You are on page 1of 1

Proicct

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTRRF.
Cu privire la Kuportul Comisiei dc anchct pentru elucidarea
modului de
administrare dc ctre organele abilitate a incidentului din 23
deccmbric
2012 care a avut loc n Rezervaia natural Pdurea
Domneasc*'
Parlamentul adopt prezenta hotrire.
Art. 1. - Sc aprob Raportul Conii&iei dc anchct pentru
clucidarea modului dc
administrare de ctre organele abilitate a incidentului din 23
dcccmbric 2012
care a avut loc n Rezervaia natural Pdurea Domneasc",
constituit prin
Holrre Parlamentului nr. 2 din 21 ianuarie 2013.
Art. 2. - Guvernul n termen de trei luni va prezenta
Parlamentului propuneri
privind ajustarea cadrului legal n vederea nlturrii
lacunelor constatate de
Comisie.
Art. 3. Materialele Comisiei dc anchct sc remit Procuraturii
Generale pentni
investigarea suplimentar a faptelor constatate de Comisie.
Art. 4. - Pin la 01 aprilie 2013, Procuratura General va
informa Parlamentul
privind mersul anchetci i ac|iunile ntreprinse.
Art. 5. Sc recomand Consiliului Superior al Magistraturii i
Consiliului
Superior al Procurorilor s ntreprind msurile de rigoare n
vederea asigurrii
respectrii de ctre magistrali i procurori a prevederilor
Codului dc etic al
judectorului i, respectiv, Codului dc etic al procurorului.
Art. 6. - Controlul asupra executrii prezentei hotrri va fi
exercitat de Comisia
sccuritatc naional, aprare i ordine public. Comisia mediu
i schimbri
climatice i Comisia juridic, numiri i imuniti.
Art. 7. - Prcz.enta
intrin vigoare la data adoptrii.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI