You are on page 1of 1

Ang mga Sakit na naipapasa sa pakikipagtalik o mga sakit na nakukuha sa

pakikipagtalik(Ingles: sexually transmitted infections o STI[1], sexually transmitted


diseases o STD[2], o venereal diseases o VD [2]) [1][2] ay tumutukoy sa ibat ibang uri ng mga impekisyon
na naipapasa o nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong mayroong ganitong uri ng
karamdaman. Nanggagaling ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik mula sa mga mikrobyong
nasa ibabaw ng balat ng tao, at maging mula sa mga likido o pluido ng katawan, katulad ng semilya ng
mga nahawaang lalake, pluwido sa mga ari ng mga nahawaang babae, o mula sa dugo ng parehong
lalake at babae. Kumakalat ang mga mikrobyo mula sa isang taong may sakit sa pamamagitan ng
sekswal na padidikit ng mga balat, dugo at iba pang mga pluido mula sa katawan. Pumapasok ang
mikrobyo sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagpasok sa ari ng babae, sa bibig, sa butas ng puwit,
sa mga sariwang sugat at mga hiwa. Hindi lumalaganap ang mga karamdamang nakukuha sa pagtatalik
sa pamamagitan ng pangkaraniwan lamang o kaswal na paglalapit ng balat. Hindi rin ito natatanggap sa
pamamagitan ng paliligo sa mga pampublikong languyan, at hindi rin nagmumula sa simpleng pag-upo
sa isang kasilyas.[2] Ang salitang venereal ay isang hindi gaanong ginagamit na kataga para sa mga sakit
na nakukuha dahil sa pakikipagtalik.[3]

Apektadong kasarian[baguhin | baguhin ang batayan]


Bagaman kapwa naapektuhan ang lalaki at babae ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, mas
madaling mahawa ang mga babae, at mas mataas rin ang tiyansa na magkaroon ng kumplikasyon sa
mga babae, partikular na sa kapanahunan ng pagdadalang-tao at pagkalipas na mailuwal ang sanggol.
Nanganganib din ang buhay ng isang sanggol dahil dito.[1]
Hindi rin kaagad na nalalaman kapag nagtataglay na ang isang tao ng ganitong uri ng sakit sapagkat
madalas na walang sintomas na lumilitaw o matagal bago lumabas ang mga palatandaan. Nagkakaibaiba rin ang mga nagiging palatandaan. Maaring malubha at maaaring hindi.[1] Mayroon ring mga taong
hindi nakikitaan ng mga sintomas bagaman meron na silang nakakahawang sakit, kaya maaari nilang
mahawaan ang ibang tao nang hindi nila nalalaman o napapansin.[2]
http://tl.wikipedia.org/wiki/Sakit_na_naipapasa_sa_pakikipagtalik