You are on page 1of 61

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA

MEHANIKA FLUIDA

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA

Napomena o literaturi/knjizi:

Ovaj se dio sadržaja kolegija

ne nalazi u knjizi Dobrinić-Bonato

nego u knjizi

Dobrinić-Mandić

(u izdanju Pomorskog fakulteta Rijeka) fakulteta u Rijeci)

Napomena o literaturi/knjizi: Ovaj se dio sadržaja kolegija ne nalazi u knjizi Dobrinić-Bonato nego u knjizi
(u izdanju Tehničkog Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1
(u izdanju Tehničkog
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
FIZIKA 1

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

UMJESTO MOTIVACIJE

Što nam uopće ostane iz fizike? Provjera prirodoznanstvene pismenosti

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike UMJESTO MOTIVACIJE Što nam uopće ostane

Obrazovanje je ono što ostane kad se sve što se u školi učilo – zaboravi.

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

Naše malo istraživanje prirodoznanstvene pismenosti, 2008

Pitanja

odabir školska vs. popularna 26 s ponuđenim odgovorima + 10 konceptualnih

Uzorak

167 ispitanika u dobi od 20 do 75 godina

Hvala anketari

studenti 4 god. ak g. 2007/08 studijskih grupa MF, FP

Leana Dobša Danaja Glavičić Sanjin Gotić Ivona Lambaša Daria Ljubobratović Julijana Ljubojević Iva Mrša Darko Muža Robert Peter David Rajlić Petra Peloza Ivana Poljančić Mirjana Štimac

Hvala anketari studenti 4 god. ak g. 2007/08 studijskih grupa MF, FP Leana Dobša Danaja Glavičić

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

Dobna struktura ispitanika

55-65 g.

+65 g.

45-55 g.

35-45 g.

25-35 g.

15-25 g.

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

Spolna struktura ispitanika

muškarci žene
muškarci
žene

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

Obrazovna struktura ispitanika

Fakultet

Gimnazija

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

Semafor odgovora za konceptualna pitanja

 • NETOČAN

 • NE ZNAM

 • TOČAN

 • PRIBLIŽNO TOČNO, NA TRAGU

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

8. Gdje je veći tlak zraka, na morskoj razini ili na vrh Učke?

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike 8. Gdje je veći tlak zraka,

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

9. Zašto ulje pliva na vodi?

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike 9. Zašto ulje pliva na vodi?

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike

10. Zašto brod pliva, a sjekira ne iako su oboje od željeza?

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić Što nam uopće ostane iz fizike 10. Zašto brod pliva, a sjekira
FLUIDI = TEKUĆINE Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1
FLUIDI = TEKUĆINE
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
FIZIKA 1

U RAZGOVORNOM JEZIKU - plin nije tekućina, a riječ „kapljevine” rijeđ

U FIZICI - tekućina i fluid su sinonimi. Kapljevine i plinovi su tekućine.

Zrak je plin, a time je i tekućina tj. fluid.

Voda je kapljevina, a time je i tek

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

MEHANIKA FLUIDA

STATIKA FLUIDA – zakoni djelovanja sila na fluid u mirovanju

DINAMIKA FLUIDA – djelovanja sila koje izazivaju gibanje fluida i silama među fluidom i stijenkom

KINEMATIKA FLUIDA – opis fluida u gibanju neovisno o uzroc

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

MEHANIKA FLUIDA

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić MEHANIKA FLUIDA AEROMEHANIKA (opis stlačivih fluida) HIDROMEHANIKA

AEROMEHANIKA

(opis stlačivih fluida)

HIDROMEHANIKA

opis nestlačivih fluida

Aerostatika

Aerodinamika

Hidrostatika

Hidrodinamika

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

STATIKA FLUIDA Fluid u mirovanju

- STLAČIVOST

KAPLJEVINE I PLINOVI

- STLAČIVOST KAPLJEVINE I PLINOVI

TLAK

Sile pritiska - međudjelovanja čestica fluida - sile F okomite na stijenku posude koje uzrokuju pritisak

TLAK Sile pritiska - međudjelovanja čestica fluida - sile F okomite na stijenku posude koje uzrokuju
TLAK Sile pritiska - međudjelovanja čestica fluida - sile F okomite na stijenku posude koje uzrokuju

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Ako sila pritiska nije jednaka u svim dijelovima površine

p

F

p

S F   S

dF

dS

lim

S

0

Srednji tlak

Pravi tlak

Vektorski

dF pdS

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Ako sila pritiska nije jednaka u svim

Vektor čiji je smjer definiran kao okomit na ravninu u kojoj leži element površine dS

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

STLAČIVOST

Promjena obujma fluida djelovanjem vanjske sile (tlaka)

STLAČIVOST

dV     1    V dp    T
dV  
 
1   
V
dp
 
T

Pa

1

Označava smanjenje obujma

Promjena obujma nastala kod T = konst.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

PASCALOV ZAKON

Kad vanjska sila djeluje na fluid tlak se jednoliko širi u svim smjerov unutar obujma tekućine i djeluje u svim njezinim točkama

F F 1 2 p   S S 1 2
F
F
1
2
p 
S
S
1
2

Vanjski - hidraulički tlak

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić PASCALOV ZAKON Kad vanjska sila djeluje na

Hidraulički uređaji

PASCALOV ZAK

U svakoj točki mirnog, nestlačiva fluida tlak je jednak.

PASCALOV ZAK U svakoj točki mirnog, nestlačiva fluida tlak je jednak.

PASCALOV ZAKON - PRI

Hidraulički uređaji

PASCALOV ZAKON - PRI Hidraulički uređaji
PASCALOV ZAKON - PRI Hidraulički uređaji

Š

HIDROSTATIČKI TLAK

- postoji zbog težine tekućine

F 1 F  1 h G FF F 2 F 2 
F 1
F 
1
h
G
FF
F 2
F
2

S

atmosferski tlak

p a
p
a
p  S   gh  S   gh
p
S
 
gh
S
 
gh

:S

G  mg gV ghS

a

p

S

p S

p

p

a

Š HIDROSTATIČKI TLAK - postoji zbog težine tekućine F 1 F  1 h G FF

tlak u tekućini na dubini h

Hidrostatički tlak

Zamišljeni valjak tekućine je u ravnoteži:

F 2
F
2

1

F G

V

S h
S
h

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

HIDROSTATIČKI TLAK

p

p

a

gh
gh

 • - ovisi o dubini (visini stupca tekućine), gustoći fluida i gravitacijskom ubrzanju

 • - tlak na dubini h je jednak i djeluje u svim smjerovima

 • - ne ovisi o obliku posude

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE

ZAKON SPOJENIH POSUDA

Koliki je hidrostatički tlak u točkama A,B,C,D ?

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE ZAKON SPOJENIH POSUDA Koliki

Jednak, on ovisi samo o dubini.

HIDROSTATIČKI TLAK- PRIM

Određivanje gustoće nepoznate tekućine

HIDROSTATIČKI TLAK- PRIM Određivanje gustoće nepoznate tekućine
HIDROSTATIČKI TLAK- PRIM Određivanje gustoće nepoznate tekućine

HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE

HIDROSTATIČKI PARADOKS

Količine tekućine u posudama su različite.

HIDROSTATIČKI TLAK- POSLJEDICE HIDROSTATIČKI PARADOKS Količine tekućine u posudama su različite. Koliki je hidrostatički tlak u

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?

HIDROSTATIČKI

PARADOKS

Duljine stupca tekućine u posudama su nejednake.

HIDROSTATIČKI PARADOKS Duljine stupca tekućine u posudama su nejednake. Koliki je hidrostatički tlak u posudama?

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?

HIDROSTATIČKI

PARADOKS

HIDROSTATIČKI PARADOKS Koliki je hidrostatički tlak u posudama?

Koliki je hidrostatički tlak u posudama?

