GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU PROF.

MOŢ VIOLETA OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA: a X-a B

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ -BASMUL CULT -

1. Definiţi basmul cult 2. Explicaţi semnificaţia titlului operei literare „Povestea lui Harap Alb”, de Ion Creangă. 3. Care consideraţi că este tema acestui basm? 4. Daţi exemple de trei formule tipice întâlnite în basmul lui Creangă. 5. Prezentaţi pe scurt trei acţiuni convenţionale ale basmului. 6. Argumentaţi caracterul de Bildungsroman al operei. 7. Identificaţi în fragmentul următor o trăsătură a personajului, precizaţi modalitatea de caracterizare utilizată şi povestiţi ce a făcut Spânul după acest moment: „Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potriveşte Spânului şi se bagă în fântână, fără să-i trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla.”
8. Identificaţi în textul următor trei elementele care conferă oralitate stilului lui

Creangă: Lumea asta e pe dos, toate merg cu capu-n jos; puţini suie, mulţi coboară, unul macină la moară. Ş-apoi acel unul are atunci în mână şi pâinea, şi cuţitul şi taie de unde vrea şi cât îi place, tu te uiţi şi n-ai ce-i face. Vorba ceea: "Cine poate oase roade; cine nu, nici carne moale". Aşa şi Harap-Alb şi cu ai săi; poate-ar izbuti să ia fata împăratului Roş, poate nu, dar acum, deodată, ei se tot duc înainte şi, mai la urmă, cum le-a fi norocul. Ce-mi pasă mie? Eu sunt dator să spun povestea şi vă rog să ascultaţi. 9. Exprimaţi-vă un punct de vedere argumentat cu privire la următoarea afirmaţie critică: „A fost greşită opinia că scrisul lui Creangă e pentru copii. Creangă e făcut să existe numai pentru adulţi sau deloc”(B. Fundoianu, „De la Nică a lui Ştefan la Mallarme”)

GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU PROF. MOŢ VIOLETA

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 1. a) Prezentarea corectă şi completă a trăsăturilor basmului cult – 1p b) Prezentarea incompletă a elementelor din definiţia basmului cult – 0,5 p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 2. a) Explicarea detaliată şi nuanţată a titlului – 1p b) Explicarea incompletă – 0,5p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 3.
a) Formularea corectă a temei – 1p

b) Formularea parţială – 0,5 p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 4.
a) Clasificarea şi exemplificarea corectă a formulelor – 1 p b) Clasificarea şi exemplificarea incompletă a formulelor – 0,5 p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p

5. a) Prezentarea corectă şi nuanţată a trei acţiuni convenţionale – 1p b) Prezentare incompletă -0,5p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 6.
a) Argumentarea corectă prin explicarea conceptului operaţional Bildungsroman – 1p

b) Argumentarea incompletă – 0,5p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 7. a) Identificarea corectă a trăsăturii, precizarea corectă a modalităţii de caracterizare şi a comportamentului Spânului – 1p b) Rezolvarea incompletă a cerinţei – 0,5p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 8.
a) Identificarea corectă a celor trei elemente de oralitate -1p

b) Identificare incompletă – 0,5p c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p 9.
a) Argumentarea corectă prin utilizarea conectorilor specifici -1p

b) Argumentarea incompletă -0,5p

GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC „ION MINCU”, TG-JIU PROF. MOŢ VIOLETA
c) Răspuns greşit/lipsă răspuns – 0 p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful