You are on page 1of 7

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU

SK KEM TENTERA

WDT 12, WISMA PERSEKUTUAN


90500 SANDAKAN SABAH
Telefon / Faxsimili : 089-675066 / 089 - 674837

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
:
Tarikh

SKKT(SN)/100-5/01(
6.5.2014

Kepada :
.
( AJK PIBG SK Kem Tentera Sandakan Sabah )
Tuan,
MESYUARAT AGUNG PIBG SEKOLAH SESI 2014
Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Ibubapa dan Guru
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera akan mengadakan Mesyuarat Agung bagi sesi 2014.
2.

Butiran mesyuarat adalah seperti ketetapan di bawah ini.

Tarikh : 08.05.2014
Hari
: Khamis
Masa
: 1.30 petang
Tempat
: Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
Perasmi
: Lt Kol Asri bin Shukor ( Yang Dipertua PIBG )
3.
Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan adalah diharapkan dalam usaha membantu
pihak sekolah meningkatkan sistem pendidikan serta memantapkan lagi sarana ibubapa
dan sekolah demi kecemerlangan bersama.
Sekian dimaklumkan.Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,
AINIE BINTI HAJI OMAR
Guru Besar
SK Kem Tentera
Sandakan
AHO/safura.

Fail.

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU


SK KEM TENTERA
WDT 12, WISMA PERSEKUTUAN
90500 SANDAKAN SABAH

Telefon / Faxsimili : 089-675066 / 089 - 674837

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh
:

SKKT(SN)/100-5/01(
6.5.2014

Kepada :
Lt Kol Asri bin Shukor,
Yang Dipertua PIBG,
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
90500 Sandakan Sabah.
Tuan,
JEMPUTAN KE MESYUARAT AGUNG PIBG SEKOLAH SESI 2014
Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Ibubapa dan Guru
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera akan mengadakan Mesyuarat Agung bagi sesi 2014.
2. Dengan segala hormatnya, tuan adalah dijemput untuk menghadiri seterusnya
merasmikan Mesyuarat Agung PIBG sekolah sesi 2014. Butiran mesyuarat adalah seperti
ketetapan di bawah ini.
Tarikh : 08.05.2014
Hari
: Khamis
Masa
: 2.00 petang
Tempat
: Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
3. Kerjasama dan keprihatinan tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
AINIE BINTI HAJI OMAR
Guru Besar
SK Kem Tentera
Sandakan
AHO/safura.

Fail.

En Thamil Chelvan a/l


Velusamy
Pn Pernama bt Pawaki
En Mohamad Khairi bin
Kasiman
Pn Rahematiya bt Lagama
Pn Enang bt Pagi
Mejar Helmi bin Ismail

Dilantik

(0146512987)

Dilantik
Dilantik

(0198087206)
(0198500413)

Dilantik (0195352161)
Dilantik (01129897917)
Lantikan tentera

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU


SK KEM TENTERA
WDT 12, WISMA PERSEKUTUAN
90500 SANDAKAN SABAH

Telefon / Faxsimili : 089-675066 / 089 - 674837

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
: SKKT(SN)/100-5/01(
:
.5.2014

Kepada :
Ibubapa / Penjaga
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
Sandakan Sabah
Tuan,
MESYUARAT AGUNG PIBG SEKOLAH SESI 2014
Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Ibubapa dan Guru
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera akan mengadakan Mesyuarat Agung bagi sesi 2014.
2.

Butiran mesyuarat adalah seperti ketetapan di bawah ini.

Tarikh : 08.05.2014
Hari
: Khamis
Masa
: 1.30 petang
Tempat
: Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
Perasmi
: Lt Kol Asri bin Shukor ( Yang Dipertua PIBG )
3.
Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan adalah diharapkan dalam usaha membantu
pihak sekolah meningkatkan sistem pendidikan serta memantapkan lagi sarana ibubapa
dan sekolah demi kecemerlangan bersama.
Sekian dimaklumkan.Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
AINIE BINTI HAJI OMAR
Guru Besar
SK Kem Tentera
Sandakan
AHO/safura.

Fail.

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU


SK KEM TENTERA
WDT 12, WISMA PERSEKUTUAN
90500 SANDAKAN SABAH

Telefon / Faxsimili : 089-675066 / 089 - 674837

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
: SKKT(SN)/100-5/01(
:
.5.2014

Kepada :
Ibubapa / Penjaga
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
Sandakan Sabah
Tuan,
MESYUARAT AGUNG PIBG SEKOLAH SESI 2014
Merujuk perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Ibubapa dan Guru
Sekolah Kebangsaan Kem Tentera akan mengadakan Mesyuarat Agung bagi sesi 2014.
2.

Butiran mesyuarat adalah seperti ketetapan di bawah ini.

Tarikh : 08.05.2014
Hari
: Khamis
Masa
: 1.30 petang
Tempat
: Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Kem Tentera
Perasmi
: Lt Kol Asri bin Shukor ( Yang Dipertua PIBG )
3.
Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan adalah diharapkan dalam usaha membantu
pihak sekolah meningkatkan sistem pendidikan serta memantapkan lagi sarana ibubapa
dan sekolah demi kecemerlangan bersama.
Sekian dimaklumkan.Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
AINIE BINTI HAJI OMAR
Guru Besar
SK Kem Tentera
Sandakan
AHO/safura.

Fail.

Kepada :
Pn Pernama bt Pawaki
[ AJK PIBG SK Kem Tentera
Sandakan Sabah ]