You are on page 1of 2

Izvestaj o prodaji za jun kaze da je Divizija 1 prodala robe za 15000 e vise od Divizije

2.Divizija 1 je ostvarila 30% ukupne prodaje kompanije tog meseca dok je Divizija 2
ostvarila 20% .Kolika je ukupna prodaja kompanije tog meseca?
a)50 000
b)150 000
c)75 000
d)400 000
1)Knjizara je kupila 100 kutija olovaka za 15 evra po kutiji.Prvih 45 kutija je prodato
za 17 evra po kutiji.Ostatku je cena spustena za 3% u odnosu na nabavnu cenu i
prodaje se po toj ceni.Kolika je zarada knjizare od prodatih olovaka u poredjenju sa
cenom nabavke.
a)1565,25
b)765
c)65,25
d)180
* 1/3 stuba je u zemlji, 1/4 u vodi a 2 metra iznad vode. Koje je visine stub?
* u 4h poloaj skazaljki je 120 stepeni. za koliko minuta e opet biti na 120 stepeni.
(42/43/44...)
* 5 prodavnica je prodalo odreen broj cipela. prva 10, druga 18, trea, 43.... itd.
treba da se nabavi jo 2546 pari i raspodeliti po prodavnicama shodno prodaji.
dopisati odgovore
* putnik pree iz mesta A do mesta B toliko km, pa do mesta C i vrati se u A. Koliko
je potroio goriva ako troi 8l na (ne znam koliko) km
* jedan zadatak je bio da se nastavi niz...3/5, 8/10, 15/17.... ponueni: 93/95, 95/97,
97/99, 99/101...
1. imamo tri radnika. prvi sam uradi neki posao za 10 dana, drugi za 15 dana a trei
za 20 dana (taj isti posao)
e sad, oni rade taj posao zajedno, medjutim, prvi i trei radnik odustanu posle 4.
dana.
jo koliko je dana potrebno drugom radniku da privede zapoeti posao kraju
2. cena televizora je prvo poveana za 18% a zatim smanjena za 14% sada je cena
75000. kolika je bila na poetku?
3. Cena nekog proizvoda je prvo povecana za 7,5%, zatim povecana za 12%, a ona
snizena za 20%, i trenutno iznosi 153900. Koja je cana na pocetku?
4. Ako se jedna cisterna napuni za 1h, a za 2h se izprazni kroz nekakve slavine, a
radnik je slucajno ostavio upaljne obe slavine u trajanju od 260 min, koliko je vode
ostalo. Ponudjeni odgovori 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 4/5.
5. Ako u 4h kazaljke na satu zaklapaju ugao od 120 stepeni za koliko munuta ce opet
zaklopiti 120 stepeni.Ponudjeni odgovori za 42min, 43 min, izmedju 42 i 43 min,
tacno 44 min ili izmedju 43 i 44 min.
6. koji je trinaesti lan niza...
7
10/7
13/10
16/13
.....

7. U vodi je 1/3 stapa, u zemlji 1/4 stapa a iznad vode 2 metra. Kolika je duzina celog
stapa?
8. Date su tabele sa temperaturama vise gradova i trazili su da se racunaju
prosecne temperature, najveca i najmanje odstupanja.
9. opet tabela sa udaljenostima izmedju tacaka A do F, i na osnovu toga izracunati
prosecnu potrosnju goriva kao i neku predjenu udaljenost, tipa ako prvo ide od A/C,
zatimo od C/E, pa od E/B koliko je km presao.
10. Bili su pita grafici iz 2 razlicite godine,sa procentima koji pokazuju potrosnju,
dobit i slicno ii opet na osnovu toga da se izracuna po nesto.
Ova tri zadnja zadatka su bila laka.
11. 1 legura ima odnos 2:3 srebra i zlata, druga ima odnos 1:5, zlatar je uzeo od
jedne legure 3kg od druge 5 kg. Koji je odnos srebra i zlata u leguri sada?
stedisa zeli da ulozi 100 u banku na period orocenja od 2god..kolika mora da bude
min kam.stopa ga bi posle isteka tog perioda podigao ukupno 200?ponudjeni odg
su:40%,42%,50%,60%