You are on page 1of 3

TEORIA

4t de grau elemental

w
w

1. Analitza i inverteix els segents intrvals.

&w

bw

2. Realitza les segents escales: Fa Major mixta, Do menor harmnica i Fa # menor meldica simple.

&
&
&
3. Analitza els segents puntets.

j
& 44 .

. .

Jlia Vaquero's Academy of Music 2013

DICTAT
4t de grau elemental

1. [enunciat dictat]

AUDICI
1. Respon les segents preguntes sobre la suite l'Arlesienne de G. Bizet.
a) Quina part de l'orquestra comena fent el tema principal?
Corda fregada

Vent metall

Vent fusta

b) En quin mode est escrit el tema principal?


Major

Menor

c) Quina forma t aquesta part de la suite?


Rond

Tema amb variacions

Canon

d) Quina textura t?
Polifnica

Homofnica

Monofnica

e) Quin comps t?
Binari

Ternari

Jlia Vaquero's Academy of Music 2013

ANLISI i COMPOSICI
4t de grau elemental
1. Digues la tonalitat, assenyala les frases, marca les notes estranyes (notes de pas, apoiatures i brodadures)
i indica les funcions tonals dels 8 primers compassos d'aquesta pea de Beethoven.

2. Escriu una melodia d'acord amb l'acompanyament donat per aquesta pea en Mi menor i completa
l'acompanyament

# 4
& 4

? # 44 w
&

?#

Jlia Vaquero's Academy of Music 2013