You are on page 1of 1

SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA

Skolastikom se naziva srednjovjekovna kranska filozofija (scolasticus uitelj)


Filozofija je postala predmet skolskog poucavanja a ne istrazivanja.Skolastiku
obiljezava posebna odnos prema teologiji,zahtjev da filozofija objasni i obrani
dogme te navede covjeka na razumijevanje objavljenih i prihvacenih
istina.Filozofija se dakako poziva na razum ali je ona sada sredstvo,orue
teologije.Cilj sada nije nai istinu ve shvatiti i opravdati ve danu istinu
MISTIKA nastoji pojedinca intuitivnom spoznajom vodizi jedinstvu i ljubavi s
bogom.
RAZDIOBA SKOLASTIKE 1)rana skolastika (9-12 st) 2)razdoblje procvata skolastike
i izgradnja velikih skolastikih sustava (1200-1300 g) 3)raspad skolastike (1300razdoblja renesanse)
PITANJE ODNOSA VJERE I UMA
Pitanje koje je temeljni problem skolastike filozofije
1)AURELIJE AUGUSTIN- vjer ja preduvjet istrazivanja,vjerovanje je put do
spoznaje.Treba dakle traziti i to ozbiljno i uporno a vjera ce doci kao zavrsetak
trazenja.Zato augustin izrie dvostruku formilu spoznaj da bi vjerovao , vjeruj da
bi spoznao.
2)IVAN SCOT ERIUGENA um ima prednost.Um i objava kao dva izvora spoznaje
imaju izvor u bozanskoj mudrosti.Eriugen kaze da um zasniva istinu,a autoritet
bez uma nema snage.Eriugena nije filozofiju podredio teologiji..Razlikuje 4
stupnja bitka prvi je bog ono najopenitije i najrealnije, nestvorena stvaralaka
priroda koja obuhvaa sve- cijeli svijet poetak i svrsetak uzrok svega a ne da se
pojmiti .Drugi je stvorena priroda koja i sama stvar,rijec bozja kojom su stvorene
stvar odnosno ideje i oblici stvari.Trei je stvoena priroda koja ne stvara a cini je
ukupnost svih stvari u vremenu i prostoru.etvrta je priroda koja ne stvara niti je
stvorena stupanj povratka svih stvari bogu kao poslijednjoj svrsi.
3)ANSELMO CANTERBUTYJSKI- ne nastoji spoznati da bi vjerovao vec vjeruje da bi
spoznao .Vjerovanje mu je pocetak znanja i pcoetak filozofskoj istrazivanja.Vjera
treba potvrdu znanja,spoznaju i dokaz ali i pravo misljenje se ne moze proturjeciti
vjerovanju jer oboje imaju zajednicki izvor u bozanstvenom svjetlu.
4)TOMA AKVINSKI Istina ne moze proturjeciti istini.Istina uma ne moze
proturjeciti istini objave.Um je podreen vjeri. On vjeri sluzi branei dokzujui i
tako uvrujui istinu vjere