You are on page 1of 25

Ngy 19 thng 3 nm 2015

Knh gi: Qu Cng tc vin v Tnh nguyn vin


Tha qu v,
Hi ng Qun Tr (HQT) Hi Bc i Phanxic (HBAP) xin gi li cho bnh an n ton th qu v. Chng
ti nhn c th ca b P. Nguyn t Houston, Texas, i din cho mt s n nhn, cng tc vin, v tnh
nguyn vin m b ghi trong th gi cho anh Trn V Khng ngy 13/3/2015. V c nhiu vn lin quan
n c nhn anh Khng v ton th HQT, nn chng ti xin c cng vi anh Khng tr li th ca b v
qu v. Chng ti cng nhn c cc emails khc ca mt s qu v c cc cu hi tng t, nn chng ti xin
dng th ny gii thch cho tt c mi ngi.
Trc ht, chng ti xin c vi li gii thiu v chng ti b v ton th qu v c r, v c th a s
chng ta cng cha gp nhau ln no. Chng ti l nhng tnh nguyn vin c Cha Hong mi thnh lp
Hi nm 2003. Cha gp chng ti qua cc on th tr ti cc gio x Bc California v mi chng ti
gip lp hi v ng trong vai tr Hi ng Qun Tr. Ch c mt ngi trong HQT l khng thuc Cng
Gio.
Chng ti cng l nhng ngi ng gp v ti chnh cho Hi cng nh b v qu v. Thm ch c c ngi b
con ca mt trong anh ch em chng ti tui 78 m hng ngy vn i lm lon bn ly tin ng gp cho
Hi.
Nm 2003, Cha Hong cho chng ti bit: Ngi xch mch vi Cha thing ling ca Ngi l LM. Micae Mai
Khi Hon v Hi ng Qun Tr Hi Help The Poor Nam California nn Cha Hong quyt nh lp Hi mi
v cn chng ti gip.
B vit: L do ti sao Cha Hong phi ri Hi v mc du Cha vn cn thit tha v quan tm n HiCh
sau khi ng Khng tip xc vi Cha Hardin vo trung tun thng 2 va qua, th Cha B trn mi i n quyt
nh quyt lit vic a Cha Hong i tnh tm v khi tr v s nhn nhim v mi.
B ni ch ng phn u, Cha Hong rt tha thit lm vic vi Hi. Tt c mi ngi u cng nhn iu
ny. V cng cng ch hng vi Cha, nn Hi ng Qun Tr (HQT) hon ton ng h vic Cha gip
ngi ngho, nhng phn sau th b ni khng ng da trn cc s kin v d kin sau:
31/10/2012
c Cha Gio Phn Grand Rapids, Michigan gi th trch c Cha Hong v gi bn sao cho Cha B Trn

