You are on page 1of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

Procedur operaional
ntocmirea documentelor
de angajare pentru
personalul care ocup prin
concurs/examen posturi
vacante din cadrul
Universitii din Piteti
COD: PO 62 02

AVIZAT,
n edina Consiliului de Administraie
din data de 03.02.2014

Ediia 1

Revizia 0
Nr. de ex.
Nr. Pagini 18
Exemplar nr. .....

APROBAT,
n edina Senatului
din data de 06.02.2014 a

RECTOR,

PREEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ.dr. Ionel DIDEA

Conf. univ. dr. Nicolae BRNZEA

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA DOCUMENTELOR DE


ANGAJARE PENTRU PERSONALUL CARE OCUP PRIN
CONCURS/EXAMEN POSTURI VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

1.1.

1.2.

Elemente privind
responsabilii/operaiunea
1
Elaborat

Numele i
prenumele
2

Victor BRATU

Funcia

Data

Semntura

ef Serviciu ORu

Diana Maria
ILIE

Consilier juridic

Doina
MORARU

Consilier juridic

09.12.2013

Verificat

31.01.2014

Page 1 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

1.SCOP
Prezenta procedur stabilete activitile ce trebuie efectuate i regulile ce trebuie
respectate la ntocmirea dosarelor de angajare att pentru personalul didactic i de cercetare,
ct i pentru personalul didactic i de cercetare auxiliar, precum i nedidactic, astfel nct
etapele concrete de ocupare a funciilor vacante sau temporar vacante din cadrul Universitii
din Piteti s fie definite din punct de vedere al atribuiilor, riscurilor, mijloacelor etc, prin
aceast procedur urmrindu-se evitarea oricror forme de abatere de la traiectoria legal de
ocupare a posturilor vacante, conturat potrivit legislaiei aplicabile n domeniul angajrii.
2.DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic cu prioritate n cadrul Serviciului Organizare Resurse umane i se
respect de toate Facultile, Departamentele/Centrele , Direciile/Serviciile i
Compartimentele din cadrul Universitii.
3.DOCUMENTE DE REFERIN
Codul Muncii n vigoare;
Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale cu modificrile i completrile ulterioare;
Carta Universitii;
Hotrrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pltit din fonduri publice;
Hotrrea nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior;
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante
din Universitatea din Piteti;
Procedura operaional privind fia postului i evaluarea personalului angajat n cadrul
Universitii din Piteti;
Metodologia privind ncadrarea, stabilirea i calculul drepturilor salariale acordate
personalului din cadrul Universitii din Piteti;
Nomenclatorul de funcii didactice i de cercetare auxiliare, precum i nedidactice din
Universitatea din Piteti.
SR EN ISO 9001:2008 criterii 5.5.1, 5.5.2
Standard 6, Structura organizatoric din Codul Controlului Intern.

Page 2 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

4.DEFINIII I ABREVIERI
4.1.Definiii
Personal didactic i de cercetare personalul care deine, n mod legal, unul dintre titlurile
universitare sau de cercetare prevzute de Legea nr. 1/2011, aparine unei instituii de
nvmnt superior i desfoar activiti didactice i/sau de cercetare.
n raport cu relaiile de munc stabilite cu instituia de nvmnt superior, personalul
didactic poate fi: titular sau asociat. n raport cu participarea la procesul didactic i cu gradul
de pregtire profesional, personalul didactic poate fi: personal didactic de predare sau
personal didactic auxiliar.
Personal didactic auxiliar personalul care efectueaz activitile suport pentru buna
desfurare a activitilor didactice cu studenii funcii cuprinse in Anexa 3a din Legea nr.
63 / 2011 privind ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic
auxiliar din nvmnt.
Personal nedidactic - personalul administrativ i desfoar activitatea n cadrul universitii
n baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Contract individual de munc convenia n temeiul creia o persoan fizic, din cadrul
Universitii din Piteti, denumit salariat, se oblig s presteze munc pentru i sub
autoritatea instituiei, n schimbul unei remuneraii denumite salariu.
Fia de post descrierea misiunilor i lucrrilor pe care trebuie s le execute un salariat,
condiiile de ndeplinit pentru ncadrarea pe post.
Cerere de angajare document n baza cruia se solicit Rectorului universitii aprobarea
angajrii pe o funcie didactic, de cercetare, didactic auxiliar sau nedidactic n urma
validrii concursului de ctre senatul universitar, dup caz, respectiv n urma declarrii
candidatului ctigtor de ctre comisia de concurs. Prin completarea cererii de angajare se
confirm totodat acceptarea ocuprii postului i se stabilete momentul prezentrii la post n
limitele impuse de lege.
Dosar de angajare dosar ce cuprinde documentele necesare din punct de vedere legal n
vederea ncheierii CIM i emiterii deciziei de angajare pe post.

Page 3 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

4.2.Abrevieri
ORu: Organizare Resurse umane;
CIM: Contract individual de munc;
CCM: Contract colectiv de munc;
CM: Codul Muncii;
MEN: Ministerul Educaiei Naionale;
CNATDCU: Consiliul Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor
Universitare;
ITM: Inspectoratul Teritorial de Munc;
REVISAL: Registrul General de Eviden a Salariailor;
EMSYS: Aplicaie informatic destinat gestiunii i administrrii personalului.
5.DESCRIEREA ACTIVITII
n Universitatea din Piteti posturile vacante sau temporar vacante prevzute n statele
de funcii se ocup prin concurs sau examen, conform legislaiei n vigoare.
Ocuparea posturilor didactice i de cercetare este de competena universitii, n baza
legislaiei n vigoare, a metodologiei-cadru stabilite de MEN, a Cartei universitare i a
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din
Universitatea din Piteti.
Ocuparea posturilor didactice i de cercetare auxiliare, precum i nedidactice se
realizeaz n baza Hotrrii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pltit din fonduri publice.
Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana care particip la
concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fiei
postului, la propunerea structurilor n al cror stat de funcii se afl funcia vacant, acestea
transmind Serviciului ORu o data cu propunerea privind organizarea i desfurarea
concursului i documentele necesare, conform legislaiei n vigoare i procedurii operaionale
privind fia postului i evaluarea personalului angajat n cadrul Universitii din Piteti.
Condiiile generale pentru ocuparea unui post vacant didactic i de cercetare auxiliar
sau nedidactic din cadrul Universitii din Piteti sunt prevzute n Nomenclatorul de funcii
didactice i de cercetare auxiliare, precum i nedidactice din Universitatea din Piteti.

Page 4 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

n ceea ce privete concursul desfurat pentru ocuparea posturilor de ctre personalul


didactic i de cercetare, acesta const n evaluarea activitii tiinifice i a calitilor
didactice. Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidailor i
nominalizeaz candidatul care a ntrunit cele mai bune rezultate.
Pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare auxiliare, precum i nedidactice,
concursul/examenul const, de regul, n 3 etape succesive, dup cum urmeaz: selecia
dosarelor de nscriere, proba scris i/sau proba practic i interviul, potrivit HG nr. 286/2011.
Angajarea se face pe perioad determinat sau pe perioad nedeterminat, n
conformitate cu dispoziiile Codului Muncii n vigoare i Legii nr.1/2011 a educaiei
naionale.
Potrivit Legii nr. 1/2011, angajarea pe perioad nedeterminat pe orice funcie
didactic sau de cercetare din cadrul Universitii din Piteti este posibil numai prin concurs
public, organizat de universitate, dup obinerea titlului de doctor. Prin excepie de la
prevederile legislaiei muncii, durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani. Prin
excepie, studenii-doctoranzi pot fi angajai pe o perioad determinat de maximum 5 ani.
Contractul de angajare pe perioad determinat ncheiat ntre Universitatea din Piteti
i membri ai personalului didactic i de cercetare n urma unui concurs, poate fi rennoit n
funcie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul
universitar, precum i n funcie de nevoile de angajare i de resursele financiare ale
universitii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Universitatea din Piteti rspunde public de modul de ocupare a posturilor vacante.
n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul/examenul poate fi
reluat cu respectarea integral a procedurii de concurs.
Selecia, angajarea, evaluarea periodic, formarea, motivarea i ncetarea relaiilor
contractuale de munc ale personalului sunt de rspunderea directorului de departament, a
conductorului colii doctorale sau a decanului, respectiv a efului ierarhic superior.
Personalul din cadrul Universitii din Piteti desfoar activiti specifice stabilite
n fia individual a postului, avizat, dup caz, de decan, de directorul departamentului sau
de conductorul colii doctorale, respectiv eful ierarhic superior i aprobat de rector,
constituind anex la contractul individual de munc, conform Procedurii privind fia postului
i evaluarea personalului angajat.
n cazul constatrii nerespectrii prevederilor legale n procedura de ocupare a
posturilor didactice i de cercetare, Ministerul Educaiei Naionale poate aplica sanciuni
prevzute de Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale, pe baza unui raport ntocmit de
Consiliul de Etic i Management Universitar.

