You are on page 1of 5

SZTUKA SUCHANIA

Podstawowa umiejtno suca tworzeniu i utrzymywaniu zwizkw z innymi.


Suchanie to komplement, poniewa niesie w sobie informacj: Interesuj si tym, co
dzieje si w twoim yciu ty i twoje dowiadczenia s dla mnie wane
Prawdziwe suchanie oparte jest na intencji zaangaowania si w jeden z nastpujcych
celw:

Zrozumienie drugiej osoby;

Cieszenie si jej obecnoci/zainteresowanie rozmow;

Nauczenie si czego;

Udzielenie pomocy lub pocieszenie

BARIERY UTRUDNIAJCE SUCHANIE


1. Porwnywanie

W trakcie rozmowy cay czas prbujesz oceni, kto jest mdrzejszy, bardziej
kompetentny, zdrowszy emocjonalnie ty czy twj rozmwca

Niewiele

dociera

do

ciebie,

poniewa

jeste

zbyt

zajty

ocenianiem,

czy

dorwnujesz rozmwcy
2. Domylanie si

Gdy domylasz si, czyli czytasz w mylach drugiej osoby, nie zwracasz zbytnio
uwagi na to, co ludzie mwi, a wrcz nie dowierzasz sowom

Prbujesz zgadn, co rozmwca naprawd myli lub czuje


Takie domysy, przeczucia, niejasne przesanki nie maj nic wsplnego z tym, co

dana osoba do ciebie mwi


3. Przygotowywanie odpowiedzi

Jeli mylisz, co masz powiedzie za chwil, nie masz czasu na suchanie

Musisz si stara, aby wyglda na zainteresowanego

4. Filtrowanie

Suchanie wybircze, np. zwracasz uwag na to, czy twj rozmwca jest zy,
nieszczliwy

Unikanie syszenia pewnych wypowiedzi zwaszcza negatywnych, krytycznych,


zagraajcych

5. Osdzanie

Negatywne etykietki maj ogromn moc

Osdy powinny by formuowane dopiero po wysuchaniu i ocenieniu treci


wypowiedzi. To podstawowa zasada uwanego suchania.

6. Skojarzenia

Suchasz jednym uchem i nagle co, co przekazuje rozmwca, uruchamia


acuch skojarze

Kiedy jestemy znudzeni czy zniecierpliwieni rozmow, mamy wiksz skonno


do uciekania w acuch skojarze

7. Utosamianie si

Cokolwiek powie twj rozmwca, odnosisz do swojego dowiadczenia

Zaczynasz swoje ekscytujce opowieci i nie masz czasu, aby naprawd usysze i
pozna drug osob

8. Udzielanie rad

Wystarczy,

usyszysz

kilka

pierwszych

zda,

ju

zaczynasz

szuka

odpowiedniej rady
9. Sprzeciwianie si

Ta przeszkoda karze ci si kci i spiera

Druga strona nigdy nie czuje si naprawd wysuchana, poniewa zawsze ci


spieszno, aby si z ni nie zgodzi

Podczas rozmowy wyszukujesz wypowiedzi, z ktrymi mgby polemizowa

Znajd jeden punkt, w ktrym mgby si z nim zgodzi

Rodzaje sprzeciwiania si:

Gaszenie za pomoc zgryliwych i sarkastycznych uwag, ktre maj na celu


zaniechanie tematu
Dyskontowanie lekcewaenie lub przyjmowanie wiadomoci z zastrzeeniem.
Polega na tym, e za kadym razem, gdy syszysz komplement, natychmiast
wyliczasz wszystko, co moe obniy twoj warto.
10.

Przekonanie o swojej racji

Jeste gotowy posun si bardzo daleko nawet do przekrcania faktw,


podnoszenia gosu, obwiniania, przypominania grzechw z przeszoci aby tylko
unikn poczucia, e si mylisz

Masz niewzruszone przekonania, nigdy nie przyznajesz si do bdw wic nie


uczysz si na nich i cay czas je popeniasz
11.

Zmiana toru

Naga zmiana tematu. Przestawiasz rozmow na inne tory, kiedy jeste znudzony
tematem lub czujesz si nieswojo, gdy jest on poruszany

Obracanie w art, czyli cige reagowanie na sowa rozmwcy artem lub


dykteryjk

12.

Tak

Zjednywanie
Prawda

Absolutnie

Wiem

Oczywicie

Niewiarygodne

Tak

Naprawd?

