You are on page 1of 4

herkul.

org

http://www.herkul.org/bamteli-bu-hafta/

Haset ve Zulm Karsnda man, mit ve tminan Soluklar


Muhterem Fethullah Glen Hocaefendinin bu sohbetinden baz paragraflar:
Daima mit Soluklamal, Hep mit Kayna Olmal!:.
*Gam-tasay brak iraden canl ise! mit kayna ol, olabilirsen herkese. yle otur, yle kalk, yle dn, yle
konu, yle davran ki, sana bakan insanlar mitle ahlansnlar. mitleri krc; gelecei karanlk gsterici
dncelerden uzakla! En karanlk anlarda bile mit solukla!
*Bakalarnn da bavuraca, kuyunuza kova salaca bir menhelul-azbil-mevrd (tatl su kayna) olun!
Herkes size kova salsn! Zaten kova salnmaynca kuyu kurur! Mutlaka bir eyler vermesi lazm ki, ona bir eyler
verilsin. Hep vermenin yolunda olmak lazm. Verirseniz, verme lazm- gayr- mfrk, sfat- sbitesi olan Zt, O
da size verir! Srekli verene verilir. Elden tutann elinden tutar. Bakalarn aydnlatann yolunu aydnlatr. Siz bir
mumla yola karsnz, O hi farkna varlmadk ekilde sizin nnzde projektrler yakar; sizinle beraber
bakalarnn yolu da aydnlanr.
*Srt- mstakmde yrmek br tarafta srt gemenin referans olur. Burada, sapmadan, devrilmeden,
dmeden, yola taklmadan o srt- mstakmde yayorsanz, br tarafta da yle kheylan gibi ahlanr
geersiniz. Hayr! Melekler gibi kanatlanr geersiniz! Ve ateteki zebniler seslenir: abuk gein! Ateimizi
sndryorsunuz. Burada ate sndrmseniz, orada ate sndrmeye namzetsiniz demektir. Uradnz her
yeri gllk glistanlk haline evirirsiniz.
Birlik ve Beraberlikteki G
*nsanln ftihar Tablosu (sallallhu aleyhi ve sellem) yle buyurmutur: nsanlarn arasna karan, onlarn eza
ve cefalarna katlanan mmin, halktan uzak duran ve onlarn eziyetlerinden emin olmaya alan mminden
daha faziletli, mkafata daha stndr. Bir de dorudan doruya toplumun iinde kenetlenerek; onlarla beraber
bir mefkreyi, bir gaye-i hayali realize etmeye almak vardr ki, bu ok byktr. tirak- aml-i uhreviye
cihetiyle, sizinle beraber o mevzuda soluklanan, sizinle beraber koan bir milyon insan varsa, siz o bir milyon
insann sevabna da mazhar olursunuz. 10 milyonla beraber hemdem, hemhl iseniz; bir bnyn- merss gibi,
kubbedeki talar gibi veya prlantalar gibi babaa vermi, orada ayakta duruyorsanz, 10 milyonun sevab sizin
defterinize de akar, 10 milyonun makbuliyetine gre Allah size bakar, 10 milyonun makbuliyetine gre mele-i
lnn sakinleri sizinle mnasebete gemek isterler; siz artk bir fert deilsiniz, 10 milyonsunuz!
*Bir ve beraber olma ok nemlidir. Vifak ve ittifak tevfk-i lhiyenin en byk vesilesidir! yine o Sultana ait bir
sz. Birlik ve beraberlik iindeyseniz, Cenb- Hakkn sizi muvaffak klmasna bir dileke vermisiniz demektir. O
da Kendi kapsna giden dilekelerin hibirisini bo evirmez. Ellerinizi amsanz, soluklarnz da birlemi, bir
koro halinde semalara doru ykseliyorsa, ona cevap farkl olur! Byle bir istein geriye dn de ok farkl olur!
yle bir istee ok farkl cevap verirler.
Ktlkte Yardmlaanlar ve Vebal skeletleri
*Meselenin msbet/pozitif yannda bu byle olduu gibi, irretlik, anari, tiranlk yannda, bir ynyle narsisizm
yannda da yledir. nsan, ferden ferd bu negatif eyleri yayorsa, o kadar zararldr. Bir tek insandr o; bir tek
insan zehirleyecek kadar negatif potansiyele sahiptir. Bir tek insan irazeden karacak kadardr. Bu da o negatif

cephede halvetliktir, tek bana olmaktr.


*Fakat bir de konumu, makam, messiriyeti ve evresi olan biri, kitle psikolojisiyle kendisini takip eden insanlar
arkasna alm, o da binlere, milyonlara, milyarlara ulamsa ayet, hafizanallah, bir sr insan kr ktk
arkasndan srklemi olur; onun da vebali o kadar olur. nsanlar krletirme, ktk haline getirme, herhangi bir
mefkresiz arkasndan koturma, yalanna da doru gibi baktrma! Byle bir vebali irtikap ettiinden dolay onlarn
iindeki o fertler, adeta o vebali temsil ediyor gibi olurlar. Onlar da bir vebal ahs, bidesi veya vebal iskeleti
haline gelirler.. vebal iskeleti, gnah iskeleti, haclet iskeleti, rezalet iskeleti haline gelirler. Ne mrldanlyorsa onu
mrldanrlar. Ortaya ne atlyorsa, onun arkasndan srklenir giderler. Kendilerini geriye dnlmez bir rmaa
salmlardr ki, hafizanallah, birka adm tede helket, felaket kendilerini bekliyordur. Bu da o meselenin negatif
yandr.
*Meselenin pozitif yannda bulunmamz gerekir. Kendimizi onlarn o -balayn- densizce tavrlar, densizce
beyanlar, densizce mtalaalar iine salmamak, onlarla megul olmamak, dalmaya meydan vermemek lazm.
Derlenip toparlanp esas kendi dnyamz ihy etmeye, kendi ruh bidemizi ikme etmeye bakmalyz Allahn izni
ve inyetiyle.
Yrdnz Yolda pheniz Yoksa
*Byk lde yle de olmutur Allahn izniyle. Siz burada nasl kendinizi dier arkadalarnzla beraber
hissediyorsunuz, darda esen o bd- hazann hi tesirinde kalmam gibi bir tavr iindesiniz, inann bana,
dnyann deiik yerlerindeki o adanmlarn, okul, niversite, kltr lokalleri, okuma salonlar, imam hatipler
amak zere, irad adna dnyann deiik yerlerine giden arkadalarn hibirinde en kk bir sarsnt mahede
edilmedi. Belki sizin lkenizde, o mbarek lkede frtnalar iddetli esebilir. O frtnalarn tesiriyle -alfa, beta, gama
tesiriyle- sarsnt yaayanlar olabilir. Bazen arzu ettiiniz tabloyu gremeyebilirsiniz. Beklediiniz potansiyeli
bulamayabilirsiniz. Evinizde, yurdunuzda, niversiteye hazrlk kursunuzda, niversitenizde, deiik tehditler
karsnda, basklar karsnda -herkesin immun sistemi o kadar baskya mukavemet edecek durumda deildirsarsntlara ahit olabilirsiniz. Fakat dnyann hi umurunda deil o mesele, herkes bildii gibi yapyor.
*Girdiimiz ve yrdmz yolun doruluuna inanyorsak, bize, Allahn izni ve inayetiyle, hi sarslmadan o