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

HIDROSTATIČKI

PARADOKS

Hidrostatički tlak ovisi o visini stupca tekućine (dubini) h, a ne o količini vode, niti o obliku posude.

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić HIDROSTATIČKI PARADOKS Hidrostatički tlak ovisi o visini
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić HIDROSTATIČKI PARADOKS Hidrostatički tlak ovisi o visini
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić HIDROSTATIČKI PARADOKS Hidrostatički tlak ovisi o visini

Hidrostatički tlak je jednak u sve tri posude.

Hidrostatički tlak je jednak u sve tri posude.

Hidrostatički tlak je jednak u svim posudama.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

ATMOSFERSKI TLAK

tlak težine stupca zraka

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić ATMOSFERSKI TLAK – tlak težine stupca zraka

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku

http://eskola.h

http://e skola.hfd.hr/

fd.hr/

ATMOSFERSKI TLAK – dokaz

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ ATMOSFERSKI TLAK –

Magdeburške polukugle

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ ATMOSFERSKI TLAK –
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ ATMOSFERSKI TLAK –

Otto von Guericke

17.st.

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku

http://eskola.h

http://e skola.hfd.hr/

fd.hr/

ATMOSFERSKI TLAK – mjerenje

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ ATMOSFERSKI TLAK –

Evangelista Torricelli

17.st.

Torricellijev pokus

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ ATMOSFERSKI TLAK –

Jedan od prvih dokaza postojana i mjerenja atmosferskog tlaka

Osnova je naprave za mjerenje tlaka zraka - barometra.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

ATMOSFERSKI TLAK – mjerenje

Torricellijev pokus – prvo mjerenje atmosferskog t

p 1 =0 p p h a a Hg
p 1 =0
p
p
h
a
a
Hg

gh

p

a a

gh

p

p 1
p
1

=0

Nakon uvrštavanja gustoće žive, g i izmjerene h:

p

a

101325

Pa

UREĐAJI ZA MJERENJE TLAKA (MANOMETRI, BAROMETRI )

..

UREĐAJI ZA MJERENJE TLAKA (MANOMETRI, BAROMETRI ) ..

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Barometarska formula

ATMOSFERSKI TLAK – relacija

Opisuje smanjivanje tlaka s nadmorskom visinom

p p h p h p 0
p p
h
p
h
p
0

Povećanjem h tlak se smanjuje

dp  gdh

Podrazumjeva se odnos tlaka i temperatur

pV konst.

p V  p V o o h h m m p  p Iz izraza
p V
 p V
o
o
h
h
m
m
p
 p
Iz izraza za gustoću
o
h
o
m
m
 
V 
V

h

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

p

o

m

o

p

h

m

h

p

o

p

h

o

h

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić p o m  o  p

: m

h

p

o

o

p

h

Uvrštavanjem u relaciju

p

o

p

o

dp   dp

0

p

po

p

 

p gdh

h

h

0

g

dh

0

slijedi



p

0

ln

p

ln

p

0

 gh

o

Barometarska form

gustoća na visini h

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

p  ln p  ln p    gh 0 0 o p 
p
ln
p
ln
p
  gh
0
0
o
p
o
ln
 
gh
p
p
0
0
p
p o
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić p  ln p  ln p
: p 0
: p
0

Barometarska form

 o p  gh p  e 0 p 0  o  gh p
o
p
gh
p
 e
0
p
0
o
gh
p
p
p e
0
0

Barometarska formula

Eksponencijalno smanjivanje tlaka s nadmorskom visinom

h

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku

http://eskola.h

http://e skola.hfd.hr/

fd.hr/

Atmosferski tlak - pokusi

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Atmosferski tlak -
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Atmosferski tlak -
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Atmosferski tlak -
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Atmosferski tlak -
Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Atmosferski tlak -

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku

http://eskola.h

http://e skola.hfd.hr/

fd.hr/

Hidrostatički i atmosferski tlak

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ Hidrostatički i atmosferski

Unutarnji je tlak hidrostatički.