Chcesz by miy, uprzejmy, wspierajcy. Chcesz, aby ludzie ci lubili, wic


zgadzasz si ze wszystkim. Suchasz na p uwanie na tyle tylko, aby nie zgubi
wtku ale nie angaujesz si naprawd. Nie dostrajasz si do rozmwcy chcesz
tylko zjedna go sobie. Badasz, co mwi.

CZTERY KROKI SKUTECZNEGO SUCHANIA


1. Suchanie aktywne

Parafrazowanie powtarzanie swoimi sowami tego, co jak nam si wydaje


kto powiedzia. Mona zacz zwrotami: Mwisz, e Innymi sowy Zaczekaj,
prbuj zrozumie Czy chcesz przez to powiedzie, e?

Precyzowanie zadawanie pyta a do uzyskania peniejszego obrazu. Jeli


dopytujesz si, chcesz wiedzie wicej pozwalasz odczu drugiej osobie, e
jeste ni zainteresowany

Informacja zwrotna jeli sparafrazowae, wyjanie, zrozumiae, to dobry


moment, aby powiedzie o swoich reakcjach. Bez popadania w osdy, moesz
podzieli si tym, co mylae, czue lub czego dowiadczae. Trzy wane cechy
dobrej informacji zwrotnej: natychmiastowa, szczera, wspierajca np. Mam
wraenie, e jest co, czego mi nie mwisz jest bardziej wspierajce ni: Co

przede mn ukrywasz. Myl, e prawdopodobnie popenie bd jest bardziej


wspierajce ni: Gupio postpie.
2. Suchanie empatyczne

Wymaga uwiadomienia sobie jednej sprawy: kady z nas prbuje przetrwa. Nie
musisz wszystkich lubi czy zgadza si ze wszystkimi, ale uznaj fakt: cz nas
nieustanne zmagania

Oznacza suchanie z odpowiednim nastawieniem: Trudno jest mi tego sucha, ale


mam przed sob drugiego czowieka, ktry prbuje przey.

3. Suchanie otwarte

Trudno jest sucha, kiedy oceniamy lub szukamy winy

Cay komunikat ulega zaburzeniu, poniewa przygotowujemy si do odrzucenia


osoby lub jej koncepcji

Jeeli z gry chcemy kogo odrzuci, suchamy wwczas wybirczo, wychwytujc


wszystko, co wydaje si faszywe

Najwaniejsza zasada: wysuchanie caoci komunikatu, a dopiero potem ocenianie


go
4. Suchanie wiadome

Skadaj si na nie 2 elementy:

Porwnanie tego, co syszymy, ze swoj wiedz historyczn oraz wiedz o ludziach


i yciu (porwnujemy bez osdu)
Obserwowanie i wsuchiwanie si w spjno wypowiedzi
PENE SUCHANIE (jak by w peni zaangaowanym suchaczem?)

Utrzymuj kontakt wzrokowy

Nachyl si nieco w stron rozmwcy

Wspieraj mwicego, kiwajc gow lub parafrazujc

Upewnij si, czy dobrze rozumiesz, popro o sprecyzowanie wypowiedzi, zadajc


pytania

Zadbaj o to, aby nic nie odcigno ani nie rozproszyo twojej/waszej uwagi

Nawet, jeli jeste zy lub rozdraniony, zaangauj si w suchanie i zrozumienie


wypowiedzi

SZTUKA SUCHANIA W ZWIZKACH

Komunikacja odwzajemniona kiedy rozmawiacie na jaki temat i powstaje


konflikt, dajecie sobie szans wypowiadania kolejno swoich opinii

Kiedy mwisz:

Wyjanij swj punkt widzenia krtko i zwile


Unikaj obwiniania i obrzucania przezwiskami. Nie oskaraj i nie skupiaj swojej
uwagi na potkniciach partnera
Mw o sobie i swoim dowiadczeniu. Skup si na tym, czego chcesz i co czujesz

Kiedy suchasz:

Skup ca swoj uwag na partnerze, aby naprawd zrozumie jej/jego uczucia,


potrzeby, opinie
Nie sprzeciwiaj si temu, co syszysz, nie dyskutuj, nie poprawiaj niczego, co mwi
twj partner
Moesz zadawa pytania, aby co wyjani, ale nie polemizuj i nie wygaszaj
argumentw negujcych stwierdzenia partnera