You are on page 1of 10

ROCK NIJE KULTURA?!

PROCES JAVNOG FINANCIRANJA

GRAANI

PLAANJE
POREZA, PRIREZA

DRAVNI / GRADSKI
PRORAUN

ZADOVOLJAVANJE
JAVNIH POTREBA
KULTURA

JAVNA UPRAVA

OBRAZOVANJE

ZDRAVSTVO

MINISTARSTVO KULTURE
REPUBLIKE HRVATSKE

URED ZA KULTURU
GRADA ZAGREBA

MINISTRICA /
ZAMJENIK MINISTRICE

PROELNIK UREDA /
ZAMJENIK PROELNIKA

Kulturna vijea za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi

Sve vrste glazbe koje sluaju i glazba koju najvie vole sluati
Opa Internet populacija
Strani Rock &
Pop
Heavy Metal,
Punk

26,5

4,3

Domai Rock
& pop

RnB/Hip-Hop

Klasina

36

10,5
19

0,5

25,8

0,8

Na upit koju vrstu glazbe najvie sluate, ispitanici


se i dalje u najveem broju opredijeluju za strani
rock i pop, zabavnu te domai rock i pop.

62

21,5
22,5

0
1,5

Najvei broj publike slua sve vrste glazbe, a


najsluaniji u toj kategoriji su premono strani i
domai rock i pop.

36,3

2,5

Zabavna

Ostalo

77,5

19,8

Elektronska

Jazz

84

38,8

11

Sve vrste
Najvie vole

N = 400

Meu preferiranim vrstama glazbe najmanji broj


ispitanika izdvaja jazz i klasinu glazbu kao svoju
preferenciju.

MINISTARSTVO KULTURE
REPUBLIKE HRVATSKE

URED ZA KULTURU
GRADA ZAGREBA

ZAMJENIK MINISTRICE
Berislav ipu, dirigent

ZAMJENIK PROELNIKA
Tedi Lueti, klarinetist

Hrvatsko drutvo skladatelja


Hrvatsko drutvo
glazbenih umjenika
Koncertna direkcija Zagreb
Hrvatska glazbena mlade
Hrvatski barokni ansambl
Cantus
...

REZULTATI NATJEAJA
JAVNE POTREBE U KULTURI 2015.
GLAZBENA UMJETNOST
MINISTARSTVO KULTURE
REPUBLIKE HRVATSKE
Ukupan iznos dodijeljenih programskih
sredstava za glazbu:

URED ZA KULTURU
GRADA ZAGREBA
Ukupan iznos dodijeljenih programskih
sredstava za glazbu:

11.561.000,00 kn

8.020.200,00 kn

(54% programi 3 ustanove + 46% nezavisnih produkcija)

Klasina glazba - 83%

Klasina glazba - 86%

Jazz - 8.2%

Jazz - 10%

Srodni ciklusi - 9,8%

Eksperimentalna glazba i rad udruga - 3,6%

Rock glazba - 0%

Rock glazba - 0%

JAVNO FINANCIRANJE
GLAZBENIH USTANOVA U GRADU ZAGREBU
HLADNI POGON (plae, reije, naknade) I PROGRAMSKI TROKOVI
Sredstva izdvojena za redovnu djelatnost triju glazbenih ustanova Grada Zagreba:

57.500.000,00 kn hladni pogon


Zagrebaka filharmonija - 30.000.000,00 kn
Koncertna direkcija Zagreb - 15.000.000,00 kn
Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski - 12.500.000,00
Dodatno financiranje programskih trokova putem
natjeaja za javne potrebe u glazbenoj djelatnosti:

6.240.000,00 kn programskih sredstava

Ukupno financiranje od strane Ureda za kulturu grada Zagreba:

63.740.000,00 kn javnih sredstava

REZULTATI

(Grad Zagreb, 2014. godina)


Naziv ustanove

KONCERTNA
DIREKCIJA
ZAGREB

K. DVORANA
VATROSLAVA
LISINSKOG

ZAGREBAKA
FILHARMONIJA

Broj zaposlenih

15

63

123

201 ZAPOSLENIK

Broj programa

32

378

64

474 KONCERATA

12 254

254 555

41 168

307 977 POSJETITELJA

72%

75%

71%

72.6% POPUNJENOSTI

Broj posjetitelja
Prosjena
popunjenost
dvorane

* podaci preuzeti iz Strategija kulturnog I kreativnog razvitka grada Zagreba 2015.-2022., str. 13
UKUPAN PRIHOD NAVEDENIH
USTANOVA:

30.079.770,00 KN

+ prosjena cijena
ulaznice na programe:

100kn (0% PDV-a)

(prosjena cijena ulaznice x broj posjetitelja = prihod)

Plae zaposlenih, reije, odravanje i naknade pokrivene su iz gradskog prorauna za kulturu,


Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI u ukupnom iznosu od
57.500.000,00 kn tzv. sredstva hladnog pogona

PROBLEMI PRIJEDLOGA
Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015.-2022.
- ANALIZA STANJA 2.3.2. GLAZBENA DJELATNOST

Sukladno predloenoj analizi stanja glazbene djelatnosti kulturne strategije,


a ije e se izglasavanje na Skuptini Grada Zagreba odrati 26.3.,
evidentno je da se u 2014. sljedei program nisu odrali:
- niti jedan koncert u sklopu INmusic festivala
- niti jedan koncert u Tvornici kulture
- niti jedan koncert u klubu Movara
- niti jedan koncert u Vintage Industrial Baru
- niti jedan koncert u sklopu programa edno uho

Ukratko, niti jedan rock koncert nije odran u Zagrebu u 2014. godini,
godini
a ako prijedlog Strategije u ovom obliku proe na Gradskoj skuptini u etvrtak
niti jedan rock koncert nee se odrati u Zagrebu u narednih 8 godina

ROCK JE KULTURA!
"Popularna glazba kao dio popularne umjetnosti danas je dominantan oblik u glazbenoj kulturi.Popularna glazba je kulturno
relevantna za svoje sluatelje na isti nain kao i bilo koja druga vrsta glazbe.
glazbe Ona moe proizvesti osjeaj uzvienosti
i oduevljenja jednako snaan kao i onaj proizveden uivanjem u klasinoj glazbi, a njezini sluatelji imaju potrebu da
je vrednuju i procjenjuju kao to to radi i publika klasine glazbe. (...) Iako popularna glazba moda nije usporediva s
"ozbiljnom" glazbom po formalnoj kompleksnosti, ona u sebi nosi neke druge sloene karakteristike koje zahtijevaju specifinu
vrstu kulturnoga kapitala potrebnog za razvijanje profinjenog ukusa unutar te glazbene kulture."
(Krni, R., O kulturnoj kritici popularne glazbe (Zagreb, 2006.), Institut drutvenih znanosti Ivo Pilar)

Rock je javna potreba u kulturi


Rock mora biti dio kulturne strategije i Zagreba i Hrvatske
Rock zasluuje svoje mjesto u glazbenoj umjetnosti i javnom financiranju
Rock koncerti u Hrvatskoj mogu biti brojniji, bolji, raznolikiji i kvalitetniji
Publika zasluuje najbolje za svoje porezne novce i mora znati kuda njihovi novci
idu
Ili kako je Bob Marley to davno lijepo rekao:

You can fool some people some time,


But you can't fool all the people all the time.