Vanjski tlak na stijenku je atmosferski tlak.

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku

http://eskola.h

http://e skola.hfd.hr/

fd.hr/

KLEPSIDRA - VODOKRADICA - VODENI

SAT

Hokus pokus fizika - web radionica Priča o zraku http://eskola.h http://e skola.hfd.hr/ fd.hr/ KLEPSIDRA - VODOKRADICA

Ako joj je grlo nezačepljeno, voda istječe kroz rupice, a ako se grlo zatvori prstom, voda neće istjecati.

Empedoklo (5.st. pr.n.e.) je zaključio da se neka nevidljiva tvar u posudi opire ulasku vode te da to može biti jedino zrak. Legenda kaže da je Empedoklo i poginuo skočivši u oduševljenju svojega otkrića u grotlo vulkana Etne.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić



UZGON - ARHIMEDOV ZAKON

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić  UZGON - ARHIMEDOV ZAKON Arhimed iz

Arhimed iz Sirakuze (287.- 212. pr.n.e.)

Otac hidostatike i inženjerstva

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UZGON

Sila kojom fluid djeluje na tijela koja su u nj uronjena.

p a F 1 p 1 V p 2 F 2  f
p a
F 1
p 1
V
p 2
F 2
f
 
h 1 h 2 h
h 1 h 2 h

h

1

1

h

 

2

h
h
h 1 h 2 h
 
h 1 h 2 h

Tlak na gornjoj bazi kvadra

p

1

p

a

f

gh

1

Tlak na donjoj bazi kvadra

p

2

p

a

f

gh

2

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UZGON

Tlakovi

 • Sile

p

1

p

2

F

u

p

a

p

a

F

2

f

gh

1

f

gh

2

Uzgon je rezultatna razlika si

 • p S

F

1

1

F

2

2

(

p
p

a

f

f

g h

(

gV

f

gV

m

f

g

 • p S

F

u

p
p

a

F p S p S

1

2

1

f

gh

2

f

gh

1

)

S

 h ) S 2 1
 h
)
S
2
1

V

F u
F
u

ARHIMEDOV ZAKON

Tijelo uronjeno u fluid izgubi prividno na težini onoliko koliko teži isti Ako je tijelo uronjeno u fluid djelomično, sili uzgona pridonosi samo dio obujma koji je uronjen u fluid.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UZGON

Smjer djelovanja uzgona – suprotan od smjera sile teže

F U F G  f
F U
F G
f

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UVJETI PLIVANJA TIJELA

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić UVJETI PLIVANJA TIJELA 1. Uzgon je jednak

1. Uzgon je jednak sili teži

  t = v
 t
=
v

Tijelo lebdi

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UVJETI PLIVANJA TIJELA

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić UVJETI PLIVANJA TIJELA 2. Uzgon je manji
 • 2. Uzgon je manji od sile teže

  t > v
 t
>
v

Tijelo tone

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

UVJETI PLIVANJA TIJELA

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić UVJETI PLIVANJA TIJELA 3. Uzgon je veći

3. Uzgon je veći od sile teže

 t <  v
 t
<
 v

Tijelo pliva

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Gdje je najlakše naučiti plivati?

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Gdje je najlakše naučiti plivati? Mrtvo more

Mrtvo more ("Slano more", "More smrti" ili "Lotovo more") zapravo je slano jezero smješteno na Srednjem istoku između Jordana i Izraela

Sadržaj je soli u Sredozemnom moru tek oko 3 posto, a u Mrtvom je moru – jezeru salinitet 10 puta veći te iznosi i do 33 posto.