Dng Phanxic v vic Cha Hong n Michigan gy qu vi t cch l mt linh mc Cng Gio, nhng Cha
Hong khng xin php c Cha. (Xin xem attachment A)
Sau anh Khng gi th gii thch n c Cha v Cha B Trn Hardin h tr Cha Hong. (Xin xem
attachment B)
Sau , Cha Hardin nhn c th than phin ca c Cha Honolulu, Hawaii v vic Cha Hong n gy
qu ti y vo ngy 11 thng 11 nm 2012.
Mc d b than phin, Cha Hong tr li Honolulu vo ngy 1 thng 12 nm 2013 gy qu v k nim
10 nm thnh lp Hi. Cui thng 7 nm 2014, mt thnh vin trong HQT n Honolulu sinh hot gii
tr. Khi hi ti sao Cha Qun Nhim Nguyn Vn Kin b sc kho yu km qu l th nhng ngi dn trong
Cng on tr li: Nhm ng h Cha Hong v nhm chng Cha Hong n Honolulu gy qu ci nhau
trong Nh Th Chnh To St. Theresa vo ngy 10 thng 11 nm 2012. Sau Cha Hong tin ln bc c
sch Thnh phn bua. Chng ti rt s nhng ngi o nu HBAP. H n v lm khuy ng cng on
chng ti. Sau khi ci v trong nh th, mt thi gian sau, ba ngi trong nhm h cht trong s c 2
ngi b bnh ung th v cht.
Sau Cha B Trn nhn c nhiu th m cc n nhn than phin Cha Hong v vic nhn tin ca h
nhng khng lm ng theo d n. Khi h i tin li th h ni Cha nt n h. C khi Cha cho ngi gi lm
lut s da ng i tin li.
K t nm 2011, Cha Hardin mi anh Khng vo hp gii quyt nhng th than phin v Cha Hong.
Ni mt cch tm lc, Nh Dng khng mun chu trch nhim v nhng hnh vi ca Cha Hong v vn
gy qu v vn tin bc, nn mun a Cha Hong i gip gio x. Cha Hong bn vi HQT tr tin
lng cho Cha Hong lm cho Hi v k tin lng cho Nh Dng hy vng ko di thi gian ca Cha lm
cho Hi. HQT hon ton ng h kin ny. (Xin xem attachment C) Lng cho Cha Hong tng t $1,333
mt thng t nm 2008 ln n $4,000 mt thng k t nm 2013. (Xin xem attachment D)
Ngoi ra Nh Dng cng mun Hi i tn v ly t Franciscan ra khi tn Hi, nhng Cha Hong bn
vi HQT nhiu ln v ln cui vo ngy 29/1/2015, Cha ni: khng nn i tn v mt s n nhn ng h
Hi qua hng xng ca h v ci tn Franciscan Charity quen thuc vi cc hng ny ri.
Vo thng 7 nm 2014, Ta Gim Mc San Jose ra thng co ch c Hi ca Frere An Phong v mt hi nh
na c t chc tic gy qu.
Trong th ngy 14 thng 8 nm 2014, Cha B Trn vit (Xin xem attachment E):
Cha khng th Cha Hong lm cho Hi na v nu tip tc th Cha Hong s khng lin i vi Nh
Dng Phanxic.
Lut s Nh Dng ni v ci tn Hi v v s lin h ca Cha Hong vi Hi, nn lut php Hoa K vn
coi Hi thuc v Nh Dng, v Cha Hong mc o dng trong cc ti liu gy qu v ngay c Vit
Nam. (Nh Dng s nhng v kin co Cha Hong c th xy ra m h phi lnh trch nhim.)
Cha B Trn mun Cha Hong thng bo cho HQT sm l ngy 1 thng 1 nm 2015 Cha Hong s i
nhn s v mi. Cha B Trn vn mun Hi tip tc hot ng.
Cha B Trn ni i vi Ngi, mn qu ca Cha Hong l mt tu s v l mt linh mc quan trng hn
l cng vic Cha Hong lm.
Nhng s kin ln nht l mc d vo thng 7 nm 2014, c Gim Mc George A. Sheltz ca GalvestonHouston ra thng co l bt c ai gy qu phi c To Gim Mc cho php, nhng Cha Hong vn xc
tin vic t chc tic vo ngy 1 thng 3 nm 2015. Vo ngy 2 thng 2 nm 2015, c Gim Mc li gi ra
thng co khng cho php Cha Hong gy qu (Xin xem attachment F). Hn th na, sau ny Cha Hardin cn

cho anh Khng bit l GM gi in thoi cho Cha Hardin than phin v Cha Hong khng tun theo
li ca GM.
Thng 8 nm 2014
Cha Hardin khng cho php Cha Hong i VN na, nhng anh Khng gp Cha Hardin ct ngha l do
ti sao Cha Hong cn i. Cha Hardin cho php ln ny nhng vn quan tm v nhng hu qu rc ri v php
l c th xy ra v cng vic ca Cha Hong. (Xin xem attachment G)
21 thng 1 nm 2015
Cha Hardin thng bo trn vn th l cha Hong phi ngng cc hot ng vi Hi. K t ngy 1 thng 6 nm
2015, Cha Hardin ni Cha Hong s i nhn s v mi, Cha Hong cn gip cho HQT chuyn tip nhp
nhng (Xin xem attachment H)
5 thng 2 nm 2015
Cha Hong gi th cho HQT km theo mt lot cc cng tc gip cho Vit Nam v Cambodia. HQT xin
thm thi gian tm hiu cc d n ny.
6 thng 2 nm 2015 (1 ngy sau)
Cha Hong v anh Vit inh k cc chi phiu v chuyn cho cng ty Hoa Pht s tin l $2,056,786.00 (hn
hai triu la M) m khng thng bo cho HQT.
6 thng 2 nm 2015
Cha Hong ni vi HQT tt c mi vic u tt cho vic t chc tic ti Houston v Thy Tu dn xp,
nhng khi HQT yu cu xem thng co trn vn bn th Cha Hong chia s cho HQT l th cha Lockey cho
php Cha Hong dng Thnh L, nhng cha c php t chc tic gy qu ti Houston, Texas.
8 thng 2 nm 2015
HQT b phiu thun 4 trn 5 v quyt nh hon li tic gy qu ti Houston v cc tiu bang khc trong nm
2015 vi cc l do:
a) Hi cn vng phc v cng tc vi cc c Gim Mc v Cha B Trn Hardin duy tr ha kh
trong cc cng ng ngi Vit, v vn gy qu gy nn kh nhiu tranh ci.
b) Hi khng mun mt v bng n na nh ti Hawaii nm 2012.
c) Hi vn cn tin gip cc cng tc bn Vit Nam v Cambodia.
d) Bo co ti chnh ca anh Vit inh trong qu kh cho bit s tin thu c trong cc bui tic
gy qu ch l mt phn nh trong trong tng s thu hng nm so vi s tin n nhn gi gip
Hi.
y c th ni l ln u tin m HQT bt ng kin vi Cha Hong trong 11 nm qua, v Cha vn mun
cc tic gy qy tin hnh.
11/2/2015
Cha Hong mt mnh vo ngn hng v chuyn (self-wire) $587,740 (hn na triu la) qua ngn hng ti
Cambodia m khng thng bo n HQT.
13/2/2015
4 trong 5 thnh vin HQT hp vi b Qunh Hoa (Ch nhn Cng ty Hoa Pht). Thnh vin th 5 c
mi nhng khng tr li in thoi. HQT xin b Qunh Hoa ch pht cc tin go, qu Tt, thc phm, mng
mn trong s hn 2 triu la m Cha Hong chuyn qua Cng Ty Hoa Pht, HQT mun ngng cc cng
tc khc cho n khi HQT c thi gian tm hiu cc d n trc khi chp thun. B Qunh Hoa ngh hp
i mt vi Cha Hong v HQT ngy 16/2/2015.

16/2/2015
B Qunh Hoa khng n d bui hp m cng khng thng bo. HQT gi Chng trnh Ngh s gm c
cc ti chuyn tip v gii quyt cc vn ca Hi, nhng Cha Hong li yu cu HQT t chc v ni
Tr Hi Bc i Phanxic, a con tinh thn li cho Cha. Cha son sn 1 n t chc v pht cho tng
ngi. V a s HQT khng t chc nn Cha Hong v anh Vit quyt nh t chc v ri khi Hi. Sau
