam (6).
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan, tawaran dan pendaftaran
kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), maktab rendah Sains Mara
(MRSM), Teknik/Vokasional, Sekolah Swasta/Agama, Sekolah Sukan /Seni,
Rancangan Khas.
Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan dan pendaftaran kemasukan ke
Matrikulasi, Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta
(IPTS).

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

104

Perkara berkaitan permohonan dan rayuan belajar semula sekolah berkenaan.


Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal pelajar warga asing.
Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal pelajar Orang Asli.
Perkara berkaitan kemasukan, penempatan dan hal ehwal Kelas Dewasa Orang Asli.

s dan aliran.
Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 1.
Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 4.
Perkara berkaitan urusan penempatan murid ke tingkatan 6.
Perkara berkaitan urusan pertukaran aliran di sekolah menengah dan rendah.

k dan keluar murid dalam negeri dan antara negeri.


Perkara berkaitan urusan pertukaran masuk sekolah pelajar antara daerah dalam
negeri yang sama.
Perkara berkaitan pertukaran masuk sekolah pelajar antara negeri dalam negara.
Perkara berkaitan urusan pertukaran keluar sekolah pelajar antara daerah dalam
negeri yang sama.
Perkara berkaitan pertukaran keluar pelajar sekolah antara negeri dalam negara.

gan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum sekolah.


Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Tingkatan Enam.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sejarah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

105

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Tamil..
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Antarabangsa.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sains..
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Matematik.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Agama Islam.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Ekonomi/ Pengguna.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Teknologi Maklumat.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Pelajar Islam.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Koperasi.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Binaan.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencegahan Jenayah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Rukun Negara.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Setia.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Rakan Sebaya.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

106

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Usahawan Muda.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kesenian dan Kebudayaan.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Pencinta Alam.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Keceriaan dan Lanskap.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Robotik dan Rekacipta.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kokurikulum - Gerko.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Sukan dan Perkhemahan.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Komputer.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Keselamatan Jalanraya.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Mengumpul Setem.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Buku Hijau.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kompang.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Teater.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Koir.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

107

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Melayu
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Inggeris
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa Cina
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Geografi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bahasa arab
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Kaunseling
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bimbingan Dan Kerjaya
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Kemahiran Hidup
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Kelab Debat
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Sivik
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Doktor Muda
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Ekonomi Rumah Tangga
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab F1 In School
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Ikan Hiasan Dan Dagangan

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

108

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Interack
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Interak
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Jawi Dan Khat
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Media dan Fotografi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Pelancongan
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Pengguna
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bimbingan Dan Kerjaya
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kelab Ragbi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Unit Bimbingan Kaunseling
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Seni Visual
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab St John Ambulance
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Nasyid
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Pusat Sumber
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bahasa Iban

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

109

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bahasa Kadazan
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bahasa Jepun
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bahasa Perancis
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bahasa Jerman
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Geografi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kemahiran Hidup / ERT
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Agama Hindu
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Agama Buddha
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Agama Kristian
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Seni Visual
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Muzik
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Ekonomi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Perdagangan
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab akaun

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

110

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Sivik/Moral
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Filateli
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Mengumpul syiling
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Sorak
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Aero Modeling
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Rekreasi / Kembara
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Fotografi / Video
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Astronomi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Memancing
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Tarian
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Buku Teks
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Quarter master
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Bimbingan dan kaunseling
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kerjaya

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

111

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Prostar
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Unesco
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Rotary / Interact
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Cyber kid Club
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Slad
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kesihatan
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Juruterbang Muda
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Briget Sungai / River Ranger
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Falak / Astronomi
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Ulul Albab
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Kitar Semula
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Kelab Juru Ukur / Pemetaan

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pengakap.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

112

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Remaja.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pandu Puteri Renjer
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bulan Sabit Merah
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bersatu Malaysia.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Polis.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Koreksional.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Puteri Islam.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Bomba.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Remaja Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Pancaragam Sekolah
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Taekwando
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Seni Silat
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Laut
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Udara

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

113

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Tunas Puteri
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kadet Pertahanan Awam
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pergerakan Pandu Puteri
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan St John Ambulance
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Briged Putera
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat PasukanBriged Puteri
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Briged Bakti
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Silambam
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Karate Do

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Persatuan Bolasepak Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bolajaring Sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

114

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Keranjang Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Tampar Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Baling Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Bola Petanque Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Badminton Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Sepak Takraw Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Ping Pong Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Woodball Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Badan Pengawas Pasukan Hoki Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Tenis Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Golf Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Olahraga Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Catur Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Boling Sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

115

Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Memanah Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Kapal Layar Sekolah.
Perkara berkaitan aktiviti, jadual program, senarai ahli, senarai pemimpin, peraturanperaturan dan catatan mesyuarat Pasukan Permainan Dalaman.