yolda yrmek der. Allahn nm- cell-i lhsini ilan etme mevzuunda pheniz var m? Bunun olumlu bir ey
olduu mevzuunda pheniz var m? Hazreti Rasl- Znn, Rh-u Revn- Muhammednin dnyann drt bir
yannda ehbal amasnn ok nemli bir hadise olduunda pheniz var m? Herkes, Allahn size olan mesaj,
u mbarek Kurn- Kermi tansn, duysun, rensin; bunun isabetli bir i olduunda pheniz var m? Tarihten
tevrs ettiiniz, ruh ve mana kklerinden size akp gelen o usarenin insanlk iin yararl bir ey olduunda
pheniz var m? ayet bu hususlarda pheniz yoksa, Allah sizinle beraberdir! Bunlara inanyorsanz, geveklie
dmeyin, tasalanmayn, Allah sizinle beraberdir! Ve Allah (celle celaluhu) tadnz o ehbli drmeyecektir
izn-i sbhnsiyle, kudret-i khiresiyle ve irde-i bhiresiyle!
nanyor ve Ahiret Yrngeli Yayorsanz, Tasalanmayn; Allah Sizinle Beraberdir!..
*Bir can yakmasna maruz kaldysanz, bakalar da kald! Bugn size saldranlar, sizin aleyhinizde olan insanlar,
inann bana, yemin bile edebilirim, sizden daha fazla zdrap ekiyorlardr. nk sizin, dnyay kaybetseniz bile
ahiretiniz var! Allahnz var! Peygamberiniz var! Yalannz yok, iftiranz yok, isnadnz yok, intikam duygunuz yok,
kininiz yok, nefretiniz yok, fezzetiniz yok, gayznz yok, toplumun iine iftirak ve ihtilaf atmanz yok! Dolaysyla
br tarafta byle reftre yryor gibi cennet bahelerinde yryeceksiniz, dnyay btn btn kaybetseniz bile.
Ama inann, yrdnz yolda halisane yryorsanz, Allah dnyada bile sizi yalnz brakmayacaktr.
*Hicret esnasnda Allah Raslnn yolu Sevre uramt. Kendisini takibe koyulan Mekke mrikleri bir aralk
glgeleri ieriye decek ve tehditleri Sevrin duvarlarna arpp yanklanacak kadar yaklamlard. Arada bir
metrelik mesafe ya vard ya da yoktu ve Hazreti Eb Bekir (radyallhu anh) tela iindeydi. nk o esnada
Allah Raslnn, kendisine emanet olduunu dnyor ve Onun adna endie ediyordu. Hlbuki Allah
Raslnn dudaklarndaki tebessmde en kk bir deiiklik yoktu. O itminan ve emniyet insan, dostunu teselli
ederek, Tasalanma! Allah bizimle beraberdir. diyor ve ekliyordu: ki kii hakkndaki zannn nedir ki, onlarn
ncs Allahtr. Siz artrarak syleyebilirsiniz: iseniz, drdncs -unutmayn- sizi gzeten Allahtr, drt
iseniz, beincisi Allahtr nsanln ftihar Tablosu, orada kendi yakn, tevekkl, teslim ve tefvizini ifade etmenin