Page 5 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

5.1.Anunarea persoanei care a fost declarat admis pe postul vacant


n ceea ce privete personalul didactic i de cercetare, raportul privind concursul
ntocmit de preedintele comisiei prin care se decide ierarhia candidailor i se nominalizeaz
candidatul care a ntrunit cele mai bune rezultate se analizeaz cu privire la respectarea
procedurilor stabilite prin Metodologia Universitii din Piteti i se valideaz de ctre senatul
universitar prin emiterea unei hotrri n acest sens. Urmare a validrii de ctre senatul
universitar, administratorul financiar din cadrul Serviciului ORu anun telefonic candidatul
declarat ctigtor, n vederea prezentrii acestuia pentru completarea cererii de angajare i
depunerea documentelor necesare ntocmirii dosarului de angajare / personal.
Pentru posturile didactice auxiliare, precum i nedidactice, anunarea candidatului
declarat ctigtor de ctre comisia de concurs se realizeaz prin afiarea rezultatului final la
Rectorat-parter de ctre secretarul comisiei de concurs, care este, de regul, o persoan din
cadrul Serviciului ORu/Comp. Juridic.
Persoana admis pe post se prezint la Cabinetul de medicin pentru ntocmirea
dosarului medical.
5.2.Completarea i depunerea cererii de angajare/promovare
Ulterior anunrii candidatului declarat ctigtor, acesta se prezint la
Compartimnetul Resurse umane / administratorul financiar din cadrul Serv. ORu n vederea
completrii cererii de angajare, conform anexelor nr.1 sau 2, parte integrant din prezenta
procedur operaional.
Conform legislaiei n vigoare i normelor metodologice aplicabile n materie,
candidaii pe posturile didactice i de cercetare validai prin hotrrea senatului universitar
urmeaz s nceap activitatea ncepnd cu semestrul urmtor desfurrii concursului, n
timp ce candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor unei funcii didactice i de cercetare auxiliare, precum i nedidactice
sunt obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data
afirii rezultatului, iar n cazuri excepionale n maxim 30 de zile lucrtoare de la data afirii
rezultatului, n urma formulrii unei cereri scrise i temeinic motivate n termen de 3 zile
lucrtoare de la afiare.
Dac cererea nu se completeaz i depune n condiiile stabilite n prezenta procedur,
postul se declar vacant.
5.3.ntocmirea i completarea dosarului de angajare/personal
La cererea de angajare completat conform anexei nr. 1 sau 2 a prezentei proceduri
operaionale, candidatul declarat ctigtor anexeaz documentele necesare ntocmirii
dosarului de angajare/personal de ctre administratorul financiar din cadrul Serv. ORu.

