You are on page 1of 1

+0,07

-0,018
+0,018
40k6 +0,02
+0,012
55j6 -0,07
-0,018
16P9
-0,054
40K7

A
0,03 A

R2

R2

N6

M8

R2

N6

10

0,03 D
7

0,05

N7

0,05

14

0,03 B

75

40K7

0,03 C
0,05

35

30

65

0,03 C

N6

0,03 B

0,03 B

60

17,50

35

2/45

0,03 A

2/45

55j6

40k6

130

50
195

70
274

16P9

Kom

.0745

Datum
Konstruisao
Crtao

274x

Materijal

75

Dimenzije

Prezime
Sadil

Potpis
Hasanovi

Masa

Sklop

JU Mjeovita srednja
mainska kola
TUZLA

Uskl. sa stand.

48,48

Ovjerio

Mjerilo
1:1

Naziv crtea:
Vratilo

Poz.

Broj crtea