Cha v vn phng v bt tt c nhn vin xin HQT ngh vic. Tt c cc nhn vin quyt nh li lm vi
Hi.
17/2/2015
Sau khi nghe cu chuyn xy ra ngy 16/2/2015, Chief Operating Officer (COO) v i din Nh Dng, ng
Stan Raggio cho bit vic Cha Hong yu cu HQT t chc l khng hp php. Cha Hong khng c quyn
lm nh vy. Hn na Cha Hardin ra ch th cho Cha Hong l phi ngng cc hot ng trong Hi trong l
th ngy 21/1/2015, m phi gip HQT chuyn tip nhp nhng. Cha Hardin v ng Stan cng khuyn
HQT tm lut s bo v Hi v Cha Hong (v vic chuyn 2.6 triu), Anh Vit v b Hoa Pht phi chu
trch nhim v s tin 2.6 triu, ng thi cn cung cp tt c cc ha n, bin li v giy t chng minh cho
lut s.
17/2/2015
Cc nhn vin lm vic ti vn phng nhn c cc c in thoi chi bi h phn bi Cha Hong; h qu
s hi nn HQT cho h v v ngh nh cho n ht ngy 19/2, Mng Mt Tt.
18/2/2015
Mc d Cha Hardin ra ch th cho Cha Hong khng c tham gia vo Hi t thin, nhung Cha Hong vn
lp Hi Bc i USA (Xin xem attachment I). C vi ngi ng tn trong Hi ny cho bit Cha gi h chng
30 pht xin tn h vo nhm thnh lp trc khi gi in th thng bo v Hi mi.
23/2/2015
Cha Hardin, ng Stan Raggio, Cha Hong hp vi anh Khng. Nh Dng cng mi thm mt Linh Mc
Vit Nam l Cha Lut lm nhn chng. Sau khi hp, Nh Dng son bn tho mt l th Hi gi ra
cho n nhn tuyn b s chuyn tip nhng Cha Hong khng chu k vo th.
B vit: c bit ng t vn vi cha Hong l ng mun lm vic ton thi gian cho Hi s lng l
$116,000 mt nm cng vi 15% bonus. Xin ng cho bit hin lng ca ng l bao nhiu? V nhng ngi
trong Hi ng qun tr v iu hnh l bao nhiu?
Da theo cc ngh ca HQT v ca kim tra vin (auditor), Hi c rt nhiu iu cn phi ci tin. Chng
hn nh cn c ngi lo v thu m, son tho cm nang cho nhn vin, son cc quy nh v hnh chnh, v
gy qu, th thc np n xin tin cho cc d n, theo di cc d n, bo co tin trnh, nh gi v kim tra
cc d n VN v Cambodia, v.v nn trong bui hp HQT ngy 29/1/2015, 5 trong 5 s thnh vin ca
HQT b phiu thun mn 1 Gim c iu Hnh cho thi gian chuyn tip theo s hng dn ca
Nh Dng. (Ngoi ra Nh Dng cng cho bit Cha Hong vi phm ch th v s ng ca Nh Dng, v
Nh Dng ch mun Cha Hong lm linh hng cho Hi, ch khng qun l tin bc v tin ng h.) Tt c
thnh vin HQT u c vic lm ton thi gian chuyn nghip. S lng chuyn nghip ca a s mi ngi
chng ti trn $115,000. Nhng g b vit cng c n thi v khng ng s tht. HQT lm vic
KHNG LNG k t nm 2003.
Tht ra HQT u mun Hi ci tin v i ln, nn mi ngh anh Khng ngh lm gip, nhng thc t
iu ny s khng thc hin c v u c ai mun b gia nh, cng n vic lm, di chuyn n San Francisco
t cht hp, ri sau 3 thng, 6 thng hoc 1 nm li phi i tm vic khc.
tr li cu hi ny, b v qu v c th xem bn bo co lng bng ca S Hng, nhn vin lo s sch ti
chnh cho Hi. Tnh cho n hm nay, 19 thng 3 nm 2015, th tt c cc thnh vin trong HQT lnh $0 (Xin

xem attachment D). S Hng s tip tc bo co v lng bng ca HQT trn trang mng ca Hi mi 6
thng b v qu v yn tm.
B vit Chng ti lm vic vt v trong nhiu thng chun b cho 3 cuc gy qu ti Washington DC,
San Diego v Houston. Chng ti cha h nhn thy mt s ng gp hoc tip tay no ca ng. Vy v sao
ng v Hi ng Qun Tr quyt nh hy b nhng cuc gy qu ny m khng h c mt li gii thch no
cho chng ti?
Ny gi chng ti tr li phn ny ri hy vng b v qu v hiu. Ti sao hon cc bui tic? V cc GM
h hi hp v lin lc thng xuyn vi nhau. Nu v cc l do trn m Hi c tip tc t chc tic, th Cha
B Trn Hardin li nhn thm cc l th than phin t cc GM, h s ngh sao v Hi ca chng ta?
Chng ti gi thng co hon tic Houston (Xin xem attachment J), ng trn facebook v trang mng ca
Hi, nhng sau Cha Hong ra lnh ng ca trang mng (website) ca Hi. Cn nhng bui tic khc
HQT thng bo cho Cha Hong hy b, v vi vai tr Gim c iu Hnh, Cha Hong cn lm vic
v thng bo cho nhn vin v cc cng s vin. Sau ny lut s cng cho bit v tnh trng thu m ca Hi
nn Hi nn ngng t chc cc bui tic gy qu (Xin xem attachment L).
B ni: Qu v cha h nhn thy mt s ng gp hoc tip tay no ca anh Khng. C l b cha nhn
thy anh Khong gip cc tic Dallas, Fort Worth, Oklahoma, Austin, St. Antonio, Houston, Alabahama,
Atlanta, Orange County, v San Jose, nhng ch c lm m thm, khng ln sn khu n o.
Trong nhng nm u ca Hi, anh Khng i cng tc VN cng vi Cha Hong. Anh Khng cng tng
qua Cambodia trc Cha Hong thm d vic gip cho ngi ngho y. T ngy Hi khai sinh, anh
Khng lm nhiu vic iu hnh cng vic ca Hi v lin lc vi Cha B Trn.
B vit: Cho ti ngy cha Hong ra i, hi cn trn $4 triu dollars, V sao ng v nhng ngi trong Hi
ng Qun tr khng gi s tin trn $1.6 triu cho 19 d n mang s t 17 ti 35, c ph duyt v chp
thun?
Kim tra vin (CPA auditor) v lut s ca Hi thng bo rng tt nht cho Hi l ngng phn phi tin qu
cho n khi tt c cc bo co d n, ha n v bin lai ca s tin 2 triu 6 c chuyn ra ngy 6/2/2015
c np li. (Xin xem attachment K v L)
B vitTrong khi ti Vit Nam, ngoi cc chng trnh ang ch i ngn khon bt u, cn 24 c nhi
vin vi hng ngn cc em c nhi khuyt tt, bao nhiu bnh nhn ang ch tin m tim, m mt, vy ng v
Hi ng qun tr ca ng s s dng s tin $4 triu do cha Hong li vo cng vic g?
Chng ti s tip tc phn phi s tin cn li theo ng ng li ca Hi m chnh HQT chng ti l ngi
cng tc lm n lp Hi, nhng chng ti s lm theo mt cu trc mi trnh tt c cc xung t v li
ch (conflict of interest). Th d: Ngi gip gy qy th khng nn nhn li nhun. Ngoi ra,
- Trong cc d n 2 triu m Cha Hong ph duyt, chp thun Vit Nam, th S Trnh Th H.,
l c rut ca Cha Hong Vit Nam, nhn $1,505,000. (Mt triu, nm trm l nm ngn la.)
- Trong s 19 d n mi mang s 17-35 m Cha Hong ph duyt v chp thun, (cha y 1 thng
sau khi Cha chuyn 2 triu), th c $810,500 s a cho S Trnh Th H.
Nu ai tng nhn grants ca chnh ph hoc bt c c quan no iu hp cc chng trnh, th h phi k
giy t chng nhn l h khng quen bit hoc lin h vi ngi iu hnh hoc c quan phn phi tin.
Hi chng ta khng nhng gip mt ln m cn h tr v nui ngi ngho quanh nm. Chng ti hot ng
theo k hoch ti chnh lu di. Th d: chng ti cn phi nui dng cc em sp c m tim nhiu thng
trc khi cc em m tim v sau khi m tim. Chng ti bo m rng, sm mun g th s tin ng h cng s i
ti cc tr em m ci khuyt tt v nhng ngi km may mn.

Cho n khi no ngi kim tra s sch (auditor) v lut s chnh thc bo cho chng ti bit l Hi c th bt
u cu xt cc d n mi v chuyn tin v VN th chng ti s lm. Chng ti cn lm vic cht ch vi
ngi auditor v ng lm di quy lut v chu trch nhim vi B Trng T Php California. Hin ti ng
cho chng ti bit l ng rt quan tm v s tin 2 triu 6. ng ni chng ti phi gp lut s gp v nu khng
chng ti s phi lnh trch nhim v s tin khng l ny.
Vn thu m
Vo ma Ging Sinh 2014, lc Cha Hong ang Vit Nam (chuyn i ng ra Cha Hardin khng cho php
nhng nh anh Khng can thip cho Cha Hong i), th nhn vin Hi mi bo cho Cha Hong v HQT
bit l C Quan Thu V California yu cu Hi:
-

ng thu v tin pht tng cng l $95,309 cho ti kha nm 2011.


ng thu v tin pht tng cng l $150,000 cho ti kha nm 2012.
v c quyn min thu ca Hi b thu hi (revoked).

Sau mt thnh vin trong HQT b nhng ngy ngh l lm vic vi nhn vin CPA ca Hi, v
HQT gii quyt v lm giy t c quyn min thu ca Hi c chuyn qua tnh trng nh ch.
Trch nhim ca ai?
Cha Hong c tr lng ton thi gian iu hnh Hi, nhng c l Cha da qu nhiu vo cc tnh nguyn
vin, khng n vn thu m, v khng cho nhn vin bit phi lm g. HQT khng c vn phng
San Francisco, m nhng thnh ph khc. Ch khi no Cha Hong thng bo cho HQT cc vn g Cha
cn gip th HQT mi bit m gip. V HQT ra tay kp thi nn Hi c hon (delayed) vic phi
ng gn $250,000 (hai trm nm mi ngn) tin thu v tin pht. Hi ang i s thu cu xt.
B vit: Mc d c nhng cng tc vin t thng vn vi ng v Hi ng qun tr ca ng th h b h
do l s b kin ra to.
Xin cho bit ai h da cc cng tc vin . Chng ti bit rng vo chiu th su 6 thng 3, 2015, hng lot
c in thoi t Houston v Nam Cali gi ti thin thoi cm tay v in thoi nh ca HQT cht vn
iu. C cng tc vin khi nghe cu tr li khng theo mnh mun th vng tc. C mt thnh vin HQT i
tnh tm chiu hm , khng nhc in thoi, th b nguyn ra qua email v Facebook ring t l ly tin ca
ngi ngho, v.v.. Qu nhiu s vic xy ra t thng 2, 2015 lm chng ti hoang mang, sng st, v cui
cng l ai xm phm c quyn ring t ca mi ngi chng ti m cho s in thoi m khng xin
php g c.
B vit: Cng xin yu cu ng v Hi chm dt vic qung b nhng hnh nh, phim nh, ting ni (audio)
ca chng ti trn bo ch, i pht thanh, i truyn hnh, internet, v.v
C l y l qung co ca Hi m Cha Hong a cho cc c quan truyn thng. Chng ti ch mi hon ton
kim sot tt c s iu hnh Hi mt thng nay nn cng cha bit r ht vic phi lm. Nhng phim nh ny
l ti sn ca Hi, nhng chng ti mun lm vic vi b v qu v ly ra s hin din ca b v qu v trong
cc phim nh . V th xin b v nhng ngi mun ly ra cc hnh nh, phim nh, v.v xin vit th cho vn
phng Hi v cho bit tn, hnh nh, v phim nh no ca qu v mun ly ra, cc nhn vin s lm vic ny
cho qu v.
Chng ti cm n b v qu v b cng c cc cu tr li ca chng ti. V chng ti phi i lm, lo cho gia
nh (a s l c con nh hoc trong tui i hc), sinh hot trong gio x, v gip Hi, nn khng c gi
tr li th v email ring cho nhng ai c cc thc mc tng t. Chng ti xin dng l th ny gip cc
cng s vin hiu vn .

L th ny ct ngha tt c s vic, nhng nu c ai c cu hi v quan tm thm, xin lin lc vi Lut s ca


Hi, c Duyn Nguyn ca T hp lut s Weintraub Tobin qua a ch email DNguyen@weintraub.com.
Chng ti cng xin minh xc y l l th chnh thc th nh ca HQT Hi gi ra (l th th nht anh
Khng gi ra v ng trn trang mng ca Hi gm cc th cm n Cha Hong cng l th ca Cha
Hardin.) Chng ti khng chu trch nhim v cc video ng trn youtube hoc cc l th khc ng ti trn
bo ch hoc trn trang mng ca nhng c nhn hoc nhm khc.
Nguyn xin Cha Thnh Thn ban n khn ngoan v hiu bit cho mi ngi chng ta mi ngi t quyt
nh nn lm g. Cho d qu v c gip cho Hi no chng na th cng l iu tt, chc chn nhng ngi
km may mn s tri n qu v.
HQT Hi Bc i Phanxic knh cho v cm n b v qu v. Chng ti s tip tc gip ngi km may mn
trong n lnh ca Thin Cha, trong s vng phc v hp tc vi cc c Gim Mc v Cha B Trn Hardin,
cng nhu tun theo lut php ca tiu bang California v Hoa K.
Trn trng,
Khong Trn, Ch Tch Hi ng Qun Tr
Nguyt inh, Ph Ch Tch - K Hoch
Tr Cao, Th K
Thin Nguyn, Ph Ch Tch - Truyn Thng

Bn sao knh gi: Cc cng s vin v tnh nguyn vin.

ffir;qqixl''I$

$e[

ffi&c

Ai T;>k**mxfi##

*li inir rrl: i;i:lii.rt t;ir - }icl1;i:rr l}r* fi:r*iricii i-}:phiilr:,


5{ii Le ;i-ii-'.,ir:r;r-fr:t.:lit Ft:hlt,: i-'itll;iii,-* i:cliliit; ,nl-l-} j,1i1.i5
*'i-J-i-{i,ii
P.t-i. Br:t -.1:.c1:ij-,li:i: F'r'ri;etr*r_r. i_',L !j-liJ: - T*i. ill,.:;
{-rrui.t lr.r

AllA;.;1.;t'tr.'ci.i

101'*brit*; "',.'',-t'i:.ijurB;*Ati]liririlj,;i::.u: ,' Er::,-ijl.

March

u11,i.'

ii

irr:il-r*c;rii:i:,.i1j"J1ri-|.ir.r

l9,2}l5

To the Board of Directors,

Below you will find the salary and benefit report for the Staff and Board of
Directors of Hoi Bac Ai Phanxico.

A. Rev. Hoang Trinh: From 1lll20l4 to 281212015


1. Salary (pay to Franciscan Friars)

Monthly: $4,000 Total: $56,000


2. Health insurance

Monthly: $900 Total: $12,600


3. Expenses

*Food:

$4,052.14

* Travel: $7,249.'17
* Phone fee: $825.86
Total: $12,127.77
Total for Rev. Iloang Trinh: $80,127.77

B. Board of Directors'salary
2014
Board of Directors
1. Board President:
2.YP of Operations:
3. Finance and Accounting:
4. Plannine and Media:
5. General Secretary:

Salary
Khuong V. Tran
Nsuyet K. Dinh
Viet O. Dinh
Thien D. Neuyen
Tri M. Cao

20152 As of March 19,2015


Board of Directors

l. Board President:
2. VP of Operations:
3. Plannine and Media:
4. General Secretary:

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Salary
Khuong V. Tran
Nguyet K. Dinh
Thien D. Nsuven
Tri M. Cao

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

C. Total salaries for 8 staffin the office


Ian 14: $9,528.38
Feb.l4: $9,801.38
Mar 14: $10,361.27
Apr 14: $10,895.90
Mayl4: $10,108.56
Jun 14: $10,700.33
Jul 14: $11,376.65
Aug 14: $10,761.55
Sep l4 : $10,915.46
Oct 14: $rc,27498
Nov 14: $9,615.03
Dec 14: $11,320.86
Jan 15: $11,333.25
Feb 15: $12,335.32
Total: $149,328.92
D. Medical fnsurance for 8 staff:

I certify that the above information

Sr. Catherine Huong Nguyen


Bookeeper

is accurate and to the best of my knowledge.

Dng Phanxic
Tnh Dng Saint Barbara Vn Phng Gim c Tnh Dng
Ngy 26 thng 2 nm 2015
Mn Gi:

Trn Khng Kevin


Ch Tch Hi ng Qun Tr Hi Bc i Phanxic
P.O. Box 425120
San Francisco, CA 94142

Anh Khng Trn thn mn,


Mc ch ca l th ny l xc nhn rng sau khi suy xt trong cu nguyn v m thoi, vo ngy 21 thng
1 nm 2015, vi vai tr l Cha Gim Tnh v B Trn, ti vit th gi n Cha Trnh Tun Hong, Dng Phanxic
(OFM) v ch th cho Cha ngng nhng hot ng ca Cha vi Hi Bc i Phanxic. Vo thi im , Cha
Hong xin c c thm thi gian hon thnh nhim v. Chng ti ng ngy lm vic cui cng ca
Cha vi Hi l ngy 1 thng 6 nm 2015. Trong khong thi gian t ngy 21 thng 1 n ngy 1 thng 6, 2015,
ti mong i Cha Hong s dnh thi gian gip Hi Bc i Phanxic trong thi gian chuyn tip v cng
Hi Bc i Phanxic c gi tm ngi thay th Cha. Mc d hng i ny rt kh x cho Cha Hong, nhng
ti quyt nh v ti qu quyt rng tt nht cho Cha Hong l Ngi bt u mt s v linh mc khc, khng
cn lm cng vic t thin Vit Nam.
Ti ch o Cha Hong hp tc cht ch vi Hi Bc i Phanxic cng vic chuyn tip xy ra tt p
Hi Bc i Phanxic tip tc lm nhng cng vic tt gip ngi ngho ti Vit Nam v Cambodia. Nh
anh bit, Hi Bc i Phanxic cha bao gi l cng vic ca Nh Dng Phanxic chi nhnh Saint Barbara. Tuy
nhin, ti vn lun ng h v tri n nhng cng vic t thin tht phi thng m Hi Bc i Phanxic lm
trong nhiu nm qua, cng vi v s cc n nhn, cc tnh nguyn vin tn tm v cc nhn vin trung thnh.
Ti hiu rng c mt s nhm ln v vic Cha Hong tham gia vo mt Hi T Thin Vit Nam mi gi l Hi
Bc i USA. Ti ch th cho Cha Hong khng c tham gia bt c hi t thin Vit Nam no mi lp. Sau
mt thi gian ngh ngi v ngh php m Cha ng c hng, ti s sp xp cho Cha Hong cng vic mc v
k tip ca mt Linh mc Dng Phanxic.
Ti s tip tc cu nguyn vi lng bit n n Hi ng Qun Tr Hi Bc i Phanxic, cc n nhn, cc tnh
nguyn vin v cc nhn vin. Ti cng cu nguyn cho hng chc ngn ngi ngho kh Vit Nam v
Cambodia, nhng ngi m cuc sng ca h c cm nhn qua nhng vic tt c thc hin.
Trong tnh huynh ,