yan banda, ayn zamanda rehberlii asndan bize dnmemiz, dememiz, etmemiz gerekli olan hususlar
mevzuunda da bir ders veriyor: Byle deyin:


Tasalanmayn! Allah bizimle beraberdir. (Tevbe, 9/40)


Geveklik gstermeyin, tasalanmayn; eer iman ediyorsanz stnsnz. (l-i Imrn, 3/139)Eer bir yara aldysanz, o kavme de benzeri bir yara demitir. (l-i Imrn, 3/140)
*ayet size bir ynyle bir yaralama, ajite eden bir ey geldi, dokunduysa, sizden evvel onu size reva grenlere
daha acs gidip musallat oldu. Uykular kayordur, yastklar da, yorganlar da, dekleri de ylan, yan yuvas
haline gelmitir. Balarn koyduklar zaman uyuyamazlar, Acaba ne yapsak, daha ne uydursak, ne desek de
teselli olsak! diyorlardr. Bu da sizin daha avantajl olduunuzu gsteriyor. nk yle bir kulvarda yryorsunuz
ki, o kulvarda yryenlere hibir zaman kaybetme yok; dtnz yerde bile kendinizi ayakta, dimdik
gryorsunuz Allahn izni ve inayetiyle.. bu yol peygamberler yolu, nm- celil-i ilahiyi duyurma yolu, millet ruhunu
ikame etme yolu, ruh ve mana kklerimizden akp gelen usareleri deerlendirme yolu.
Kast Sisteminin Sen kimsin? Nakaratl Zavalllar Hasetle Kvranp Duruyorlar!..
*Negatif yanyla meseleyi karlatrdnzda nerede durduunuzu daha net greceksiniz. Elhamdulillah, Allah
bizi byle bir yolda istihdam buyuruyor elimizde olmayarak. Allahn sevkidir, insiyakdr. Biz kendimizi daima belli
yerlerde bulmuuzdur, bulduumuz yerde de drt yanmza bakm, Burada da u avantajl ey var, burada da u
avantajl ey var.. Allah Allah! Bunlar hazrlanm birisi tarafndan. Kader Risalesinde ifade edildii gibi, u daha
gzel falan demek kadar bir meyelan imdiye kadar yaplan eyler bunlardan ibaret. Ve imdiye kadar bu
ekilde, bu izgide yaplan eyler, inann en byk devletlerin bile yapamad ey haline gelmitir.
*Meselenin bakalarn rahatsz eden yanlarndan bir tanesi de budur: Allah Allah! Bu ne id belirsiz (!)
insanlar, yani oluk ocuk bunlar Bazlarmzn kariyeri var, bazlarmzn siyasi tecrbeleri var, bazlarmzn
arkasnda da uursuzca srklenen kitleler var; biz dnyann deiik yerlerinde otuz tane okul aamadk, bunlar
dnyann yz altm ksur lkesinde bin yz okul amlar! derler. Ne kadar lokal var, onlarn saysn
bilmiyorum. Ne kadar okuma salonu var, onlar da bilmiyorum. Ayn zamanda bu heyetin ne kadar ticari yatrmlar
mevzuunda rehberlikleri var, onlar da bilmiyorum. Ne kadar geldilere sebebiyet vermilerdir, ne kadar gittilere
sebebiyet vermilerdir, onlar da bilmiyorum.
*Bu, Cenb- Hakkn sizi sevk etmesiyle, i insiyaklarla, bir ynyle vicdann gdmnde yaptnz eylerdir.
Bunu Allahtan bilmek lazm. Allahtan bilirseniz, bu bir kr olur, Allah da size olan bu nimetini artrr. yilik
yaptndan dolay insanlara teekkr etmeyen, -teekkr ahlak yok demektir- Allaha da teekkr etmez. Az
eye kretmeyen, ok eye de kretmez. Teekkr bir huy, bir ahlak, bir tabiat derinlii haline getirmek lazm.
Ondan dolay da Allaha binlerce hamd u sena olsun, Nefis cmleden edna, vazife cmleden al Herkes yahi
ben yaman, herkes buday ben saman eklinde sylendii gibi dnhimmet olmamza ramen, ok farkl
insiyaklarla hi farkna varlmadk ekilde ok deiik hizmetlerin banda kendimizi bulduk, Allah da bunlar
ltfetti. Byle bir mlahaza krdr Allaha kar. Biz yaptk, biz ettik, biz evirdik, biz evirdik mlahazas
Cenb- Hakkn o mevzudaki tasarrufunu grmezlikten geldiinden dolay, ona da nankrlk (nimeti grmeme)
denir. Siz nimeti grmyorsanz, Allah da nimeti, grmeyenlerin elinden alr, grenlerin eline verir. Bu adan
srekli metafizik bir gerilimle, krle gerilmeli, Allaha hamd u senda bulunmal.
*Sizi mmi, deersiz, kast sistemine gre onuncu basamakta gryorlar, size tepeden bakyorlar. Nitekim birisi
Lan sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin!.. diyordu. imdi size byle bakan insanlar, esas, kendi karakterlerini
ortaya koyuyorlar, yani ne ise onu ifade ediyor, zavall. Size byle bakan insanlar, sizin elinizle Allahn ortaya
koyduu eyleri sizden grdklerinden dolay, kfrn de tesinde korkun tahrip yapan hasede sapyorlar,

kskanla sapyorlar, hafizanallah.


