You are on page 1of 2

LICZBY I DZIAANIA wersja B

Zadanie 1. Uporzdkuj podane liczby w kolejnoci rosncej:


1
2
0
a) (0,75) ,(8) , 1 2

( )

b)

16 ,

64 3
, 27
9

a 74 72
c)

b 73 : 7

c 4911

Zadanie 2. Przedstaw w postaci jednej potgi:


a)

45 84

b)

125 2 : 25 3 : 5 0

Zadanie 3.
a) zapisz liczb 18 300 000 w notacji wykadniczej
9
b) zapisz liczb 2,81 10 w postaci dziesitnej

1 3
: 0,027
81
Zadanie 4. Oblicz warto wyraenia
Zadanie 5. Zapisz krcej:

a)

2 3 5 7

144 x 2 y 4 z 2

b)

Zadanie 6. Wycz czynnik przed znak pierwiastka:


3

28
a)

54

b)

Zadanie 7. Wykonaj dziaanie:


12 3 483 27=
Zadanie 8. Usu niewymierno z mianownika:
1

5 1

5 2

a)
Zadanie 9. Wska nierwnoci prawdziwe:

b)

A. 5 2>7

B. 2 5>5

3
C. 3 3< 4

D. 5

3 4< 8

Zadanie 10. Jaka jest ostatnia cyfra liczby, ktra jest wynikiem dziaania:
10CXXVIII 7 LXXXII + 9CXIV 3 LXIV