You are on page 1of 2

MUKAVEMET 1

05.10.2014

DEV 1, Teslim Tarihi: 17.10.2014


SORU 1:
ekildeki kiriin C, D ve E noktalarndan
geen kesitlere etkiyen i ykleri
hesaplaynz.

SORU 2:
500 mm2 kesit alanna sahip AB ubuu,
20mmx20mmlik kare kesitli CD ubuu ile
desteklenmektedir. AB zerine w=45
kN/mlik gensel yayl yk ile P=20 kNluk
tekil yk etkimektedir. A, B ve Cdeki tm
pinlerin ap d=10mm ise,
a) D noktasndan geen kesit
zerindeki i ykleri hesaplaynz.
b) CD ubuu zerine etkiyen
ortalama normal gerilmeyi bulunuz.
c) A ve C pimleri zerine etkiyen
kayma gerilmelerini hesaplaynz.
d) B pimine etkiyen tama gerilmesini
bulunuz.
(C pimi ift kesme etkisinde iken A ve B
pimleri tekil kesme etkisindedir)

SORU 3:
AD ubuu, C ve B noktalarnda pimlerle bal
ve 40mmx50mmlik kesit uzunluklarna sahip
CB eleman ile desteklenmektedir. BCnin
tayabilecei nihai yk deeri 50 kN ise ve
gvenlik katsaysnn 3.5 olduu biliniyorsa AB
ubuuna ekildeki gibi uygulanabilecek en
byk w deerini hesaplaynz.

SORU 4:
AB ve CD elemanlar ile desteklenen AC
ubuu, P=800 N deerinde tekil ykn etkisi
altndadr.
a) (ekme)n = 10 MPa ise AB elemannn
apn mmnin kat olacak ekilde
hesaplaynz.
b) (basma)n = 12 MPa ise kare kesitli CD
elemannn kenar uzunluunu mmnin
kat olacak ekilde bulunuz.
c) n = 30 MPa ise ift kesme etkisi
altndaki B piminin apn mmnin kat
olacak ekilde hesaplaynz.