You are on page 1of 2

Petikan dari Kitab Makhuz as-Sibyan Ila Tariqat

al-Jinan
Ini Doa Membelah Mulut Kanak-kanak atau Cara
Bertahnik

Kemudian membaca al-Fatihah sekali, sebagai
,hadiah kepada Rasulullah saw
kemudian membaca ia kepada kanak-kanak itu
dihadapannya


.sebanyak tiga kali


sebanyak tiga kali
, ,
, , , ,
,
.
, , .
kemudian membaca

sekali dan

sekali kemudian membaca
, ,


,
kemudian sambil memegang ubun kanak
tersebut, berkata ia

" "
,sebut nama budak itu yang hendak dinamakan
kemudian membaca al-Fatihah sekali
kemudian

hingga akhir
kemudian membaca

sekali kemudian dilepaskan pegangan ubun tadi,
: kemudian berdoa dengan doa ini iaitu
, , ,
, , ,
, , ,
, .
Sekian