Linh Mc John Hardin, OFM


Gim c Tnh Dng
Bn sao knh gi: Cha Trnh Tun Hong, OFM

The Board of Directors


Monday, February 9, 2015
Dear Donors and Guests,
Hoi Bac Ai Phanxicos Board of Directors would like to issue the following statement in response to the
ongoing misunderstanding relating to our upcoming fundraising event in the city of Houston, TX.
As a respectful effort to uphold the peace and harmony within the Houston community, the Board of Directors
wishes to notify our donors and volunteers that the scheduled fundraising event scheduled for March 1, 2015 at Kim
Son Restaurant - Houston TX, has been postponed until further notice.
As an approved 501(c)(3) public charity and related legal privileges, our charity is entitled to conduct public
fundraising events in the city of Houston and in cities across the United States, in collaboration with the property
owners. Yet we feel it is in the best interest of the communitys peace, to postpone this event to prevent the creation
of groups with different points of view.
Our fundraising events have always welcomed and been attended by all persons of religious faith as well as nonbelievers. It is in our mutual love for the poor and hungry that brings us together for the meaningful purpose of
providing fundamental living necessities to the less-fortunate and the orphaned.
Hoi Bac Ai Phanxico is an independent non-profit public charity functioning with check-and-balance practices and
structured operating policies in compliance with all state and federal laws. We are not affiliated or associated with
other organizations and our charity is managed by its Board of Directors.
The Board of Directors acknowledges all the hard work our Houston volunteers have prepared for the fundraising
event this year and the many prior years. In the spirit of peace and harmony we hope for your understanding and
your continued assistance in providing refunds to all purchased tickets. We will publically provide information to
process a complete refund to all donors who have already purchased tickets to the event.
Sincerely,

Kevin Khuong Tran


Executive Director
Chairman of the Board of Directors

Hi ng Qun Tr
Ngy 9 thng 2 nm 2015
Knh gi qu n Nhn v Quan Khch,
Hi ng Qun Tr Hi Bc i Phanxico trn trng gi n qu v thng bo di y lm sng t s
hiu lm hin nay lin quan n tic gy qu sp n ti thnh ph Houston, Texas.
Vi n lc nhm duy tr s bnh an v ha hp trong cng ng ngi Vit ti Houston, Hi ng Qun Tr xin
thng bo n qu v n Nhn v thin nguyn vin rng chng trnh gy qu ngy 1 thng 3 nm 2015 ti nh
hng Kim Sn, Houston, Texas c hon li cho n khi c thng bo mi.
L mt t chc thin nguyn theo quy ch 501(c)(3) v lin h php l, Hi thin nguyn ca chng ti c php
t chc nhng cuc gy qu trong thnh ph Houston v cc thnh ph khc trn khp nc M. Tuy nhin v li
ch an ha ca cng ng, chng ti quyt nh hon li vic gy qu.
Nhng bui gy qu ca Hi lun c nhiu ngi thuc cc tn gio khc nhau cho n v tham d. Tnh tng
thn gia chng ta v ngi ngho i mang chng ta n vi nhau cho mc ch c ngha l cung cp i sng
cn bn cn thit cho nhng ngi km may mn v cc tr m ci.
Hi Bc i Phanxico l mt t chc thin nguyn c lp sinh hot vi nguyn tc bnh ng v hot ng theo t
chc ph hp vi lut ca tiu bang v lin bang. Hi Bc i Phanxico khng phi l mt c nhn hay ngi cng
tc vi cc t chc khc, v hi thin nguyn ca chng ti c iu hnh bi mt Hi ng Qun Tr.
Hi ng Qun Tr ghi nhn n lc cc thin nguyn vin ti Houston b ra vi nhiu cng sc chun b cho
cuc gy qu nm nay v nhng nm qua. Trong tinh thn hi ha, chng ti hy vng nhn c s cm thng ca
qu v v tip tc h tr vic hon tr tin cho nhng v mua. Chng ti s cng b thng tin cho nhng n Nhn
mua v bi hon bi hon li tin v cho qu v.
Trn trng,

Kevin Khng Trn


Ch Tch / G iu Hnh
Chairman of the Board of Directors