You are on page 1of 2

DOPIS: Ponuda za igranje pozorine predstave.

POZORINA PREDSTAVA: PRIA O POZORITU

Pozorina predstava PRIA O POZORITU je pozrini komad koji


na zabavno-edukativan nain govori o pozoritu, pokrivajui elemente
koji se obrauju kroz kolsko gradivo u srednjoj koli. Uz dosta
smeha, na jednostavan nain se obrauje kompletna tema stvaranja
pozorine predstave, a za vreme igranja same predstave, uz
interaktivno angaovanje publike ( uenika ), nastaje jo jedna
predstava (u okviru postojee ) u kojoj publika zajedno sa glumcem na
sceni izvodi predstavu i na taj nain demonstrira u praksi prethodno
iznete teoretske detalje o funkcionisanju pozorita...
Namera predstave je da se pozorite kao svojevrstan oblik umetnosti
to vie priblii uenicima kako bi ga oni zavoleli i prihvatili. Poruka
predstave je jedinstvena: Bez rada i upornosti talenat propada!

Trajanje predstave je 40 minuta.


Cena karte: 150 RSD
Agencija nije u sistemu PDV-a.
Ugovorom e se regulisati nain plaanja, termini i satnica igranja
predstave.
KONTAKT: Marketing GORDANA NINKOV
TEL: 069/161-96-38

Tomo, poalji mejl na ime Milan Vukobrat, na mejlove:


mupupin@open.telekom.rs
vukobrat.etspupin@gmail.com