You are on page 1of 8

FORMULARE

Formularul nr. 1 Declaraie privind situaia personal a operatorului economic


Formular 2 Declaraie de proprie rspundere privind nencadrarea n situaiile prevzute de art. 69,
alin 1 din oug 34/2006
Formularul nr. 3 Declaraie privind persoana/persoanele responsabile pentru prestarea serviciilor
Formularul nr. 4 Declaraie privind respectarea obligaiilor referitoare la condiiile de munc i
protecia muncii
Formularul nr. 5 Oferta financiar
Formularul nr. 6 Ofert tehnic
Formularul nr. 7 Scrisoare de naintare

FORMULAR 1
Operator Economic
.......................................................
(denumirea)
DECLARAIE PRIVIND SITUAIA PERSONAL A OPERATORULUI ECONOMIC
Subsemnatul, ...................................................................................... reprezentant mputernicit
al ............................................................................. (denumirea operatorului economic) n calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de achiziie
direct pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect Servicii de evaluare/analiz
a riscului la securitatea fizic, codul CPV 71317000-3, la data de 23.02.2015, organizat de
Inspectoratul colar Judeean Ilfov,
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i
sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, urmtoarele:
- Nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea
nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud
i/sau splare de bani.
- De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alt candidatur/ofert comun, nu depun
ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
- Nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
- Mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data depunerii ofertei;
- Nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
- n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit obligaiile contractuale fr prejudicierea beneficiarilor.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)

FORMULAR 2
Operator Economic
.......................................................
(denumirea)

DECLARAIE DE PROPRIE RSPUNDERE


PRIVIND NENCADRAREA N SITUAIILE PREVZUTE
DE ART. 69, ALIN 1 DIN OUG 34/2006

Subsemnatul ..................................reprezentant legal al


....................................... n cadrul procedurii de achiziie
direct pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect Servicii de evaluare/analiz
a riscului la securitatea fizic, organizat de Inspectoratul colar Judeean Ilfov, la data de 23.02.2015,
declar pe propria rspundere c, n calitatea mea de Ofertant/Candidat/Ofertant
asociat/Subcontractant, nu am drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere
sau de supervizare i/sau acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la
art. 69, alin.1 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie, cu privire la organizarea, derularea i
finalizarea procedurii de atribuire:
- Coca CODREANU inspector colar general,
- Camelia CHELU-DINC ef birou,
- Cristina Florentina VANGHELI contabil,
- Roxana BUZEA consilier juridic,
- Andrei Eugen MARICESCU consilier serviciul tehnic,
- Andreea Cristina LUIZESCU consilier serviciul tehnic,
n cadrul Inspectoratului colar Judeean Ilfov. n cazul n care se va dovedi contrariul sunt de acord
s fiu exclus din procedura de atribuire.

Data completrii
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)

n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaraia
menionat mai sus. De asemenea, declaraia trebuie prezentat i de ctre fiecare subcontractant declarat prin ofert.
Declaraia trebuie prezentat i de terul susintor, dac este cazul.

FORMULAR 3
OFERTANT
............................................
(denumire/nume)

DECLARAIE
privind persoana/persoanele responsabile pentru prestarea serviciilor

Subsemnatul ..................................reprezentant legal al


....................................... n cadrul procedurii de achiziie
direct pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect Servicii de evaluare/analiz
a riscului la securitatea fizic, organizat de Inspectoratul colar Judeean Ilfov, la data de 23.02.2015,
declar pe propria rspundere c, n calitatea mea de Ofertant/Candidat/Ofertant
asociat/Subcontractant, c doamna / domnul (doamnele/domnii)
.............................................................................................
.............................................................................................
n calitate de angajat(i)/colaborator(i) ai ......................................................................... deine/dein
calitatea de expert RNERSF. Atam la prezenta legitimaia de membru sau autorizaia valabil, i
documentul care dovedete raporturile juridice.

Data completrii
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)

FORMULAR 4
OFERTANT
............................................
(denumire/nume)

DECLARAIE
privind respectarea obligaiilor referitoare la condiiile de munc i protecia muncii

Subsemnatul ............................................(numele in clar al reprezentantului legal),


reprezentant legal al ..................................................................................................................................
.....................................................................(denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului), n cadrul
procedurii de achiziie direct pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect
Servicii de evaluare/analiz a riscului la securitatea fizic, organizat de Inspectoratul colar Judeean
Ilfov, la data de 23.02.2015,
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca m
angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii care sunt n vigoare n Romnia.
De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile
referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, costurile aferente ndeplinirii acestor
obligaii fiind incluse n costul serviciilor de organizare, astfel cum acestea sunt indicate n preul
contractului conform propunerii financiare.

Data completrii
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)

FORMULAR 5
OFERTANT
............................................
(denumire/nume)

OFERTA FINANCIAR
Ctre Inspectoratul colar Judeean Ilfov,
Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, Bucureti

Domnilor,
Examinnd invitaia de participare, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
______________________________________________(denumirea/numele ofertantului), examinnd
invitaia de participare nr. 1566 din 23.02.2015, lansat de Inspectoratul colar Judeean Ilfov, ne
oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n invitaia de participare mai sus
menionat, s prestm servicii de evaluare/analiz a riscului la securitatea fizic pentru Inspectoratul
colar Judeean Ilfov, situat n Calea 13 Septembrie, nr. 209, Sector 5, Bucureti, pentru preul de
_______________ lei, fr TVA.

Data completrii
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)
FORMULAR 6
OFERTANT

............................................
(denumire/nume)
OFERTA TEHNIC
Ctre Inspectoratul colar Judeean Ilfov,
Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, Bucureti
Domnilor,
Examinnd
invitaia
de
participare,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului
______________________________________________(denumirea/numele ofertantului), examinnd invitaia
de participare nr. 1566 din 23.02.2015, lansat de Inspectoratul colar Judeean Ilfov, ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n invitaia de participare mai sus menionat, s prestm
servicii de evaluare/analiz a riscului la securitatea fizic pentru Inspectoratul colar Judeean Ilfov, situat n
Calea 13 Septembrie, nr. 209, Sector 5, Bucureti, n termen de 10 zile de la semnarea contractului, dup cum
urmeaz:
1. Documentaia privind analiza de risc ce va fi realizat i predat beneficiarului va cuprinde:
a) raportul de evaluare i tratare a riscurilor la securitatea fizic, realizat astfel nct s asigure transparena i
coerena, pentru evitarea inducerii n eroare sau confuzie a beneficiarului.
b) grila de evaluare a nivelului de risc, specific obiectului de activitate;
c) documentele suport.
2. Raportul de evaluare i tratare a riscurilor la securitatea fizic va cuprinde, fr a se limita la acestea:
a) nominalizarea unitii, obiectul de activitate al acesteia i scopul evalurii;
b) amplasarea geografic a unitii, vecinti, ci de acces, ali factori externi cu impact asupra activitii
unitii;
c) cadrul organizaional intern, politici i responsabiliti privind securitatea fizic a unitii beneficiare;
d) sursele de risc la securitatea fizic, zonele de impact, evenimentele produse i cauzele riscurilor identificate
pentru unitatea evaluat, precum i potenialele consecine asupra persoanelor i activitii;
e) analiza riscurilor identificate;
f) estimarea riscurilor la securitatea fizic;
g) stabilirea cerinelor, msurilor i mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaz a fi implementat, de
ordin structural, tehnic, tehnologic i operaional;
h) estimarea costurilor de securitate, n funcie de msurile de securitate propuse i nivelul de risc asumat;
i) concluziile raportului, n care se propun una sau mai multe opiuni de tratare a riscurilor, n vederea ncadrrii
n nivelul de risc acceptabil al riscului la securitate fizic, menionnd concret: dimensionarea dispozitivului de
paz, zonele sau punctele controlate prin electronice de supraveghere video, efracie, control acces i alarmare,
elementele de protecie mecanofizic, precum i alte msuri.
3. Grila de avaluare specific obiectivului de activitate al unitii beneficiare se va completa pentru situaia
ncare riscul a fost tratat.
4. Raportul de evaluare i tratare a riscurilor la securitate fizic, precum i grila de evaluare vor fi semnate de
ctre evaluator.
5. Serviciile vor fi prestate cu respetarea urmtoarelor aspecte:
a) respectarea legislaiei n vigoare i aducerea la cunotiina beneficiarului a informaiilor descoperite sau
cerute de legi i de regulile profesiei.
b) obiectivitate profesional n colectarea, evaluarea i comunicarea informaiilor despre activitatea sau
procesul n curs de examinare. Evaluarea se va executa ntr-o manier echitabil, fr a fi influenat n hotrrea
sa de propriile interese sau ale altora.
c) respectarea confidenialitii cu privire la informaiile pe care le primete.

Data completrii
Operator economic, ................................. (semntur autorizat i tampil)
FORMULAR 7
OFERTANT

............................................
(denumire/nume)
SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre Inspectoratul colar Judeean Ilfov,
Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, Bucureti

Ca urmare a invitaiei de participare 1566 din 23.02.2015, privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de prestri Servicii de evaluare/analiz a riscului la securitatea fizic pentru
Inspectoratul colar Judeean Ilfov, situat n Bucureti, Calea 13 Septembrie, nr. 209, Sector 5;
Noi.........................................................................................(denumirea/numele ofertantului) v
transmitem alturat, urmtoarele:
a) documentele de calificare
b) oferta financiar;
b) oferta tehnic;
Data completarii...................
Cu stima,
Ofertant
Operator economic,
................................. (semntur autorizat i tampil)

DATE DE CONTACT
Denumirea ofertantului ...........................................................................................................................
Adresa .....................................................................................................................................................
Numr de telefon ....................................................................................................................................
Numr de fax ..........................................................................................................................................
Adresa de e-mail .....................................................................................................................................
Reprezentant legal ..................................................................................................................................
Persoana mputernicit(dup caz) ..........................................................................................................
Persoana de contact ................................................................................................................................
Telefon, fax, e-mail ................................................................................................................................