Mazluma En ok Benzeyen Zalimler
*Haset, ekememezlik Niye bunlar da biz deiliz.. neden bunlar da ben deilim.. neden dnyann yz altm
lkesinde bana yle baklmyor, byle baklmyor, hep bunlarn yaptklar ilerden bahsediliyor? Haset bazen
yle eylere sebebiyet verir ki kfr ona sebep olmamtr. Kfrn tesinde insanlara nankrlkler ilettirir,
hafizanallah.
*imdi bu kadar eye Allahn izni ve inayetiyle muvaffakiyetiniz karsnda ekememezlikler olabilecektir. Bunlar
da Hasan Basri hazretlerinin buyurduu gibi Ben haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim
grmedim. Kendine ediyor, kendi uykularn karyor. Peygamber Efendimiz (sallallhu aleyhi ve sellem) bir
hadis-i eriflerinde,


Haset etmekten saknn! Zira atein odunu yiyip bitirdii gibi haset de iyilikleri yer bitirir. buyurur. Evet, haset
insann amelini, hatta emellerini, beklentilerini cayr cayr yakar, yok eder; tpk atein odunu yakt gibi.
Dolaysyla da haset o odun gibi insanlar cayr cayr yakar. nsan odun olmusa, yaklmaya namzet demektir,
hafizanallah.
*Allaha binlerce hamd u sen olsun ki, sizi o derekeye drmedi, bakalarna byle bakmadnz hibir zaman,
bir kast sistemi mlahazasna girmediniz. Onlar halayk, kapkulu, tasmal insanlar; bizler de onlar yetmeye ve
gtmeye mvekkel melekler gibiyiz! Kendinize hibir zaman yle bakmadnz. Byle bir bak batrr insan,
hafizanallah.
*Hazreti Pr, Sen, ey riyakr nefsim! Dine hizmet ettim diye gururlanma. Muhakkak ki Allah, bu dini fcir adamla
da teyid ve takviye eder. hadisi srrnca, mzekk olmadn iin, belki sen kendini o racul- fcir bilmelisin.
Hizmetini ve ubudiyetini, geen nimetlerin kr, vazife-i ftrat, farize-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan
kurtul. diyor. Hangi mlahazadan dolay Dine hizmet ettim diye fahirlenme! diyor. Dine elhak hizmet etmi.
amzda onun kadar hizmet felsefesini bilen, tutarl hizmet yapan ikinci bir insan kmamtr. ok byk zatlar
vardr; veliler vardr, kutuplar vardr; fakat Allah kime dilerse ona hizmet ettirir. ok byk insanlar var, etraflarna
insanlar toplayp onlar irad eden, o insanlarn kalblerini Allaha ynlendiren.. o insanlarn hepsinin ayann
altna bam koyarm, o ayr bir mesele fakat o zata Allah (celle celalhu) o i ie karanlklar, zulmetler olan
ada yle bir hizmet yaptrmtr ki Belki gnmzn nesilleri bunu tam anlayamadlar, tanmadlar ama
gelecek nesiller ona kar yabanc kalmayacaklardr, onu tanyacak ve arkasndan gideceklerdir.
*Cenb- Hak inayet-i tmmesini zerimizden eksik etmesin.. sizleri bizleri iki cihanda aziz etsin.. taksiratmz af
buyursun.. size haksz yere saldran, haset eden, ekememezlie giren insanlar da hidayetiyle, slahyla serfiraz
klsn; cennet mahrumu haline, deerler mahrumu haline, deerler yetimi haline getirmesin.