You are on page 1of 9

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

OUMH1103
LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS

TAJUK:
APAKAH CIRI-CIRI YANG AKAN MEMBANTU ANDA
UNTUK MENJADI PELAJAR YANG BERJAYA
DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

ISI KANDUNGAN
KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0

PENGENALAN

2.0

CIRI-CIRI PENTING PELAJAR ATAS TALIAN

3.0

PEMBELAJARAN ATAS TALIAN BOLEH


MEMBANTU PELAJAR UNTUK BERJAYA DALAM
PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

CADANGAN PRAKTIKAL STRATEGI YANG PELAJAR BOLEH


MENGAMBIL UNTUK BERJAYA DALAM PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN DALAM TALIAN

5.0

KESIMPULAN

6.0

RUJUKAN

4.0

1.0 PENGENALAN
Sebelum kita boleh membincangkan strategi berjaya untuk pelajar yang mengambil
bahagian dalam pendidikan dalam talian , kita perlu memahami apa itu pembelajaran dalam
talian , dan bagaimana untuk menggunakan media baru ini . Pembelajaran dalam talian
mempunyai pelbagai definisi , tetapi satu komponen penting untuk semua ialah penggunaan
teknologi komputer dan telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima bahan-bahan kursus
.
Pendidikan dalam talian menggunakan Internet atau sidang video untuk mewujudkan
masyarakat pembelajaran. Bahan-bahan kursus yang disediakan di laman web dan kadangkadang ditemui pada CD- ROM; e-mel, papan buletin, forum, dan juga laman chat digunakan
untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar dan guru-guru lain.
Pembelajaran dalam talian boleh meningkatkan bentuk tradisional pendidikan. Ia boleh
berlaku di dalam bilik darjah atau di tempat kerja, ia boleh dilakukan di rumah , di pusat-pusat
akses dalam talian, atau di perpustakaan awam. Pembelajaran dalam talian memudahkan pelajar
mengakses pembelajaran dan pengajaran yang disesuaikan.
Pembelajaran dalam talian adalah satu kaedah menyampaikan maklumat pendidikan
melalui internet dan bukannya di dalam kelas fizikal. Terdapat banyak aplikasi yang berbeza
untuk pembelajaran dalam talian , antara skop dari kandungan yang boleh dimuat turun yang
mudah ( seperti iTunes U) melalui program berstruktur yang termasuk penilaian dan anugerah.
Pembelajaran dalam talian telah berjuang untuk mencari penerimaan di kalangan akademik. Ini
perbezaan dari norma pendidikan berasaskan kampus telah menimbulkan persoalan ke atas
sokongan yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar dan merit anugerah itu. Bagi sesetengah orang
pendidikan dalam talian tidak sesuai. Mereka mungkin mendapati sukar untuk memberi motivasi
kepada diri mereka atau sukar untuk belajar di rumah

Proses pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam talian merupakan satu
pendekatan baru dari segi pembelajaran dan pengajaran. Ia merupakan suatu pendekatan
pendidikan yang bersifat inovatif yang berupaya untuk menangani cabaran serta peluang di alaf
baru ini. Kelebihan yang ditawarkan oleh PJJ dalam talian ini dikatakan dapat menggalakkan
penjanaan dan perkongsian ilmu di kalangan masyarakat global. Menurut Dixon (1996), hampir
75 peratus daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Amerika Syarikat menawarkan sekurangkurangnya satu program PJJ dalam talian. Di samping itu, terdapat pengusaha persendirian dan
konsortium yang membina serta menawarkan pelbagai kursus secara dalam talian. Persaingan ini
menurut Ludlow (1994), mempunyai kesan positif kerana ia menurunkan kos PJJ dalam talian
dan mempelbagaikan kursus yang ditawarkan. PJJ dalam talian juga menyediakan banyak pilihan
dan peluang kepada pelajar untuk memilih kursus yang bersesuaian dengan keperluan mereka.