/ kem pelajar meliputi bidang sahsiah, kepimpinan, kerohanian, kemahiran kerjaya,


n peraduan kelas bimbingan.
Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosurbrosur, kebenaran ibu bapa dan sijil kursus Kepimpinan Pengawas.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

116

Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosurbrosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Solat.
Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosurbrosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Bimbingan Usahawan..
Perkara berkaitan permohonan , pencalonan, jadual program, kelulusan, brosurbrosur, kebenaran ibu bapa dan sijil Kem Motivasi.
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Pidato dan Perbahasan.
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Pantun/Puisi/Esei.
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Kuiz.
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Koir..
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Melukis Poster.
Perkara berkaitan permohonan penyertaan, pelantikan Ahli Jawatankuasa, hakim,
jemputan, penyampaian hadiah, sijil penyertaan pertandingan Piala Perpaduan.
Perkara berkaitan cadangan mengadakan kelas, senarai penyertaan, kutipan yuran,
bayaran tenaga pengajar, jadual kelas, senarai kehadiran, dan laporan kelas
bimbingan dan kelas tambahan, JUC dan sebagainya.

ntuan buku teks, bantuan pelajaran dan skim insuran pelajar.


Perkara berkaitan permohonan, sokongan, senarai penerima dan perjanjian Biasiswa
Yayasan Pahang.
Perkara berkaitan permohonan, sokongan, senarai penerima dan perjanjian Biasiswa
Kecil Persekutuan (BKP).
Perkara berkaitan pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks, senarai buku, pinjaman
SPBT, salinan akuan serahan invois.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

117

Perkara berkaitan borang permohonan dan senarai murid layak Skim Pinjaman Buku
Teks.
Perkara berkaitan laporan kehilangan buku SPBT, musnah, gantian dan pelupusan
SPBT.
Perkara berkaitan teguran / aduan / laporan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT).

Perkara berkaitan urusan permohonan, kelulusan, penerimaan stok bekalan, jadual


pemberian makanan dan laporan Rancangan Makanan tambahan (RMT).
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan
pembayaran elaun orang kelainan upaya (OKU).
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan
pembayaran bantuan e-kasih / Jabatan kebajikan Masyarakat / Zakat / Sumbangan
Badan lain / Anak Yatim dan anak angkat.

Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan


pembayaran Skim baucar tuisyen (SBT).
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan
pembayaran pemberian one off.
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan
pembayaran Kumpulan wang amanah.pelajar miskin (KWAPM).
Perkara berkaitan permohonan dan kelulusan, senarai penerima dan urusan
pembayaran bantuan orang asli (JKOA).
Perkara berkaitan permohonan, maklumat pelajar, kelulusan, laporan, Skim Takaful
Pelajar.
Perkara berkaitan permohonan tuntutan insuran pelajar.

batan pelajar.
Perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan, senarai nama pelajar, kebenaran penjaga
dan jadual pemeriksaan dan lawatan pasukan perubatan ke sekolah.
Perkara berkaitan pemeriksaan gigi, senarai nama pelajar, kebenaran penjaga dan
jadual pemeriksaan dan lawatan doktor gigi ke sekolah.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

118

Perkara berkaitan perakuan dan sokongan pihak sekolah untuk pelajar mendapatkan
rawatan.

pelajar.
Perkara berkaitan maklumat serta dokumen pelajar mengikut individu dan nombor
daftar sekolah. E-daftar murid. Setiap pelajar diwujudkan satu fail.

a kes salahlaku pelajar.


Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar ponteng kelas /
sekolah.
Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar yang terlibat dalam
kegiatan pergaduhan/ gangsterism dan vandalisme.
Perkara berkaitan aduan, siasatan, amaran dan hukuman pelajar terlibat dalam
gangguan seksual.
Perkara berkaitan analisis, laporan dan perangkaan salahlaku pelajar.

n bimbingan kerjaya pelajar.


Perkara berkaitan permohonan mendapatkan khidmat kaunseling, maklumat
pembimbing dan jadual bimbingan.
Perkara berkaitan maklumat bimbingan kerjaya, permohonan menghadiri pameran
kerjaya di luar sekolah, senarai rombongan serta khidmat nasihat bidang kerjaya.

DISKRIPSI / KETERANGAN FAIL

masukan, pendaftaran, penyeliaan, perubatan, kecemasan, aktiviti dan program asrama.

eliaan, perubatan, dan aktiviti asrama.


Perkara berkaitan permohonan, tawaran, rayuan, kemasukan semula pelajar ke
asrama.
Perkara berkaitan permohonan, tawaran, rayuan, kemasukan sementara pelajar ke
asrama.
Perkara berkaitan pengurusan tataterbib asrama, tindakan gantung / buang asrama
bagi pelajar bermasalah.
Perkara berkaitan urusan pendaftaran masuk pelajar ke asrama.
KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

119

Perkara berkaitan pelantikan Penyelia, senarai tugas, laporan pemeriksaan, dan


tindakan penyeliaan asrama.
Perkara berkaitan urusan penyediaan, pemeriksaan, laporan dan tindakan penyeliaan
menu asrama.
Perkara berkaitan urusan mesyuarat, cadangan, maklumbalas, laporan dan keputusan
mesyuarat mengenai asrama.
Perkara berkaitan urusan rawatan perubatan penghuni asrama.
Perkara berkaitan bantuan kecemasan kepada penghuni asrama.
Perkara berkaitan program, jadual dan senarai pelajar yang terlibat dengan kelas AlQuran asrama.
Perkara berkaitan kegiatan sukan dan riadah di asrama.
Perkara berkaitan kegiatan kebudayaan di asrama.
Perkara berkaitan kelas persediaan kepada pelajar di asrama.

KLASIFIKASI FAIL SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

120