Page 6 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

Astfel, candidatul declarat ctigtor n urma concursului/examenului de ocupare a


unui post din cadrul Universitii din Piteti depune urmtoarele documente:
copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit
legii, precum i copie de pe certificatul de cstorie i certificatul de natere,
conform cu originalul;
copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea
condiiilor specifice, copii de pe certificatele de participare la cursurile de
instruire sau perfecionare, dac este cazul, conform cu originalul;
fia medical de aptitudini eliberat de medicul de medicin a muncii al
Universitii din Piteti, conform dosarului medical;
copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin
care s ateste vechimea n munc i /sau n specialitatea studiilor, precum i
vechimea n nvmnt, dac este cazul;
cazierul judiciar, n original;
declaraia pe propria rspundere privind persoanele aflate n ntreinere n
vederea acordrii deducerii, dac este cazul;
declaraia pe propria rspundere a noului angajat privind alegerea funciei de
baz la Universitatea din Piteti, dac este cazul (calitatea de titular exist numai
n raport cu o singur instituie de nvmnt superior sau cu o singur
instituie de cercetare-dezvoltare);
2 fotografii recente pentru ntocmirea legitimaiei de serviciu;
contul bancar, n situaia n care angajatul dorete s primeasc salariul prin
virament bancar ( BRD, BCR, Reifeisen Bank, ING, Transilvania Bank,
UniCredit Tiriac Bank, Volksbank, Alpha Bank);
Declaraie de avere i interese pentru cei care ocup funcii de conducere ( se
completeaz dup modelul postat pe site-ul universitii, respectiv
http://www.upit.ro/universitatea/informatii-publice/declaratii-avere-si-deinterese upit/anexe-declaratii-avere.html) i se depune sub semntur la Biroul
Marketing Comunicare i Relaii Publice n 2 exemplare, din care unul
anonimizat, la numire i la ncetarea numirii.
Not: n cazul candidailor admii pe posturile didactice i de cercetare auxiliare, precum i
nedidactice, administratorul financiar va prelua din dosarul de concurs o parte din documente,
candidatul urmnd doar s completeze dosarul de angajare cu documentele care lipsesc,
conform celor precizate mai sus.

Page 7 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

5.4.Completarea fiei postului - anex la CIM


Elaborarea fielor de post pentru toate posturile necesare Universitii din Piteti se
face cu respectarea procedurii operaionale privind fia postului i evaluarea personalului
angajat ntocmit la nivelul universitii. Fia postului se ntocmete ulterior crerii unui post
n vederea descrierii misiunilor i lucrrilor pe care trebuie s le execute salariatul ce urmeaz
a fi ncadrat pe postul respectiv i se transmite ctre Serv. ORu odat cu propunerea scoaterii
la concurs a postului vacant.
Administratorul financiar din cadrul Serv. ORu completeaz fia postului cu datele
personale ale noului angajat n 3 exemplare conform fiei transmis de ierarhia postului, iar
dup semnarea acestora de ctre salariat pstreaz un exemplar n vederea completrii
dosarului personal, devenind anex la CIM.
Ori de cte ori are loc o promovare n grade sau trepte profesionale a personalului din
cadrul universitii n baza evalurii periodice n conformitate cu dispoziiile legale, precum i
obinerea unui nou titlu didactic de ctre personalul didactic, se modific i se completeaz
fia postului de ctre eful ierarhic superior, conform modelelor anex la CCM i se transmite
Serv. ORu n vederea ntocmirii actului adiional la CIM . Personalul didactic i de cercetare
auxiliar, precum i nedidactic se evalueaz anual, eful ierarhic superior completnd ulterior
fia de evaluare a performanelor pentru a fi depus la Serv. ORu n vederea arhivrii acesteia
la dosarul personal al salariatului, innd cont de faptul c pentru a promova n grade sau
trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie s fi obinut calificativul foarte
bine la evaluarea performanelor profesionale individuale cel puin de dou ori n ultimii 3
ani.
5.5.Stabilirea i calculul drepturilor salariale specifice postului ocupat
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serv. ORu stabilete salariul noului
angajat potrivit Metodologiei privind ncadrarea, stabilirea i calculul drepturilor salariale
acordate personalului din cadrul Universitii din Piteti.
5.6.Completare i semnare CIM
Rectorul Universitii din Piteti i noul angajat semneaz CIM. Modelul CIM este cel
prevzut n anexa nr. 1 la CCM. ncheierea CIM n form scris este o condiie ad validitatem,
fia postului (care conine inclusiv fia de evaluare anual) fiind anexat acestuia.
n conformitate cu prevederile art. 17 din Codul Muncii, angajatorul are obligaia s
informeze salariatul, anterior ncheierii sau modificrii CIM, cu privire la atribuiile postului.

