You are on page 1of 4

V Konferencja Szkoleniowa

Fizjoterapia XXI wieku


w leczeniu i profilaktyce urazw i schorze narzdw ruchu

Wojciechw, 8-9 maja 2015r

Szanowni Pastwo,

Mamy przyjemno zaprosi na V Konferencj Szkoleniow organizowan przez firm


Eres Medical Sp. z o.o. pt. Fizjoterapia XXI wieku w leczeniu i profilaktyce urazw i
schorze narzdw ruchu w Wojciechowie w dniach 8-9 maja 2015r.
Jest to kolejne nasze szkolenie kierowane dla fizjoterapeutw, ktrzy pragn
poszerza swoj wiedz, rozwija si i i do przodu wraz z rozwojem metod rehabilitacji.
Chcielibymy Pastwa zainteresowa najnowszymi zagadnieniami z zakresu fizjoterapii
i zaprezentowa najnowoczeniejsze obecne na rynku techniki zabiegw. Jednoczenie
spotkanie ma na celu zjednoczenie rodowiska fizjoterapeutw z regionu lubelskiego
i pobliskich, by stworzy okazj do wymiany pogldw i dowiadcze z brany.
Tego dnia z dala od zgieku i haasu oraz codziennych trosk mamy okazj rwnie
odpry si oraz wieczorow por zintegrowa si przy stole biesiadnym.

Z pozdrowieniami i oczekujc na Pastwa przyjazd,


Grzegorz Luba
Prezes
Eres Medical Sp. z o.o.

Program konferencji:

Program konferencji:
Czynniki fizykalne w profilaktyce schorze narzdw ruchu , Nowoczesne czynniki fizykalne w
leczeniu urazw narzdu ruchu" dr Jolanta Dudek, Instytut Fizjoterapii Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, Kielce
Ewaluacja efektw przeciwblowych z wykorzystaniem hydroterapii u pacjentw z chorob Raynauda
dr n. med. Gustaw Wjcik, Zakad Balneoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewdzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu
Hydroterapia jako jedna z metod wspomagajcych leczenie przeciwblowe u pacjentw z neuropatiami
obwodowymi - lek. med. Jolanta Piskorz, doktorantka w Katedrze Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewdzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu
Rehabilitacja pacjentw po udarze niedokrwiennym mzgu z wykorzystaniem hydroterapii mgr
Dorota Nalepa, Oddzia Neurologii, Wojewdzki Szpital Specjalistyczny - w Lublinie
Oglnopolski Program Rehabilitacji Poporodowej" - Agata Mirosaw-Rak, Stowarzyszenie "Od pasa
w d"
Funkcjonalna stymulacja magnetyczna (FMS) zastosowanie praktyczne - dowiadczenia wasne - mgr
Micha Grzegorczyk, Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe Medisport w Lublinie
Praktyczne zastosowanie fali uderzeniowej w zabiegach fizjoterapeutycznych - mgr Micha
Grzegorczyk, Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe Medisport w Lublinie
Pionizowanie i reedukacja nauki chodu z zastosowaniem elastomerw w urzdzeniu do
rehabilitacji PRAGMA" - przedstawienie autorskiej metody mgr Henryka Marka Kowalskiego prowadzcy - autor metody
Systemy zarzdzania w jednostkach suby zdrowia. Procedury wdroenia i certyfikacji. Korzyci z
droenia i certyfikacji systemw zarzdzania dr n.med. Radosaw Obidowski, Centrum Certyfikacji Jakoci,
Wydzia Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Finansowanie sprztu w linii medycznej Kornelia Nosek, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Szczegowy program konferencji dostpny niebawem na www.eresmedical.com.pl

Wykady uzupenia bdzie wystawa sprztu medycznego i rehabilitacyjnego.

Informacje szczegowe:

ORGANIZATORZY:

Eres Medical Sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Lubelski Oddzia Wojewdzki
Termin szkolenia: 8-9 maj 2015r
Miejsce szkolenia: Wojciechw (woj. lubelskie), dom biesiadny Czerniecwka
KOSZT UCZESTNICTWA: 160z/os. *
120z/os.* dla czonkw PTF, ktrzy maj opacone skadki i podbit legitymacj czonkowsk

Cena obejmuje: pakiet szkoleniowy, uczestnictwo w wykadach, przerwy kawowe, obiad, udzia w wieczornym
spotkaniu integracyjnym, nocleg, niadanie, warsztaty praktyczne oraz certyfikat potwierdzajcy udzia w
konferencji.

Ukoczenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem.


Formularz zgoszeniowy dostpny na stronie www.eresmedical.com.pl
Aktualne informacje dotyczce konferencji na facebook.com/eresmedical
Termin nadsyania zgosze: 22.04.2015r

Koordynator projektu:
Monika Luba
m.lubas@eresmedical.com.pl, tel. 0-81 502 00 70 wew. 16, tel. kom. 601 054 662