2.0

CIRI-CIRI PENTING PELAJAR DALAM TALIAN


Sebagai seorang pelajar dalam talian (online), mereka ini mempunyai kualiti tersendiri.

Kebanyakan mereka ini terdiri dari mereka yang sudah bekerja. Mereka memilih pembelajaran
secara online untuk membaiki dan mempertingkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan yang
lebih baik. Sungguhpun sekolah tradisional terus memainkan peranannya menyalurkan ilmu
kepada pelajar-pelajar tetapi, bilik darjah maya semakin memainkan peranan penting di dalam
komuniti pada masa kini. Sebagai pelajar online, beberapa ciri mesti ada pada mereka.
Ciri yang pertama ialah pelajar haruslah mempunyai pemikiran terbuka tentang
perkongsian hidup, kerja dan pengalaman akademik sebagai proses pembelajaran. Dunia online
seharusnya terbuka dan ramah. Sebarang forum online seharusnya mengurangkan keraguan
seseorang itu untuk meluahkan perasaan mereka. Setiap pelajar diberi masa untuk memikirkan
maklumat yang diterima sebelum memberi sebarang respon.
Ciri yang kedua ialah pelajar mestilah boleh berkomunikasi dengan melalui penulisan.
Boleh dikatakan kesemua komunikasi di dalam bilik darjah virtual dikendalikan di dalam bentuk
tulisan. Setiap pelajar mesti mampu menulis apa yang dirasakan oleh mereka. Pelajar hanya
perlu menaip setiap penulisan dan pandangan dalam berkomunikasi.

Ciri seterusnya adalah motivasi dan disiplin diri. Belajar secara online memberikan
kebebasan dan fleksibiliti kepada pelajar. Setiap pelajar perlu sedar akan tanggungjawab masingmasing. Proses pembelajaran online memerlukan komitmen dan disiplin yang ketat bagi
membolehkan setiap pelajar mengikutinya.
Kemudian, ciri yang keempat ialah berani bertanya jika menghadapi masalah. Apabila
belajar secara online, sebarang masalah yang anda hadapi seperti tidak faham pelajaran yang
diajar atau bosan dengan subjek tertentu, tidak dapat diketahui secara terus oleh tenaga pengajar
kerana mereka tidak dapat melihat reaksi anda apabila proses pembelajaran berlaku. Sebagai
pelajar online harus memberitahu secepat mungkin sebarang masalah yang dihadapi.
Ciri yang terakhir ialah pelajar tersebut hendaklah memperuntukkan empat hingga lima
belas jam seminggu bagi setiap kursus. Belajar secara online tidak semudah seperti yang
disangkakan. Belajar secara online memerlukan lebih masa dan komitmen daripada belajar
secara tradisional.

3.0 PEMBELAJARAN ATAS TALIAN BOLEH MEMBANTU PELAJAR UNTUK


BERJAYA DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN
Belajar dalam talian adalah tidak berbeza dari belajar. Pelajar dalam talian berinteraksi
dengan kandungan pembelajaran , guru-guru dan ahli-ahli kelas dengan cara yang sama kepada
pelajar-pelajar kampus. Mereka melihat kuliah , mengambil bahagian dalam perbincangan,
mempunyai tutorial satu- satu dengan guru-guru mereka , kerja dalam kumpulan, menyerahkan
tugasan dan mengambil peperiksaan. Persoalannya, bagaimana pembelajaran online ini boleh
membantu pelajar untuk berjaya dalam persekitaran pembelajaran dalan talian.
Faktor pertama yang membantu pelajar untuk berjaya dalam persekitaran pembelajaran
dalan talian ialah kemudahan. Di antara kemudahan yang disediakan dalam talian ialah bahanbahan pembelajaran yang boleh dicapai melalui paparan Internet pada bila-bila masa dan dari
mana-mana tempat yang mempunyai akses Internet. Bahan-bahan pembelajaran ini merangkumi
tugasan, latihan, risalah, panduan pembelajaran, glosari dan rujukan ke laman Web yang
5

