You are on page 1of 15

GONORRHOEA

Gonoreja ( s. tripper,kapavac ) je kontagiozno bakterijsko oboljenje, koje izaziva

Neisseria gonorrhoeae(NG)

Epidemiologija : Gonoreja je stara bolest koja zbog sve vee

rezistentnosti uzronika na antibiotike zadaje nove probleme. Najee


obolijevaju seksualno aktivni mladi ljudi, u uzrastu od 20. do 24. godine zivota

Najei nain prenoenja je direktnim genitalno-genitalnim kontaktom.

Anogenitalni seksualni kontakti mogu dovesti do pojave gonokoknog proktitisa.


irenju zaraze pogoduju faktori kao: alkohol, menstruacija, fiziki napor ....

Etiologija

: NG je Gram negativan aerobni diplokok bubreastog oblika


promjera 1.5 x 0.8 mikrometara

Lokalizuje se intracelularno u protoplazmi leukocita. NG ima afinitet prema

cilindrinom epitelu sluzokoa ( uretra i cerviks)

Klinika slika : Inkubacija iznosi 3 5 dana

1.

Gonoreja kod mukaraca

- Urethritis gonorrhoica acuta anterior : nastaje usljed akutne

inflamacije sluzokoe prednjeg dijela uretre

Prvi znak oboljenja je gnojni iscjedak iz uretre prvih 2-10 dana od inficiranja

(zbog toga se oboljenje i naziva kapavac), a oboljeli osjeca peckanje pri


uriniranju, svrab i bol. Bolovi su jai pri mokrenju koje je uestalije. Ukoliko
se ne otkrije i ne lijei u ovoj akutnoj fazi, postepeno se stiavaju znaci
inflamacije, ali sekrecija i dalje postoji Urethritis gonorrhoica chronica
anterior

- Urethritis gonorrhoica posterior : nastaje ukoliko se gonoroina

infekcija ne lijei, te nastaje inflamacija sluzokoe zadnjeg dijela uretre.


Tada se javljaju dizurine tegobe : bol pri uriniranju, esti lani nagon na
mokrenje i bol kod erekcije. Infekcija se iri do trigonuma vesicae urinariae

-Prostatis gonorrhoica nastaje irenjem infekcije na prostatu. U tom

sluaju dolazi do poremeaja opteg stanja, tjelesna temperatura je visoka,


a bolovi pri mokrenju, erekciji i defekaciji esti. Prostata je uveana i bolno
osjetljiva. U fazi upale, masaa prostate nije dozvoljena

- Spermatocystitis gonorrhoica nastaje kada se proces proiri na

sjemene kesice. Klinike manifestacije su dizurija i polakiurija ( urinira esto


i malo ). Pojavljuje se krv u spermi

- Deferentitis gonorrhoica nastaje kada dodje do zapaljenja sluzokoze

ductus deferens-a

-Epididymitis gonorrhoica se javlja rijetko, a manifestuje se povienom

temperaturom, jakim bolom koji se iri u ilijani predjel. Vremenom se


akutno zapaljenje epididimisa stiava i prelazi u hronini epididimitis ,kada
je epididimis palpatorno lahko osjetljiv i tvrd

2.

Gonoreja kod ena

- Cervicitis gonorrhoica je inflamacija cervikalnog kanala, a

istovremeno nastaje i inflamacija sluzokoe uretre Urethritis gonorrhoica. Simptomi infekcije su minimalni, a
bolove osjeaju pri mokrenju koje je oteano i uestalo. Gnojni
iscjedak je zbog male povrine oboljele sluzokoe ( mokrana
cijev kod ena je kraa ), oskudan pa ga ene i rjee
primjeuju. Medjutim,infekcija izvodnog kanala Bartolinijevih
lijezda Bartholinitis gonorrhoica se kliniki manifestuje
jakim bolom, uveanjem i apscediranjem lijezde uz poremeaj
opteg stanja

- Endometritis gonorrhoica nastaje irenjem infekcije iz cervikalnog

kanala na endometrijum

- Salpingitis gonorrhoica nastaje sa zahvatanjem jajovoda


- Adnexitis gonorrhoica nastaje irenjem procesa na jajnike
- Pelveoperitonitis gonorrhoica irenjem na periadneksalno tkivo
- Vulvovaginitis gonorrhoica infantum se javlja kod enske djece, a

manifestuje se eritemom i edemom spoljanjih genitalija, kao i obilnom,


ukastom, vaginalnom i uretralnom sekrecijom. Ova se infekcija prenosi
direktnim ili indirektnim kontaktom sa zaraenom majkom ( rublje,
zajednika posteljina, pekiri...)

3.

Ekstraurogenitalna lokalizacija gonoreje

- Oropharingitis gonorrhoica je posljedica genitooralnog odnosa.

Ispoljava se crvenilom,otokom i uhoboljom

- Procitis gonorrhoica se moe razviti kod homoseksualaca ali i kod ena

putem autoinokulacije. Kod polovine oboljelih simptomi nisu izraeni, ostali


oboljeli osjeaju bol ili svrab u predjelu anusa, a mogu da imaju i krvavognojave stolice

- Conjuctivitis gonorrhoica se moe razviti kod novoroeneta prilikom

prolaska kroz poroajni kanal majke oboljele od gonoreje. Karakterie se


obilnom purulentnom konjuktivalnom sekrecijom. Ako se razvije keratitis,
moe doi do trajnog oteenja vida. Zato se u porodilitima
novoroenadima obavezno ukapavaju u oi tzv. Credeove kapi

Dg : Dijagnoza gonoreje postavlja se na osnovu :


- klinike slike bolesti
- mikrobiolokim metodama ( direktnim mikroskopskim pregledom sekreta i kultivacijom )
- RVK slui za dokazivanje antigonokoknih antitijela u serumu pacijenta

Dif.Dg :
- Trihomonas
- Kandida
- Gardnerela
- Herpes simplex
- Genitalne mikoplazme i hlamidije

Lijeenje : Prema preporuci Centra za kontrolu bolesti gonoreju treba lijeiti


na sljedei nain :

1. Ceftriakson 250 mg i.m. u jednoj dozi


ili
2.Cefixim, 400 mg/per os, u jednoj dozi
3.Ciprofloksacin, 500 mg/per os,u jednoj dozi
4.Oksofloksacin, 400 mg/per os,u jednoj dozi
5.Doksiciklin, 100 mg/per os, 2xdnevno / 7 dana ( ako se radi o istovremenoj

infekciji Ch.trachomatis )

Seksualne partnere izloene gonoroinoj infekciji pregledati i po potrebi, lijeiti po

ranije navedenoj emi

Prevencija : Apstinencija od seksualnih kontakata u toku terapije i sve


dotle dok kontrolne kulture za NG ne postanu negativne. Prvu kontrolnu
kulturu za NG treba uraditi 4-8 dana po prestanku terapije