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Uzgon u zraku – helijev balon

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Uzgon u zraku – helijev balon

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Uzgon u zraku –

...

može i bez helija

...

ako zagrijavanjem

smanjimo gustoću plina u balonu

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Uzgon u zraku – ... može i

FIZIKA 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić

Plivanje tekućina na tekućinama

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Plivanje tekućina na tekućinama Miš –maš Oranžada

Miš –maš Oranžada i crno vino

FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Plivanje tekućina na tekućinama Miš –maš Oranžada
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Plivanje tekućina na tekućinama Miš –maš Oranžada
FIZIKA 1 Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić Plivanje tekućina na tekućinama Miš –maš Oranžada

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2

“Plivanje” krutina na krutinama – “magični grah”

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2 “Plivanje” krutina na krutinama

Načelo rada libele - plivanje zračnog mjehurića

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
FIZIKA 1

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2

“Hip-hop grožđice”

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2 “Hip-hop grožđice”

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2 Aristotelovo jaje Znate li

Aristotelovo jaje

Znate li da ..

… jaje u slanoj vodi pliva, a u običnoj vodi tone

da je plivanje jajeta način ispitivanja njegove svježine?

..

Na 0,5 l vode doda se 120 g kuhinjske soli. Ako je starost jajeta manja

jednoga

dana, u tako pripravljenoj otopini tone, ako je starije od dva dana, lebdi,

ako

je starije od pet dana, jaje pliva. Razlog ovoj pojavi jest stvaranje plinova

jajetu koje nije svježe zbog čega se gustoća i težina jajeta smanjuju u odnosu na

gustoću otopine i uzgon.

… (i nešto iz CSI) da utopljenik ispliva na površinu vode zbog plino

u

Postupak

Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko milimetara Kartonom prekri čašu s vodom Oprezno okreni čašu i položi je na čašu s vinom, ali pazi da se rubovi čaša dobro poklapaju i da je rupica približno na sredini otvora čaša.

Postupak Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko
Postupak Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko
Postupak Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko
Postupak Čaše napuni do vrha,jednu vodom, a drugu vinom Na sredini kartona napravi rupicu promjera nekoliko

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2

Ravnoteža na poluzi s uzgonom

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2 Ravnoteža na poluzi s

Dvije čaše su u ravnoteži na poluzi. U jednu umočimo prst. Koja strana će prevagnuti ?

Pokus je još bolje zamisliti s utegom umjesto prsta i vagom umjesto poluge.

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2

Prevagne strana vage s prstom

Branka Milotić, Rajka Jurdana Šepić, 101 pokus iz fizike, ŠK, Zg, 2 Prevagne strana vage s

Objašnjenje: prst tlači vodu, a voda tlači dno posude i djeluje na polugu. Razina vode se u časi s prstom digne, na njezinu dnu je veći hidrostatički tlak. To znači da je veća i sila. Tlak se u tekućinama i plinovima prenosi na sve strane.

Objašnjenje uzgon / što moramo primijetiti - ne djeluje samo voda na uteg nego i uteg na vodu - tijelo (uteg) ne djeluje na drugo tijelo (dno čaše, podlogu) samo kad se dodiruju - ishod pokusa NE ovisi o gustoći uronjenog tijela (prsta/utega). Neki misle da je razlog pojave to što se uranja gušće tijelo pa ono promijeni srednju gustoću tekućine (ne, porinuće broda ne promijeni

Dodatni izvori

B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, 101 pokus iz fizike – mehanika i valovi, ŠK, Zg

M. Butorac, Plivanje i uzgon, diplomski rad Filozofski fakultet Rijeka, 2005

Strujanje i njegove posljedice, Hokus pokus fizika, e-radionica e-škole fizik Priča o zraku, Hokus pokus fizika, e-radionica e-škole fizike, Rijeka, 2006 http://eskola.hfd.hr/hokus_pokus/index.htm

Željko Andreić, predavanja iz fizike na Sveučilištu u Osijeku

http://rgn.hr/~zandreic/studenti/fluidi/Fluidi_skripta_web_2.pdf

Plivanje i uzgon, e radionica, radni materijali, Odjel za fiziku Sveučilište u http://www.phy.uniri.hr/~vlabinac/docu/drugo/uzgon/h_i_a_tlak.htm