berkaitan. Bantuan pembelajaran juga disediakan melalui telefon dan faks. Pelajar juga
berinteraksi dengan pensyarah, tutor dan pelajar lain secara dalam talian. Justeru itu, segala
maklumbalas mengenai tugasan, penerimaan dan penghantaran tugasan, persidangan dan
perbincangan dilakukan secara dalam talian di antara pensyarah dan pelajar.Selain itu kelas
pelajar boleh menjadi di mana sahaja mereka berada asalkan tempat tersebut dapat berhubung
dengan internet. Dengan internet mudah alih adalah mustahil untuk tidak dapat menyertai
perbincangan kelas walaupun berada di tepi pantai dan sebagainya.

Faktor seterusnya ialah pengkayaan perbincangan dalam kelas. Keindahan perbincangan


dalam talian adalah ia mewujudkan satu tahap yang sama rata iaitu tiada satu orang pun
mempunyai suara yang lebih kuat. Pelajar-pelajar dengan keyakinan kurang daripada rakanrakan mereka biasanya lebih cenderung untuk menyertai perbincangan apabila mereka tidak
secara fizikal berdiri di hadapan bilik yang penuh dengan orang . Agak ironinya, pelajar dalam
talian boleh berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih kerap dengan rakan-rakan pelajar mereka
daripada sekumpulan pelajar duduk di dalam bilik yang sama. Hal ini kerana apabila pelajar
boleh didapati dalam talian lebih mudah untuk mendekati orang lain. Sesetengah kelas
pembelajaran dalam talian memperuntukkan markah mengikut sumbangan individu itu sendiri
kerana ini dilihat sebagai penting untuk pemahaman keseluruhan pelajar bagi subjek tersebut.
Oleh itu, pencambahan ilmu dapat diwujudkan di sini.
Faktor yang ketiga ialah ia dapat mengawal kadar pembelajaran atau tahap pemahaman
mereka itu sendiri. Bagi sesetengah orang pembelajaran dalam talian sesuai dengan mereka
dengan baik kerana mereka boleh menyerap maklumat pada kadar mereka sendiri dan memeriksa
kandungan kursus dengan lebih teliti . Satu ciri ini amat berguna untuk pelajar-pelajar yang
cenderung hanyut atau berangan semasa kuliah. Pelajar dalam talian boleh berhenti seketika dan
berpatah balik kuliah atau penyelidikan mereka pada waktu mereka perlukan diulang.
Faktor keempat ialah pembelajaran dalam talian menempatkan gaya pembelajaran yang
berbeza. Bahan pembelajaran boleh dibangunkan untuk gaya pembelajaran yang berbeza.
Contohnya pengajar akan menyediakan bahan-bahan yang cuba disampaikan bersama-sama
6

dengan penerangan audio dan visual untuk memenuhi cara pelajar-pelajar belajar menerusi visual
dan auditori .
Faktor yang terakhir ialah kepelbagaian pandangan yang diutarakan atau disumbangkan.
Berkongsi ciri-ciri umum dengan pelajar, rakan-rakan adalah seperti sesuatu yang membantu
memecahkan ais.. Ini bermakna bahawa sebagai pelajar dalam talian, anda akan menghadapi
kepelbagaian pandangan yang dipegang oleh orang-orang dari lapisan yang berbeza dalam
kehidupan.

