COMUNICAT DE PRESA

București, 20
martie 2015

A.N. ”Apele Române” continuă seria de acțiuni desfășurate de
Ziua Mondială a Apei cu simpozionul regional de la Giurgiu
Luni, 23 martie 2015, va avea loc în zona portuară a municipiului Giurgiu,
județul Giurgiu, un simpozion regional privind obiectivele și beneficiile proiectului
„Danube WATER Integrated Management”, Programul de Cooperare
Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013.
Proiectul Danube WATER este finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria.
Valoarea totală a proiectului este de 11,03 milioane euro (Partener lider este
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor iar Administraţia Naţională “APELE
ROMANE” este partenerul 2 cu o finanţare de 5,12 milioane euro).
Perioada de implementare este de 33 de luni, începând din iulie 2012 și are un
număr de 13 parteneri, din care 8 sunt din România. Zona eligibilă este constituită
din șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași,
Constanța și nouă districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko
Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad.

Gr aniţ e comun e. Soluţ i i com une.

d in
A
m is tra ia
Na
t io
n a
l
p e
“A
l e
Ro
ma
n e

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013 este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Scopul proiectului este stabilirea unui sistem comun, româno – bulgar, de
management şi control al apei Dunării în condiţii extreme, determinate de
calamităţi naturale şi tehnologice.
Printre obiectivele proiectului regăsim: stabilirea unor metodologii și standarde
comune de monitorizare a apei intre cele două țări, România și Bulgaria;
organizarea unor baze de date comune, cu interfeţe pentru schimbul de date şi
schimb de date cu publicul larg, cum se cere prin Directiva INSPIRE; dotarea cu
echipamente moderne, compatibile cu cele din statele UE; modernizarea și
armonizarea monitoringului calitativ și a laboratoarelor din cele 2 țări; avertizări în
caz de inundaţii, ape mici şi poluării accidentale, pentru autoritățile din zona de
frontieră; creşterea gradului de conştientizare publică prin campanii de informare
privind protecţia şi gestionarea mediului în zona transfrontalieră.
Prin acest proiect s-a achiziţionat o
navă care a fost dotată cu un
laborator cu aparatură modernă
pentru măsurători cantitative și
calitative de apă, s-au montat
senzori
pentru
secţiuni
de
monitorizare și foraje, precum și
echipamente
pentru
dotarea
staţiilor
hidrometrice
și
a
laboratoarelor din zona comună a Dunării.

BENEFICIILE PROIECTULUI Danube WATER constau în: creșterea capacității
de reacție pentru cazurile de risc (îmbunătățirea siguranţei populaţiei, reducerea
pierderilor umane și materiale, protecţia resurselor de apă și a mediului etc.), dar
și susținerea factorilor de decizie cu date și informații in timp real, facilitarea
schimbului de date la nivel regional.
Gr aniţ e comun e. Soluţ i i com une.

d in
A
m is tra ia
Na
t io
n a
l
p e
“A
l e
Ro
ma
n e

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013 este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Compartiment Comunicare și Relații cu presa
Cătălina Brăgaru, purtător de cuvânt, telefon : 0755.122.728.
e-mail: birou.presa@rowater.ro;
biroupresa.apeleromane@gmail.com

Gr aniţ e comun e. Soluţ i i com une.

d in
A
m is tra ia
Na
t io
n a
l
p e
“A
l e
Ro
ma
n e

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013 este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională