You are on page 1of 82

SEJARAH MALAYSIA

DAN
ASIA TENGGARA (18002000)
BAHAGIAN A: SEJARAH
MALAYSIA

3 Nasionalisme dan
Pembentukan Negara
Bangsa
3.2.2 Perjuangan
secara
berperlembagaan
1946-1960

Kawasan Malaysia
Kajian

Masa
Kajian

Abad ke20

Calon
seharusnya
dapat

Hasil
Pembelajaran

menilai
penentan
gan
orang
Melayu
terhadap
Malayan
Union

Malayan
Union
[Kesatuan
Tanah
Melayu]

Pendahuluan

Julai
1943

Malayan
Planning
Unit (MPU)
telah
ditubuhkan
di London

MPU

untuk rangka
perlembagaa
n baru yang
sesuai
dijalankan di
Tanah
Melayu
selepas
tamat

Mei
1944

kabinet
Britain telah
luluskan syor
penyatuan
politik Tanah
Melayu yang
dikemukakan
oleh MPU

Oktob
er
1945

Kerajaan
British
umumkan di
parlimen
penyatuan
politik Tanah
Melayu yang
dikenali
sebagai
Malayan

Parlim
en
British

keluarkan
kertas
putih yang
terdapat
syor-syor
Malayan
Union

KERTAS PUTIH
Kertas Putih ialah sebuah laporan
kerajaan yang menggariskan polisi.
Kertas Putih juga merupakan sebuah
laporan berwibawa yang ditulis oleh
sepasukan pakar tentang sesuatu
persoalan utama, termasuk juga
karangan ringkas yang bertujuan untuk
mendidik (berbeza dengan kertas
pendirian) pelanggan-pelanggan industri.
Kertas Putih dinamai sedemikian kerana
pada asalnya, kulit jilid dokumen itu
berwarna putih

Syor-syor
Malayan Union

2
fasal
utam
a

Pentadbir
an
dan

Kerakyat
an

1.
Pentadbiran

gabung
an
Malay
an
Union

2 buah
Negerinegeri Selat
4 buah
Negerinegeri
Melayu
Bersekutu
dan
5 buah
Negerinegeri
Melayu

Kedudukan
dikekalkan
Raja
Melayu

Tiada kuasa
dalam
pentadbiran
Kuasa hanya
tertumpu dalam
hal ehwal agama
Islam dan adat
resam Melayu

Mal
aya
n
Uni
on

jadika
n
Tanah
Jajaha
n
Mahko
ta
British

dengan
pemusat
an
pentadbi
ran

yang
diketu
ai oleh
Gaben
or di
Kuala
Lumpu
r

2.
Kerakyatan

Perlembag
aan
Malayan
Union

berikan
hak dan
peluang
yang sama
kepada
semua
warganega
ra tanpa
mengira
bangsa dan
keturunan

1. Lahir di
Tanah
Melayu atau
Singapura.
2. Tinggal di

Syarat
kerakya
tan

2. Tinggal di
Tanah Melayu
selama 10
tahun
daripada
tempoh 15
tahun yang
terdahulu
sebelum 15
Februari

3. Lahir di luar
Tanah Melayu tetapi
ibu atau bapa atau
kedua-duanya ialah
warganegara
Malayan Union.

Syarat
kerakya
tan

4. Mereka yang
tidak layak ikut
syarat tersebut
di atas boleh
mohon menjadi
warganegara
selepas tinggal
di Tanah Melayu
selama 5 tahun.

Jus Soli
Jus soli ialah bahasa Latin bagi "hak
untuk kawasan"
atau kewarganegaraan hak lahir
bermaksud hak
kerakyatan sama rata iaitu taraf
kerakyatan yang
diberi berdasarkan tempat kelahiran
tanpa mengira
bangsa dan keturunan.

Sebab-sebab
penubuhan
Malayan
Union

1. Mewujudkan
keseragama
n dan
kecekapan

2.Melahirkan
semangat
cinta akan
Tanah

3.Mengimbangi

perkembangan
ekonomi

4. Persiapan
ke arah
berkerajaan
sendiri

5. Meneruskan
usaha
British

6. Meneruskan
penguasaan
politik
dan
ekonomi

7.Membalas
dendam

8. Mengenang
jasa

9. Menghalang
usaha
ke arah
kemerdekaan

10.Menyusun
strategi
pertahanan

Penentangan
Malayan
Union
oleh orang
Melayu

Pengenalan dan
penubuhan Malayan Union
telah menimbulkan
penentangan hebat
daripada orang Melayu.
Antara sebabnya:

1.Cara
Harold MacMichael
mendapatkan
tandatangan
Sultan-sultan

Orang Melayu tidak


bersetuju dengan cara Harold
MacMichael mendapatkan
tandatangan Sultan bagi
mempersetujui penubuhan
MU.
Semasa diminta
menandatangani persetujuan
tersebut, Sultan-sultan tidak
diberitahu cadangan-cadangan
yang terkandung dan

Selain itu, mereka juga tidak dibenarkan berbincang


dengan pembesar atau Majlis Mesyuarat Negeri
sebelum menandatangani persetujuan penubuhan MU.
Ugutan Harold MacMichael telah menambahkan
kemarahan orang Melayu.
Sekiranya
mana-mana
Sultan
enggan
menandatangani persetujuan penubuhan MU, Sultan
tersebut akan dianggap pro-Jepun dan disingkirkan dari
takhta.
Contoh yang jelas ialah Sultan Kedah yang diberi
kata dua sama ada menandatangani persetujuan
penubuhan MU atau turun dari takhta.

2. Kekuasaan
dan
kewibawaan
Sultan

Penubuhan MU akan
menjejaskan kekuasaan
dan kewibawaan Sultan.
Walaupun kedudukan
Sultan dikekalkan, tetapi
kekuasaan dan
kewibawaan mereka
dikurangkan.
Sultan tidak mempunyai
kuasa pentadbiran.

Malah kuasa Sultan dalam hal-ehwal


Islam juga terjejas apabila British
mencadangkan
penubuhan
Majlis
Mesyuarat Agama yang dipengerusikan
oleh Gabenor.
Sultan-sultan
dianggap
sebagai
pelindung orang Melayu.
Kemerosotan kuasa Sultan bererti
kehilangan kuasa orang Melayu.

3. Hak
istimewa

Penubuhan Malayan Union


akan menghapuskan hakhak istimewa yang
dinikmati oleh orang
Melayu sebagai bumiputera
Tanah Melayu kerana
perlembagaan Malayan
Union memberikan hak dan
peluang yang sama kepada

Orang Melayu tidak mahu hak istimewa


dinikmati oleh orang Cina dan India yang
dianggap pendatang yang menumpang di
Tanah Melayu.
Penghapusan hak istimewa menyebabkan
orang Melayu bimbang penguasaan ekonomi
oleh orang Cina akan bertambah besar dan
ini akan meluaskan jurang ekonomi antara
orang Melayu dengan orang Cina.

4. Hak
kerakyatan

Orang Melayu tidak bersetuju


dengan syarat kerakyatan yang
longgar mengikut prinsip jus soli.
Orang Melayu tidak mahu orang
Cina dan India diberi syarat
kerakyatan yang longgar kerana
merek masih tidak yakin dengan
taat setia orang Cina dan India
terhadap Tanah Melayu.
Pemberian taraf kerakyatan
yang longgar akan menyebabkan

Orang Melayu bimbang orang Cina


yang sudahpun menguasai ekonomi
akan menguasai politik apabila bilangan
mereka melebihi orang Melayu.
Kebimbangan mereka bertambah
kerana pada tahun 1947, jumlah Melayu
hanya
49.46%
daripada
jumlah
penduduk Tanah Melayu.

5.Bala
s

Orang Melayu juga menentang MU kerana mereka


menyedari perlembagaan MU merupakan balas dendam
British terhadap orang Melayu kerana menyokong
Jepun.
James Allen dalam bukunya The Malayan Union
mendakwa sejak kekalahan British di tangan Jepun,
majoriti pegawai British bersikap anti-Melayu kerana
kecewa dengan tindakan orang Melayu bekerjasama
dengan Jepun.
Akibatnya, perlembagaan MU amat merugikan orang
Melayu, terutamanya yang berkaitan dengan hak
istimewa dan kekuasaan serta kewibawaan Sultan.

6. Masa yang
tidak sesuai

Malayan Union dilaksanakan pada


masa cemas dalam hubungan antara
orang Melayu dengan Cina akibat
pemerintahan Jepun.
Oleh itu, orang Melayu mendakwa
perkembangan ini dilaksanakan dalam
suasana anti-Melayu dan pro-Cina
kerana Malayan Union merugikan orang
Melayu dan menguntungkan orang Cina.

7. Orang
Melayu
tidak terlibat

Orang Melayu tidak terlibat dalam


merangka perlembagaan MU.
Perlembagaan itu dirancang oleh
Pegawai British dalam MPU di
London.
Pendapat orang Melayu langsung
tidak diminta oleh British semasa
mereka merangka perlembagaan
tersebut.

Cara-cara
penentangan

Orang Melayu telah


membantah penubuhan
MU melalui beberapa
cara.
Antaranya :

1.
Akhbar

Akhbar-akhbar telah
memainkan peranan
penting dalam
membangkitkan
penentangan orang Melayu
terhadap MU.
Akhbar-akhbar telah
mendedahkan keburukan
dan kerugian yang akan
dialami oleh orang Melayu

Orang Melayu juga diseru supaya memulihkan


pertubuhan yang telah wujud dan menubuhkan
pertubuhan baru.
Pertubuhan-pertubuhan ini perlu digabungkan
bagi menguatkan penentangan orang Melayu
terhadap Malayan Union.
Berita tentang penentangan orang Melayu
dimuatkan dalam akhbar untuk disebarkan ke
seluruh Tanah Melayu.
Antara akhbar tersebut ialah Utusan Melayu,
Warta Negara, Majlis dan Pelita Malaya.

2. Kerjasama
Sultan,
pembesar
dan rakyat

Sultan-sultan, pembesar-pembesar
dan orang-orang Melayu telah bersatu
dan bekerjasama dalam usaha
menentang Malayan Union.
Mereka telah menulis surat kepada
Raja British dan bekas pegawai British
yang pernah berkhidmat di Tanah
Melayu memohon sokongan mereka
terhadap perjuangan orang Melayu.
Mereka juga mendesak Kerajaan
British dan Pejabat Tanah Jajahan
membatalkan rancangan penubuhan
MU dan merangka perlembagaan baru

Bekas pegawai British tersebut


telah menulis dalam akhbar di
Britain, terutamanya akhbar
Times untuk menyatakan
sokongan mereka terhadap
perjuangan orang Melayu.
Antara bekas pegawai British
tersebut ialah Frank Swettenham,
Arthur Richard, Cecil Clementi,
Rolland Braddle dan Windstedt.
Orang Melayu telah mengadakan
perarakan dan perhimpunan di

Sebagai contoh, pada 15 Disember 1945,


10 ribu orang telah berkumpul di hadapan istana di Kota
Bahru semasa Harold MacMichael menemui Sultan
untuk mendapatkan tandatangan.
Pada 25 Januari 1946, hampir 5000 orang telah
mengadakan perhimpunan di Padang Mahkamah, Alor
Setar.
Pada 10 Februari 1946, perhimpunan yang dihadiri
oleh 15 ribu orang diadakan di Johor Bahru.
Satu perhimpunan raksasa yang dihadiri lebih 50 ribu
orang diadakan di Kuala Kangsar pada 10 Mac 1946.

3.Mengadakan
Kongres

Hasil daripada daya usaha


Kesatuan Melayu Selangor dan
Dato Onn bin Jaafar, Kongres
Melayu Se-Malaya diadakan di
Kelab Sultan Sulaiman, Kampung
Baru, Kuala Lumpur pada 1-4 Mac
1946.
Kongres tersebut dihadiri 107
perwakilan dan 56 pemerhati dari
41 pertubuhan Melayu di seluruh
Tanah Melayu.
Kongres tersebut telah

Kongres tersebut juga mencadangkan supaya


ditubuhkan sebuah pertubuhan Melayu yang akan
dianggotai oleh orang Melayu di seluruh Tanah Melayu.
Pada 29 dan 30 Mac 1946, Kongres Melayu Se-Malaya
Kedua diadakan di Kuala Lumpur bagi membincangkan
penubuhan pertubuhan Melayu tersebut.
Akibatnya lahirlah Pertubuhan Kebangsaan Melayu
Bersatu yang lebih dikenali sebagai UMNO dalam
Kongres Melayu Se-Malaya Ketiga di Johor Bahru pada
11 Mei 1946.
Dato Onn bin Jaafar dilantik sebagai Presiden UMNO
yang pertama.

4.Pemulauan

Walaupun mendapat tentangan


orang Melayu, British tetap mahu
melaksanakan MU.
Akibatnya,
Sultan-sultan,
pembesar-pembesar dan orangorang Melayu telah memulaukan
upacara penubuhan MU dan
pelantikan Edward Gent sebagai
Gabenor pertama pada 1 April 1946.

5. Perkabungan

Selama seminggu sejak


penubuhan MU, orang
Melayu telah mengadakan
perkabungan untuk
menunjukkan betapa
sedihnya mereka akibat
penubuhan Malayan Union.
Dalam perkabungan
tersebut, lelaki Melayu

Perkabungan orang Melayu


mendapat simpati Orang Asli.
Diberitakan dalam akhbar
Pelita Malaya, bertarikh 5 April
1946, orang Sakai di Ulu Langat
telah keluar ke pekan dengan
memakai bunga-bunga kabung.

6. Penarikan diri
Ahli-ahli Melayu

Ahli-ahli Melayu dalam


Majlis Penasihat menarik
diri untuk menunjukkan
bantahan mereka terhadap
Malayan Union.

Kesimpulan

Akibat tentangan orang


Melayu dan perakuan
Edward Gent serta
Malcolm MacDonald,
maka British telah
menghantar satu
perwakilan ahli Parlimen
British yang diketuai oleh

Hasil daripada laporan mereka, British


bersetuju membubarkan MU dan menubuhkan
Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948.
Persekutuan Tanah Melayu menjadi lindungan
British.
Dalam perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu, hak-hak istimewa orang Melayu dan
kekuasaan serta kewibawaan Sultan dikekalkan.
Selain itu, syarat kerakyatan telah diperketat.

STPM 1999
5.Huraikan perbezaan antara
Perlembagaan Malayan Union
dengan Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu.

STPM 2007
4.Bincangkan faktor faktor
yang menyatukan orang Melayu
untuk menentang Malayan Union
pada tahun 1946.