You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU
Tel.: +607-23

647 88 +6A7 -2364624 Fax: +607-23 7 97 36 +607 -2382996


E-mel: webmaster@ipgkti.edu.my Laman Web: http://www.ipgkti.edu.my

1 MALAYSIA

RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN "

: IPQITIJB 6A0A2123
Tarikh , lbFebruari20l5

Ruj Kami

Jld.6 Wn

Guru Besar,
Sekolah-sekolah berkenaan
Tuan,
PROGRAM BINA INSAN GURU PERINGKAT 4, PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
(pPG) KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU.
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.

Adalah dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar dari kelas BM1, Program Pensiswazahan


Guru (PPG) kohort 1 Ambilan Jun 2011 akan melaksanakan Program Bina lnsan Guru
Peringkat 4, seperti berikut :

Tarikh :
Masa :
Tempat i
3.

Untuk makluman

26 Februari 2015 (Hari Khamis)


9.00 pagi- 4.00 petang
SK (P) Sultan lbrahim, Johor Bahru

:pihak

tuan/puan, program

ini merupakan program wajib

untuk

memenuhi syarat Penganugerahan ljazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).

4.

Sehubungan itu, semua pelajar wajib mengikuti dan menjayakan program ini dan perlu
memohon cuti kursus sambilan (CKS) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 tahun 2009
daripada ketua jabatan masing-masing.

5.

Diharapkan pihak tuan/puan sedia maklum dan membenarkan pelajar-pelajar terlibat


menghadiri program tersebut. Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Abdul Latiff bin
Awi, ditalian 012 - 7818043.
Sekian.
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA,'
Saya yang menurut perintah,

rereffi
CERTIIIED TO l5O

B)l:lm8

CERT\Oi R{!I,J

lD 10 lSO Sl::00E
CERTtrO:SR!S5

CaAlf

CEnItf

tED

IO

ISO gOOl i:OO3

aERT\o:ARJ*iJ