4.0 CADANGAN PRAKTIKAL STRATEGI YANG PELAJAR BOLEH MENGAMBIL


UNTUK BERJAYA DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN DALAM
TALIAN
Banyak cadangan-cadangan praktikal strategi yang boleh pelajar ambil untuk Berjaya
dalam persekitaran pembelajaran dalam talian. Strategi praktikal yang pelajar perlu untuk
berjaya dalam talian termasuklah:
Cadangan pertama ialah kemahiran peribadi . Dalam persekitaran dalam talian , dan
terutamanya sebagai pelajar pendidikan jarak jauh, ia memberi manfaat menjadi pelajar yang
aktif yang bertanggungjawab untuk pembelajaran sendiri , motivasi dan disiplin diri. Kemahiran
peribadi bermaksud pelajar tersebut haruslah mempunyai kemahiran asas dalam melayari
internet dan yang berkaitan dengannya. Pelajar perlulah menguasai kemahiran termasuk
pemprosesan perkataan , pengurusan fail , penjimatan dan percetakan.
Cadangan seterusnya ialah kemahiran literasi . Belajar dalam talian adalah bergantung
kepada kemahiran membaca dan menulis yang kuat. Kandungan mata pelajaran banyak akan
disampaikan oleh bacaan, dan banyak komunikasi anda akan berada di dalam bentuk bertulis.
Jika pelajar itu tahu kekurangan atau kelemahan sesuatu tajuk itu, pelajar tersebut hendaklah
mendapatkan sokongan dan cuba dan membangunkan kemahiran ini.

Cadangan ketiga ialah kemahiran belajar. Belajar dalam talian memerlukan banyak
kemahiran yang sama seperti pembelajaran tradisional muka- ke-muka. Perkara seperti
pengurusan masa, motivasi, dan persiapan menghadapi peperiksaan masih kekal sebagai aspek
penting dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam talian juga memerlukan kemahiran belajar
seperti tradisoanal, di sekolah.
Cadangan yang terakhir ialah kerjasama . Pelajar haruslah bersedia untuk meneroka
konsep utama dan pengetahuan khusus melalui perbincangan forum dalam talian dengan pelajar
lain dan pensyarah. Membentuk kumpulan belajar dalam talian atau mencari rakan, kenalan
dalam talian, membolehkan pelajar berjaya dalam pembelajaran dalam talian.

5.0

KESIMPULAN
Belajar dalam talian adalah tidak berbeza dari belajar. Pelajar dalam talian berinteraksi

dengan kandungan pembelajaran , guru-guru dan ahli-ahli kelas dengan cara yang sama kepada
pelajar-pelajar kampus. Mereka melihat kuliah , mengambil bahagian dalam perbincangan,
mempunyai tutorial satu- satu dengan guru-guru mereka , kerja dalam kumpulan, menyerahkan
tugasan dan mengambil peperiksaan. Perbezaannya ialah bahawa semua ini berlaku dalam talian
dan pelajar mempunyai kawalan ke atas apabila semua aktiviti-aktiviti ini berlaku.
Hanya dengan pendidikan berasaskan kampus , mempunyai akses kepada maklumat yang
betul dan orang-orang yang betul adalah kunci . Dengan pembelajaran dalam talian, pelajar
mempunyai persekitaran dalam talian di mana mereka boleh berinteraksi secara satu-sama- satu
dengan guru-guru mereka dan rakan-rakan pelajar , atau sebagai alternatif memulakan atau
menyertai perbincangan terbuka mengenai subjek. Sumber-sumber internet yang lain seperti
mesej atau persidangan kemudahan segera membantu untuk memastikan pelajar disokong dalam
pembelajaran mereka. Oleh itu, dalam melangkah ke era yang lebih maju dan mencabar,
pembelajaran dalam talian perlu diperluaskan lagi penggunaannya kepada semua lapisan
masyarakat tanpa mengira usia.

6.0

RUJUKAN
Available: http://www.study2u.com/online-learning
Available: http://www.excelsior.edu/web/student-online-success-guide/online-learning
Available: http://www.csu.edu.au/distance-education/what-is-distance-education/onlinelearning
Available:http://www.ftsm.ukm.my/zmy/PJJ%20Dalam%20Talian%20Dari%20Perspektif
%20Pendidikan.htm
Available: http://library.oum.edu.my/oumlib/sites/default/files/file_attachments/odlresources/159456/epembelajaran.pdf