Page 8 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

Aceast informare se consider ndeplinit prin semnarea de ctre salariat a CIM sau
actului adiional la CIM (n cazul modificrii) n ceea ce privete articolul privind "Atribuiile
postului" i implicit a Fiei postului, anexa la CIM. Dup luarea la cunotin i semnarea
fiei de post, salariatului i este nmnat un exemplar.
n cazul promovrii personalului din cadrul Universitii din Piteti, urmare a scoaterii
la concurs a unor posturi vacante, fie prin obinerea unui titlu didactic superior, conform legii,
de ctre personalul didactic, fie prin ascensiunea n grade sau trepte profesionale a
personalului didactic i de cercetare auxiliar, precum i nedidactic, administratorul financiar
din cadrul Serv. ORu ntocmete un act adiional la CIM existent, prin care se modific
elemente ale acestuia i ale fiei postului, act adiional semnat de Rectorul universitii i
salariatul n cauz i arhivat la dosarul personal al acestuia.
5.7.Emiterea legitimaiei de serviciu
Administratorul financiar din cadrul Serv. ORu ntocmete legitimaia de serviciu a
noului angajat, care este semnat de ctre ef Serviciu ORu.
5.8.Completarea i emiterea deciziei de numire / angajare
Numirea pe post, n urma aprobrii rezultatului concursului de ctre senatul universitar
(dup caz), se face prin decizia Rectorului, ncepnd cu semestrul urmtor desfurrii
concursului. n cazul personalului didactic i de cercetare auxiliar, precum i nedidactic se
emite decizie de angajare ncepnd cu data stabilit i completat n cererea de angajare, cu
respectarea termenelor stabilite prin dispoziiile legale n vigoare.
n vederea completrii deciziei de angajare/de numire pe post, administratorul
financiar din cadrul Serv. ORu preia datele completate n CIM cu privire la ncadrarea i
stabilirea drepturilor salariale.
Decizia este verificat din punct de vedere al ndeplinirii condiiilor legale i
certificat prin avizul de legalitate al compartimentului juridic, urmnd a fi verificat i
semnat de ctre eful Serv. ORu, acesta acordnd totodat i viza de control financiar
preventiv. Ulterior, decizia este transmis spre verificare i semnare ctre Directorul General
Administrativ pentru a fi depus la mapa Rectorului n vederea semnrii i tampilrii
acesteia, n 2 exemplare.
Administratorul financiar din cadrul Serv. ORu transmite un exemplar ctre noul
angajat, pstrnd la dosarul personal al salariatului cellalt exemplar.
Pentru posturile didactice i de cercetare, decizia de numire se transmite ctre
Prorectorul pentru Calitatea nvmntului, n vederea transmiterii acesteia ctre MEN i
CNATDCU, n termen de 2 zile lucrtoare de la emiterea deciziei de numire.

Page 9 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

5.9.nregistrarea CIM n EMSYS i REVISAL


Administratorul financiar din cadrul Serv. ORu nregistreaz CIM, precum i orice
modificare consemnat ntr-un act adiional la CIM n EMSYS i REVISAL, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare.
Universitatea, prin intermediul Serv. ORu este obligat s nregistreze n REVISAL i
s transmit registrul n forma electronic la ITM cel trziu n ziua lucrtoare anterioar
nceperii activitii de ctre salariaii n cauz. La ncetarea activitii, REVISAL se va
completa i transmite la ITM, cel trziu la data ncetrii contractului de munc a salariatului n
cauz. Alte modificri intervenite pe parcursul executrii contractelor individuale de munc se
completeaz n REVISAL i se transmit ctre ITM n termen de 5 zile de la data la care au
intervenit aceste modificri.
5.10.Instruirea angajatului n domeniul SSM-SU
Anterior nceperii efective a activitii, eful Biroului SSM-SU instruiete salariatul n
domeniul sntii i securitii n munc (Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n
munc, Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004,
republicat, privind protecia civil, Ordinul nr. 163/2007 pentru aprarea Normelor generale
de aprare mpotriva incendiilor) i ntocmete pentru acesta Fia de instruire individual
privind securitatea i sntatea n munc, precum i Fia individual de instructaj n domeniul
situaiilor de urgen.
5.11.Desfurarea activitilor conform fiei postului
Noul angajat desfoar activitile potrivit atribuiilor stabilite n fia postului, cu
respectarea dispoziiilor reglementate prin CCM la nivelul Universitii din Piteti, precum i
legislaiei n vigoare, nclcarea acestora constituind abatere disciplinar, sancionat conform
CCM i CM n vigoare.
Not: Dac se renun la angajare sau la ocuparea postului vacant scos la
concurs, fie este angajat urmtorul candidat n ordinea punctajului obinut la concurs
(punctajul trebuie s ndeplineasc condiiile de admitere), fie se organizeaz un nou
concurs.
nlnuirea logic a celor 11 etape, precum i responsabilii i participanii la activitile
mai sus menionate, sunt prevzute n anexa nr. 3 (Schema logic a activitilor) i anexa nr.
4 (Matricea responsabilitilor).

Page 10 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

6.RESPONSABILITI
Candidatul declarat ctigtor are urmtoarele responsabiliti i competene legate de
prevederile prezentei proceduri:
Completeaz cererea de angajare i o depune la Compartimentul Resurse
umane/administratorul financiar n vederea ntocmirii i completrii dosarului de
angajare/personal;
Contribuie la completarea fiei postului;
Semneaz CIM;
Desfoar activiti conform fiei postului.
Responsabilul resurse umane/administratorul financiar are urmtoarele responsabiliti i
competene legate de prevederile prezentei proceduri:
ntocmete dosarul de angajare/personal n baza documentelor depuse de candidatul
declarat ctigtor;
Completeaz fia postului cu datele personale ale noului angajat n 3 exemplare
conform fiei transmis de ierarhia postului, iar dup semnarea acestora de ctre
salariat pstreaz un exemplar n vederea completrii dosarului personal;
Calculeaz i stabilete drepturile salariale specifice postului ocupat prin
concurs/examen;
Completeaz CIM;
ntocmete legitimaia de serviciu;
ntocmete decizia de numire/angajare;
nregistreaz CIM, precum i orice modificare consemnat ntr-un act adiional la
CIM, n EMSYS i REVISAL.
eful ierarhic al postului scos la concurs are urmtoarele responsabiliti i competene
legate de prevederile prezentei proceduri:
Anun persoana care a fost declarat admis pe postul vacant;
ntocmete fia postului ulterior crerii postului, n vederea descrierii misiunilor i
lucrrilor pe care trebuie s le execute salariatul ce urmeaz a fi ncadrat pe postul
respectiv i o transmite ctre Serviciul ORu odat cu propunerea scoaterii la concurs a
postului vacant; n baza evalurii periodice n conformitate cu dispoziiile legale,
precum i obinerea unui nou titlu didactic de ctre personalul didactic, modific i
completeaz fia postului i o transmite Serviciului ORu n vederea ntocmirii actului
adiional la CIM;

Page 11 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

Stabilete drepturile salariale specifice postului mpreun cu responsabilul resurse


umane.
Realizeaz instructajul la locul de munc.
Coordoneaz activitatea noului angajat.
eful Serviciului ORu are urmtoarele responsabiliti i competene legate de prevederile
prezentei proceduri:
Verific modalitatea de stabilire i calcul a drepturilor salariale, efectuate de ctre
eful ierarhic al postului i responsabilul resurse umane;
Verific CIM completat, anterior semnrii de ctre Rector;
Semneaz legitimaia de serviciu a noului angajat;
Verific decizia de numire/angajare;
Acord viz CFP att CIM ct i deciziei de numire/angajare.
Compartimentul Juridic are urmtoarele responsabiliti i competene legate de prevederile
prezentei proceduri:
Verific CIM i acord avizul de legalitate;
Verific decizia de numire/angajare din punct de vedere al ndeplinirii condiiilor
legale i o certific prin avizul de legalitate.
eful biroului SSM-SU are urmtoarele responsabiliti i competene legate de prevederile
prezentei proceduri:
Realizeaz un instructaj general n domeniul sntii i securitii n munc, conform
normelor legale n vigoare, i ntocmete pentru acesta Fia de instruire individual
privind securitatea i sntatea n munc, precum i Fia individual de instructaj n
domeniul situaiilor de urgen.
Rectorul Universitii din Piteti are urmtoarele responsabiliti i competene legate de
prevederile prezentei proceduri:
Semneaz CIM;
Emite decizia de numire/angajare.
7.NREGISTRRI SPECIFICE

CIM;
Fia de post;
Cerere de angajare;
Dosar de angajare.

Page 12 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

COD: PO 62 02

8.ANEXE I FORMULARE
Anexa 1: Formular cerere de angajare personal didactic si de cercetare.
Anexa 2: Formular cerere de angajare personal didactic si de cercetare auxiliar, precum i
nedidactic.
Anexa 3: Schema logic a activitilor.
Anexa 4: Matricea responsabilitilor
ANEXA 1: Formular cerere de angajare pentru cadre didactice

SE APROB
RECTOR
Domnule Rector,

Subsemnatul
(a)
....................................................................,
domiciliat
(),....................................................................................................................., buletin de
identitate (seria i nr.).,
solicit angajarea n funcia de .., n
cadrul
Facultii.,
Departamentul, din cadrul Universitii din Piteti,
ncepnd cu semestrul urmtor derulrii concursului de ocupare a postului,
respectiv., urmare a validrii concursului
prin hotrrea senatului universitar din data de.

Data
........................................

Semntura
..............................................

Aviz de legalitate,
....................

Page 13 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

COD: PO 62 02

ANEXA 2: Formular cerere de angajare pentru personalul didactic i de cercetare


auxiliar, precum i nedidactic

SE APROB
RECTOR

Domnule Rector,

Subsemnatul
(a)
....................................................................,
domiciliat
(),....................................................................................................................., buletin de
identitate (seria i nr.).,
solicit angajarea n funcia de .., n
cadrul
Universitii
din
Piteti,
ncepnd
cu
data
de.(maxim 15 zile calendaristice
de la data afirii rezultatului, prin excepie maxim 30 zile lucrtoare de la data afirii,
pentru motive temeinice), urmare a ctigrii concursului desfurat n data
de..

Data
.................................

Semntura
..........................

Confirmare validare concurs,


Secretar comisie concurs
...............................................
Aviz de legalitate,
...............................

Page 14 of 18

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

Anunarea persoanei care a fost


declarat admis pe postul vacant

Completare i depunere cerere de


angajare

ntocmirea i completarea dosarului


de angajare / personal

Completare fia postului


- anex la CIM -

Stabilire i calcul drepturi salariale


specifice postului ocupat

Completare i semnare CIM

Emitere legitimaie de serviciu

Completare i emitere decizie de


numire / angajare

nregistrare CIM n EMSYS


i REVISAL

10

Instruirea angajatului n domeniu


SSM-SU

11

Desfurarea activitilor conform


fiei postului

Rector

ef Birou SSM-SU

Compartiment juridic

Documente
asociate/
nregistrri
ef Serviciu ORu

ACTIVITI

Candidat declarat ctigtor /


Angajat

Etape

A Responsabili
B Participani

eful ierarhic al postului

Schema logic a activitilor


Responsabil resurse umane Administrator financiar(patrimoniu)

Anexa 3

COD: PO 62 02

5.1
5.2

5.3

5.4
B

5.5
B

5.6
5.7

5.8

5.9
A

5.10
5.11

Anexa 4
Page 15 of 18

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

COD: PO 62 02

MATRICEA RESPONSABILITILOR
Notaii:
A aprob
C contribuie

D decide
E execut

V - verific

COMAPRTIMENTE / DEPARTAMENTE IMPLICATE


ETAPE

Rector

Anunarea
persoanei
care a fost
declarat
admis pe
postul
vacant
Completare
i depunere
cerere de
angajare
ntocmirea
i
completarea
dosarului de
angajare /
personal
Completare
fia postului
aprobat
-anex la
CIM
Stabilire i
calcul
drepturi
salariale
specifice
postului
ocupat

Ierarhia
postului

ef
Serv.
ORu

ef
Birou
SSMSU

Administrator
Financiar ORu

Comp.
Juridic

Candidat
declarat
admis

Secretar
comisie
de
concurs

Page 16 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

Completare
i semnare
CIM

Emitere
legitimaie
de serviciu
Completare
i emitere
decizie de
numire /
angajare
nregistrare
CIM n
EMSYS
i REVISAL
Instruirea
angajatului
n domeniu
SSM-SU
Desfurarea
activitilor
conform
fiei postului

COD: PO 62 02

AiV

Page 17 of 18

UNIVERSITATEA DIN PITETI

Serviciul Organizare Resurse umane

PROCEDURA PRIVIND NTOCMIREA


DOCUMENTELOR DE ANGAJARE
PENTRU PERSONALUL CARE OCUP
PRIN CONCURS/EXAMEN POSTURI
VACANTE DIN CADRUL
UNIVERSITII DIN PITETI
COD: PO 62 02

9.LISTA DE DIFUZARE
1.Rectorat
2.Senat
3.Centrul pentru Managementul Calitii i Programe Universitare
4.Prorector pentru Calitatea nvmntului
5.Prorector pentru Cercetare tiinific i Competitivitate
6.Prorector pentru Colaborare Internaional i Politici de Informatizare
7.Prorector pentru Relaii cu Studenii, Absolvenii i Mediul Socio-Economic
8.Centrul pentru Studii Universitare de Doctorat
9.Direcia General Administrativ
10.Facultatea de tiine
11.Facultatea de Litere
12.Facultatea de Mecanic i Tehnologie
13.Facultatea de Electronic, Comunicaii i Calculatoare
14.Facultatea de Teologie Ortodox
15.Facultatea de tiine Economice
16.Facultatea de tiine Juridice i Administrative
17.Facultatea de Educaie Fizic i Sport
18.Facultatea de Matematic - Informatic
19.Facultatea de tiine Socio - Umane
20.Facultatea de tiine ale Educaiei
21.Centrul pentru nvmnt cu Frecven Redus
22.Centrul pentru nvmnt Pre- i Postuniversitar
23.Centrul pentru Dezvoltare Universitar
24.D.P.P.D.
25.Institutul de Cercetare
26.Institutul de Formare i Performan Muntenia
27.Centrul pentru Dezvoltare Sisteme i Aplicaii Software
28.Centrul pentru Cooperare Internaional
29Centrul pentru Proiecte i Studii Europene
30Centrul pentru Consiliere i Orientare Profesional, Monitorizarea Inseriei pe Piaa Muncii
31.Centrul pentru Colaborare cu Absolvenii i Mediul Socio-Economic
32.Biroul Marketing, Comunicare i Relaii Publice
33.Compartimentul Juridic

Page 18 of 18